handdator

Visa fullständig version : Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper


totiki
2008-10-07, 13:29
I en annan tråd kan vi läsa
"...medlemskap kan nekas av fler skäl, bl.a. pga "personliga egenskaper".
Med detta avses att den sökande bevisligen tidigare har ägnat sig åt brottslig verksamhet, eller i tidigare fall gravt misskött sin bostad (bristande tillsyn, hygien, ohyra).
Som om det inte var komplicerat nog med de "ekonomiska förutsättningarna" för att beviljas medlemskap. Detta krånglar till behandlingen av ansökan om medlemskap i brf:en en bra bit mer.
Eftersom det ej heller för de "personliga egenskaperna" finns några tydliga riktlinjer så blir bedömningen bara ännu mer subjektiv." Admin.

Jag vet inte var man skall söka alls efter de riktlinjer som finns och efterlyser dessa.

Dessa regler antar jag, måste till viss del vara avhängiga föreningars specifika förutsättningar. Storleken på föreningen kan avgöra om en bedömning är rätt eller fel exempelvis.
Sjukdom eller åldersrelaterade oförmågor skulle i minsta storleken av förening, 3 st lgh vilka även de kräva 3 st ledamöter i styrelsen, vara anledning nog för avvisande av medlemsskap. Men inte i annan förening där det finns medlemmar utöver styrelsen.

Men även andra föreningar skulle kunna få olägenheter av en sådan medlem, sorgligt nog. Det är ju inte Brf:en som beslutar om "god man", hemtjänst eller bostadsbidrag t ex.
Nu är vi ju goda grannar och tar efterhand på oss somliga av dessa uppgifter ändå. Jag har gjort det själv. Men det är ett stort ansvar. Man vill inte att någon skall behöva lida för att de råkar bo i en brf. Och många människor varken kan eller vill sköta detta åt någon annan.

Det finns säkert många fler aspekter på denna fråga och jag skulle gärna se att det blir diskussion om detta. Gärna specifika händelser ur olika synvinklar då jag tror att detta ändå inte är så ovanligt.