handdator

Visa fullständig version : Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young


Admin
2008-04-04, 07:41
Jag tillhör en av de säkert mycket få i Sverige utanför bostadsorganisationerna som vet om att att det inte utförs någon revision av bostadsrättsföreningar eller bostadsorganisationer.

Men när jag nu läser i SDS (http://sydsvenskan.se/lund/article313274.ece) så ser jag till min stora förvåning att Ernst & Young helt öppet erkänner detta. Teresa Palmquist på revisionsföretaget Ernst & Young säger till SDS att styrelse och VD inte granskas av revisorn;
Styrelsen och vd:n ska granska sig själva.
– Allt som framkommit i Sydsvenskan är frågor som styrelsen ansvarar för, säger hon.
Detta säger Ernst & Young utan att skämmas!
Men det är klart, vad har de för alternativ?
Antingen går revisionsfirman Ernst & Young under pga avslöjanden om att de släppt igenom alla förmåner och allt som nu kommit fram och kommer att komma fram, eller så säger Ernst & Young som det är. Dvs att styrelse och VD exkluderas från revisorernas granskning, och de enda som reviderar styrelse och VD är de själva. Vilket ypperligt system, där man får revidera sig själv! Är det konstigt att det fungerar så illa som det gör?

Jag undrar vad Revisorsnämnden (http://www.revisorsnamnden.se) har att säga om Ernst & Youngs inställning till vad revision är?
Trots att t.o.m. åklagarmyndigheten nu ska granska HSB Skåne, så tycker inte Ernst & Young att de gjort något fel.
Kraftiga rabatter och förmåner till släktingar är helt okej?
Och styrelsen säger ju sig ha blivit förda bakom ljuset. Tycker Ernst & Young att det inte är något de, som anlitad revisionsfirma, behöver ta någon notis om?

Det är svårt att förstå att detta uttalande i SDS inte leder till en folkstorm utan like i svensk historia. Men bara för att uttalandet inte låg under en egen rubrik så faller detta bort i sammanhanget.

Teresa Palmquist på revisionsfirman Ernst & Young säger också;
– Beslut om lön, fallskärmar och liknande, som har tagits på rätt sätt i styrelsen får en revisor inte lov att ha synpunkter på.
Nu har alla som bor i Sveriges 800.000 bostadsrätter fått svart på vitt att ingen revision utförs av bostadsorganisationernas styrelser, men även bostadsrättsföreningarnas styrelser går helt fria från revision.

Varför reagerar ingen?
Det är ju såväl sensationellt som en katastrof.

Vi kunde igår läsa i NSD (http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=88868&cat=1&pageIndex=0&arkiv=False) om en vicevärd som under ett antal år förskingrat en halv miljon kronor i en mindre förening. Varken styrelsen, föreningens interna revisorer eller den externa revisorn (tyvärr avslöjas inte vem den externa revisorn är) hade märkt någonting. Förskingringen bara fortsatte år efter år.

Så svagt är systemet. Det finns ingen revision som utförs varken av de interna revisorerna (som bara väljs för att stadgarna säger att det ska finnas sådana, men de har inga konkreta uppgifter eller uttalade skyldigheter) eller den externa revisorn.

Det är alltså fritt fram för alla styrelser och VD:ar att fuska och mygla precis hur mycket de vill. De vet att det inte finns någon som bevakar vad de gör.

I stället lämnas revisionen över till media. Alla bostadsrättsföreningarnas medlemmar får sätta sin tillit till att media granskar styrelserna. Hittills är det i princip bara SDS som gjort detta.

Varför är det ingen som reagerar på att revisorerna för bostadsorganisationer (men även bostadsrättsföreningar) i princip uteslutande lämnar en ren revisionsberättelse oavsett vilka fel som begåtts?

Varför är det ingen som reagerar på att arvodet till externrevisorn ligger så långt under vad det borde kosta, vilket gör att alla borde förstå att skälet till detta är att det inte görs någon revision värd namnet?

Varför accepterar medlemmarna att revisorerna undanhåller sanningen från medlemmarna?

I min brf (en rätt stor förening) sitter det en styrelse där ingen i styrelsen kan något om ekonomi. Två interna revisorer har valts av stämman trots att dessa två internrevisor inte kan någonting överhuvudtaget om ekonomi, och om möjligt än mindre om revision. De kan inte ens läsa en årsredovisning. Alla andra i min brf tror att externrevisorn granskar styrelsen, men sanningen är att Ernst & Young inte ens granskar årsredovisningen. Varje år är årsredovisningen för min brf full av fel. Men aldrig någonsin ens den minsta anmärkning från någon revisor. Det är i princip bara jag som reagerar på alla dessa fel. Eftersom jag inte längre vill se eländet så har jag nu i princip slutat läsa dessa årsredovisningar från HSB för min brf. Men är det så det ska fungera?

Se även följande inlägg om revisorer;
Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)
Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1556)
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1554)

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1333)

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Revisorn och styrelsemöte. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=60)
Föreningsvald revisor, vem kan bli det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=114)

Katten Georg
2008-04-04, 13:38
Styrelsen och vd:n ska granska sig själva.
– Allt som framkommit i Sydsvenskan är frågor som styrelsen ansvarar för, säger Teresa Palmquist på revisionsföretaget Ernst & Young .

– Beslut om lön, fallskärmar och liknande, som har tagits på rätt sätt i styrelsen får en revisor inte lov att ha synpunkter på.

Otroliga uttalanden av en revisor. För tjänstemännen finns det kontrollorgan som skall fånga upp eventuella tokigheter, men för styrelsen och VD finns ju inte detta. Det är ju revisorerna som skall granska styrelsens och VD: s sätt att sköta affärerna. Att sedan kanske revisorerna inte tar upp allt i revisionsberättelsen, utom i verkligt allvarliga fall, är ju en helt annan sak. Sedan kan man ju undra om inte händelserna i HSB Skåne är av den karaktären att de skall tas upp i revisionsberättelsen.

Jag håller med Admin om att den revision som genomförs i bostadsrättsföreningarna lämnar mycket i övrigt att önska. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut hur många eller rättare sagt få timmar som revisorerna lägger ner på en förening. Det är konstigt att medlemmarna inte reagerar eftersom det är det egentligen enda skydd de har mot att styrelsen ”hittar på” saker.

LEVE RÖRELSEN

Ove Mollvik
2008-04-07, 10:35
I vår lilla förening med 20 lgh ombildade för sex år sedan fungerade den tidigare hyresvärden som både kassör och revisor under de första åren. Hans kompisar var med vid värderingen av fastigheten som vi sedan tvingades köpa till dubbla priset mot hans eget köp tre år tidigare.
Under 6 år har 9 ordföranden valts med lika många styrelser u p a. De smartare som fått insyn säljer och drar iväg snarast verkar det som. Den ekonomiska 5-årsplanen förbigicks helt. Istället anlitades jurister för att driva bort oss som visste och kunde ställa krav eller bara råkade påvisa verkligheten.
Förtalet som spridits med Google mot mig exv. har klart samband med vår första och enda försök till ordnad stämma med en ordförande som varit på kurs på vår bekostnad. Där hävdades bestämt att det var tillträdande styrelse som skulle beviljas ansvarsfrihet, inte avgående!
Efter alla mina påpekanden för bank, myndigheter och rättsansvariga utan att någon reagerar mot ens de mest uppenbara falsarier så kan jag inte dra annat än slutsatsen att man från centralt överstatligt håll försöker skapa värden som inte finns. Med desperat lånberoende styrelser som gisslan och med dess kollektivt tryggade samförstånd registrerat drar sig ingen för att vittna falskt ens mot sin tidigare bästa granne.
Ove Mollvik

Admin
2008-04-09, 17:34
Jag är inte riktigt med på hur en tillträdande styrelse kan beviljas ansvarsfrihet... ansvarsfrihet kan ju bara beviljas i efterskott (egentligen per ledamot, även om det ofta uttrycks som ansvarsfrihet per styrelse). Men det är ju så att en brf fungerar inte bättre än dess medlemmar.

Medlemmarna är den svagaste länken i en förening, inte styrelsen.
Accepterar medlemmarna oegentligheter så kommer oegentligheterna att fortsätta.

Att en styrelse på medlemmarnas bekostnad kan anlita jurister mot medlemmarna är ett av de absolut största problemen i bostadsrättsföreningar. Det måste stoppas på något sätt. Det finns ingen bostadsorganisation som kommer att arbeta för detta pga hur systemet ser ut idag, så det måste antingen ske genom att medlemmarna sätter stopp för denna möjlighet i stadgarna eller genom att regerningen lagstadgar mot detta.

Ove Mollvik
2008-04-11, 10:53
Begreppen om ansvar förnekas inte minst bland jurister och bankfolk har jag märkt - för att inte tala om hos myndigheterna! Vi med erfarenhet som bevisar oegentligheter hos styrelser och tidigare ägare blir från alla håll ständigt nertystade.
Min enkla fråga på stämman om mina grannar visste vilka de beviljade ansvarsfrihet och vad detta innebar förklarades som mitt personliga problem. Om en styrelse skulle ha ansvar så skulle självklart ingen våga ta jobbet resonerade man på fullt allvar. I tyst samförstånd underlåter maktälskarna att klargöra sitt syfte helt enkelt. Varje ledamot blir sedan i alla lägen lika juridiskt oantastlig.
Med överstatliga resurser gavs exv. brf Björnligan rätt att sprida lögnpropaganda och utan minsta sakliga grund frånta min familj bostaden. I senaste medlemsblad beklagade man alla höga juristarvoden man tvingats betala mot mig. Ingen utom eller ens inom styrelsen som från början begärt insyn i ekonomin bor längre kvar.
Ove Mollvik