handdator

Visa fullständig version : Vill HSB-medlemmarna ha grön växling av fastighetsskatten? - Hemligt avtal !


Admin
2008-10-04, 16:42
Jag vill först säga att ingen mer än jag vill ha en bättre miljö. Dock tycker jag att HSB:s plötsliga intresse för miljön inte är något som tillför särskilt mycket.

Problemet som jag ser det är att här sitter det en massa miljöokunniga förtroendevalda som ska arbeta fram och ta beslut i något som de ofta behärskar om möjligt ännu mindre än styrelsearbetet. På stämmorna i HSB Riksförbund sitter inte precis eliten inom organisationen.

HSB slår nu på stora trumman för sitt förslag om grön skatteväxling.

På HSB Malmös webbplats kan vi läsa;

- Det här visar att vi har ett starkt stöd hos våra medlemmar i våra ambitioner att HSB ska driva på i klimatfrågan, säger Kent-Olof Stigh, ordförande i HSB Riksförbund.
Men tycker verkligen någon att det är ett starkt stöd att 25 % av en odefinerad kategori på 1.500 medlemmar säger att de tror att den egna bostadsrättsföreningen kommer att investera i energibesparingar om man får en skattelättnad? Detta dessutom utan att givna förutsättningar finns, det är bara ett allmänt tyckande där ingen vet vad det rent praktiskt och ekonomiskt innebär!

Det skulle jag i stället vilja kalla ett synnerligen svagt stöd.
HSB kör på som vanligt och vrider och vänder på ord för att försöka lura de lättlurade... och tyligen finns det många av dem.

Investeringar i energibesparingar beror på om föreningen har något att tjäna på detta rent ekonomiskt. Denna skattelättnad är inte stor nog för att särskilt många brf:ar ska bry sig om att göra fler enegribesparingar än vad föreningen ändå gjort utan någon skattelättnad.

Det är ju kul att det i alla fall finns en fråga som engagerar HSB, bara synd att HSB inte lagt ner lika mycket energi på att demokratisera HSB så att medlemmarna får mer inflytande, maktmissbruket minskar och att det kommer fler kunniga medlemmar in på förtroendeposter.

På HSB Riksförbunds webbplats har man lagt upp en del intetsägande information om deras lilla lokala miljöprojekt. Bl.a. en PP-presentation där resultatet från den nämnda undersökningen presenteras. Dock får man inte reda på vilka frågor som ställs, bara en massa procenttal.
Med en sådan inkompetens så är det inte svåt att räkna ut att detta projekt bara kommer att rinna ut i sanden. HSB kommer säkert att i framtiden presentera siffror på hur de bidragit till att förbättra miljön, men de presenterade förbättringarna kommer inte att vara något som kommer att gå att härleda till HSB:s miljöprojekt, lika lite som de enskilda små konkreta exempel som HSB kommer att lägga fram.

Nej HSB.
Det enda som är av relevans är konkreta förslag på vad föreningarna kan göra som är ekonomiskt försvarbara, för att förbättra miljön. Tillsammans med konkreta siffror på vad det innebär i besparingar i kronor räknat.

Många av dagens brf:ar kan inte göra mycket åt sin situation.
Elförbrukningen som är gemensam för brf:en kan kanske sänkas en aning och spara några kronor för medlemmarna, men det är inget som gör varken till eller från i det stora hela.

Värmesystem byts ut när det är ekomiskt försvarbart och då är det suvbentioner av de nya energikällorna som är relevanta och inte någon grön skatteväxling som bara komplicerar det hela. Ju fler steg, desto sämre soppa.

Vad gäller sopsorteringen så sker det säkert förändringar där ändå, även om sopnedkastet (som HSB än i dag skryter om att att ha "uppfunnit") förmodligen kommer att finnas kvar rätt länge. Sedan spelar det ingen roll hur mycket vi sopsorterar om det inte finns ett system efter detta som hanterar soporna på ett tillfredsställande miljövänligt sätt.

Vattenförbrukningen som är gemensam är försumbar, och i övrigt lär den inte kunna påverkas särskilt mycket mer än med de "energisnålare" toalettstolar som alla ändå köper i takt med att dessa byts ut. Och dropp/läckage löses inte med någon grön skatteväxling.

På HSB Malmös webbplats har jag under artikeln "Medlemmarna vill ha grön skatteväxling" skrivit följande;

Hur?
VIlka är de 7 av de 33 HSB-föreningarna som inte ställt upp på att växthusgaserna ska halveras till 2023, och av vilket skäl ställer de inte upp på detta?

Varför ska brf:arna minska utsläppen med "bara" 40 % (vem är det då som ska minska utsläppen mer?) och hur?

Hur är den stora frågan !!!

Vad har en uppmaning till brf:arna att minska utsläppen med 40 % för praktisk betydelse?

Förstår HSB skillnaden mellan statistik och verklighet?

Starkt stöd ???
Att 1/4 idag "tror" att den egna brf:en kommer investera att investera i energibesparingar om man får en skattelättnad visar tydligt att det inte kommer att ha någon effekt!

Vilken kategori tillhör de 1.500 tillfrågade medlemmarna? Beslutsfattande eller "vanliga" medlemmar?

och

Varför är det så tyst om hur HSB Malmös styrelse ställer sig till "grön växling" (det är överhuvudtaget väldigt tyst från styrelsen)?

Varför får vi inte veta vad det är HSB Riks vill att föreningarna ska förbinda sig till?

Vad står det i det avtal som HSB Riksförbund vill att regionföreningarna ska skriva under?

Vem har tagit fram detta avtal?

Kommer HSB Malmö att skriva under detta avtal?

Varför hålls avtalet med HSB Riksförbund hemligt för medlemmarna (dvs för oss som i så fall kommer att påverkas av detta)?

Varför säger HSB inget om att det bara är en enda regionförening som skrivit under avtalet (HSB Mitt, häromdagen)?


I ÖP (4/10 2008) kan man läsa följande;
HSB Mitt, där Jämtland ingår, är den första föreningen i Sverige att underteckna HSB:s centrala klimatavtal. HSB Mitt ska nu aktivt arbeta för minskade växthusgaser genom effektivare och mer klimatsmart energianvändning.
- Eftersom vi vill vara något mer för samhället än en fastighetsaktör är klimatarbetet en strategiskt viktig fråga för oss, säger HSB Mitts miljösamordnare Christer Skoglund.
HSB:s föreningar i länet ska nu få en miljöhandbok som de ska ha som stöd i sitt arbete.

Fram till idag har det alltså inte ens funnits en enda regionförening som undertecknat det avtal som HSB med alla medel försöker hålla hemligt för medlemmarna.
Det är inget HSB velat nämna något om!
Och vad är HSB:s skäl till att med sin vanliga totala slutenhet (speciellt HSB Riksförbund) inte redovisa detta avtal för de medlemmar som påverkas av detta?

Vem har tagit fram det hemliga avtalet med regionföreningen och vad står det där?

Notera att i ett pressmeddelande från HSB Riksförbund står det;
Undersökningen är gjord i form av en webb-enkät till ca 1 500 personer som samtliga är medlemmar i HSB
Denna webbenkät har jag inte sett. Var har den legat dold?
Är det något internt för HSB Stockholm (som ju är den del av HSB som HSB Riksförbund huvudsakligen är kopplad till)?
Vem har genomfört denna webbundersökning och vilka frågor har ställts där?
Hur har de som fått svara på denna webbenkät valts ut och av vem?
Hur många av dessa är bosparare eller inte boende inom HSB?

Det är bra att HSB engagerar sig i miljön, men det måste ske på ett i alla fall någorlunda kompetent (och ärligt/uppriktigt) sätt, annars är detta arbete bara helt bortkastat!

stephan
2008-10-04, 23:05
Det måste vara något sjukt med HSB?
Gå gärna in och titta på HSB:s främst satsande region på miljöfågor.

Jag är ganska säker på att en 6:e klassare på mellanstadiet i en vanlig svensk skola skulle gjort det bättre.

Nedan ett litet axplock från HSB Mitts information om detta uppblåsta jätteprojekt klimatpåverkan för bostadsrättsföreningar.

Man kan ju undra hur många timmar arbetsgruppen kamperat för att komma fram till uttalande "övergripande miljömål"?

Jag tar tillbaka det jag skrev ovan, och ersätter det med att jag tror de äldre barnen på dagiset kan presterande liknande HSB Mitts miljöarbetsgrupp presterat.


HSB Mitt först att underteckna klimatavtal (http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=11269&a=137296)

Styrelsekurs
Miljö
Kursinnehåll:
- Fastigheter och miljöpåverkan
- Konkreta åtgärder
- Miljömål
Kursdagen syftar till att ytterliggare öka våra kunskaper och vår medvetenhet hur man kan integrera miljöarbetet i det vardagliga styrelsearbetet inom en bostadsrättsförening
Vi bjuder på kaffe och smörgås kl 09.30, och utbildningen startar kl 10.00

HSB Mitt miljöcertificerade sedan 2005.
Övergripande mål
* Minska koldioxidutsläpp

* Minska pappersförbrukning

* Minska antalet kemiska produkter