handdator

Visa fullständig version : Underhåll/byte av "grodan" (golvbrunn/vattenlås) i badrum - Vems ansvar?


tractors
2008-10-20, 11:10
Enligt stadgarna i vår privata brf har bostadsrättshavaren ansvar för underhåll av, bla, "ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas el och vatten - till de delar dessa inte är stamledningar".
OK. Medlemmarna får själva rensa golvbrunn och vattenlås. Om grodan (50 år gammal) visar sig, vid egen renovering av badrum, vara helt rostig och mogen för byte ska då föreningen ta denna kostnad?

schrapet
2008-10-20, 11:33
Om en enskild medlem finner, vid en badrumsrenovering, att avloppsnätet är genomrostat så måste den genast påpeka detta för styrelsen.

Styrelsen kan då besluta att göra en genomgående besiktning av alla avloppsrör i föreningen och dess lägenheter samt besluta om stambyte. I detta fall ska föreningen bekosta renoveringen.

Jag avråder dock att var och en gör sin egen renovering och sedan går till styrelsen för att kräva föreningen på kostnaden för avloppsrör/golvbrunn.

totiki
2008-10-20, 11:50
Styrelsen kan då besluta att göra en genomgående besiktning av alla avloppsrör i föreningen och dess lägenheter samt besluta om stambyte. I detta fall ska föreningen bekosta renoveringen.

Detta ska då upp till diskussion på stämma och då bör föreningen komma överens om vad som är föreningens resp. borätthavarens ansvar.
Ofta tar föreningen kostnaden fram till och med våtsäkringen, i andra fall hela badrumsrenoveringen.

Mycket diskussion kan det bli ifall någon bostadsrättshavare nyligen renoverat t ex badrum. Hur det är utfört och kostnadsfördelningar p g a. sådant tidigare utfört arbete.

Ifall detta (grodan) nu hänt dig, kan det bli en besvärlig sits med oklara besked innan detta är utrett. Därefter kan det ta ett tag med offertförfarande o s v. innan arbetena med stambyte kommer igång.

Har du ytterliggare ett badrum kan det gå bra. Men ifall du vill gå vidare och göra klart måste du se till att få skriftliga besked från styrelsen hur ansvarsfördelningen kommer att se ut.

clabbe
2008-10-20, 12:24
"Grodan" Vad är det för något?

totiki
2008-10-20, 13:07
Grodan är en del av avloppet i badrumsgolvet som du ser. Vattenlåset skulle man också kunna säga.