handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket!


Admin
2008-10-08, 17:56
Trots att delar av valberedningen i HSB Malmö bytts ut så fortsätter denna valberedning att strunta i det regelverk som valberedningen har att följa enligt stämmobeslut.

Valberedningen ska före den 31 juli till bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter skicka ut en planering innehållande;
- arbets-/tidplan för nomineringsproceduren
- beskrivning över valberedningens arbetsmetoder
- m.m.

Så har ej skett detta år (snart 3 månader efter denna deadline), precis som alla tidigare år.
Valberedningen har som vanligt helt nonchalant struntat i detta.

Då ska man veta att detta också var en av mina motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38) till årsstämman 2008.
(Beslutet på min motion här blev att styrelsen årligen ska revidera valberedningspolicy och presentera denna för beslut på årsstämman, men med tanke på hur låg kvalitet det är på allt som görs av HSB Malmös styrelse, förutom styrelsens nära samarbete med valberedningen, så vet vi redan att detta inte kommer att tillföra särskilt mycket.)

Regelverket för valberedningen i denna del ser ut som följer;

2001-09-18.
VALBEREDNINGSPOLICY
HSB Malmös valberedning arbetar efter följande policy och instruktion.

Valberedningens inre arbete
Arbets- och tidplan
Valberedningens arbete leds av dess sammankallande ledamot.
Valberedningen skall före juli månads utgång fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman.
Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.
Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.


På HSB Malmös hemsida kan vi läsa följande (med stavfel enl. original);
Valberedningens planering
Valberedningen har börjat sitt arbete inför nästa 2009-års stämma. Den arbetsplanering som är fastlag av valberedningen ser ut på följande vis
Augusti, intervjuer med styrelsen (???)
September, träff och samtal med styrelsen (???)
Oktober, individuella samtal (???)
November, utskick av brev till nominering (???)
December, utbildning i Stockholm (???)

Februari 2009, sista nomineringsdag är den 2 februari kl 12.
Fram tills att nomineringshandlingar skickas ut kommer valberedningen att se över hur dessa både kan förenklas och förbättras.

Ingrid Holmberg 2008-07-17
Det är en precis lika meningslös, intetsägande och infantil planering som alla tidigare år. En ensam 10-åring skulle kunna prestera bättre än hela denna valberedning tillsammans.
Dessutom så lägger valberedningen, enligt denna plan, ner sitt arbete efter att de gått en utbildning i något obestämt, och innan nomineringarna kommit in.
Valberedningen skriver att nomineringshandlingarna ska förbättras. Precis som förra året, men ändå var resultatet enbart rent löjeväckande.

Not. I HSB Malmös nya stadgar, punkt 17 i dagordningen, står det (efter anmärkning från mig om avsaknaden av denna punkt);
"Fastställande av valberedningsinstruktion".

Valberedningen i HSB Malmö (ingen e-post):
- Ingrid Holmberg (sammankallande), Bospargruppen tfn 040-54 91 46
- Rolf Brandt, brf Roxen tfn 040-96 79 56
- Preben Karlsson, brf Fosietorp tfn 040-96 89 31
- Monica Bermsten, brf Ringsted tfn 040-26 18 98 (ny)
- Esbjörn Hovler, brf Rishälla tfn 040-49 04 31 (ny)
- Suppleant Marie Widell, brf Vidar EJ KONTAKTBAR (ny)

Jag har inte kontrollerat om telefonnumren stämmer.
Förra året var i princip alla kontaktvägar till valberedningen felaktiga (men å andra sidan spelade det inte någon roll för valberedningen tog ändå ingen hänsyn till nomineringar andra än de som valberedningen själv gjorde).