handdator

Visa fullständig version : Valberedningen


MrDean
2008-03-07, 10:40
I den bostadsrättsförening (HSB-ansluten) jag bor i har numera ingen valberedning. Hon som var vald till valberedningen har flyttat och därmed avsagt sig förtroendedraget. Suppleant finns det ingen vald. Nu till en delikat fråga.

Hur gör man nu? Styrelsen har frågat vår interna revisor och han påstår att en suppleant i styrelsen kan gå in som valberedning. Jag hävdar att detta är fel.

Här är mina skäl:
1. En valberedning väljs av en årstämma, ska det tillsättas en ny så ska det vara en extrastämma som gör detta.
2. En styrelseledamot kan inte sitta som valberedning, oavsett om den är suppleant eller ordinarie.
3. Valberedningen ska vara oberoende av sittande styrelse.

Detta var några skäl, de viktigaste anser jag.

Vad tycker ni. Skriv och ge er syn på detta, det skulle vara tacksamt.

Myggan
2008-03-07, 11:01
När ni nu inte har nån valberedning röstar jag för en extrastämma.
Annars kan det bli så att styrelsen handplockar en valberedning som går deras ärenden.
En valberedning ska vara totalt oberoende.
Lobba för en bra valberedning.
Fixa en extrastämma och välj en ny valberedning bestående av 3 personer som tar sitt uppdrag seriöst!

MrDean
2008-03-07, 13:49
Han är en intern revisor. Återkommer snart med mer som den interna revisorn gör.

Admin
2008-03-07, 14:08
1. En valberedning väljs av en årstämma, ska det tillsättas en ny så ska det vara en extrastämma som gör detta.
2. En styrelseledamot kan inte sitta som valberedning, oavsett om den är suppleant eller ordinarie.
3. Valberedningen ska vara oberoende av sittande styrelse.

Ja, du får full poäng! Så är det.

Det är verkligen illa ställt när en revisor, även om den är intern, säger att en styrelsesuppleant kan agera valberedning. Då har man verkligen inte mycket koll varken på regelverket eller på hur det bör/ska fungera i en brf.

Den enda kontakt en valberedare ska ha med styrelsen är de gånger under året som valberedarna förhör styrelsen om hur det fungerar i styrelsen.
Notera dock att det är revisorerna som har huvudansvaret för att kontrollera så att det fungerar som det ska i styrelsen.

I min brf är vi tre valberedare på 240 medlemmar. Tre valberedare är precis lagom och det är ingen fara om en valberedare lämnar brf och/eller sitt uppdrag.

En extrastämma är alltså att rekommendera, och det ska vara styrelsen som kallar till denna, men om styrelsen inte sköter sitt uppdrag så får det bli genom att minst 10 % av medlemmarna (eller en revisor) kräver att styrelsen kallar till extrastämma varvid de måste göra detta.

Kanske lika bra att lägga in en punkt i extrastämmans dagordningen för utbyte av internrevisor?

Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

MrDean
2008-03-08, 07:14
Kanske lika bra att lägga in en punkt i extrastämmans dagordningen för utbyte av internrevisor?
Den var klockren. Kommer nu att gå till styrelsen för att begära en extrastämma. De reder aldrig ut detta, utan en extra stämma.

Admin
2009-06-04, 08:13
Med det system som finns så tycker jag faktiskt inte det är så illa att valberedningen föreslår sig själv.

Det är definitivt ljusår bättre än att styrelsen lägger förslag till valberedning (eftersom de som valts av valberedningen helt uppenbart befinner sig i en jävsituation).

Inom HSB Malmö (alltså regionkontoret, inte en brf) så har man tidigare inte förstått detta.
Där har HSB Malmös styrelse helt kallt föreslagit både valberedare och arvode till valberedningen.
Det är lätt när de fullmäktigeledamöter som behagar masa sig dit sover sig igenom stämmorna och ingen vill ta något ansvar för de medlemmar de representerar.

stephan
2009-06-04, 08:21
Håller med dig. En bra valberedning har jag inget emot att de föreslår sig själva.

På stämman i brf Väduren var många mycket missnöjda med valberedningen. Att lägga fram valberedningens förslag 20 minuter innan stämman öppnar, är ett mycket dåligt valberedningsarbete. Och detta i en förening med 900 lägenheter, där fler är "okända" för varandra.

Arvodet för de 3 i valberedningen är 30 000 kr om året.
Internrevisors arvode beslöts till 15 000 kr, och då var det styrelsen och valberedningen som var mest engagerad att hålla arvodet för internrevisorn nere.

Admin
2009-06-04, 08:31
Nu är vi utanför tråden här, men relationen mellan valberedningens arvode och den förtroendevalda revisorn är helt orimligt i din brf.

Det innebär att en valberedare får 10.000 kr och internrevisorn får 15.000 kr.

Internrevisorns arvode på 15.000 är mindre än vad internrevisorn (förvisso rejält överarvoderad) i min betydligt mindre brf får

En valberedning kan föreslå sig själv tycker jag, oavsett om den är bra eller dålig. Det är ju ändå stämman som bestämmer.
Problemet är väl närmast att det inte finns en valberedning för valberedningen.