handdator

Visa fullständig version : "Hjälp! Styrelsen gör inte sitt jobb" - Årtusendets aprilskämt?


stephan
2008-10-03, 08:35
Hjälp! Styrelsen gör inte sitt jobb (http://www.hemmaihsb.se/iuware.aspx?Pageid=555&ssoid=1386)
"Makten över din bostad har inte enbart du själv. Styrelsen i din bostadsrättsförening gör mycket som berör din boendesituation. Det gäller att den är kapabel för sitt uppdrag. Annars – ja, vadå?"

HSB:s tidning Hemma anlitar en frilansare för att skriva årtusendets aprilskämt.

Anleningen kan bara vara en. Ingen i HSB kan skriva under på att detta som skrivs i artikeln existerar.

Man har testat om apor är lika bra börshandlare som börsexperter.
Jag tror att den hjälp enskilda medlemmar får mot styrelser enligt artikeln skulle kunna skötas lika bra av den lägre primaten.

totiki
2008-10-03, 09:28
Fast artikeln var bra. Det är så det skall gå till.

Om det nu inte går till så inom HSB är en annan fråga och det är precis som det står i artikeln, medlemmarnas uppdrag att se till att det ändras på.

Jag har läst om ett flertal fall bl a. i Stockholm där föreningar bryter sig ur HSB. Jag förstår att det är ett hästarbete för dem som driver frågan att genomföra detta. Synd att man inte läst någon uppföljning om hur det gått efteråt. Dom som suttit i dessa styrelser måste lärt sig en hel del och dragit många erfarenheter som andra skulle kunna dra nytta av.
Det skulle behövas en av dom på det här forumet.

clabbe
2008-10-03, 09:44
Jag instämmer med Totiki, en riktigt bra artikel. Särskilt uppmaningen till flitig kommunikation.

stephan
2008-10-03, 09:53
Ja artikeln var bra, håller med. Skrivet av ett journalistproffs, i alla fall om man läser hennes hemsida.
Men frågorna hopar sig?.
Varför skriver inte någon från HSB-leden detta.?
Det hade också varit på sin plats att visa vad HSB har hjälpt några ensklda medlemmar med.
Men det arkivet finns inte i HSB?

Admin
2008-10-05, 16:11
Artikeln är absolut ett steg i rätt riktning. Men sedan finns det en hel del att säga om innehållet. T.ex. om vad medlemmarna kan göra åt en dålig styrelse.
HSB (dvs i detta fall specifikt HSB Riksförbund som står bakom reklamtidningen) är livrädd för synpunkter från medlemmarna, och ger därför inte medlemmarna möjlighet att kommentera HSB:s artiklar.

Om du är missnöjd med styrelsen

Beroende på typ av problem kan du gå tillväga på olika sätt, men här är några saker du kan göra.
1. Kräv regelbunden information från styrelsen om vad den jobbar med och vilka beslut som fattas i frågor som berör alla boende.
Min kommentar: Det förutsätter att många medlemmar ställer krav på regelbunden information. En styrelse som kör över medlemmarna bryr sig föga om vad enskilda medlemmar tycker i denna fråga och kommer därför inte att förbättra informationen frivilligt.

2. Skriv en motion till årsstämman där du tar upp problemet. Gå på årsstämman och ställ frågor till styrelsen. Kräv svar och ekonomiska kalkyler.
Min kommentar: Ja, det låter väl bra. Men när man som jag vet hur motioner som regel behandlas så räcker detta inte riktigt.

3. Kontakta styrelsen skriftligt och be dem om skriftligt svar på det du undrar över.
Min kommentar: Det ska man absolut göra! Men vad gör man sedan när styrelsen t.o.m. helt struntar i att svara? Så som t.ex. styrelser lärt sig av HSB att man kan och ska göra. Jag har t.o.m. en skrivelse från en högt uppsatt tjänsteman i HSB Malmö om att styrelsen i min brf inte ska svara på frågor från mig.

4. Prata med dina grannar och hör om de upplever samma sak. Gå samman och begär ett medlemsmöte med styrelsen för att få svar på era frågor. Målet ska vara att lösa problem – inte att kasta skit på varandra.
Min kommentar: Man bör definitivt samordna sig med andra medlemmar, men att begära ett "medlemsmöte" har bara effekt om styrelsen sköter sig (och sköter styrelsen sig så behövs som regel inget "medlemsmöte"). En styrelse som missköter sig kommer inte att kalla till något "medlemsmöte" eller deltaga på ett sådant.
Det krävs i stället en extrastämma (enligt nedanstående punkt).
Instämmer till fullo att målet inte ska vara att "kasta skit" skit på varandra, men ändå blir det oftast (alltid?) så. Varför?

5. Samla minst tio procent av medlemmarna och begär en extrastämma, skriftligt. En revisor kan också begära extrastämma. Om styrelsen vägrar, sök hjälp hos länsstyrelsen, som kan ordna den önskade extrastämman. Det är enbart på en stämma som styrelsen kan avsättas.
Min kommentar: Det viktigaste tipset, men det finns en mängd problem runt om detta som man måste tänka på. Sedan är det ännu viktigare med tips om hur man ska undvika att komma till denna sista utväg.

6. Om tio procent av medlemmarna eller en tredjedel av stämman står bakom att begära granskning av vissa åtgärder eller viss, förfluten tidsperiod kan en särskild granskningsman få tillgång till alla handlingar som inte är öppna för medlemmarna. Men en sådan granskning är dyr för föreningen. På samma sätt kan även en medrevisor tillsättas att jämte föreningens revisorer delta i revisionen för ett visst räkenskapsår.
Min kommentar: Detta är det viktigaste minoritetsskyddet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) som finns för medlemmar. Det utnyttjas tyvärr alltför sällan. Varför? Ja, det finns många skäl, men ett av dem är medlemmarnas okunskap och bristande engagemang.

7. Ställ själv upp på styrelseuppdrag.
Min kommentar: Ja, det är lätt att säga. Jag skulle i stället vilja uttrycka det så här; engagera dig ! Alla har inte möjlighet att ställa upp på styrelseuppdrag av olika anledningar, men ingen kan försvara sig mot att han/hon inte engagerar sig.

8. Vid stadgebrott, felaktigt genomförd stämma eller andra oegentligheter – informera den interna och externa revisorn, be dem utreda problemet och besvara medlemmarnas frågor.
Min kommentar: Här förbiser man ett antal olika saker.
Dels att de interna revisorerna ofta antingen är allierade med styrelsen, alternativt mer eller mindre helt saknar kunskap om sitt uppdrag... eller både och.
Dels att de externa revisorerna (inom HSB; de som anlitas av HSB) av olika anledningar alltid står på styrelsens sida mot medlemmarna.
Dels att revisorerna sällan eller aldrig besvarar medlemmarnas frågor, sällan ens när de enligt lag måste göra detta.
Dessutom nämns inget om det kanske viktigaste, möjligheten att klandra stämman.. eller stämma styrelsen. Varför undviker HSB detta?
Etc.


Varje ovanstående punkt lämnar mycket osagt, mycket mer än vad jag tagit upp. Därför måste ovanstående punkter ständigt tas upp till diskussion på alla plan.