handdator

Visa fullständig version : Särskilda frågor i dagordningen till föreningsstämman i brf


andersson
2008-10-08, 16:48
På dagordningen till nästa årsmöte är det en rubrik särskilda frågor. På vårt årsmöte ville vi medlemmar ha en sådan punkt innan punkten avslutning, för att medlemmarna ville ha svar på många frågor. Enligt ordföranden (inhyrd från HSB) går det inte att ändra på dagordningen.

Trots påstötningar gick det inte få till en ändring. Styrelsens ordförande hejade på mötesordföranden naturligtvis, han anade nog en del obehagliga frågor!!

Är det vanligt med detta förfarande på årsmöten? Rubriken särskilda frågor vad står den för? Eller vad betyder den?

schrapet
2008-10-08, 17:17
Du kanske menar stadgeenligt inkommande ärenden/motioner. En sådan punkt måste finnas med på dagordningen. Vill stämman bara vädra ut sig med alla möjliga frågor och synpunkter så kan man göra det efter sista punkten annars måste den som blivit vald till att föra protokoll nedteckna allt som sägs vilket kan vara jobbigt.

Admin
2008-10-08, 17:36
Jag gissar att Björn avser punkten i dagordningen där inga beslut tas.

Detta ämne har behandlats under ämnet "Övriga frågor i dagordningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=23)", och där hittar du en hel del information om detta.

Du kan tala om för denna ordförande som hyrts in från HSB att det går alldeles utmärkt att ändra dagordningen. Det sker allt som oftast.
Men ibland vill HSB eller styrelsen att detta inte ska göras, och då kan man ljuga helt öppet, och hävda att det inte går att ändra dagordningen (det har hänt flera gånger i min egen brf).

Ändring av dagordningen görs lämpligen under punkten för detta i dagordningen;
"Fastställande av dagordning".

Vad man ska tänka på i detta specifika fall är bara att om punkten för "Övriga frågor" ligger utanför dagordningen så kan inga beslut tas på stämman. Det får bara förekomma ren diskussion eller information under denna punkt.

Förläggs punkten "Övriga frågor" före punkten för "Avslutning" så kan protokollförda beslut tas under "Övriga frågor", men då måste det framgå av kallelsen till stämman vilka ärenden som kommer att tas upp där.
Problemet här är att detta alltså måste göras före stämman, och medlemmarna är då hänvisade till att styrelsen tar någon notis om medlemmarnas önskemål om detta.