handdator

Visa fullständig version : Fusk vid rösträkning


moncan
2008-10-06, 11:53
Min hyresrätt är på väg att bli bostadsrätt och jag är mycket övertygad om att rösträkningen vid köpstämman inte gick rätt till.

Nu blev det efter mycket om och men ändå ett nej till min stora glädje, men det kommer att komma nya köpstämmor tills man får ett ja.

Hur går jag till väga för att se till att rösträkningen går rätt till. Vet ju med 100% säkerhet att det fuskades vid förra stämman.

totiki
2008-10-06, 12:02
Verkar som intresset för ombildningar svalnat betydligt.
I Stockholm har kommunen ställt in alla ombildningar för att det inte går att rätt värdera värdet av husen längre. Beroende på svängningarna på bostadsmarknaden.

Jag säger som Banken: "Sitt lugnt i båten". Efter valet är det väl tvärstopp dessutom. Kanske inga ombildningar på de närmaste 6 á 7 åren?

Admin
2008-10-06, 12:24
Nu blev det efter mycket om och men ändå ett nej till min stora glädje, men det kommer att komma nya köpstämmor tills man får ett ja.
Jo, det är så det går till. Man lär sig av varandra. Köpstämmor fortsätter tills man på olika sätt lyckats forcera igenom ett ja.
Men precis som Totiki säger så har nog de flesta ombildningar lagts på is i alla fall för den närmaste tiden.

Hur går jag till väga för att se till att rösträkningen går rätt till. Vet ju med 100% säkerhet att det fuskades vid förra stämman.
Det torde vara enkelt att kontrollera.

Se till att det blir en sluten omröstning.
Om en röstberättigad stämmodeltagare kräver sluten omröstning så måste det bli så.
Försök få in pålitliga justerare och rösträknare (t.ex. du själv).
När sedan stämmoprotokoll med röstlängd är klart och justerat begär att få läsa detta och kontrollera röstlängden så gott det går.Men om du vet med säkerhet att rösträkningen inte gått rätt till vid förra ombildningsstämman så går det utmärkt att anmäla detta, för att på detta sätt minskar risken att det inträffar igen nästa gång.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

moncan
2008-10-06, 12:25
Hur och vart anmäler jag?

Admin
2008-10-06, 12:37
Eftersom detta inte är något som hyresnämnden befattar sig med (klicka här; "Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19730188.HTM#P4)" för att se vilka typer av ärenden som hyresnämnden tar upp) så återstår tyvärr bara en stämningsansökan till Tingsrätten.

Det blir ju då mest bara i avskräckande syfte inför nästa stämma eftersom det inte blev en ombildning ändå, men jag tror ett klander av stämman får en rätt stor effekt. Man tänker nog till lite då i alla läger, och blir mer försiktig med att göra fel när man vet att det kan få rättsliga följder.

Dessutom kan jag inte nog understryka vikten av att prata med dina grannar och sprida information i fastigheten.

moncan
2008-10-06, 12:43
Tack så väldigt mycket för hjälpen.

Nu vet jag hur jag ska gå vidare. Jobbigast blir nog ekonomen hos Bergs fastighetsjuridik. Har redan fått några kängor av honom för att jag är nejsägare, men jag tänker absolut inte ge upp.
:4:

Myggan
2008-10-06, 12:46
Oro på bostadsrättsmässa (http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=894&a=449776)
Vågar vi ombilda till bostadsrätt? Måste vi acceptera skambud för att få sålt? Vad kostar det att hoppa av en nybyggd lägenhet? (http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=894&a=449776)

Det här med fusk i rösträkning är inget nytt problen.
Du MÅSTE lobba själv.
Du måste övertyga grannar om att en ombildning i dagen läge vore helt katastrofalt.
Friserade siffrer är heller inte ovanligt.
Ta med dig siffrerna till en OBEROENDE revfirma och slå hål på bluffen!

moncan
2008-10-06, 14:17
Problemet är att jag inte kan få fram alla siffror. Allt jag vet är att det är 213 lgh.

Enl all information jag läst om ombildningar så har alla lgh en rösträtt, vare sig man e en el två på kontraktet, men på vår stämma fick alla som stod på kontraktet rösta.

Enl styrelsen behövdes 154 ja för att ombildningen skulle ske, men man fick bara 150. Det e alla siffror som redovisats. Skickade ett mail till styrelseordf. och bad om alla siffror, men har inte fått något svar.

Om 150 röster är ja av 213 så är det 70% vilket betyder att det borde blivit ett ja. Alltså tog dom en chansning från början, (och har inte räknat med dem som inte kom till stämman som automatiskt är nejare) och trodde att det skulle få fram ett ja lättare. Visst, det klubbades ett ja först eftersom dom bara slängde ur sig frågan utan att man hann reagera, men jag protesterade högljutt och fick fram en korrekt röstning där alla som var på plats blev uppropade och fick svara ja eller nej. Därav blev det nej.

Alla som inte va på plats räknades alltså inte med.

Admin
2008-10-06, 14:44
Enl styrelsen behövdes 154 ja för att ombildningen skulle ske, men man fick bara 150. Det e alla siffror som redovisats. Skickade ett mail till styrelseordf. och bad om alla siffror, men har inte fått något svar.

Du har en lagstadgad rätt att få läsa hela stämmoprotokollet (med röstlängd). Vill styrelsen inte ge dig en kopia av protokoll/röstlängd (vilket styrelsen inte vill, om styrelsen har något att dölja), skriv av protokoll/röstlängd och kontrollera uppgifterna i lugn och ro hemma.

moncan
2008-10-06, 23:31
Hur är det med dom som hyr lokaler? Får de vara med och rösta?

Vi har 20 butiker o restauranger i området.

clabbe
2008-10-07, 14:56
Om de är medlemmar i föreningen får de rösta. En hyresgäst är nog vanligtvis inte medlem i föreningen.

Admin
2008-10-07, 15:08
Jo, i detta fall är vad jag förstår hyresgästerna medlemmar i föreningen eftersom ett handlar om en ombildning och alla är hyresgäster.

Men en hyresgäst som innehar en lokal lär inte kunna beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen - och har därmed inte rösträtt - eftersom hyresgästen inte hyr något som är tillåtet att använda som bostad.

Är dock inte 100 % säker i denna fråga (det står i lagen om detta, men jag hinner inte kolla just nu).

totiki
2008-10-08, 12:22
"Sitt lugnt i båten. som dom säger på banken."

Kolla länken:
Omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm har i huvudsak skapat förlorare. Är ägarrätten värd dessa höjda kostnader? (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1847551.svd)

moncan
2008-10-28, 11:32
Imorgon, onsdag, är det dags för ny köpstämma.

Kommer att kräva en sluten omröstning. Om jag förstått det hela rätt, så blir rösten anonym då, och då kanske fler vågar rösta nej.

Kommer även kräva att en nej-sägare ska vara med som justeringsman (hoppas det blir jag själv) som vet hur får gå till med rösträkningen.

Har ännu inte fått se något protokoll från förra stämman eftersom det tydligen inte är klart ännu. (Hmmm??)

Tack för all hjälp och information jag fått.
Kommer att skriva o berätta hur det gått

Myggan
2008-10-28, 11:57
I dagens läge när ingenting är säkert och ingen vet vad en fastighet är värd kan det inte bli ett "ja"?

Du bör använda argumentet "osäkert,ingen som vet,ingen kan värdera,slänga pengarna i havet."

Rösträknare borde du vara tillsammans med en jasägare,annars kan det lätt bli att jasidan vinner med 1(en) röst:1: