handdator

Visa fullständig version : HSB representant


Anders Lundberg
2008-10-12, 19:43
Jag undrar om vi måste ha en representant från HSB i vår styrelse? Är det inte bättre att medlemmarna själva bestämmer vem som ska sitta i styrelsen.:5:

Admin
2008-10-12, 20:03
Jo, det bästa är alltid om val av styrelser sker demokratiskt, men inom HSB och Riksbyggen så ingår i medlemskapet att brf:en förbinder sig att ha en ledamot från HSB/Riksbyggen.

De går därför inte att välja bort så länge man är medlem i HSB/Riksbyggen.

Vad ingen tänkt på är att fullmäktige i HSB-regionen är HSB-regionens högsta beslutande organ, och därför kan dessa ombud för medlemmarna plocka bort denna stadgeregel från HSB-regionens stadgar (det går däremot inte i Riksbyggen).

Sedan ska i och för sig HSB Riksförbund godkänna stadgarna, men gör HSB Riksförbund inte detta så är det inga problem att gå ur HSB Riksförbund. Det skulle t.o.m. vara en mycket stor vinst för medlemmarna. Såväl ekonomiskt som på andra sätt.

Vissa inom HSB Malmö, bl.a. ansvarig tjänsteman för HSB-ledamöterna, tror att brf:en inte ens har rätt att välja vilken HSB-ledamot man vill ha. Dvs om man är missnöjd med HSB-ledamoten så kan styrelsen och föreningens medlemmar inte byta ut denna HSB-ledamot.

Det finns inget regelverk för om föreningen får bestämma detta, men HSB Malmös styrelse har i alla fall sagt att det är möjligt att byta ut sin HSB-ledamot.

Fegt nog vill inte HSB Malmös styrelse sätta detta på pränt i något offentligt sammanhang. Därmed kan HSB Malmö göra som brukligt och säga olika saker om vad som gäller beroende på vad som passar HSB Malmö bäst för tillfället.

Motsvarande problem gäller revisorn, där HSB tagit sig rätten att helt ensam bestämma vilken en av revisorerna i föreningen ska vara.

Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#29)
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#28)

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16160)

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692)

Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15702)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4)

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878)

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ledamot-policy-sydost.pdf)

HSB-ledamot, hur f-n blir man det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14381)
Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15281)

När ska HSB-ledamoten lämna lokalen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15545)

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4411)

Hur många styrelser kan man sitta i? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13430)

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm)

stephan
2008-10-12, 20:09
Jäv eller bara olämpligt uppträdande?

Brf Väduren behandlade en motion för några år sedan där en boende hade motionerat om att föreningen skall utträda ur HSB.
Stämman beslutade att styrelsen fick i uppdrag att utreda ärendet och ta upp detta på nästa ordinarie stämma.
Detta togs upp på ett styrelsemöte där följande hände:.
HSB:s ledamot är här BW, övriga initialer andra ledamöter.

"Utträde ur HSB
TS anmäler att han inte kommer att agera i rollen som styrelseledamot i denna fråga.

NA föreslår att han och BS besöker föreningen Kungsklippan som tidigare utträtt ur HSB och hör med dem hur de resonerat. Han föreslår även att man tillskriver HSB och ber dem berätta om fördelarna med att vara ansluten.

SS föreslår att styrelsen tillsätter två (2) grupper som arbetar var för sig med frågan och tar fram för- och nackdelar med att vara med respektive utanför HSB och föreslår grupperna NA och BS respektive ÖE och SS.

BW föreslår att styrelsen tillskriver HSB.

TS påpekar att det är två (2) olika medlemskap. Dels för föreningen och dels för medlemmarna.

TE påpekar att medlemmarna kan vara medlem i HSB utan att föreningen är det.

Styrelsen beslutar att tillsätta två grupper med NA och BS i den ena och ÖE och SS i den andra. Etapp 1 (undersökningen) rapporteras på ordinarie styrelsemötet i augusti.

BW anmäler sig att skriva brevet till HSB. Han skickar brevet till NA för godkännande innan det går iväg till HSB. Klart senast den 11 augusti.

Hur det gick?

Jo den "positiva HSB" gruppen redovisade aldrig något. Den "negativa" visade just på negativa saker.
BW och dåvarande ordförande pratade ihop sig och tillskrev HSB som sedan skickade ett brev om "alla" fördelar med HSB.
På nästa stämma tog styrelsen inte upp ärendet.
Och dagen innan årets stämma skrev styrelsen i föreningstidningen.
"Styrelsen har beslutat att inte gå vidare ifrågan"

Mycket troligt har HSB ledamoten deltagit i detta styrelsebeslut.

Francois
2008-10-12, 21:41
Hej Anders

Jag själv är ordförande i en Riksbyggen förening. Vi har alltås en Rb-representant i styrelsen. I flera år har en stor del av min energi gått åt att reda ut problem som Riksbyggen ställt till med. Alla problem var egentligen kopplade till att vi köpte massa tjänster från Riksbyggen. Lär mer om detta på http://hotpot.se/riksbyggen_forvaltning.htm.
Många fakturor från Rb var märkliga. Och varje gång ställe representanten på Rbs sida, och försvarade falturorna.

Nu har läget ändrats radikalt. Vi köper inget mer från Rb (nästan). Vi har valt bort Rb för den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Och vi letar själva efter leverantörer för alla små jobb som ska göras.

Så nu använder vi representantens expertis, och eftersom vi köper inget från hans företag längre, får han inte ens en chans att hamna i en jäv situation.

Det är en modell som jag har beskrivit i flera andra inlägg.

Varför inte lämna Riksbyggen och bli av med representanten helt? Jag vet inte hur länge jag kommer att bo kvar i denna förening. Jag vet inte om styrelsen i framtiden kommer att vara lika mycket aktiv och på hugget i framtiden. En lat styrelse kan luta sig mot Riksbyggen (eller HSB), köpa deras tjänster och löta Riksbyggen/HSB ha kontroll. Det är praktiskt att göra. så. Men det är inte gynnsamt för föreningens och medlemmarnas ekonomi.

stephan
2009-09-16, 13:01
Gör HSB ledamöterna en bra insats för bostadrättsföreningens medlemmar?
2 HSB ledamöter som tillsammans är 135 år har följande uppdrag som ledamöter i bostadsrättsföreningar.
Att sitta i 10 brf:ers styrelser motsvarar väl cirka 130 styrelsemöten om året?

Sanslöst?????

Utdrag ur Alla bolag

Widerdal, Bo Henning
HSB Bostadsrättsförening Loke i Haninge
HSB Bostadsrättsförening Väduren i Haninge Haninge
HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Haninge Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Valhall nr 218 i Haninge Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Berget i Västerhaninge Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Vikingen i Haninge Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Balder i Haninge Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Tellus i Haninge Haninge
HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 i Haninge Handen
Karin Gunvor Martina Bergman
HSB Bostadsrättsförening Väduren i Haninge Haninge
HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Olympia i Stockholm Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Lödaren i Stockholm Stockholm
HSB bostadsrättsförening Almen i Vallentuna Vallentuna
HSB Bostadsrättsförening Hammarby Strand i Stockholm Stockholm
HSB Bostadsrättsförening Haga i Solna Stockholm
HSB:s Bostadsrättsförening Sickla Kanal i Stockholm Stockholm

MikHo
2009-09-17, 19:07
vad har deras ålder med saken att göra?

Hade det fungerat bättre om de varit 45 år tillsammans?

Det finns säkert styrelse"proffs" som är aktiv i fler föreningar än så. ett exempel är Vellinge kommuns starke man Göran Holm.
Kolla honom också när du är i farten.

stephan
2009-09-17, 20:45
Tillåt mig att le... Om du tror att HSB förvaltare som sitter som ledamöter i brf:er är styrelseproffs och går att jämföra med en "Kommun"gubbe? är du inne på fel spår.

MikHo
2009-09-18, 06:57
Betydelsen styrelseproffs betyder "person som enbart försörjer sig på ett eller flera styrelseuppdrag"

Ingenstans antyder jag någonting om kvaliten på dessa personers arbete. Jag är nämligen inte 100% men tolkar ditt förra inlägg som om man jobbar på HSB och är lite äldre (närmre pensionsåldern) och sitter som representant för sitt företag i fler än en förening så gör man ingen bra insats för föreningen?

Kan du åtminstone förklara vad du menade med ditt inlägg?

Min jämförelse mellan de personer som du namnger och personen jag namnger är att alla tre har otroligt många styrelseuppdrag.
På vilket sätt skulle inte det gå att jämföra?

Admin
2009-09-18, 14:02
Betydelsen styrelseproffs betyder "person som enbart försörjer sig på ett eller flera styrelseuppdrag"
Jag måste nog hålla med Stefan.
Med styrelseproffs avses en person som ska vara proffs på styrelsearbete.
Till dessa ska definitivt inte HSB-ledamoten räknas rent generellt, även om det kanske kan förekomma exempel där HSB-ledamoten också är proffs på styrelsearbetet specifikt i en brf (vilket inte ska eller kan jämföras med styrelsearbete i t.ex. ett AB).

I en högre ålder så följer naturligtvis kompetens och erfarenhet, men det är inte så att man som HSB-representant kan sitta i 10 styrelser och tro att denna person kan göra ett gott arbete i så många föreningar samtidigt.

Ute i "det verkliga livet" så förekommer det ofta att högt uppsatta personer får befattningar i väldigt många styrelser. Jag tror att det i många fall kan röra sig om att styrelserna bara vill ha ett känt namn i styrelsen för att få större trovärdighet och högre makt. Detta gäller dock inte i brf:ar där brf-styrelserna naturligtvis inte har denna fördel av HSB-ledamoten.

Man måste dessutom se HSB-ledamoten i hela sitt perspektiv. Denna HSB-ledamot sitter i styrelserna i huvudsak för att HSB ska bibehålla sin makt över föreningarna. Notera att denna ledamot är påtvingad av HSB och inget som HSB vill ska vara frivilligt.

Läser man vad jag skrivit om HSB-ledamoten i detta forum så kan man se att HSB-ledamoten kan ställa till med oerhört stor skada för medlemmarna.

MikHo
2009-09-18, 22:02
Med styrelseproffs avses en person som ska vara proffs på styrelsearbete.

Hur definierar du ordet proffs då?
Är du proffs på något för att du har erfarenhet eller om du kan livnära dig på det?

i mina ögon så kan du vara proffs utan att vara bra.
Ingenstans ifrågasätter jag Stephans åsikt om dessa personers kompentens.
Däremot vill jag inte dra alla över en kam bara för att de sitter med i många styrelser.

Stephan skriver
"Gör HSB ledamöterna en bra insats för bostadrättsföreningens medlemmar?"

Med andra inlägg på detta forum så drar man slutsatsen att åtminstone Stephan men säkert fler inte är nöjda med dessa personers arbeten.

Hade dessa personer varit bättre om de inte varit delaktiga i så många styrelser?

Hade dessa personer varit bättre om de inte varit så gamla?


I en högre ålder så följer naturligtvis kompetens och erfarenhet, men det är inte så att man som HSB-representant kan sitta i 10 styrelser och tro att denna person kan göra ett gott arbete i så många föreningar samtidigt.

Varför inte? Det finns ett flertal människor i näringslivet som har "större" uppdrag som klarar av att hantera det?

Stephan skriver
"Gör HSB ledamöterna en bra insats för bostadrättsföreningens medlemmar?"

En del gör det säkert, många är säkert sämre.... det är i alla fall de sämre som lyfts fram i detta forum.

Detta är inget försvarstal för HSB-ledamoten utan se det som ett inlägg där det påtalas att man inte skall dra alla över en kam.

Admin
2009-09-19, 00:10
Hur definierar du ordet proffs då?
Är du proffs på något för att du har erfarenhet eller om du kan livnära dig på det?
i mina ögon så kan du vara proffs utan att vara bra.
Ja, du har rätt i att proffs inte kan definieras särskilt konkret.
Det är ju subjektivt och får bedömas från fall till fall, men en förutsättning som jag ser det för att vara proffs (oavsett inom vilket område) är att man är bra.... eller rättare sagt bättre än bra.
HSB-ledamöter kanske är "bättre" än många ledamöter i lekmannastyrelserna, men det behöver inte innebära att HSB-ledamöterna är "bra" (= kunniga", till gagn för föreningen).

HSB-ledamoten är som regel inte styrelseproffs. Det tror jag inte ens HSB försökt ge sken av.

Ingenstans ifrågasätter jag Stephans åsikt om dessa personers kompentens.
Däremot vill jag inte dra alla över en kam bara för att de sitter med i många styrelser.
Jag ska inte tala för Stephan, men jag tror inte han menade att 100 % av HSB-ledamöterna är av urusel kvalitet. Ibland måste man kanske generalisera en aning för att inte gå in för mycket på detaljnivå i onödan.

Och med min relativt djupa insikt i HSB-ledamöterna så kan jag säga att väldigt stor andel av dessa lämnar mycket att önska. Väldigt mycket!!!
Det kan man t.ex. gå på HSB Malmös årsstämmor för att göra sig en egen bedömning av.

Det är därför också mycket viktigt att föra fram detta problem, och upprepa faran med HSB-ledamoten till dess att problemet lösts.


Hade dessa personer varit bättre om de inte varit delaktiga i så många styrelser?

Hade dessa personer varit bättre om de inte varit så gamla?

Varför inte? Det finns ett flertal människor i näringslivet som har "större" uppdrag som klarar av att hantera det?

Det kan säkert finnas fler förklaringar till att HSB-ledamöterna ofta inte är kvalificerade för sina uppgifter, men när det gäller antalet styrelser som dessa sitter i så tycker i alla fall jag - som Stephan - att detta är en teori som säkert kan anses vara bidragande till den låga kvaliteten i det arbete HSB-ledamöterna gör (jag måste generalisera för jag kan naturligtvis inte uppge några exakta procentsatser).

Vi kan enligt min mening inte jämföra en lekmannastyrelse och lekmanna-HSB-ledamot med riktiga styrelseledamöter ute i större företag. Men naturligtvis råder det inget tvivel om att kompetensen säkert brister, på sina håll, även i bolagstyrelser.

De styrelseproffs som sitter i 20 bolagsstyrelser är som regel avsevärt mer kvalificerade för sina uppdrag. Det hoppas jag vi alla kan vara överens om.

"Gör HSB ledamöterna en bra insats för bostadrättsföreningens medlemmar?"
En del gör det säkert, många är säkert sämre.... det är i alla fall de sämre som lyfts fram i detta forum.

Naturligtvis finns det HSB-ledamöter som gör ett bra arbete. Är det någon som kan berätta om duktiga HSB-ledamöter så är de naturligtvis alltid varmt välkomna att ge konkreta exempel på detta. Fokuset här ligger på de konkreta problem som finns i brf:ar och olika sätt att lösa dessa problem, men jag tror alla vill höra om HSB-ledamöter som gör gott för medlemmarna.

Jag kan ju se hur stor skada HSB-ledamoten ställer till med i min egen brf så jag är väldigt väl insatt i hur hårt föreningar kan drabbas av att det sitter en HSB-ledamot i föreningens styrelse.

stephan
2009-09-19, 11:43
Med ålder får man erfarenhet, men ålder har också den inverkan på människor att man orkar mindre?

En av de HSB ledamöter jag har tagit uppgifter från Alla Bolag (bra sida för att ta reda på vilka som sitter i styrelser) känner jag sedan 25 år tillbaka i tiden.
Jag har också 25 års erfarenhet som f.d anställd i Riksbyggen för att kunna uttala mig om hur förvaltare och HSB respektive Riksbyggenledamöter fungerar och vilken "nytta" de gör i bostadsrättsföreningar.

Ingen kan nog visa att dessa ledamöter i första hand arbetar för sin organisation. Därefter hoppas jag att en del gör lite nytta för bostadsrättshavarna.

Den nämnde HSB styrelseldamoten arbetar som teknisk förvaltare i minst 8 av de föreningar han sitter som ledamot i.

Han är absolut inget "proffs" på ekonomiska frågor.

Vad krävs för att göra ett bra arbete för medlemmarna i föäreningen?

Påläst på de frågor som kommer upp på styrelselsemötena, och vara delaktig i de beslut som fattas är väl självklart?

Kan en förvaltare som dagligen arbetar 8 timmar om dagen dessutom uppfylla de kraven om man också ska gå på minst 100 styrelsemöten om året?

Ett ordinarie styrelsemöte tar väl 4 timmar?.
Att läsa in dagordningen och bilda sig en bra uppfattning om vilka beslut som skall tas bör väl ta 1 timme åtminstonde?

Med detta vill jag säga att jag tror "åldern tar ut sin rätt till slut".

totiki
2009-09-19, 12:15
Proffs är ett svårt ord som har subjektiva tolkningar av ett flertal människor.
För mig är ett proffs någon som gör något mot betalning, på heltid. Med tiden skaffar sig en sådan person rutin och erfarenhet av det som de sysslar med.

Ett styrelseproffs skulle då kunna vara någon som mot betalning ser till att styrelsemötena går fort och sysslar med adekvata frågor. Istället för att hemfalla åt diskussioner, gnat och tjat. Någon som ser till att styrelsen sysslar med de viktiga frågorna och får något gjort, helt enkelt.

Det här forumet kan ju påvisa ett flertal fall där amatörer i styrelser har en benägenhet att hemfalla åt prestige, exempelvis.

Att ha en sekreterare som är ett proffs vore en fördel. Då skulle många frågor denne medverkar i vara förberedda och klara som exempelvis allt som rör försäljningar av lgh, nya medlemmar, posten m m. Bara att klubba. Åtgärdslista så man hela tiden har koll på vad som verkligen pågår.
En bra kassör har koll på ekonomin och vilka avtal som måste sägas upp och när de infaller, så man kan göra nya upphandlingar (sånt har vi uppsatt som påminnelser på åtgärdslistan).
Arbetsgrupper eller kommittéer som har koll på sitt ansvarsområde och fixar underlag när så krävs.
Då tar styrelsemötena inte mer än 1 á 1.5 timmar.

Styrelsemötena är endast till för att ta de beslut som krävs, det är inte då arbetet skall ske. Arbetet skall ske under den tid som förflyter emellan styrelsemötena. Det är det som amatörerna har så svårt för att förstå. Det är också denna "arbetstid" man ska bli ersatt för av styrelsearvodet. Att bli ersatt för att sitta och pladdra och dra ut på tiden....det tycker man väl inte skall behöva ske.
Och i föreningar som båtklubbar m m. där man inte får någon ersättning för styrelsearbetet, försöker man undvika pladdret eftersom det bara betyder att man tar betalt för sitt pladder med andra ledamöters tid.

stephan
2009-09-20, 20:21
Finanskrisen sätter käppar i hjulet för HSB? Eller är detta HSB:s riktiga styrelseproffs?
Även om Malte bara är suppleant i de flesta av de 63 uppdragen han har som representant i HSBföreningars styrelser kan man undra, eller??????
Utdrag ur ratsit.
Malte Sigemalm
HSB Bostadsrättsförening Loke i Haninge (712400-0881), Styrelseledamot HSB:s Bostadsrättsförening Barkassen i Lidingö (713600-0036), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Parken nr 212 i Stockholm (716417-5429), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Dalarö nr 228 i Haninge (716417-6948), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Hjärne nr 227 i Stockholm (716417-6963), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Vågen nr 224 i Haninge (716417-7003), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Sjötullen nr 243 i Stockholm (716417-8159), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Blecktornet nr 251 i Stockholm (716417-9421), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Arrendatorn nr 257 i Stockholm (716417-9850), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Blidö nr 262 i Danderyd (716418-0627), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Mjölnaren nr 270 i Stockholm (716418-6863), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Freya nr 288 i Nacka (716420-4146), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Haga nr 664 i Haninge (716420-4161), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Gardenian nr 668 i Haninge (716420-4179), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Begonian nr 667 i Haninge (716420-4237), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Kölen 293 i Stockholm (716420-5044), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Mysingen nr 314 i Stockholm (716421-0929), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Mittgården nr 295 i Stockholm (716421-0960), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Kandidaten nr 312 i Stockholm (716421-0986), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Storsjön nr 323 i Stockholm (716421-1042), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Aspen nr 325 i Upplands Bro (716421-1059), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Björken nr 326 i Upplands Bro (716421-1067), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Tallen nr 327 i Upplands Bro (716421-1075), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Bageriet nr 315 i Stockholm (716421-1083), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Yxan nr 411 i Haninge (716421-1091), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Granen nr 328 i Upplands Bro (716421-1117), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Härden nr 410 i Haninge (716421-1133), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Spjutet nr 412 i Haninge (716421-1141), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Skinnet nr 413 i Haninge (716421-1158), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Stenen nr 414 i Haninge (716421-1166), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Lotsen nr 415 i Haninge (716421-1174), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Katedern nr 671 i Haninge (716421-3717), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Boken nr 680 i Upplands-Bro (716421-5936), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Almen nr 674 i Upplands-Bro (716421-5944), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Enen nr 675 i Upplands-Bro (716421-6025), Styrelsesuppleant HSB:s Bostadsrättsförening Lönnen nr 676 i Upplands-Bro (716421-6371), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Luftskeppet i Stockholm (769611-1520), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsföreningen Hamnen i Stockholm (769612-5785), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Bangården i Stockholm (769613-5073), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Tvålflingan i Stockholm (769613-6147), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Garbio i Solna (769613-8747), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Konjaksskutan i Haninge (769614-3267), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Farsta Dal i Stockholm (769614-9074), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Pianofabriken i Stockholm (769615-3811), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Fyrspännaren i Haninge (769615-5642), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka (769615-7192), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Rödingen i Tyresö (769616-3463), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Prästkragen i Haninge (769616-6391), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Klingan i Sundbyberg (769616-7191), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka (769616-8249), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Finnboda Terrass i Nacka (769616-8272), Styrelsesuppleant HSB Bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm (769617-3744), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Dammtorp i Sundbyberg (769617-4734), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Brotorp i Sundbyberg (769617-4783), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka (769617-6317), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Sockerkakan i Stockholm (769617-6325), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Pepparkvarnen i Stockholm (769618-1176), Styrelsesuppleant HSB bostadsrättsförening Finnboda Hamnplan i Nacka (769618-7298), Styrelsesuppleant

tette
2010-10-12, 12:25
En gammal repris. 1995 åkte HSB ut ur en av HSB:s största föreningar brf Väduren 901 lägenheter. Största anledningen var att de tog ut cirka 2 miljoner mer om året för de 4 avtalen ekonomisk, teknisk, trädgårds o fastighetsskötaravtalen.

föreningen är kvar som medlem, vilket innebär att en HSB representant sitter o bevakar HSB:s intressen. Denna var mellan 1995-2006 Bo Widerdal. Som är förvaltare o vice förvaltare i 10 HSBföreningar i Haninge, han sitter även i dessa styrelser.

Sedan 2006 är han suppleant och har ersatts med Karin Gunvor Martina Bergman som fyller 70 nästa år. Hon sitter även i 8 andra föreningar.

I reklmen från HSB står det att HSB tillhandahar kompetenta styrelseledamöter utan kostnad för föreningarna. Att ingen tror på detta låtsas man inte om.

Knäckfrågan vad tillför dessa "experter" föreningarna?

Jag kan inte se annat än att de bidrar för ökade förtäringskostnader på styrelsemötena.