handdator

Visa fullständig version : Vad ingår i stambyte för brf? Vad innebär återställning till standard?


lii
2008-10-01, 21:07
Behöver hjälp med att få fram vad som ingår i ett stambyte i kök och badrum?
Hörde något om ny spis? Det känns som det inte borde ingå i ett stambyte som en BRF gör.

Har bara hört att det ska ske stambyte i badrum och kök och att standard ska ingå. Vad hör till standard egentligen?

Privat BRF.

Admin
2008-10-01, 21:42
Det som ingår i stambytet är byte (eller relining) av stammar (rör) och återställning av det som eventuellt måste rivas i lägenheten för att byta/relina stammarna.

Om inte medlemmarna bestämmer på föreningsstämman vad som ska göras så lämnar man i händerna på styrelsen att avgöra vad det som rivs ska återställas till. Det är viktigt att medlemmarna tar ett gemensamt beslut om detta.

Det finns ingen definition av vad "standard" innebär, utan det är upp till varje förening att bestämma, även om det som regel brukar innebära billigast möjliga. Som medlem ska man dock aldrig bara rakt av acceptera en standardsänkning vid stambyte eller badrumsrenovering som utförs i föreningens regi.

Spis har absolut inget med ett stambyte att göra och byte av spis kan inte ingå i samband med att föreningen gör ett stambyte.

Se även;
Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7725)

lii
2008-10-01, 21:49
Tack, tyckte att det lät konstigt.

bostadsrättsinnehavare
2009-02-10, 15:57
Men om någon stämma där man beslutat om stambytet inte förekommit, vad gäller då? Detta är tyvärr fallet i mitt hus. Någon beslutade om stambyte, har ingen aning om vem som gjorde detta, förmodligen styrelsen.

Ett informationsmöte hölls där medlemmarna fick ha åsikter om var stammarna skulle dras. Men frågan om stambyte skulle ske eller ej togs inte upp utan var redan fattat sedan tidigare. Är detta verkligen rätt tillvägagångssätt?

Styrelsen satte här sprätt på en miljon kronor av föreningens medel, helt på egen hand, utan att fråga medlemmarna.

stephan
2009-02-10, 19:27
Skriv motion till stämman. På årsstämman, föreslå ej ansvarsfrihet och granskning av styrelsens arbete. Det är vad jag föreslår ska tas upp på nästa årsmöte i er brf.

Not. Att granskning ska utföras av styrelsens arbete bestäms om en tredjedel av medlemmarna röstar för detta på en stämma.

Francois
2009-02-10, 19:43
Eller ta det mjuka sättet. Kolla när stammarna byttes ut sist. Har det gått så lång tid att de behöver bytas nu, så är det väl ok (eller nästan ok).

Fråga gärna styrelsen vad som ligger bakom deras beslut. Har någon firma varit och undersökt stammarna? Har styrelsen skickat ut offertförfrågningar?

Admin
2009-02-10, 23:53
Det är tråkigt när styrelsen kör över medlemmar på detta sätt, men det är därför viktigt att engagera sig i sin bostadsrätt och i föreningen. Det är väldigt lite man kan uppnå som enskild bostadsrättshavare, och därför är det alltid bra om man är fler som går ihop och gemensamt framför sina synpunkter.

Svårt att alltid komma i efterskott och försöka rätta upp av styrelsen begångna fel.

Man bör alltid söka en dialog med styrelsen, men om detta inte leder någon vart så måste man framför allt utnyttja sin motionsrätt, samt yttrande och förslagsrätt på stämman.

Det finns föreningar där det är mindre än 10 % som går på stämmorna, och ett så dåligt engagemang riskerar att drabba alla ekonomiskt.

Tänk på att styrelsen i föreningen är en lekmannastyrelse, ofta utan någon som helst kunskap eller erfarenhet för det uppdrag de har. Till denna lilla grupp av medlemmar lämnar man sedan över ofta åtskilliga miljoner kronor att förvalta precis hur de vill.
Är det då konstigt att det blir fel, speciellt när dessutom insyn i styrelsens arbete saknas?

bostadsrättsinnehavare
2009-02-25, 10:25
I bostadsrättslagen står följande:

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

Ett stambyte borde väl rimligen innebära en väsentlig förändring av föreningens hus och beslutet ska därmed tas på en föreningsstämma, och inte av enbart styrelsen?

Jag funderar på att väcka opinion i huset mot styrelsen och behöver därför samla på mig så mycket information som möjligt.

clabbe
2009-02-25, 11:21
Hmm, det beror väl på hur stambytet genomförs? Finns det gamla rör som ersätts med nya rör sker ju ingen väsentlig förändring, bara ett utbyte av existerande rör.

Samma resonemang kan appliceras på köksutrustning som byts ut, etc.