handdator

Visa fullständig version : Solidariskt ansvar i styrelsen, vad innebär detta?


tractors
2008-10-20, 08:06
Det har sagrts mig attstyrelsen har ett solidariskt ansvar. Även om vi har en kassör i styrelsen som jobbar med ekonomin har de andra styrelsemedlemmarna samma ansvar för ekonomin. Är det rätt uppfattat? Om jag vill hänvisa till lagen är det då möjligen lagen om ekonomiska föreningar?

Henric Lellky
2008-10-20, 14:22
Ja, det är riktigt.

Francois
2008-10-20, 18:26
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut (reservationen ska protokollföras) som orsakar en skada mot föreningen, anses den ledamoten som reserverat sig inte vara medansvarig för beslutet.
Stämman kan i detta fall bevilja ansvarsfrihet för ledamoten men inte för resten av styrelsen.
Jag har fått för mig att det är så.
Kan nån bekräfta?

Henric Lellky
2008-10-22, 03:12
Ja, detta är också riktigt (vid ett specifikt beslut).


Dock är det så att när det gäller det övergripande ansvaret över ekonomin så är hela styrelsen solidariskt ansvarig.

Om en ledamot kategoriskt reserverar sig vid alla ekonomiska beslut i en styrelse (för att försöka undkomma detta övergripande ansvar) så bör denne ledamot överväga att avgå då den inte uppfyller sin funktion i styrelsen.

Det går inte att försöka reservera sig undan det övergripande solidariska ansvaret.

Francois
2008-10-22, 10:43
En styrelse blir dock sällan anklagad på att ha tagit bara dåliga beslut. Det vanliga är att stämman och revisorer påpekar ett speciellt beslut som har varit särskillt dåligt (skulle t.ex kunna vara placering av kontant i aktier som sen rasade). I detta fall kan den ledamoten som reserverat sig, klara sig på stämman.
Också, om styrelsen konsekvent aldrig gör offertförfrågningar, kan en ledamot reservera sig mot detta så ofta som det blir aktuellt (kan bli rätt ofta). Det betyder inte att han inte vill delta i andra ekonomiska beslut elelr andra beslut av andra karakter.
Fast, han borde då kanske säga upp sig och kalla på ett extra stämma och påpeka att styrelsen inte sköter sig.
Henrik, jag tror att vi har förstått varandra.

Henric Lellky
2008-10-23, 18:54
Det finns fler sätt att ge kritik på än att just neka ansvarsfrihet.

Det absolut vanligaste sättet att ge kritik till en sittande styrelse är att inte omvälja en styrelse som kandiderar till omval.

Francois
2008-10-23, 19:37
Absolut! En styrelse som orsaka en skada ska nekas ansvarsfrihet. En styrelse som gör ett medioker arbete borde ersättas.