handdator

Visa fullständig version : Lekmän och vattenskador - Magasinering möbler, dubbelt boende


Mizuno
2008-10-05, 23:22
Har råkat ut för en vattenskada med allt obehag som det innebär. Märker redan nu att det kommer att bli svårt att reda ut då styrelsen inte verkar speciellt kunnig utan endast kör med mantrat "det blir dyrt för er det här". Detta utan att dom känner till var skadan uppstått. Själv är jag också okunnig och har därför rotat igenom internet för att få mer information.

Har bla varit inne på Konsumenternas försäkringsbyrå och via dom fått reda på att det ska skilja i reglering av skadekostnader beroende på om skadan uppstått i vattenledning eller i avlopp.

Är det meningen att man ska behöva anlita en jurist för att vara säker på att man får korrekt ersättning eller känner någon till några sidor där man kan få fram domslut som jag kan visa styrelsen för att få lite tyngd bakom mina argument? Naturligtvis är försäkringsbolagen inkopplade på detta men det känns lite otäckt att lämna allt i deras händer, svårt att veta vems ärenden försäkringsbolaget springer.

Min förhoppning är att jag endast ska behöva bekosta självrisken för min bostadsrättsförsäkring, får ju ersättning från dem för magasinering av möbler samt dubbelt boende.

Har ingen lust att betala massa pengar för åldersavdrag för ytskikt om det är en skada på en vattenledning, dvs föreningens ansvar, som orsakat skadorna.

Vill egentligen inte betala avgift till föreningen för en bostadsrätt som jag inte kan nyttja under reparationstiden men det kanske är att begära för mycket?

Francois
2008-10-06, 12:53
I min bostadsrättsförening gör man så här:
- föreningen (styrelsen) gör en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag
- den boende gör en anmälan till sitt eget försäkringsbolag

Sedan brukar föreningens försäkringsbolag skicka en besiktningsman som gör fuktmätningar samt en bedömning av var ansvaret för skadan ligger.

De två försäkringsbolagen kommer överens om vem ska betala vad.

Oavsett om ansvaret ligger på föreningen eller den boende (ofta är det delat), ser styrelsen till att skadan blir åtgärdat. Fakturan delas i 2, en del för den boende, en del för föreningen, vilka i sin tur undersöker med sina respektive bolag om självrisken.


Jag tror att det jag beskrev ovan är rätt väg att gå.

totiki
2008-10-06, 14:12
Viss betydelse kan det ha för föreningen vad det gäller skadans storlek. Föreningens självrisk (Länsförsäkringar) kan ligga runt 80.000 kr.

Den kostnaden får alla dela på, även du.

Betydelselöst givetvis om föreningen har 2000 lgh. Men om bostadsrättsföreningen har 3 lgh?

Francois
2008-10-06, 14:25
80 000 kr i självrisk för brf? Varför tror du det? I min förening är det ofta ett eller två basbelopp, beroende på vad orsaken till skadan är.

Jo, om man är färre kostar det mer per medlem vid skada, men då är fastigheten också mindre, och sannolikheten mindre att få en skada.

Och?

totiki
2008-10-06, 15:05
Självirsken är 80.000 kr hos Länsförsäkringar, men det var 2004. Satt i bjälklaget vid en yttervägg. Ungefär två basbelopp skulle jag vilja påstå. Bara RörKalles jourutryckning kostade nästan lika mycket.

Sannolikheten för vattenskada har mer med fastighetens ålder/underhåll att göra än storleken. Miljonprogrammets fastigheter lär vara riktigt i riskzonen har jag hört, och 30-tals fastigheterna.

Fasaden är viktig att kolla och vattenförbrukningen, för det kan rinna på en längre tid om läckan sitter på ett riktigt olyckligt ställe eller om läckage sker under semestrarna.

Och? Jo, i en mindre fastighet kan priset för självrisken övergå priset för reparationen. Då kanske man vill se på andra lösningar än att låta försäkringen falla ut.

I just det här fallet vet ingen ännu var skadan sitter och att leta efter den på internet framstår inte som så fruktbart. Men om nu inte heller styrelsen eller dess betrodde letar efter vattenläckan så lär ansvaret snart ligga i styrelsens "tvådda" händer under alla omständigheter.

För min del anser jag att det föreligger för lite information att kunna ge ett fullständigt svar.

Konsumentlagstiftningen är inte tillämplig i detta fall och jag förstår inte varför det är skillnad på tillopp och avlopp. Men något måste väl ha hänt om de boende magasinerat möblerna och skaffat sig ytterliggare ett boende?