handdator

Visa fullständig version : styrelseförsäkringar


stephan
2008-10-10, 18:14
HSB Stockholms VD Axelsson, Charlotte Elisabeth
sitter som HSB styrelserepresentant i 2 brf:er i Stockholm.
Förutom de 29 organisationer/företag hon också styrelsrepresenterar.

En av dessa föreningar har tydligen både hängslen och svångrem för styrelsen?
Min fråga här blir, hur fungerar en styrelseförsäkring?
Vad är styrelsen försäkrad för?

"Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i HSB Försäkring AB. Dessutom finns en ansvarsförsäkring för styrelsen på 2 000 000kr och en rättskyddsförsäkring.

Beträffande avgiften gör styrelsen varje år en bedömning om man behöver höja avgiften eller inte. Med den nu uppkomna situationen med betydligt lägre kostnader anser styrelsen det bättre att åtminstone inledningsvis använda de pengarna till underhållsåtgärder istället för till sänkta månadsavgifter.
Om det vid nästa val blir en annan politisk majoritet kan en viss återställning av de skattesänkningar som vi fått komma att ske.Inegn hänsyn till det har tagits i underlaget för daigrammet."

(Diagrammet visar en kommande årlig vinst på konstanta 1 700 000kr, och en uppbyggnad av yttre fonden från 2 miljoner år 2007 till 14 miljoner år 2014.

Det går inte att tyda ut enligt årsredovisningen vad medlemmarna får betal för denna styrelseförsäkring.
Skriv gärna om andra styrelsefösäkringar.

OBS: Är det lämpligt att blanda in politik av detta slag i en bedömning av föreningens framtida ekonomi?