handdator

Visa fullständig version : Dags att avveckla kooperativa bostadsorganisationer?


Jerry
2008-04-06, 14:40
När man dels följer inläggen här i forumet, dels följer rapporteringen i media, om hur de koperativa HSB och Riksbyggen, gång på gång figurerar som mycket infekterade bostadsorganisationer, så ställer jag mig frågan;Är det dags att avveckla dessa koperativa bostadsorganisationer?

Visst alla organisationer består av människor, som inte är födda till korrupta individer. Men som alla vet, tillfället gör tjuven, och detta utan att densamme nödvändigtvis behöver vara ond av börd. Vi har dock fått erfara att dessa organisationers mycket goda ekonomi, skapat många tillfällen. Dessvärre är det inte de betalande medlemsföreningarna som i huvudsak får ta del av kakan.

Intentionerna med såväl HSB som Riksbyggen var goda i begynnelsen, men det de idag utvecklats till, har inget gemensamt med det ursprungliga.

Bostadsorganisationerna skall vara till för medlemsföreningarna, och inte tvärtom, som det är av idag.Behöver vi koperativet?

Det känns som om denna idé är förlegad, och enbart gynnar ägarna till 97%.

De fackliga organisationerna har betydande ägarandelar. Varför?Revisorerna tycks ha ett ekonomiskt intresse

i dessa bostadsorganisationer, eller?

KPMG Bohlins är i vart fall lierade med såväl HSB som Riksbyggen.
Var finns då den kritiska granskningen?


Jag skulle kunna fortsätta i all oändlighet med frågor och svar, men det är inte det som väcker den debatt jag är övertygad om att vi behöver få igång, för att få till en förändring till det bättre för bostadsrättföreningarna i vårt avlånga land.

Francois
2008-04-06, 18:12
Riksbyggens representant i styrelsen ska inte antas vara en lojal medlen till föreningen. Det måste man ha klart för sig. I många föreningar jköper man både ekonomisk- och tekniskförvaltning från Riksbyggen, och då är Riksbyuggen representants roll att sälja. Då menar jag att sälja tjänster, arbete, det finns så många små arbete som måste göras i en brf hela tiden. Sen är Riksbyggen duktig på att lägga extra kostnader på det som föreningen köper (läs http://hotpot.se/riksbyggen_forvaltning.htm).

Det finns en uppenbar intressekonflikt för representanten. När styrelsen ifrågasätter en räkning, ska Riksbyggens representant vara lojal till föreningen (som han borde) eller ska han försvara leverantören (som ofta är Riksbyggen eller en underleverantör till Riksbyggen)? Gissa själv. Lojalitet går till den som betalar lönen, det vill säga riksbyggen, inte föreningen (obs, dte finns kanske vissa representant med bättre etik än så, men jag har aldrig hört om dem).

I vår förening vill jag gärna inte köpa nåt mer från Riksbyggen, för att undvika såna konfliktsituationer. Däremot tycker jag att det kan vara bra att ha krav en yrkesman i styrelsen, som är van att hantera bostadsrättsfrågor.

j.a
2008-04-06, 19:20
Jag förstår att man kan vilja ha en yrkesman/kvinna i styrelsen - om det var gratis!

I vår förening har via inga "proffs" i föreningen, dvs alla kommer från huset men trots detta har vi lägre avgifter och bättre ekonomi än i vart fall två HSB föreningar som jag känner till på samma ort. Alltid svårt att jämföra förstås men vi har gjort löpande underhåll på fastigheten så vi har inte försummat denna bit för att få ner kostnaderna.

Francois
2008-04-06, 19:30
Jag förstår vad du menar, j.a. . Jag har nog sett att en förening utan HSB/Riksbyggen behöver vara mer aktiv, söka svar själv. Vi har haft mycket kamp med vår Riksbyggen representant när jag började ifrågasätta honom.

Men, som sagt, nu köper vi inget av honom/Riksbyggen, och vår ekonomi ser mycket bättre ut. De flesta frågorna han får av oss är nu neutrala för honom: han har ingen anledning att inte svara korrekt, eftersom det inte finnn något ekonomisk intresse i frågorna. Tvärtom, om han vill få en chans att få vår förening att köpa tjänster från hónom i framtiden (kanske efter min tid? man vet aldrig), så borde han sköta sig bra.

Jerry
2008-04-06, 19:35
På hemsidan (www.riksbyggen.se) särskilt under rubriken ”Om Riksbyggen”, kan man läsa sig till bl.a. följande.
• Under år 2006 uppgick Riksbyggens vinst till drygt 566 000 000 kr (mer än en halv miljard kronor!)

• Under perioden 2007-01-01 till 2007-08-31 var Riksbyggens vinst bara på förvaltningsuppdrag 77 800 000 kr. Det motsvarar närmare tio miljoner kronor i månaden i ren vinst bara på förvaltningsuppdrag. (Hur stor vinsten är för hela året har inte blivit offentligt ännu)

• Vinsten under motsvarande period år 2006 uppgick till 59 600 000 kr. Riksbyggen har på ett års tid ökat den vinst de tar ut i förvaltningsuppdrag med c:a 30 procent. Riksbyggens chef för affärsområde Förvaltning Carl-Johan Hansson, ger sin syn på saken i Riksbyggens senaste årsredovisning: ”Under 2006 har affärsområde Förvaltning etablerat en lönsamhets nivå som står i proportion till de långsiktigt ställda målsättningarna, vilket bådar gott för framtiden.”

• Riksbyggen delade under år 2006 ut 59 690 400 kr till sina ägare. Merparten av dessa pengar går inte till oss i så kallade Riksbyggen-föreningar. Exempelvis fick Svenska Byggnadsarbetareförbundet mer än 13 350 000 kr och KF (Coop m.fl.) knappt 1 500 000 kr.

Admin
2008-04-07, 08:38
Det kan ju tveklöst kännas lite surt att bo i Riksbyggen och veta att man finansierar externa parter på detta sätt.

Att 15 miljarder kronor av Riksbyggens vinst går till Svenska Byggnadsarbetarförbundet och KF, i stället för till satsningar på kanske främst nybyggen är ju också märkligt.

Vad jag känner till så fungerar det inte på det viset inom HSB och facket har inga andelar i HSB så vitt jag vet (men det är svårt att veta eftersom ingen tycks ha koll på hur HSB är uppbyggt med dotterbolag och allt).

När det gäller huvudfrågan i detta ämne så är jag inte säker på att jag vill avveckla HSB trots allt fiffel, mygel, mobbning, förtryck och allt elände inom organisationen. Grundtanken är ju god. Det har bara blivit så fel.

Om det är möjligt att hamna på rätt kurs igen är omöjligt att säga idag.
De förändringar till det bättre som vi sett under de senaste åren är inte myckert att hänga i julgranen. När det gäller specifikt HSB så tror jag att om inte HSB förändrats drastiskt inom 2 år så är risken stor att loppet är kört.

Inom Riksbyggen så händer det om möjligt ännu mindre.
Om inte en rejält stor del av Riksbyggen gör som Francois förening och visar att man inte accepterar situationen genom att välja förvalting från annat håll så kommer inget att hända där heller.

Det enda som kan förändra HSB/Riksbyggen är att medlemmarna börjar engagera sig och ställer krav på HSB/Riksbyggen så väl som på sina egna lokala styrelser. I annat fall går de säkra och kan göra precis vad de vill. Som du säger; "Tillfället gör tjuven", och med den nollinsyn som finns i bostadsorganisationer så är det bara ett enda stort "tillfälle". Ännu värre blir det om/när HSB:s kod för föreningsstyrning införs.

Den senaste tiden har vi sett en stor enhetlighet med protester mot att hyresrätterna är på väg att försvinna. Bostadsrättsägare tycks vara väldigt lata. När såg någon senast en samling bostadsrättsägare protestera mot hur det fungerar? Det lär inte ha inträffat i modern tid (om någonsin).

Jerry, du tar också upp revisorerna.
Revisorerna är köpta av HSB/Riksbyggen och de står definitivt inte på medlemmarnas sida.
Det är ett stort problem och bara en av de många, många frågor som måste lösas.

HSB avvecklade BoRevision (http://hotpot.se/bo-revision.htm) efter att jag informerat om vad ingen tycktes veta. Dvs inte bara att BoRevision var en del av HSB (och därför granskade sig själv) utan de är dessutom ej auktoriserade.
Men alternativet blev kanske inte så mycket bättre. Även ersättaren Ernst & Young (som är auktoriserade) lyder under HSB och gör därför bara det som HSB säger till dem att göra, samt undanhåller så mycket som möjligt från medlemmarna.

Ernst & Young gör i praktiken ingen granskning av vare sig bostadsrättsföreningarna eller av HSB Malmö. De flesta tror nog att Ernst & Young gör detta, men så är det definitivt inte (vilket det finns det bevis för). Medlemmarna lever farligt, mycket farligt.

När jag gick igenom HSB Malmös f.d. VD:s alla bolag så kunde jag också se att det inte bara var Ernst & Young som var revisionsföretag i dessa bolag, utan det var dessutom exakt samma revisiorer som inom HSB Malmö. Med dessa täta kopplingar mellan HSB Malmö/VD och revisorer så kan säkert var och en begripa att revisionen inte blir särskilt neutral.

Jag upptäckte också att en av f.d. VD:ns bolag (Malmö Slussen 7 Holding AB) hade en fusion med HSB Sundsfastigheter AB. Det är ju naturligtvis inget medlemmarna informerats om varken i årsredovisning eller någon annanstans.Där finns det ju anledning att misstänka att något kanske inte gått rätt till, speciellt med tanke på hemlighetsmakeriet runt detta.

Endast om revisorerna för HSB och dess brf:ar anlitas och avlönas direkt av medlemmarna (via en separat medlemsorganisation för detta som sätter upp riktlinjerna för revisionen) så kommer revisionen att fylla någon funktion. Som det är idag får ju inte ens medlemmarna veta hur revisorerna bedriver sin revision eller vilka riktlinjer HSB satt upp för revisionen.
Det enda vi vet, tack vare SDS, är att revisorerna inte granskar styrelsen och VD:n (och då uppstår osökt frågan vad vi ska med revisorer till).

schrapet
2008-04-07, 19:45
Mig veterligen har HSB redan fyllt 90 år och Riksbyggen snart 70 år. Dessa organisationer har tillkommit i kärva tider eftersom det fanns ett samhällsbehov att fylla. I malmöförfattaren Björn Ranelid roman "Till alla människor på jorden och .." kan man läsa följande
Parken hette Atle. Området var döpt till Ellstorp på kartan som fanns i HSB:s presentbok. De tre bokstäverna skulle tydas som hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening och de var förgyllda på blå botten.

Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening !! Idag har HSB:s historiska funktion ersatts av boverket, byggföretag, kommunala bostadsbolag och hyresgästföreningen. På Riksbyggens hemsida finns följande:

1940 var ett år med stor brist på bostäder. Sverige var ett land präglat av trångboddhet och torftiga miljöer. Samtidigt var arbetslösheten stor bland landets byggnadsarbetare. Ingen vågade satsa och det saknades dessutom samhällsinstrument för att driva en socialt inriktad bostadspolitik.

Byggfacken gick samman
Men ska något bli byggt så måste någon sätta igång, så byggfacken tog saken i egna händer och skapade byggherreföretaget Riksbyggen.

Denna roll har Boverket och AMS idag. 1940 rådde väl allmän mobilisering i Sverige så det var väl inte så konstigt att byggnationen var sparsam.

Att HSB och Riksbyggen verkar än idag som dom gör har enbart ekonomiska motiv i den minoritet som tjänar stora pengar på det. Medlems föreningarna är de som dyrt får tillfoga pengar till dessa fantastiska vinster, VD löner och andra förmåner som man ständigt läser om. Staten håller ju också intresseorganisationerna om ryggen eftersom de drar in pengar till stadsskassan.:67:/SP

Admin
2008-04-07, 21:11
Utan tvekan så har tiderna förändrats en hel del sedan HSB bildades i början av 1900-talet och sedan "krigets dagar".

Om det är ett försök av HSB att hänga med i utvecklingen eller att ta bort fokus från problemen inom HSB vet jag inte, men HSB har idag gått ut med ett pressmeddelande om att HSB nu ska ge sig in i kampen för miljön.

Pressmeddelande från HSB
HSB sluter klimatavtal för över 320 000 lägenheter
2008-04-07 09:00
25 regionala HSB-föreningar runt om i Sverige har kommit överens om att utarbeta en gemensam klimatstrategi och teckna klimatavtal. Föreningarna startar omedelbart ett gemensamt projekt som inom kort ska sätta konkreta mål för hur
- utsläppen av växthusgaser ska minskas
- användningen av förnyelsebara energikällor ska öka
- den totala energianvändningen ska sänkas
- energitjänsterna till bostadsrättsföreningarna ska bli effektivare och mer klimatsmarta.
Totalt omfattar verksamheten i de 25 HSB-föreningarna drygt 320 000 lägenheter eller 93 procent av samtliga HSB-lägenheter. Initiativet till HSBs klimatsatsning togs av ett antal unga medarbetare i HSB som deltog i ett internt ledarutvecklingsprogram. Nu blir det verklighet.
- Vi i HSB vill gå före i den klimatsatsning som hela Sverige ska genomföra enligt överenskommelse inom EU. Min övertygelse är att vi i HSB ska ha ett mer ambitiöst mål än den minskning av utsläppen med 30 procent fram till 2020 som regeringen har slagit fast för hela landet, säger Kent-Olof Stigh, ordförande i HSB Riksförbund.
De konkreta målen kommer att bestämmas av HSB-föreningarna i den gemensamma processen som nu kommer igång.
- Vi blir mer effektiva i att uppnå mål om alla varit med och formulerat dem. Jag tror att vi kan nå långt eftersom bostäderna har en stor potential när det gäller att spara energi och bli mer klimatsmart, säger Kent-Olof Stigh.

Här är de regionala HSB-föreningar som hittills anslutit sig till HSBs klimatavtal med kontaktperson och telefonnummer.

HSB Centrala Värmland, Per Wikstrand, 0708 192020
HSB Dalarna, Leif Jonsson, VD, 0705 32 59 80
HSB Gävleborg Sten Halseth, VD, 0705 43 56 06
HSB Göta (Jönköping), Henrik Zäther,VD 0705 56 11 73
HSB Göteborg, LarsGöran Andersson,VD 0707 21 51 75
HSB Landskrona, Kenneth Håkansson,VD 0705 94 48 84
HSB Malmö, Michael Carlsson, VD, 0702 28 00 22
HSB Mitt (Sundsvall) ,John Landström, 0703 18 03 29
HSB Mälardalen, Agneta Lagerquist, VD, 021 370 24 38
HSB Mölndal, Ingrid Sjöberg, VD, 0705 76 84 20
HSB Nordvästra Götaland, Per Sundequist, VD 0706 45 85 85
HSB Nordvästra Skåne, Ulf Nordström,VD, 0739 88 85 25
HSB Norr (Luleå).Jesper Josbrant, VD, 0705 18 48 35
HSB Norra Bohuslän , Owe Lislerud, VD, 0708 43 65 09
HSB Norra Stor-Stockholm, Håkan Berg, VD 0708 65 48 24
HSB Stockholm,Charlotte Axelsson,VD 0708 85 10 00
HSB Sydnärke,Susan Clefjord, VD 0705 15 85 95
HSB Sydost (Växjö), Bert-Inge Storck, VD 0709 11 73 94
HSB Södermanlands län, Kjell Landström, VD 0703 14 30 11
HSB Södertälje,Mats Tryselius, VD 0708-40 50 36
HSB Södertörn,Ulf tapper, VD 0708 68 97 00
HSB Umeå Björn Dahlberg, VD 0703 01 65 00
HSB Uppsala Hans Johansson, VD 0703 09 01 62
HSB Östergötland, Peter Lindgren, VD 0708 24 02 39
HSB Östra Östergötland, Rune Adamsson, VD 0705 30 84 31

Under normala omständigheter skulle jag tycka att HSB:s satsning här var jättebra, eftersom jag tycker det är utmärkt ju fler som jobbar för en bättre miljö.
Men nu har jag tyvärr svårt att förbise från två saker.

1.
Det finns mycket stora problem inom HSB. Lös dessa först, och sedan kan man med en betydligt bättre fungerande organisation och förhoppningsvis lite mer engagerade medlemmar ge sig ut på nya områden.

2.
Vilken kompetens finns det inom HSB för detta projekt och vad innebär det egentligen i praktiken?

Om man tittar på vad det står i pressmeddelandet så står det inte någonting om vad detta klimatavtal egentligen innebär, och på HSB Riksförbund (detta är deras lilla skötebarn) så står det inte ett ord mer där.

Vad då minska utsläppen av växhusgaser?
Det är bilar (10 %), flyg, kor, och fabriker som står för dessa utsläpp, men på vilket sätt kan HSB påverka detta? Vilka växthusgaser? Vattenånga är den största växthusgasen, är det den HSB vill minska på?

Användningen av förnyelsebara energikällor ska öka? Till vad? Hur? Var?

Pressmeddelandet är ju bara en massa svammel! Det tycks inte finnas något att ta fasta på i denna plan. Hur ska HSB minska utsläppen av växthusgaser med mer än 30 % när hushållen inte ens står för 16 % av dessa utsläpp. Eller HSB menar 30 % av de 16 % för de som bor inom HSB? Dvs någon procent totalt sett.

Avfallshanteringen är det område där man kanske kan göra mest, men det hjälper inte hur mycket vi än sorterar våra avfall så länge avfallet sedan inte kan hanteras på ett miljövänligt sätt.

Om HSB-direktörerna tog tåget i stället för flyget varje gång de transporterar sig inom Sverige så hade man nått en bra bit på vägen bara där, men vi ska nog inte räkna med att det är denna typ av miljöförbättring som HSB vill uppnå.

HSB skriver att de konkreta målen ska bestämmas av HSB-föreningarna i en gemensam process, men inte ett ord om något som är relevant. Man kan väl för 17 inte bestämma några mål innan man vet vad som låter sig göras?

Vad är det HSB-regionerna egentligen anslutit sig till? Hur ser det mållösa klimatavtalet ut?

Någon med kompetens inom området måste sätta upp riktlinjerna, och det är främst regeringen som sedan på olika sätt (med bidrag, skattereduktion, etc) öppnar upp många av möjligheterna att förbättra miljön.

Jag vill inte låta negativ, och all strävan mot en bättre miljö är naturligtvis bra, men detta HSB-projekt har nog tyvärr alla förutsättningar för att bli en total flopp, inte minst med tanke på att engagemanget inom bostadsorganisationerna och deras föreningar är så otroligt lågt!