handdator

Visa fullständig version : Kollektivt bredband i bostadsrättsförening


stephan
2008-10-21, 20:40
Hej ni bostadsrättshavare därute i detta avlånga land.

Mina frågor nu gäller kollektivt bredbandsanslutning i bostadsrättsföreningar.
En stämma där en sjundedel av medlemmarna röstade beslutade enligt:

X X från Ownit fanns på plats för att svara på frågor. Diskussionen sammanfattades. Förslaget går ut på att alla hushåll får bredbandsaccess med en gemensam faktura till föreningen. Kostnade är 85kr per hushåll/månad och läggs på avin för månadsavgiften, men bakas inte in i själva avgiften. varje hushåll får 100MB åt båda hållen. I dagens läge är 422 lägenheter anslutna till Ownit och dessa kommer att få en sänkt bredbandskostnad med det här avtalet. För att ansluta sig skickar man in anmälningsblankett vilket inte är förenat med några anslutningsavgifter. Det kostar inte heller något att säga upp avtalet. Om man har en trådlös router kopplas denna direkt i uttaget i lägenheten och det finns även möjlighet att få tillgång till IP-telefoni utan dator. Switchar är det livstidsgaranti på så eventuella problem med störningar i bandhastigheten anmäls till kundservice. Det 3 åriga avtalet är ett rent tjänsteavtal så inga andra kostnader tillkommer. bredbandsuttag är redan framdraget till alla lägenheter.

Styrelsen föreslår stämman att besluta:
Att brf väduren tecknar en gruppanslutning till samtliga medlemmar för leverans av bredband till en kostnad av 85kr per månad och lägenhet.

provröstning genomfördes. Votering begärdes.
Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag med 135 röster för och 15 emot.

Så här långt är väl det mesta bra, men..........
Nu "gnys" det i leden.
Betala för något jag inte kan använda, har ingen dator.
Hastigheten just nu är skicka 17-ta emot 62.
Det finns nog ingen konsumentsombudsman man kan klaga till?
Om det blir fel, vem klagar man till?
Vad betyder "det kostar inget att säga upp avtalet"?
Boende har tecknat avtal med Ownit?
Boende har avtal med föreningen?

Jag hoppas på sunpunkter om detta.

Visst är det ett stämmobeslut som har tagits, men garantierna.
Kan också säga att stämman avslog att installera portkodssystem, vilket ändå genomförs för en så där 8-9 miljoner kronor.
Och där ordföranden på fråga från en boende, om man med detta system kan kontrollera vem som skitar ner i tvättstugor och bastu. Svar:
"Med detta låssystem kan man se vem som är och har varit i bastun sist då varje bricka är länkad till respektive lägenhet"


Se även bl a;
Gruppanslutning HSB Bolina - bredband och ip-telefoni (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683)


Se även bl a;
Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefoni) (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683)

HSB Bolina 2.0 - bredbandsuppkoppling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14372)

HSB Bolina 2.0 - Bredband - Pressmeddelande (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14164)

TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11539)

Bredband för alla lgh:er i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15253)

Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13689)

Bredbandsdjungeln (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14358)

totiki
2008-10-21, 21:50
Kärnan är väl detta:
"Att brf väduren tecknar en gruppanslutning till samtliga medlemmar... "
Föreningen har tecknat avtal med Ownit.
Boende är medlemmar i föreningen som tecknat avtalet.
Föreningen kan säga upp avtalet utan kostnad.
Men detta är lite lurigt, för det fanns tydligen ett tidigare avtal med Ownit gällande 442 lgh som redan var anslutna. Påverkar eller påverkas detta tidigare avtal av det nya som nu togs?
Föreningen säger då upp avtalet antingen för alla de senast anslutna eller för dessa plus de 442.

Detta, "För att ansluta sig skickar man in anmälningsblankett vilket inte är förenat med några anslutningsavgifter.", framstår som att "man" är varje borätthavare. Det kan också betyda att "man" i detta fall är föreningen?
Betyder det föreningen så, gäller det jag skrivit i första stycket.
Betyder det varje borätthavare för sig kan var och en säga upp sitt avtal för sig.

När styrelsen installerar ett portlåssystem som stämman avslagit går man emot högsta beslutande organs beslut. De kan för detta nekas ansvarsfrihet och detta kan också prövas rättsligt ifall denna stämma yrkar på detta.

För detta, "Betala för något jag inte kan använda, har ingen dator.", krävs att man är deltagande på stämman och uttrycker sin åsikt. Men det innebär inte nödvändigtvis att någon åtgärd utförs.
Dessa frågor, "Hastigheten just nu är skicka 17-ta emot 62.
Det finns nog ingen konsumentsombudsman man kan klaga till?
Om det blir fel, vem klagar man till?", skall styrelsen svara på. De borde redan besvarats i förslagsutkastet som styrelsen hänskjutit till stämman.

Synpunkter?
Det framstår trots allt som rätt billigt pris att betala. Hastigheten är en fråga som redan diskuteras av Post & Telestyrelsen, så därifrån kommer det nog direktiv omsider.
Bättre givetvis om man kan teckna avtal där de ointresserade kan utgå.
Att så många som 6/7 delar, frivilligt låter 1/7 del styra både sin ekonomi och rättigheter är lika skrämmande varje gång jag läser det. Särskilt när rättigheter förvandlas till skyldigheter. Och tydligen lika vanligt. Men det finns flera andra trådar här som tar upp den frågan.

Francois
2008-10-21, 22:40
85 kr per månad för 100mb/s upp och ner är billigt. Styrelsen ska se till att det blir uppåt 100 mb/s effektivt också. Annars borde de sluta betala räkningen.

När man är en så stor förening som Väduren, har man verkligen en stor förhandlingskraft. Att få ner kostnaden så långt ner som möjligt borde inte vara så svårt.

Myggan
2008-10-21, 23:00
Det bolaget du pratar om-har det förtoende på marknaden?
Efter att ha gogglat så ser det inte så bra ut!

Du kan ju ringa till BBB och fråga om dom matchar ?
Du vet att dom matchar omedelbart!

stephan
2008-10-22, 00:14
Stämmobeslut är svårt?

Klara attsatser där det inte skall förekomma några tvivel vad stämman beslutar om är svårt.

Jag vill här göra ett tillägg.

Det fanns en motion om "billigare bredband" från en boende, den hanterades inte som ni kan utläsa av stämmoprotokollets beslut.

För då skulle den varit nämnd i förslag till beslut?

I kallelsen till stämman hade styrelsen skrivit en proposition, där förslag till beslut löd:

Styrelsen föreslår stämman besluta:
att brf Väduren tecknar en gruppanslutning till samtliga medlemmar för leverans av internet till en kostnad av 85kr.

Här finns nog en del att fundera över?
Samtliga medlemmar = Vädurens lägenheter är 901, medlemsantalet är 1073.

Kan vi som är 2 medlemmar i en lägenhet kräva ett uttag till för 85kr.
Lite onödigt kanske men jag vill här bara vinkla nogrannheten med klara beslut som tas på stämmor.

Francois
2008-10-22, 09:07
Jo, Stephan, det var en onödig kommentar. Alla förstår ändå att det handlar om lägenhet, inte människor. Om man är petig kan man hitta formellla små fel i all oändlighet. Bäst att fokusera på deem väsenliga fel, så att det inte drunknar i det som oväsentliga fel.

Men i vissa fall ska man vara petig. Det handlar ofta om man vill tolka fel, elelr om det verkligen finns utrymme för feltolkning. Jag tror att de flesta kan göra skillnaden mellan de två aspekterna.

totiki
2008-10-22, 10:45
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att brf Väduren tecknar en gruppanslutning till samtliga medlemmar för leverans av internet till en kostnad av 85kr.

Det här lär ju betyda att det endast finns ett avtal numera för alla medlemmar. Som dessutom är kostnadsfritt att säga upp.
När då? När som helst under avtalstiden eller endast under en tidsbestämd period som föregår utgången av avtalet?

Och om detta avtal gäller samtliga medlemmar, varför vill man särskilja avgiften på månadsavin gällande årsavgiften? Finns det fortfarande en valfrihet för medlemmarna att avsäga sig detta bredband?

stephan
2008-10-22, 13:31
Nej troligen inte eftersom de som inte betalat får inkassohotelse.

Och det har de fått utan att agera överhuvudtaget.

Så här gick det till.

Stämman i maj beslutade enligt tidigare inlägg.
Tillsammans med avgiftsavierna för sista kvartalet 2008 (oktober-december)
kom några "luddiga" papper.
OBS ingen annan information om beslutet hade gått ut till medlemmarna under de 4,5 månaderna som gått sedan stämman.

Läs den "luddiga" informationen.

http://vaduren.se/default.asp?rID=1066

Detta är alltså all information som gått ut till medlemmarna sedan stämman.
Obs föreningen har lokaltvkanal och skall ge ut en informationstidning 4 gånger per år. (hitttills i år 1 nummer).

Med andra ord får cirka 750 lägenhetsinnehavare veta om denna nya kostnad enligt information från OWNIT???????
Och enligt informationen teckna avtal med Ownit.

Vad sysslar styrelsen och förvaltaren med?????????????

Sen har vi ju också den "proffisionella" styrelseldamoten Karin Bergman från HSB, men hon tycker ju att alla skrivelser från medlemmarna är spambrev!!!!!!!!!!!!!!!!

clabbe
2008-10-22, 13:56
Som jag fattar detta stämemr inte protokollet med hur verkligheten blev såtillvida att enligt protokollet ska bredbandsavgift ligga separat på er månadsavgiftsfaktura medans Omnit säger att föreningen valt att baka in månadskostnaden i lägenhetens månadsavgift. Om detta har någon praktisk betydelse är oklart.

Den som inte signerar och återsänder avtalet debiteras väl inte de 85:- kr?

Om det är föreningen som får fakturan från Omnit, vem står för inkassohotelsen? Föreningen? Har vissa medlemmar hållt inne de 85:- kr från månadsbetalningen? Även om de signerat avtalet med Omnit?

stephan
2008-10-22, 14:14
Så här blev det i stämmoprotokollet.
"Kostnaden är 85kr per hushåll/månad och läggs på avin för månadsavgiften, men bakas inte in i själva avgiften"

Verkligheten blev att Månadsvgiften och bredbandskostnaden redovisas var för sig, men slås ihop på inbetalningsavin.

Det betyder att alla som inte gör om avin betalar detta på samma inbetalningskort.

Om de jag pratat med har gjort om avin och bara betalat månadsavgiften får jag ta reda på.

Det måste vara föreningen som skickar inkassohot mot medlemmarna då ingen betalar något till Ownit

Undrar verkligen om detta skulle hålla om någon inte betalar, får en skuld till föreningen, samt därmed blir uppsagd??????????????????????

Micke1
2008-10-22, 14:56
Vi har Ownit i vår förening och det fungerar hur bra som helst.
Vi valde en annan modell av kollektiv anslutning där de som vill ha bredband genom föreningens uttag får vara med och betala.
Det gör att det blir med rättvist eftersom de som har kostnaden står för den själv.
Sopkostnade,värme mm anser jag är en gemensam kostnad men inte bredbandet om man inte har 100% anslutna.
Men det är klart att prisbilden blir högre för föreningen på vårt sätt.
Nästa problem är att det är alldeles förlite intresse att gå på föreningsstämmorna och då är det lätt för styrelserna att få igenom sitt förslag oavsett om det är bra eller dåligt.

Myggan
2008-10-24, 14:35
Du säger att: "X X från Ownit fanns på plats för att svara på frågor"

Vilka andra bolag har varit och informerat och svarat på frågor?
:77:

stephan
2008-10-24, 15:07
Inga andra.

Det är Ownit som installerat bredband i husen.
Fiber till husen, resten kopparkabel.

Myggan
2008-10-24, 21:42
Föreningen äger uttag och kabel eller?
Eller är ni fast hos Ownit för alltid?

stephan
2008-10-24, 22:48
Bra fråga. ärligt sagt vet jag inte vad som gäller. styrelsen har aldrig informerat något om detta.

2004 tog stämman beslut om att installera bredband.

Den enda informationen efter detta är i 2005 års redovisning enligt följande.

"Årets om- och tillbyggnader 14 226 170kr.
Men följande text.
Under året har bredband installerats i samtliga lägenheter samt vvs installationer och elsanering. Spjällmotorer till fläktar har bytts ut, cafeet har byggts om. Säkerhetsburar för uthyrning har byggts i gamla scoutlokalen. Övernattnings- och evakueringslägenhet har iordningsställts. Reparation har utförts av luckor och dörrar i källare och garage. garantibesiktningar har utförts i stor omfattning."
Men med siffrorna som underlag och avräkning av resten presenterat så bör merparten av de 14 miljonerna vara bredbandsinstallation.?????

Fast när det gäller Väduren vet man inte säkert då samma arbete uppdelat på 3 årsetapper ena året kostade 140 000kr 2:a året 168 000 och det 3.e år
5 560 000kr. Samma företag gjorde detta jobb alla år men året då det kostade 5,5 miljoner gjorde de arbetet som underentreprenörer.

Gusten
2008-12-02, 17:57
Om jag uppfattat Stephans beskrivning rätt så tar BRF Väduren ut
en separat bredbandsavgift vid sidan av årsavgiften. Kanske vill man
undvika att bredbandskostnader blir fördelade efter andelstalen, och
därför undviker att ta ut bredbandskostnader via årsavgiften.

Många föreningar har dock tagit in en bestämmelse i stadgarna om
att styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för
TV och bredband tas ut med lika belopp per lägenhet. På så sätt
kan alltså en fördelning efter andelstalen undvikas även när dessa
kostnader tas ut via årsavgiften.

Ska detta tolkas så att föreningens kostnader för TV och kollektivt
bredband måste tas ut via årsavgiften ?

stephan
2008-12-02, 22:19
Det som är så dj..a svagt är att styrelsen inte informerar om stämmobeslut.
4 månader efter stämman får de 780 medlemmarna som inte var på stämman sin första information när avgiftslapparna delas ut. Och informationen är skriven av bredbandleverantören Ownit.???? minst sagt svagt av en styrelse???

Så här tycker en medlem i brf Väduren.

"Det var kö vid expeditionen när avgiftsavierna delats ut, hörde jag. Många äldre blev förvånade när de läste att de skulle betala 85 kr för en bredbandsuppkoppling.
Sanningen att säga är det väldigt många som inte läser årsredovisningen och inte heller motionshäftet. Kanske de läste det propagandablad som styrelsen behagade dela ut någon dag före stämman. Men det propagandabladet var verkligen inte tydligt! När jag fick det tog jag skrivelsen och visade upp för en relativt hyfsat uttolkare. Han var osäker på om det verkligen gällde alla i föreningen. Det gick att tolka skrivelsen så att det gällde, bara dem som verkligen ville ha bredband för 85:-/månad.
Visserligen hänvisas till "stämmohandlingar 2008" men beslutstexten där hade kunnat framgå på propagandabladet, då hade allt varit tydligare. Helt klart är att många i Väduren inte var på det klara med att alla bostadsrätter skulle betala 85 kronor.
Otydlighet från styrelsen satt i system?


Jag tycker mig nu förstå att 63 lägenheter med uthyrningsrum har fått två bredbandsuppkopplingar. Så bör det inte vara, föreningen borde absolut kräva in 85 kronor extra av dessa 63 fyrarummare. Har de två uttag ska de rimligtvis betala för det. Nu är det ju så att en ensamstående boende i en liten lägenhet betalar "orimligt" mycket fast den gamla ensamstående saknar dator. Om bredbandskostnaden ingick i hyran skulle ju smålägenheterna betala kanske 65 kronor och fyrorna betala kanske 105 kronor. Kanske inte rättvist det heller eftersom många ungdomar som är mycket intresserade av 100 Mbit/s bor i tvåor, men, vad är rättvist här i livet.

Ett alternativ vore givetvis att plombera bredbandsuttaget för de som inte vill ha det, hur många det nu är. Men då pajar kanske hela den kostnad på 10 miljoner som nu sekten i styrelsen självsvådligt beslutat om beträfande nytt kufiskt låssystem."

Helge
2009-02-19, 15:10
Det finns lösning som motverkar kollektiv anslutning
Företaget QuiQom har tagit fram en lösning som använder fastighetens centralantenn system för 100 Mbit bredband. Då behöver man inte spika ny kabel i trapphus ejheller i lägenhten. Man ansluter en källarenhet till vilken en fiber kopplas. Denna källarenhet kopplas till centralantenn anslutningen. Dom som önskar sig snabbt bredband köper ett modem som ansluts i lägenhetens an tenn uttag. Därefter beställer man den hastighet man vill ha på bredbandsanslutningen från en operatör tex Ownit. Det vanliga TV utbudet finns kvar och påverkas inte. Därigenom behöver man ingen kollektiv bredbands anslutning utan bara dom som önskar detta. Kostanden blir också lägre än dessa 85 kronor. Titta på www.quiqom.com (http://www.quiqom.com) / MVH Helge

stephan
2009-03-09, 19:05
Hej,

Törs man kolla sin utlovade hastighet???

Denna test har jag nu gjort några dagar, och fått likvärdiga resultat som nedan.

Jag skrev i morse till leverantören av bredbandet i föreningen och fick då svaret nedan nedan:

Lite mycket hängslen och svångsrem?
Här nedan är mätresultaten från din senaste mätning på Bredbandskollen.se. Tänk på att med en ADSL-uppkoppling (internet via telefonjacket) eller en 3G-anslutning (via mobiltelefonen) kan hastigheten du tar emot trafik med vara betydligt högre än den när du skickar. Det är fullt normalt.


Med vänliga hälsningar
Bredbandskollen TPTEST


Mätresultat 9 mars 2009, 18:56
SKICKA 26,9 Mbit/sek
TA EMOT 62,2 Mbit/sek
FÖRVÄNTAT 100,0 Mbit/sek
SVARSTID 14 msek
MÄTSERVER Göteborg


Svar från Ownit:
Hej!Vi kan komma på ett besök fredagen den 13e mars och undersöka ert inkommande bredband, detta är kostnadsfritt förutsatt att problemet ligger i vår utrustning. Vi kan med andra ord inte ansvara för er utrustning så som kabel, dator och router. Skulle hastigheten mot all förmodan ligga över 65 Mbit i båda riktningar (enligt riktlinjer verkställda av ARN) kommer ni debiteras för besöket, denna kostnad är i så fall 995 kr inklusive moms.Vi rekommenderar därför att steg för steg utföra samtliga åtgärder som nämns i bredbandskollens åtgärdsguiden (www.bredbandskollen.se).Var god kontakta kundtjänst per telefon om ett besök önskas.

Kundtjänst: 08-525 073 00Med vänliga hälsningar

Ownit Broadband AB

Trötter
2009-03-09, 22:33
Hej stephan Jag tycker inte du ska vara alt för missnöjd med din uppkopplings hastighet. Det finns en mängd faktorer som påverkar resultatet när du testar med TP test.
Min BBB lina på 100/100 Visar detta med TP-test

Upp 17.48 Mbit
Ner 91.49 Mbit
Svarstid 3ms
server i göteborg

Jag är relativt nöjd med resultatet och det varierar från mätning till mätning.
De faktorer som avgör stora delar av resutatet brukar vara kablar och utrusting mellan utatag och dator samt till viss del cockså nätverkskort.

stephan
2009-03-09, 22:55
När jag testade idag var det bättre än det varit senaste tiden.

Jag är inte missnöjd med siffrorna. Det jag är missnöjd med är svaret från Ownit. Vi kan komma och kolla, men...........

995kr om det visar vara etc etc.

Ponera att jag hela veckan har under 65 som tydligen är någon riktnorm och just på fredag "hoppar" det upp till 65,01, då kan de kräva 995kr????

Jag var också ute efter om de skulle informera något om störningar på nätet på grund av passagesystensinstallationen i föreningen.

Här har styrelsen nämligen mycket knapphändigt informera om att så kan vara fallet när det nya passagesystemet sätts igång.

Någon dag har nätet legat nere, några timmar. men det skiter ju denna styrelse i.......

Trötter
2009-03-10, 01:39
Om du låter dom kolla din lina så debiteras du garanterat om du släpper in dom i bostaden.

Ofta är det någon brist på den utrustning som är ansluten till datorn, detta är lätt att kolla på egen hand, genom att byta kabel och koppla ur eventuella trådlösa nätverk, externa brandväggar mm.

Om man har tillgång till en annan dator tex en bärbar och en väldigt kort kabel som man ansluter, i detta får man en så optimal anslutning som möjligt och då ska hastigheten också var som bäst.

Om du skulle ha problem med anslutning när du testar uppkopplingen med en bärbar enhet då har dom svårt att debitera dig för att kolla din uppkoppling hastighet.

Mycket av strulet med uppkopplingshastigheten ligger i leverantörens mjukvara, så när man ringer och klagar så brukar det ta en stund så har dom sotat lina och så är hastigheten bra igen.

Om det är nytt nät, så i början kan det vara lite strul. Om strulet är frekvent skulle jag begära en kompensation på räkningen av Ownit eller styrelsen. Kompensation får man av BBB om strulet vara en längre tid.

Internettrafiken lyder under post och talestyrelsen så det finns regler att följa för de som tillhandahåller dessa tjänster.

stephan
2009-03-24, 12:11
HSB lovordar nytt bredbandsavtal (http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=4522239)
"HSB Norr har tecknat avtal med Bredbandsbolaget för sina hyresfastigheter i Piteå. Avtalet innebär att HSB:s hyresgäster nu får både bredband och IP-telefoni för 50 konor per lägenhet och månad.
Uppkopplingen är på upp till 100 Mbit/sek".

Kors i taket. HSB gör något för medlemsnyttan.

Applåder o visslingar....

stephan
2009-07-13, 14:47
Läste detta från en HSB föreningen för en månad sedan.

Ownit bredband

Ownit bredband har tidigare kontaktat Brf Liljan med ett erbjudande om fiberinstallation. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att Ownit genomfört kraftiga nedskärningar och avbrutit sina expansionsplaner. En fiberinstallation i fastigheten är därmed inte aktuell i dagsläget.Igår ringde en fastighetsskötare som jag känner och sa att Ownit gått i konkurs.

Någon som känner till hur det är ställt med Ownit bredband?

MikHo
2009-09-08, 19:46
Vi har på den senaste årstämman röstat för en kollektiv anslutning till internet genom ownits försorg.

Detta efter att ha tillfrågat bland annat BBB, Labs2 (numera Bredband2), Via europa (bredband via kabel-tv), Bahnhof, Tele2, Telia.
Två företag svarade ganska snabbt på vårt förfrågningsunderlag att de inte var intresserade för tillfället, Telia & BBB. Orsak: Tidsbrist = ej kunna garantera lyckat resultat.

Av övriga företag (alla var på möte med bland annat mig ifrån styrelsen) så var det bara 2 som kunde/ville/orkade skicka en offert på tjänsten. Dessa var Bredband2 & Ownit.

Till saken hör att fastighetsnät saknas och vi är 4 fastigheter med 15 lgh i 3 fastigheter och 19 lgh i den 4:e.
En ganska "lagom" förening i lägenhetsantal men ganska stor om man tittar på ytan.

Detta skulle innebära markarbete för att kunna sammankoppla alla 4 fastigheterna. Denna del kunde/ville inte Bredband2 lämna pris på förrän vi tecknat avtal (enligt säljaren så kunde de inte "riskera" projekteringskostnaderna om vi inte valde dem som leverantör).

Att ens föreslå ett sådant förslag på en stämma där totalsumman är okänd vägrade jag göra. Därför skrevs styrelsens svar på motionen (detta är inte ordagrannt, endast utdrag) "Styrelsen har tagit emot offerter på installationen av internetaccess inklusive installation av fastighetsnät från två leverantörer.... Leverantör 1 har gett ett installationspris på X antal kronor exklusive grävning mellan fastigheterna och Leverantör 2 har gett ett installationspris på Y antal kronor inklusive grävning mellan fastigheterna. Styrelsen föreslår därför följande: Teckna avtal med leverantör 2 inklusive installation av fastighets- och områdesnät.
Ansluta alla lägenheterna kollektivt där månadsavgiften för lägenheterna är 165 :-/månad/lgh för 100/100 mbit/s.

Förslaget röstades igenom och avtalsmöte hölls med Ownit (På samma årstämma avslutade jag min period i styrelsen). Detta möte där avtalstexterna diskuterades, betalningsplan för installationen gjordes upp fick jag närvara på.
Från Ownit lämnades beskedet att "Fiberanslutningen brukar bara det som tar längst tid. Installationen går fort". Jag poängterade till styrelsen (igen) på detta möte att jag kan ställa upp som "sakkunning" för föreningen fastän jag inte var medlem i styrelsen längre.

Efter det mötet hördes inget ljud alls från Styrelsen. Varken till mig eller till någon annan medlem.

I slutet på Maj kommer ett informationsblad ut att installationen startar i Juni. Då skall den underentrepenör till Ownit som har hand om själva kabeldragningen in i samtliga lägenheter. Beräknat klart till första veckan i Augusti.
I informationsbladet poängteras även att "inte glömma säga upp avtalet med nuvarande leverantör, Det är ju onödigt att betala dubbelt!"

Juni passerar utan att man ser skymten av någon installatör.
I slutet av juni kommer en stor grävskopa (vägbygges storlek) och parkerar på våran (föreningens) gräsmatta. I månadsskiftet har faktiskt grävningsarbete påbörjats.

I den månadens nyhetsbrev påtalas att "som du säkert märkt så har installationen blivit försenad" Ingen förklaring till varför.

I Augusti kommer ytterligare ett informationsbrev med konstaterande att installationen fortfarande inte är klar.

På kvällen den 25/8 (efter 18.00) lämnas lapp i lådan av Ownit att bredbandet "är igång". Då har veckan innan ett brev kommit från ownits kundtjänst med IP information och kundnummer etc, etc.

Allting frid och fröjd??? Icke sa Nicke.... installationen lämnar allt annat att önska. Gräsmattor sönderkörda av denna grävskopa (jag lämnade liknelse till Revingehed efter stridsvagnsövning) asfalt sönderkörd (även kommunens) betongplattor som blivit tillbakalagda men ej hamnat i nivå med övrifa plattor. "Silvetejpslösningar" = "det man använder vid övergången mellan markrör och det rör som skall in i fastigheten" ... Helt synligt.

Vi har även hittat skarvade nätverkskablar, saknade uttag, saknade "ändproppar" på kabellister i trapporna.
Patchpanel och switch var ej fastskruvade i skåpen, skåpen som skall vara låsningsbara är inte detta på grund utav elkabeln som går sträckt som en tvättlina genom rummet till uttaget på andra sidan rummet.

Vi har nu blivit lovade att åtminstone dessa brister skall vara avklarade till det besiktningsmöte som skall hållas den 24:e september klockan 17:30.
(Skall noteras att jag nu i besiktningstider blivit tillfrågad igen)

Kontentan:
Ownit lever fortfarande, men använder sig av dåliga underentrepenörer för installationen.

stephan
2009-12-16, 19:48
Om jag inte minns fel så var bredband den allra hetaste diskussionen när denna sida startade.

Gärna en uppdatering när detta skedde ADmin.:9:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bredbandsbolaget/pressrelease/view/hsb-skriver-avtal-med-bredbandsbolaget-354426

Nu tecknar HSB ett nytt ramavtal för 535 000 medlemmar.

Som vanligt skulle HSB:s PR skrivelser aldrig hålla i en rättegång.

Man får där inte förtiga sanningen, vilket HSB är helt suvärena på.

Det här att HSB också alltid lägger ut sina "bravader" på Neewdesk säger också allt. Där kan man inte kritisera och be om fakta.

Lagom till jul får väl HSB anställda en julklapp från Bredbandbolaget.:5:

OBS! Nya belopp för avdragsgilla julklappar 360:- ( mat 402:- ) exkl. moms

totiki
2010-02-19, 09:27
Jag tror att det är på denna tråden det diskuterats ifall bredbandsleverantörens avgift skall bakas in i årsavgiften eller inte. Är det fel ställe kan Admin gärna göra en ny tråd av detta inlägg.

Jag har nu fått veta att det är ett lagbrott att inte separera avgifterna. Detta av orsaken att man kan hjälpa till med bidragsmissbruk.
Bostadsbidrag baseras på årsavgiften och är inte bredbandet separerat kommer bostadsbidraget också att hjälpa till med att finansiera dessa bolag med skattemedel. Och givetvis också finansiera det privata TV tittandet
Det är inte enbart ett brott mot diverse svenska lagar som exempelvis konkurenslagen, utan även emot EU:s författning. Så risken finns att man kan åka på ett flertal åtal p g a. detta. I olika rättsliga instanser, ifall myndigheterna skulle hårddra detta.

Det kan dock hända att det ändrar sig eftersom Hyresgästföreningen i Katrineholm driver frågan att avgiften skall bakas in i hyran. Fast det är kanske inte troligt att de satt sig in i det övergripande regelverket för detta, utan enbart driver någon medlems önskemål.

Det kan ju vara intressant att veta, trots allt. Det kan ju finnas fler avgifter som av liknande skäl bör separeras från årsavgiften. Några idéer om vilka?

clabbe
2010-02-19, 09:54
Vilken lag är det som du syftar på?
Skulle kabel-tv-avgiften också vara en sådan avgift?

totiki
2010-02-19, 14:17
Vilken lag är det som du syftar på?
Skulle kabel-tv-avgiften också vara en sådan avgift?
Inte så länge du enbart ser på de kanaler som finansieras av TV licensavgiften. Under förutsättning att du betalar TV licensavgiften.

Det är flera lagar. Bidragsmissbruk borde gälla brottsbalken. Ifall staten genom bostadsbidraget finansierar kabelbolagen så bryter staten mot lagen om otillbehörig konkurens och EUs författning om statlig hjälp gällande konkurens. I föreningens fall skulle det gälla "medhjälp till...".

Detta är givetvis en fråga om synsätt. Men frågan blir tydligare när vi säger betalkanaler, anser jag. Eller filmkanaler.
Mer komplicerad blir den ifall föreningen köper Mbit i större mängd inbakat i årsavgiften. Föreningen kan kanske bli ansvarig för olagliga nedladdningar som innehavare av abonnemanget (det vet jag inte).

Detta kanske är en akademisk fråga när det gäller någon enstaka i en förening. Fast ur ett samhällsperspektiv kanske det handlar om någon miljon människor? Jag har ingen aning om hur många som får bostadsbidrag.

Det finns ju föreningar som handlar upp hushållselen gemensamt och fördelar den. Förekommer det att den kostnaden är inbakad?

I Stockholm förekommer att man har bilpool. Det man kör får man betala för, men är det någon grundavgift? Är grundavgiften inbakad?

Det är mycket man inte vet om var skattepengarna egentligen tar vägen. Citybanan i Stockholm är just nu beräknad till 17 miljarder. Men tredje spåret kostar bara 4 miljarder. Ingen politiker tycker att Citybanan är bättre. Men alla konsulter och lobbyister som tagit fram förslaget och fått igenom det, tjänar mycket mer på Citybanan eftersom det omsätter mer pengar. Detta har jag i dagarna hört både politiker och lobbyister erkänna rakt av på ljudupptagningar.

Så jag kan gladeligen erkänna att det är småaktigt av mig att fundera över att pengar som kommer verkligt mindre bemedlade till godo från våra skattemedel, på något sätt skulle kunna vara BRFs delaktiga ansvar.

j.a
2010-02-19, 14:48
Förstår hur du resonerar men föreningen begår inte någon brottslig handling genom att olika avgifter inte redovisas särskilt i årsavgiften.

Däremot skall den som söker bostadsbidrag sanningsenligt uppge vad som ingår i avgiften/hyran.

totiki
2010-02-19, 14:57
Det var skönt att höra.