handdator

Visa fullständig version : Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna


Admin
2008-03-06, 07:08
Varje HSB-medlem får betala in en peng som en form av medlemsavgift till HSB i samband med inträdet i denna organisation. Detta "lån" ska HSB förränta för HSB under medlemmens tid som medlem i HSB.

Dessa 500 kronor glöms bort av de flesta, vilket innebär att de som lämnar HSB eller livet inte får tillbaka pengarna.

Hur resonerar HSB?
Om detta säger HSB att HSB har som princip att inte betala tillbaka medlemsavgiften, med mindre än att HSB skriftligt får en begäran om detta i samband med att man ber om utträde ur HSB.

Vad blir då konsekvensen av detta?
Jo, t.ex. att alla HSB-medlemmar som avlider står kvar som medlemmar i HSB. Anhöriga/släktingar tänker säkert sällan eller aldrig på att begära utträde och returnering av medlemsavgiften.

En uppskattning är att medlemsantalet som uppges av HSB är 10 % för högt. Men det kan vara mycket mer fel än så!

Se även;

Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9576)
där speciellt inlägg #14 i denna tråd innehåller de viktigaste frågorna som inte HSB Malmö vill besvara!

Utträde ur HSB - Gå ur HSB som medlem! (http://hotpot.se/hsb-uttrade.htm)


Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats inom HSB, utredning - Du betalar i onödan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10477) - 2009

- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region (http://hotpot.se/hsb-medlemsavgift.htm) - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13985) - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4611) - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13336) - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13346) - 2010-2011
- HSB Malmö bryter mot lagen ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13566) - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14376) - 2011 (se även HSBleaks (https://www.youtube.com/watch?v=AGtzNnVJxuw))


- Medlemsavgift och deposition inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8538) 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8565) - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8538)

MOTIONER:
#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#6) (4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#9) - 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#9B) - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#10) - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#11)

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#12) (5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#13) (4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#14) - 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#16) - 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#16B) - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#17) - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#18) - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#19) - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#20) - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#21) - 2012"HSB ser över register med döda själar" (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3634)


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=79&a=visa)

Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2261&a=visa)


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1759)

stephan
2008-03-06, 08:45
Synd att du glömde motionera om detta, men nästa år kanske?
Jag har tidigare skrivit till HSB om detta och föreslagit att efter 10 år borde man bli "hedersmedlem" och automatiskt få tillbaka dessa pengar.
Enda (i alla fall kooperativa) organisationen som har något liknande för sina medlemmar?

Inte finns dessa penagr upptagna i några årsredovisningar heller?
550 000medlemmar x 500kr= blir smaskiga 225 miljoner som dessutom används av HSB i löpande verksamhet. Inklusive alla räntor på våra depositionspengar.

Till det avgälden, och dubbla medlemsavgiften. Föreningsavgiften samt den för medlemmen enskilda avgiften (betalas ibland/ofta av föreningen?)

och Vips har vi en medlemsavgift i kollosalformat.

Och vad får man för detta? Inte ens ett svar på brev trots hundratals försök!!!

Holger
2008-04-21, 18:52
Hur vet man på HSB Malmö att man får in 500:- från nyinflyttade ?
Eller är det så att man har en annan princip när det gäller nya medlemmar ?
Avflyttade medlemmar får ju av princip själv se till att få ut sina pengar.
Undrar hur medlemsantalet i HSB Malmö ser ut i verkligheten. Någon som vet eller tror sig veta ?

stephan
2008-04-21, 23:03
Depositionen som HSB tar ut är banne mig inte i stil med dagens samhälle.
Vilken annan organisation skulle kunna få medlemmar på detta sätt.
Nej detta utnyttjas för att stadgar säger att du måste vara medlem i HSB för att kunna köpa en bostadsrätt ien HSB förening.

Tips till Admin eller någon annan som "bevakar" Malmöstämman.
Någon motion som finns handlar väl om medlemsavgifter?
I så fall går det på stämman lägga tilläggsförslag till denna motion.
SKRIFTLIGT, begär man tilläggsförslagen enligt följande:

att deposition 500kr vid inträde i HSB som medlem tas bort, och inbetalda depositioner återbetalas.

att, om inte depositionen är ekonomiskt genomförbar enligt första förslaget skall medlemmar med 15 års medlemskap betraktas som hedersmedlemmar i HSB och få tillbaka erlagd deposition.