handdator

Visa fullständig version : HSB 21 mkr back - "Verksamheten går bra!"


Admin
2008-10-16, 22:34
Från HSB Malmös informationsmöte idag framkom, från delårsbokslutet, att HSB Malmö går 21 mkr back.

http://hotpot.se/Bild1/hsb-delarsbokslut-2008.jpg

Se även balansräkning (http://hotpot.se/hsb-malmo-balansrakning-del-2008.htm).

Men HSB tycks inte riktigt ta detta på allvar.
Styrelseordförande Claes Caroli sa;
Halvårsresultatet visar röda siffror. Verksamheten går totalt sett bra.
Men vi måste bli bättre.
Vi måste bli bättre på att ta betalt för våra tjänster.

Dvs, Claes Caroli säger inte att HSB Malmö
- måste bli konkurrenskraftigare,
- ska ge bättre service till föreningarna,
- ska ge mer valuta för pengarna,
- ska sluta med att starta upp misslyckade projekt som HSB Omsorg och det i dagarna nerlagda byggprojektet Draken,
- ska ta fullt ansvar för de misslyckade projekt som görs,
- ska rationalisera organisationen - reducera personalstyrkan,
- ska effektivisera organisationen,
- etc.

I stället säger han att HSB Malmö måste "bli bättre" på att plocka bostadsrättsföreningarna på pengar.

Ingen fullmäktige reagerade!

Detta ska då ses med i åtanke att HSB:s tjänster upplevs av de flesta som dyra redan idag, relativt sett. Precis som en fullmäktige uttryckte sig om HSB:s pris på energibesiktning.

Se även;
HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=666)

HSB Malmö stoppar Draken! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4491)

Admin
2008-10-16, 23:34
HSB Malmö skriver följande;

I maj avregistrerades ett vilande bolag, Studeum i Malmö KB och i juli såldes det vilande bolaget Skånekompaniet Syd AB.
HSB Malmö tycks starta upp och lägga ner bolag på löpande band, men ingen vet varför bolagen startas upp till att börja med (medlemmarna får inte ens information om att bolagen startats), och varför de sedan läggs ner.
Eller vad kostnaden för varje sådan uppstart och nerläggning kostar.


HSB Omsorg
HSB Omsorg påstås ha kostat 1,2 mkr under 2007. Alltså helt bortkastade pengar.
Siffran på 1,2 mkr känns friserad. Det var 1,2 mkr under 2008.
Men vad är inräknat i dessa 1,2 mkr? Garanterat inte alla kostnader!
Och vad var kostnaden 2007, då HSB Omsorg startades upp?
Hur förklarar HSB Malmö att man anställt en person i något som man kallat för "försöksprojekt"?

För mer info se;
HSB Omsorg avvecklad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4283)


HSB ska bygga ägarlägenheter i stället för bostadsrätter
Det framkom också (sagt i förbifarten som i hopp om att det skulle missas av deltagarna) att HSB Malmö planerar att bygga ägarlägenheter (av HSB kallade ägarrätter). Men när en fullmäktige ställde en fråga om detta så var Magnus Knutsson på HSB Malmö ytterst försiktig i sina uttalanden.

Personligen tycker jag HSB ska ägna sig åt sin kärnverksamhet och bara bygga bostadsrätter, men HSB ska i stället göra bostadsrättsalternativet mer attraktivt och konkurrenskraftigt jämfört med ägarlägenheter.

HSB är på fel spår !!! Igen !!!
Men vad hjälper det att skriva motioner för att försöka få in HSB Malmö på rätt spår igen när motionerna först misshandlas av styrelsen och sedan av fullmäktigeledamöterna?


Se bl.a.;
Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4511)


Fler medlemmar?
HSB Malmö påstod att medlemsantalet ökat med 484 medlemmar, jämfört med den 31/12 2007.

Men HSB nämnde inte med ett ord den genomgång av medlemsregistret som Datainspektionen krävt av HSB Malmö.
Varför är HSB Malmö så hemlighetsfull med detta? Varför får medlemmarna inte veta aktuell status?
När denna genomgång är färdig kanske HSB Malmö minskat med några tusen medlemmar i stället.

För mer info se;
HSB ser över register med döda själar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3634)


Turning Torso - ingen bra affär!
All infomation som gavs om Turning Torso med tillhörande byggnader var bara;
Anskaffningsvärdet för Turning Torso Gallery (Fören 3) har nedjusterats då investeringsbidrag erhållits med 5,0 MSEK.
samt lite kort och snabb information om några mindre "lokalproblem".

I övrigt är HSB Malmö mycket, mycket hemlighetsfull med alla siffror rörande Turning Torso. De absolut enda siffror ägarna får om Turning Torso är;

Turning Torso (ej TTG)
Utfall 2008-08
Hyresintäkter 31 816 003
Driftskostnader -9 560 195
Driftnetto 22 255 808

Utfall 2007-08
Hyresintäkter 30 570 046
Driftskostnader -8 250 423
Driftnetto 22 319 622

Medlemmarna får i övrigt ingen information överhuvudtaget om Turning Torso, och fullmäktige sätter heller inget krav på HSB Malmö att redovisa något.

Se bl.a.
Underverk (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3513)


Klandret av HSB Malmös årsstämma
Informationen om klandret av HSB Malmös årsstämma med anledning av den särbehandling jag då utsattes för hade en avsevärt mildare framtoning än på HSB Malmös senaste extrastämma. Allt som sades var;
Klander har inlämnats till Malmö Tingsrätt mot HSB Malmös årsstämma som genomfördes under tre dagar i maj och juni 2008.
Inga hot eller anklagelser mot mig framfördes denna gång av styrelsen. Inte heller av fullmäktige.

Se även bl.a.;
HSB behandlar medlemmarna respektlöst! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3505&highlight=klander+extrast%E4mma)

Klander av HSB Malmös årsstämma 2008, pga särbehandling (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=4137&postcount=3)


Ingen ansvarsfrihet - total tystnad
Inte med ett ord ville HSB Malmö nämna statusen på den undersökning som HSB Malmö av någon anledning inlett p.g.a. att f.d. VD och f.d. styrelseordförande inte fick ansvarsfrihet på årsstämman 2008.

Se bl.a.;
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1627)
Förhandstips hur HSB Malmö kommer att svara angående ansvarsfrihetsfrågan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2444) 11/7 2008

"Fallskärmsavtal" till f.d. VD.
Det sades att HSB Malmö gett HSB Malmös f.d. VD 4,2 miljoner kronor.
Varför får han pengar överhuvudtaget innan frågan om ansvarsfrihet utretts?

Se SDS 25/2 2008, "HSB:s VD slapp få sparken (http://sydsvenskan.se/malmo/article303288.ece)";
”Villkoren i samband med vd Lars Danielssons uppsägning är nu klara”, skriver styrelsen.
Resten av texten går ut på att det inte handlar om någon uppsägning.
”Lars Danielsson har på egen begäran sagt upp sig. Detta innebär att han har sex månaders uppsägningstid med fulla förmåner och dessutom sex månadslöner (utan förmåner) i avgångsvederlag”, skriver HSB Malmös styrelse som uppskattar den totala kostnaden till cirka fyra miljoner kronor.
Inte så pjåkig lön HSB Malmös f.d. VD förhandlat till sig, på drygt 4,2 miljoner kronor per år exkl. alla förmåner.
Det verkar som HSB Malmö utgått från den årslön som han kickades för att ha tillförskansat sig.

Inget protokoll och inga beslut!
I och med att HSB Malmö på ett maximalt odemokratiskt sätt gjort om HSB Malmös delårsstämma till informationsmöte så har HSB Malmö bl.a.
- tagit bort möjligheten för medlemmarna att skriva motioner till denna stämma
- tagit bort möjligheten för medlemmarna att kontrollera om deras fullmäktige bevakar deras intressen (nu kan medlemmarna inte ens kontrollera om fullmäktige varit på stämman.

Inte en enda fullmäktige har ifrågasatt styrelsens agerande här !!!

Admin
2008-10-17, 12:23
Nu ska man inte bli upprörd över HSB, för HSB funkar som det funkar, men jag kan säga att gårdagens "informationsmöte" om HSB Malmös delårsbokslut definitivt gjorde mig rejält förbannad.

HSB Malmös nya öppenhet som det talas om oavbrutet, även på informationsmötet igår, innebar nämligen att HSB döljde delårsbokslutet in i sista sekunden. Det fanns att tillgå först när deltagarna kom in i konferenslokalen.

Hade HSB haft en extrastämma i stället för ett informationsmöte så hade HSB Malmö tvingats dela ut delårsbokslutet två veckor innan. Nu slipper HSB detta, och kan på så vis dölja mer. Deltagarna är mindre förberedda, och det var helt uppenbart att detta var målet för HSB Malmö!
I och med att HSB Malmö på ett maximalt odemokratiskt sätt gjort om HSB Malmös delårsstämma till informationsmöte så har HSB Malmö bl.a.

tagit bort möjligheten för medlemmarna att skriva motioner till denna stämma
tagit bort möjligheten för medlemmarna att kontrollera om deras fullmäktige bevakar deras intressen (nu kan medlemmarna inte ens kontrollera om deras fullmäktigeledamot varit på informationsmötet).
tagit bort medlemmarnas rätt att få handlingarna i god tid före presentation av delårsbokslutet.
skapat en möjlighet att utestänga kritiska medlemmar som mig, så som HSB Malmö gjorde förra året när HSB Malmö gjorde om extrastämman till ett infomöte.Inga medlemmar fick information om delårsbokslutet!

All info före stämman var bara;

Informationsmöte 16/10

Ordförande, fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter i HSB Malmös bostadsrättsföreningar har blivit inbjudna till informationsmöte torsdagen den 16 oktober.

Styrelsen ser denna konferens som ett bra tillfälle att lämna information till er förtroendevalda i våra styrelser.

Följande informationspaket kommer att avhandlas:
o Delårsbokslut för HSB Malmös koncern
o Lägesrapport över våra byggprojekt
o Vad händer i vår omvärld?
o Lägesrapport från medlemsutskottet
o Vad innebär klimatavtalet för oss i HSB?

Anmäl dig senast den 9 oktober till vår kundtjänst, tfn 040-35 77 00 eller på e-post: kundtjanst@malmo.hsb.se (kundtjanst@malmo.hsb.se)

Väl mött den 16 oktober på Södra teatern, Folkets hus i Malmö. Vi serverar en ciabatta med kaffe, te och vatten från kl. 17.30.

Denna information fanns bara på en svårhittad plats på HSB Malmös webbplats. HSB Malmö informerade i övrigt inte i någon enda tidning om denna presentation av delårsbokslut.

Det fanns inte ens information om när infomötet startade!!!
Inte heller vilka som skulle redovisa vad på mötet fick medlemmarna reda på!

På informationsmötet fick deltagarna inte ens kopior av presentationsmaterialet (PP-bilderna) !!!

Mer info kommer om detta informationsmöte, med bl.a. en del intressant information för alla som bor i bostadsrätt.

Admin
2008-10-17, 14:24
Klander av HSB Malmös årsstämma (Mål T 6829-08)
Jag har nu kontrollerat aktuell status av det klander av HSB Malmös årsstämma som jag lämnade in 2008-08-15 till Malmö Tingsrätt.

Jag kan notera från tingsrättens dagboksblad att tingsrätten ännu inte (drygt två månader senare) har haft någon kontakt överhuvudtaget med HSB i detta mål, men enligt tingsrätten så arbetar notarien med detta och det kommer att gå ut ett föreläggande till HSB om ungefär en vecka.

clabbe
2008-10-17, 15:16
Brukar HSB Malmö ha en delårsstämma?
Eller hade det utlysts någon extra stämma?
Jag hänger inte med i alla turer....

Admin
2008-10-17, 15:28
Ja, HSB Malmö har i princip alltid haft en delårsstämma (tror att de flesta föreningar har detta, i alla fall inom HSB, men jag är inte säker).

År 2007 lämnade jag in några motioner till denna stämma, och det fick då styrelsen att göra om delårsstämman till ett informationsmöte, med alla fördelar det innebar för styrelsen (enl. tidigare inlägg här ovan)... och nackdelar för fullmäktige samt medlemmarna. Styrelsen slapp t.ex. därmed behandla mina motioner.

Förra året förvägrades jag, som medlem i HSB Malmö, till och med tillträde till detta informationsmöte. I år så fick jag efter många förfrågningar tillstånd att komma på detta "delårsmöte" (men inga medlemmar informerades om att detta "infomöte" skulle hållas).

Eftersom ingen fullmäktige förra året opponerade sig mot att HSB tog bort denna traditionella extrastämma, så fortsatte HSB Malmö på samma linje i år.

Ej heller denna gång var det någon fullmäktige som uttryckte sitt missnöje med denna usla hantering av medlemmarna, inkl. dem själva.

Anders Lundberg
2008-10-17, 18:59
HSB Malmö hade ju en extra stämma i augusti och informationsmötet fick alla fullmäktige kallelse till med brev! Behöver HSB Malmö kalla några andra? Räcker det inte att fullmäktigeledamoten meddelar sin bostadsrättsförening.

Admin
2008-10-17, 20:05
Ja, visst hade det räckt att kalla fullmäktigeledamöterna, om fullmäktige sedan i sin tur hade informerat medlemmarna. Men så fungerar det inte. Det är viktigt att skilja kartan från verkligheten. Det måste alltid vara verkligheten man rättar sig efter (vilket jag förmodar var vad Stephan syftade på).

Som medlem i HSB Malmö vill jag ha rätt information från rätt källa. Det måste vara HSB Malmös skyldighet att informera sina medlemmar, och HSB Malmö kan inte helt godtyckligt lägga över detta ansvar på andra, bara för att HSB Malmö känner för det.

HSB Malmö vet mycket väl att fullmäktigeledamöterna inte informerar vidare, och HSB Malmö vet också mycket väl att det inte heller finns något krav från något håll på att fullmäktigeledamoten ska göra detta. HSB Malmö varken ber fullmäktige att informera vidare, eller ställer något som helst krav på att de ska göra detta.

Vill HSB Malmö att fullmäktige ska stå för HSB Malmös informationsförmedling så får HSB Malmö börja ställa detta krav på fullmäktige.
Då får vi se vad fullmäktige tycker om detta.

Alla medlemmar - utan undantag - måste självklart informeras av HSB Malmö om bl.a. de stämmor och informationsmöten som HSB Malmö håller i och arrangerar. Sedan kan man naturligtvis alltid diskutera vilka de bästa informationsvägarna är, men HSB Malmös tidning till alla HSB Malmös medlemmar måste ju användas till något, och då kanske det vore lämpligt att också använda denna informationskanal för att informera medlemmarna.

Avsaknad av information dödar engagemanget!

Det ska bli spännande att se om HSB Malmö i nästa nummer av "HSB Malmö Nytt" kommer att vika en sida åt att informera om medlemmarnas möjlighet att informera, samt vikten av medlemmarnas engagemang. När HSB Malmö under tvång - och efter flera påminnelser - gjorde detta förra gången (i början av januari 2008) så blidde det bara en nästintill osynlig pytteliten annons i endast en dagstidning, samt under en dag när så få som möjligt var hemma.

PS.
Extrastämman den 26 augusti var en särskild extrastämma som kom till i panik (och utan förvarning) för att fastställa de nya stadgarna för HSB Malmö.
Men naturligtvis skulle alla medlemmar ha fått information även om denna, speciellt eftersom stämman också "behandlade" två motioner.

totiki
2008-10-17, 20:29
Alltså, jag har ingen historik om HSB. Startade HSB i Malmö?

Admin
2008-10-17, 21:02
Nej, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening bildades 1923 av Hyresgästföreningen i Stockholm. När sedan HSB kom till Malmö vet jag inte, men jag tror inte det var så långt efter.

clabbe
2008-10-17, 22:21
Du skriver att du lämnade in några motioner till extra stämma 2007.
Jag försökte hitta era stadgar på nätet men hittade bara förslaget till nya stadgar så jag vet inte hur slutresultatet blev.
Men blev det som förslaget så ser det bara ut att finnas rätt att lämna motioner till den ordinarie föreningsstämman?
(§19, se Stadgeändringar 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stadgeforslag-2008.pdf))

stephan
2008-10-17, 22:37
1925 startarde HSB Malmö.

Någon som läst om förbundstämmor på någon BRF:s hemsida?

stephan
2008-10-17, 23:06
Intresset enormt?????

69 ombud av ????? (500?) deltog på HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma den 21 april 2008, som
gick i hållbarhetens tecken. Stämman firade HSB Stockholm 85 år.
390 bostadsrättsföreningar, 153 000medlemmar
Bosparare?, Som får vara högst hälften av deltagarna på stämman.

Malmös siffror:
184 av 311.på 42 000 medlemmar.

Admin
2008-10-18, 00:49
Du skriver att du lämnade in några motioner till extra stämma 2007. Jag försökte hitta era stadgar på nätet men hittade bara förslaget till nya stadgar så jag vet inte hur slutresultatet blev. Men blev det som förslaget så ser det bara ut att finnas rätt att lämna motioner till den ordinarie föreningsstämman?
Ja, det visar att det inte är lätt att tolka stadgar.
Clabbe, du är definitivt långt mer insatt i lagar och stadgar, och att tolka dessa, än genomsnittsmedlemmen, men ändå visar det sig att det är svårt. Hur ska då andra, betydligt mer oinitierade medlemmar, någonsin klara av att tolka regelverket?

Jag har fått lära HSB Malmös fullmäktige en del nya saker, och en av dem är att det går alldeles utmärkt att lämna in motioner till alla stämmor. Men vad ska man med demokratiska rättigheter som ingen känner till?

Inte ens juridiskt kunniga personer känner som regel till detta. När jag stämde styrelsen i min brf för det lagbrott de då begått så hävdade deras försvarsadvokat (som jag var med och betalade för) som styrelsens försvar att motioner bara kan lämnas in till årsstämman. Jag var på väg att tala om för denna advokat att han nog fick ta en grundkurs i bostadsrättsjuridik, men domaren avbröt mig. Jag blev mycket förvånad över att domaren kunde regelverket här, men han tillrättavisade advokaten på ett ypperligt sätt.
Styrelsens HSB-advokat var så pinsamt okunnig om alla lagar för bostadsrätter att jag faktiskt tyckte synd om honom. Jag ville till slut inte ens korrigera advokaten efter att det ganska snart visade sig att i princip allt han sa var fel.

De flesta stadgeändringarna för HSB Malmö (exkl. de stadgeändringar där HSB Malmö tagit till sig mer makt) har kommit till efter mina synpunkter (och de motioner som HSB Malmös styrelse var så rädd för till extrastämman 2007 handlade bl.a. om stadgeändringar).
När det gäller stadgeändringarna för §19;
Motionsrätt
§ 19
Medlem i föreningen och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
så är detta lilla förtydligande nog tack vare Brf. Misteln, eftersom det var de som upptäckte en av hela HSB:s djupast bevarade hemligheter, nämligen alla medlemmars motionsrätt.

Slutresultatet blev exakt som du läst i stadgejämförelsen som du hittade, men stadgeändringen i §19 medför ingen skillnad mot tidigare.
Alla medlemmar har fortfarande motionsrätt enligt lagen (det går inte att stadga bort), och alla har fortfarande motionsrätt till alla stämmor. Det är bara att till den ordinarie årsstämman så finns det en tidsgräns för när motioner ska vara inlämnade. Denna tidsgräns finns inte för motioner till extrastämmor.

Detta gäller i alla föreningar, inte bara inom HSB.

Admin
2008-10-18, 01:18
69 ombud av ????? (500?) deltog på HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma den 21 april 2008, som gick i hållbarhetens tecken.
Stämman firade HSB Stockholm 85 år.
390 bostadsrättsföreningar, 153 000medlemmar
Bosparare?, Som får vara högst hälften av deltagarna på stämman.

Malmös siffror: 184 av 311.på 42 000 medlemmar.
När det gäller siffrorna på deltagande för fullmäktige i HSB Malmö så är detta inte siffror som är generellt rättvisande. Dels för att det var 3 ggr så många den första dagen som den sista dagen. Dels för att det normalt annars är färre som dyker upp.

Men det händer mycket i HSB Malmö. Därav att HSB Malmö har det förmodligen högsta deltagandet på stämmorna inom hela HSB.

Jag vet att intresset i HSB Stockholm är beklämmande (året innan tror jag det bara dök upp ungefär hälften, dvs runt 30 fullmäktige).
Det finns exempel på andra HSB-regioner där det på årsstämman inte dykt upp många fler än styrelsen. Och då talar vi alltså om en regionförening inom HSB.

Som alla förstår så är "demokrati" det sista ord som passar in på HSB, även om man bortser från allt annat som visar på hur odemokratiskt HSB är.

Jag tycker att en regionförening som inte kan uppnå att minst hälften av fullmäktige dyker upp skulle tvingas enligt lagen att läggas ner!
Detta eftersom organisationen då inte kan leva upp till de kooperativa grundtankarna.

clabbe
2008-10-18, 10:37
Ja det har du ju helt rätt i när jag tänker efter. Självklart har alla medlemmar rätt att lämna in motioner till både ordinarie och extra stämma och man faller tillbaka på lagen om ekonomiska föreningar när stadgarna inte är tillräckligt utförliga.
Jag vet inte om jag hänger med på ditt resonemang om att det skulle ha varit en hemlighet att alla medlemmar får lämna in motioner, redan i er gamla §17 stod det ju om medlems motionsrätt? Läser folk inte stadgarna?

Admin
2008-10-18, 14:15
Nej, medlemmar i en brf läser ytterst sällan stadgarna, men de är ändå många i jämförelse med de som läser HSB-organisationens stadgar.
Om detta sker så är det som regel i så fall för att hitta en specifik sak som är aktuell för medlemmen just för stunden.

Jag skulle gissa att av t.ex. HSB Stockholms 500 fullmäktigeledamöter så är det kanske maximalt 10 som någonsin ens tittat i HSB-organisationens stadgar. Av dessa 10 fullmäktige så är det garanterat inte en endaste som kan något om stadgarna.

Men varför hänger du inte med på att medlemmarnas motionsrätt är en hemlighet?

Du är ju själv ett levande exempel på hur det fungerar!
Du är en kritiskt tänkande person, du t.o.m läste stadgarna, analyserade dem och kom ändå till fel slutsats! Tror du att alla andra är bättre än du på att tolka stadgar?

HSB har i sin snart 100-åriga historia aldrig informerat om att medlemmarna har motionsrätt.

Jag är förmodligen den första medlem i hela HSB:s snart 100-åriga historia som fått en motion behandlad av HSB!

Tänk på det! En motion från medlemmarna på 100 år.

Denna djupa hemlighet är t.o.m. så djup att jag är helt övertygad om att nästan ingen ens inom HSB visste om att medlemmarna har motionsrätt!

clabbe
2008-10-21, 10:41
Nej jag tror inte att alla andra är bättre än jag på att tolka stadgar :-) Jag brukar inte värdera mig genom att jämföra med om andra är bättre eller sämre än vad jag är; i frågan om stadgetolkning tycker jag att jag är ganska bra men ibland kan det naturligtvis bli felslut, precis som hos de flesta.

Att det skulle vara hemligt att en medlem har rätt att motionera (oavsett om det är till varje stämma eller som jag misstolkade era stadgar enbart till ordinarie stämma) tycker jag fortfarande är ett märkligt uttryckssätt. Att det finns en motionsrätt för medlemmar står ju ändå i klartext i stadgarna. Med all respekt för HSB:s medlemmar så har de ändå själva ett ansvar att hålla sig informerade om vad stadgarna säger. Om det bara kommit in en motion från en enskild medlem på 83 år - vad säger det om medlemmarna? De kanske inte vill ha något inflytande utan nöjer sig med att gilla läget (eller knyta handen i byxfickan?) En frånvaro av motioner kan ju vara ett positivt tecken, dvs det är en välskött organisation där medlemmarna behandlas väl och är nöjda.

Admin
2008-10-21, 12:04
Att det finns en motionsrätt för medlemmar står ju ändå i klartext i stadgarna.
En lätt förhastad slutsats.
Det står inte alls i klartext i stadgarna att medlemmarna har motionsrätt.

Varken;

i brf:ens stadgar avseende motionsrätt till extrastämma (så som du själv konstaterat, eftersom du t.o.m. själv feltolkade detta), eller
i HSB:s stadgar avseende medlems motionsrätt till regionföreningens stämma och extrastämma, eller
i HSB:s stadgar avseende fullmäktiges motionsrätt till extrastämma.Men även om det hade gjort det så har HSB aldrig någonsin tidigare informerat medlemmarna om att medlemmarna har motionsrätt till HSB:s regionstämmor.
Detta kanske beror till viss del på att många/de flesta på HSB inte heller känt till att medlemmarna har motionsrätt, men jag är övertygad om att det åtminstone funnits några på HSB som känt till detta... i alla fall av tjänstemännen.

Tycker du det är naturligt att jag är den första medlem inom HSB som fått en motion behandlad i HSB:s regionförening? Detta händer alltså 2007/2008. Det tog nästan 90 år innan en "vanlig" medlem fick en motion behandlad på en regionstämma!

Vad sedan gäller motionsrätten till extrastämmor så gäller samma sak där. HSB har aldrig informerat om detta tidigare. Tvärtom. Här har säkert fler inom HSB känt till denna möjlighet (jämfört med medlemmarnas motionsrätt till regionstämmor), men fortfarande har säkert 99 % av landets brf-styrelser varit omedvetna om denna möjlighet. Jag skulle inte vilja gå så långt som att säga att 99% av landets brf-styrelser är inkompetenta och oengagerade, helt utan vilja att sätta sig in vad som gäller. Medlemmarna har invaggats i en falsk trygghet under en väldigt lång period av nästan 90 år. Inte så lätt att få fram sanningen då, men nu är det hög tid för medlemmarna att börja inse att det inte alls finns en organisation som arbetar för de enskilda medlemmarnas bästa.

Med detta i åtanke så är jag mycket förvånad över hur du kan tycka något annat än att denna motionsrätt varit en hemlighet.
Dvs, om

det finns något som nästan ingen känner till,
det inte finns något tydligt regelverk för vad som gäller, utan tvärtom ett regelverk som är formulerat på ett sådant sätt att det är uppenbart att det tolkas på helt annat sätt än vad som gäller
ingen informerat om vad som gäller, utan tvärtom så har speciellt styrelser informerat om motsatsen... oavsett om det kanske inte alltid varit medvetna lögnerså är det en hemlighet. Någon annan tolkning är i alla fall för mig omöjlig att göra.

Jag håller med dig om att medlemmarna har ett visst ansvar att hålla koll på sina rättigheter, men det finns gränser. Man kan inte lägga allt ansvar på de enskilda medlemmarna när det finns en organisation som ska verka för medlemmarna och som försöker ge sken av den verkligen gör detta (samt styrelse som också ska verka för medlemmarna och hålla dem informerade).

Vi vet att de flesta medlemmar är oengagerade zombies som inte begriper sitt eget bästa, men jag kan garantera dig att det ändå finns många som uppskattat om någon informerat dem om deras motionsrätt.

Jag håller inte med dig om att frånvaro av motioner kan vara ett positivt tecken. Det är en allmän missuppfattning. Frånvaron av motioner är alltid ett negativt tecken. Det är ett tydligt tecken på bristande engagemang. Hur ointresserad man än är som medlem så kan varje medlem alltid knåpa ihop i alla fall en motion varje år, även i den bästa föreningen. Det finns alltid något att motionera om.

clabbe
2008-10-21, 12:36
I HSB Malmös stadgar som gällde från 2002 stod:
Motionsrätt
§17
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigsammanträde [min anm: som väl är er föreningsstämma] skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång

I förslaget till nya stadgar (som enligt dig blev fastställd i oförändrat skick) står i §19:
Motionsrätt
§19
Medlem i föreningen och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigsammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång

Hur menar du att det inte står i klartext?

Jag har ingen särskild åsikt om huruvida det är "naturligt" att det skulle ha tagit 82 år tills en vanlig medlem fick en motion behandlad på en regionstämma. Jag tycker det är synd om det har varit så lite engagemang även om jag fortfarande tycker att det kan vara positivt om en verksamhet fungerar så bra att det medlemmarna tycker lyssnas på av ledningen i så hög grad att det inte behövs motioner om det på stämman. Det ska hellre fångas upp tidigare än på stämman.

Ett litet tillägg till: vissa förändringar i en förening kräver naturligtvis beslut på stämman och måste då beslutas där, antingen på initiativ av styrelse eller enskilda medlemmar.

Admin
2008-10-21, 12:46
Hur menar du att det inte står i klartext?
Är det inte uppenbart???

Nu vet du vad som gäller eftersom jag talat om detta för dig, men annars hade du med all säkerhet gjort precis samma feltolkning som du gjorde för stadgarna om motionsrätten till extrastämma.

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat...
De som läst detta tolkar det naturligtvis som att de som är både medlemmar och fullmäktige har motionsrätt. Dvs bägge kriterierna måste vara uppfyllda.

Du måste förstå att precis lika lite som att medborgarna i allmänhet sitter och djupstuderar, analyserar och tolkar Sveriges lagar så gör medlemmarna inte heller detta för brf-stadgarna (t.o.m. i ännu mindre omfattning än för lagarna).

Jag tycker det är synd om det har varit så lite engagemang även om jag fortfarande tycker att det kan vara positivt om en verksamhet fungerar så bra att det medlemmarna tycker lyssnas på av ledningen i så hög grad att det inte behövs motioner om det på stämman. Det ska hellre fångas upp tidigare än på stämman.
Hmm, det skulle jag vilja hävda är en helt galen slutsats. Nu är vi inne på retorik. Att det inte skrivs motioner är absolut inte samma sak som att ledningen lyssnar på medlemmarna. Det är helt orimligt att dra denna slutsats. Tvärtom så visar såväl forskning, media, mina erfarenheter och medlemmarnas synpunkter (här och på andra ställen) enhetligt att ledningen just inte lyssnar på medlemmarna. Att det inte skrivs motioner beror på helt andra saker (inte enbart på bristande regelverk och bristande information).

clabbe
2008-10-21, 13:14
Nu blir jag faktiskt lite putt. Paragrafen i fråga kan läsas både på det sätt du säger att den har lästs och på det sätt som stämmer med vad som sägs i lagen om ekonomiska föreningar och som inte kan stagdas bort (enskild medlems rätt att motionera). Jag undanber mig att du drar dina egna slutsatser om hur jag skulle tolka texten och sedan tillskriva mig dina slutsatser.
Dessutom vet du sedan tidigare i tråden att jag tolkade texten så att enskilda medlemmar hade motionsrätt till ordinarie föreningsstämma.

Admin
2008-10-21, 13:51
Nu blir jag faktiskt lite putt.
Bli inte det, Clabbe. Jag, menade inget illa. :9:

Paragrafen i fråga kan läsas både på det sätt du säger att den har lästs och på det sätt som stämmer med vad som sägs i lagen om ekonomiska föreningar och som inte kan stagdas bort (enskild medlems rätt att motionera).
LEF är om möjligt ännu luddigare i denna fråga. Ska vi blanda in LEF så ska man veta att det finns särskilda avsnitt i lagen om fullmäktige och vad som gäller i dessa fall. Då blir det riktigt, riktigt, riktigt rörigt. Så kanske bäst att hålla LEF utanför just denna diskussion?

Jag undanber mig att du drar dina egna slutsatser om hur jag skulle tolka texten och sedan tillskriva mig dina slutsatser.
OK, vi vet inte om du skulle göra denna feltolkning, och kan därför inte spekulera om detta. Fel av mig. Förlåt.

Dessutom vet du sedan tidigare i tråden att jag tolkade texten så att enskilda medlemmar hade motionsrätt till ordinarie föreningsstämma.
Men du skrev innan;
Men blev det som förslaget så ser det bara ut att finnas rätt att lämna motioner till den ordinarie föreningsstämman?
Dvs du tolkade stadgarna som att medlemmarna inte hade rätt att lämna in motioner till extrastämman, eller missförstod jag dig?

clabbe
2008-10-21, 14:35
Ursäkten accepterad. Allt OK!

Det är väl svårt att undvika LEF eftersom HSB Malmö är en ekonomisk förening? Och om stadgarna inte är tillräckligt heltäckande (som i fallet om motionsrätt till extra stämma) faller man tillbaka och landar i LEF:s regler om rätt för medlem att få ärende behandlat på en stämma, 7 kap 6 § LEF, en rätt som inte kan fråntas enskild medlem enligt 7 kap 12 § 4 st.

Min feltolkning rörde sig om medlems rätt att lämna motion till extra stämma. När jag skrev Men blev det som förslaget så ser det bara ut att finnas rätt att lämna motioner till den ordinarie föreningsstämman? syftade jag både på medlems och på fullmäktigs rätt att lämna motioner. Jag tycker inte det finns utrymme för att jag skulle kunna göra någon feltolkning och utesluta medlem som är icke fullmäktig från motionsrätten.

clabbe
2008-10-21, 14:55
En orsak till förvirringen kanske är att man tror att en fullmäktig måste vara medlem i föreningen? Så är det ju inte upptäcker man när man läser 7 kap 12 § LEF Till fullmäktig får utses endast medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem enligt 6 kap. 4 § andra stycket ändå kan väljas till styrelseledamot.

Den som läser gamla §17 eller nya §19 i stadgarna och säger att motionsrätt enbart tillkommer den som är både medlem och fullmäktig utesluter sålunda vissa fullmäktiga från att ha motionsrätt.

Admin
2008-10-21, 16:41
Den som läser gamla §17 eller nya §19 i stadgarna och säger att motionsrätt enbart tillkommer den som är både medlem och fullmäktig utesluter sålunda vissa fullmäktiga från att ha motionsrätt.

Ja, och när vi ändå är inne på detta, för att utöka förvirringen ännu mer;
tänk hur krångligt det blir om t.ex. följande gäller;

HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli är styrelseordförande i sin egen brf, Brf Näset.
Claes Caroli utses som HSB-ledamot i en annan förening, Brf Bollebyggd.
Claes Caroli utses som fullmäktige i Brf Näset.
Claes Caroli utses även som fullmäktige i Brf Bollebygd.Det innebär att Claes Caroli nu är;

Styrelseordförande i HSB Malmö.
Styrelseordförande i Brf Näset.
HSB-ledamot i Brf Bollebygd (+ x stycken andra brf:ar).
Fullmäktige för Brf Näset.
Fullmäktige för Brf Bollebygd (+ x stycken andra brf:ar).Det innebär bl.a. att Claes Caroli har två (eller fler) röster på HSB Malmös årsstämma, förutom att han sitter i HSB Malmös styrelse, etc.

Det finns inget regelverk för hur många röster en person får ha på fullmäktigesammanträdet (HSB Malmö saknar "ombud").

Sedan kan vi göra om Claes Caroli till en tjänsteman;

Börje Nilsson i HSB Malmös ledningsgrupp och ansvarig för HSB-ledamöterna utser sig som HSB-ledamot i Brf Fosietorp (och ev. i flera brf:ar).
I Brf Fosietorp (och ev. i flera brf:ar) utses Börje Nilsson som fullmäktige.Helt plötsligt har en tjänsteman (dessutom en tjänsteman i ledningsgruppen) på HSB (så som det förekommer emellanåt) - som inte ens bor i HSB - rösträtt på årsstämman.
Tjänstemän på HSB (eller andra utomstående, ej boende/medlem i HSB) kan vara fullmäktige för en eller flera föreningar.

Myggan
2008-10-21, 23:28
Ekonomisk förening?
HSB?
Nej jag tror inte det


Hur kan HSB gå ut å kräva 0% på momsen?
Vi vet att samtliga innom EU säljer byggmatrial för en tiondel av vad HSB,Bpa.Skanska och andra gör.

Dessa byggbolag och HSB har bildat kartell!
Då återkommer jag till min tes att :HSB samt samtliga byggbolag ingår i en KRIMMINELL Org!

Förmodligen har jag fel-eller hur?