handdator

Visa fullständig version : Heter det motion eller proposition?


Francois
2008-10-10, 22:48
Om styrelsen vill lägga en motion till stämman, heter det en motion då? Enligt Riksbyggen representant, ska det heta en proposition. Stämmer det?

Admin
2008-10-10, 22:50
Japp, Riksbyggen har rätt.
När styrelsen lägger ett förslag så kallas det för proposition.

totiki
2008-10-13, 09:36
Mmm. Det är väl tveksamt.
Språkbruket "proposition" benämner "av Regeringen hänskjutna frågor till Riksdagen".
Ifall Riksbyggen eller andra organisationer eller föreningar idkar detta språkbruk i skrift, säger det en hel del om dessas syn på sig själva och en del om deras oförstånd.

En styrelse och en Regering kan aldrig likställas. Det är helt enkelt inte samma sak. De har inte samma typ av lagstiftning bakom sig. De liknar inte ens varandra fastän många bär på den missuppfattningen.

Det korrekta språkbruket som också helt korrekt används i många stadgar för Brf.er är "av styrelsen hänskjutna frågor till stämman". Medlemmars skriftliga insända frågor(i tid enligt stadgarna) benämnes precis som i Riksdagen för "motioner".

Boendet har fråntagits sin infrastrukturella status. Denna bör återupprättas. Därför skall ni klicka på länken nedan och skicka in upplysningar om hur BRL på det ena eller andra viset fallerat för er del. Kräv en bostadsmyndighet eller bostadsutskottet tillbaka.

Admin
2008-10-13, 10:27
Jag har anammat terminologin motion-proposition från författare i ämnet bostadsrätter/ekonomiska föreningar. En styrelse och regering kan inte jämställas, men ordningen med förslag från medlemmarna och från styrelsen kan däremot jämställas.

Att ordet proposition inte används som det borde i brf:arna beror på att förslag från styrelsen är så sällsynt förekommande (t.o.m. ännu mer sällsynt än förslag från medlemmarna). Styrelser ställer sällan något eget förslag till stämman. Är det något styrelsen vill göra så gör styrelsen normalt detta, utan att tillfråga medlemmarna.
Är det något som faller inom lagens luddiga gränser för vad styrelsen måste tillfråga medlemmarna om (t.ex. stamrörsbyte) så används inte termerna motion/proposition. Den långa formuleringen "av styrelsen hänskjutna frågor till stämman" (= proposition) är nog ungefär lika sällsynt i detta sammanhang.

Jag tror det skulle kunna ha en lite positiv effekt för demokratin om ordet proposition används mer frekvent.. och att alla försöker påverka utvecklingen i denna riktning.

totiki
2008-10-13, 10:58
Jag har inget nöje i att vara "språkpolis".

Att dagligt tal ändras och innebörden i orden förändras är bra, tycker jag. Men "proposition" ingår inte i dagligt tal. På detta fora belyses ofta svårigheter med att tolka lagtexter av olika slag ofta p g a. ett diffust språkbruk. Förvärra inte detta förhållande, det är svårt nog ändå.

Att ordet proposition dessutom är ett sätt för styrelser att ge mer tyngd åt sin vikt är patetiskt.

Francois
2008-10-14, 08:42
Att ordet proposition dessutom är ett sätt för styrelser att ge mer tyngd åt sin vikt är patetiskt.

"tyngd åt sin vikt" låter lite roligt.

Jag vet inte om man kan ana en del snobism eller högfärdighet i att avända ordet "proposition", men det är min åsikt att ett storst problem på årsstämmor är att man tar sig inte tillräckligt på allvar. Att ge tung till sina åsikter och åt det formella är bara en bra sak.
Låt mig förklara min tanke lite djupare.

Hur ofta är det att kandidater till styrelseposter presenterar sig ordentligt? Ofta blir det bara 2-3 menigar präglade av svensk blyghet och sen ska medlemmarna rösta.
Hur ofta väljer man en rösträknare som verkligen röstar. Nej, men tar det med en klackspark, så seriös behöver man inte ha det. Hur många felbeslut har då tagits p.g.a. detta slarv?
Hur ofta styr ordföranden och lyckas låta alla partier utrycka sina åsikter? Inte ofta? Han/hon borde ta sin roll med mer allvar.
Jag tycker att det vore bra med lite mer tung i alla moment på en årsstämma. Även om alla som sitter där är amatörer, ska de försöka spela proffs, och göra sitt bästa. Man ska ta årsstämman på allvar.

totiki
2008-10-14, 09:07
Jag håller fullständigt med dig Francois. Styrelserna skall ta sig själva på stort allvar och med seriositet.

Men jag tycker inte att det känns seriöst ifall man framställer sig som en regering med dess befogenheter i ett sammanhang där demokratin och medbestämmandet redan upplevs som nedtryckt. Kolla denna länken Slutstrid i uppmärksammat bostadsrättsbråk (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_1880695.svd) och det är inte det enda exemplet. På detta fora kan du läsa om hur det går till i Brf Väduren, Adex och Tony Boding.

Enligt min åsikt borde styrelserna styras av regelverket, den tyngd och vikt (det är samma sak som respekt i dagligt tal) de erhåller från medlemmarna måste grundas på det arbete de utför. Inte på att de själva utnämner sig till "regering".

Jag vill gärna lägga till ett experiment så kan ni uttrycka er åsikt om det.
Kan man ändra ett ord så kan man väl ändra två. Lyssna på dessa två olika meningar som betyder samma sak.

Styrelsen för Brf Väduren har kommit fram till....
Regeringen för Brf Väduren bestämmer....

Den sista meningen är ju kortare och koncisare, men det är något med den som bär mig emot.