handdator

Visa fullständig version : Du har inflytade över ditt boende! Eller? - Motion och årsstämma


Admin
2008-09-30, 12:14
Så här skriver HSB Riksförbund (2007-06-05):


Du har inflytande över ditt boende

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer ni hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. HSB ger bostadsrättsföreningarna stöd på många olika sätt.

Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller förslag på att ändra på sådant som de anser felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

När du bor hos HSB utser föreningsstämman också någon som ska representera din bostadsrättsföreningen på den regionala HSB-föreningens stämma.

HSB har stor kunskap om det arbete som bedrivs i en bostadsrättsförening. Den kunskapen bygger på all erfarenhet som under årens lopp har samlats inom HSB.

För att sprida kunskap till bostadsrättsföreningarnas styrelser utser den regionala HSB-föreningen en ledamot i styrelsen. På detta sätt bidrar HSB med en kontinuitet i styrelsearbetet och en kunskapsöverföring till nya styrelseledamöter.

Är det något som du som medlem undrar över kan du kontakta medlemsrådgivningen hos HSB Riksförbund, en telefonrådgivning under vardagar mellan kl 11 och 13. Tel 08 - 785 36 36


Samt en beskrivning över det enda sätt som HSB menar att en medlem ska ha inflytande - endast en dag av årets 365 dagar!!!;

Fråga och Svar / Motion och Årsstämma

Fråga
Jag undrar hur mycket jag egentligen kan påverka på en årsstämma. Allt verkar så förberett.
Vad ska jag tänka på för att kunna skriva en motion på rätt sätt ?
Jag undrar också vad ansvarsfrihet för styrelsen egentligen innebär ?

Ganska ny bostadsrättsinnehavare


Svar
På årsstämman kan du påverka genom att yttra dig i debatten och rösta. Om du själv har ett konkret förslag som du vill få igenom kan du skriva en motion och ge den till styrelsen i rätt tid innan årsstämman.

En motion ska vara skriftlig och inlämnad till styrelsen före det datum som gäller i din bostadsrättsförening (Se stadgar). Den ska ställas till styrelsen, dateras och undertecknas av dig. Den bör vara kortfattad. Få saker vinner på att beskrivas mer än vad som ryms på ett A4-papper. Gör en beskrivning av problem du vill ta upp och formulera också ett konkret förslag på en lösning. Ett förslag som stämman kan ta ställning till, som de kan rösta ja eller nej till.

Innan det är dags för beslut i ”din” fråga får du yttra dig och övertyga deltagarna om att ditt förslag är bra. Sedan röstar årsstämman ”ja” eller ”nej” till ditt förslag. Om stämman röstar ”ja” ska styrelsen verkställa ditt förslag. Ibland ställs ett motförslag upp och årsstämman får då välja vilket av förslagen som skall antas.

För årsstämmans ordförande är det en mycket viktig uppgift att se till att stämman inte blir för långvarig samtidigt som alla som vill yttra sig ska få tillfälle att göra det. Yttranden bör vara sakliga, kortfattade och klara.

Årsstämmans beslut om ansvarsfrihet för styrelsen innebär i förlängningen att bostadsrättsföreningen avstår att väcka talan mot enskilda styrelseledamöter på grund av eventuella försummelser i utförandet av styrelseuppdraget. Ibland nekas en styrelse ansvarsfrihet som en ren missnöjesförklaring från årsstämmans sida. Detta är inte meningsfullt. Ansvarsfrihet bör endast nekas om det finns anledning för bostadsrättsföreningen att väcka talan mot enskilda styrelseledamöter. Är man endast missnöjd bör man istället välja bort de styrelseledamöter man är missnöjd med.

(HSB Riksförbund vill här inte avslöja vem på HSB Riksförbund som skrivit ovanstående text eller när detta har gjorts)


Det är lite lustigt i detta sammanhang att HSB inte tycker att en medlem ska ha rätt att yttra sig över sin motion när det gäller HSB:s stämmor, så som var fallet på HSB Malmös årsstämma 2008, där jag förvägrades denna möjlighet i strid med likhetsprincipen.

Vad HSB inte vill nämna är att styrelser ofta gör som på HSB Malmös årsstämma och utnyttjar sin maktposition för att köra över motionerna och lura medlemmarna.

Se även;

Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2978)

Tips på hur man skriver en motion (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm)

dick
2008-09-30, 19:32
Men Admin, nu tycker jag nog att du är lite orättvis. Om HSB har intentioner och visioner så måste de väl få skriva hur de tänker sig att det skall vara i en brf. Bara för att det sedan inte alltid blir så (eller att någon uppfattar att det inte blir så) så kan väl HSB inte avkrävas en massa brasklappar och "om och men och kanske" ur tusen vinklar.

Och sedan vad det gäller hur HSB-Malmö behandlade dig, så nämnde du inte då att du skickade in nästan 200 motioner. Jag menar att om du slår ner på HSB för att de att i sina skrivelser och svar inte skriver ut "hela sanningen" som någon annan uppfattar den, så skulle väl informationen om alla dina motioner varit med eller? ...fast du har kanske skrivit det tidigare någonstans.

Jag tycker generellt att det är lite väl mycket hackande på småsaker (ordval och individuella missar). De stora elefanterna gör så mycket galet ändå menar jag. Och om vi skall komma till rätta med sådana elendiga situationer som drjohan och stephan hamnat i så tror jag att vi utan skygglappar måste gå på de faktiska missförhållandena av många olika slag som råder på alla nivåer från den oengagerade delägaren till förbundsordföranden.

...fast när jag ändå har tråden kvar så undrar jag hur du hade tänkt dig att stämman skulle kunna hantera nästan 200 motioner på en dag?

// Dick

Admin
2008-09-30, 20:01
Men Admin, nu tycker jag nog att du är lite orättvis. Om HSB har intentioner och visioner så måste de väl få skriva hur de tänker sig att det skall vara i en brf.
Hur menar du att jag är orättvis? Självklart så har HSB rätt att skriva om sina intentioner och visioner för hur det ska vara i en brf. Något annat har jag inte ens antytt. Men jag vet inte vad det har med detta att göra? Hade HSB skrivit om sina visioner så hade jag välkomnat detta, men jag kan inte se att HSB gjort detta.

Bara för att det sedan inte alltid blir så (eller att någon uppfattar att det inte blir så) så kan väl HSB inte avkrävas en massa brasklappar och "om och men och kanske" ur tusen vinklar.
Men dels lever HSB inte som de lär (det var detta som mitt inlägg handlade om) och dels gör HSB inget för att förbättra de problem som finns... och det finns inga konkreta "visioner"/"intentioner". HSB vill alltså inte ens ge rekommendationer ("visioner") på förbättringar.
HSB förtjänar kritik, och då får nog HSB räkna med att de får detta när de gör fel eller något som inte är bra.

Och sedan vad det gäller hur HSB-Malmö behandlade dig, så nämnde du inte då att du skickade in nästan 200 motioner. Jag menar att om du slår ner på HSB för att de att i sina skrivelser och svar inte skriver ut "hela sanningen" som någon annan uppfattar den, så skulle väl informationen om alla dina motioner varit med eller? ...fast du har kanske skrivit det tidigare någonstans.
Ja, det finns ett flertal inlägg där jag skriver detta. Det har upprepats gång på gång på gång.
Inte för att jag kan se att det har det minsta med saken att göra, men det är alltså definitivt inget jag hemlighållit.

Jag tycker generellt att det är lite väl mycket hackande på småsaker (ordval och individuella missar). De stora elefanterna gör så mycket galet ändå menar jag. Och om vi skall komma till rätta med sådana elendiga situationer som drjohan och stephan hamnat i så tror jag att vi utan skygglappar måste gå på de faktiska missförhållandena av många olika slag som råder på alla nivåer från den oengagerade delägaren till förbundsordföranden.
Vad menar du med att jag hackat på "småsaker" som "ordval och individuella missar"? Exempel tack!
Det är möjligt att man kan uppleva det som att det är "lite väl mycket hackande på småsaker (ordval och individuella missar)" om man inte är insatt i det hela. Det är tråkigt om du tycker så, men jag gör i alla fall något i motsats till majoriteten som består av soffliggare.

...fast när jag ändå har tråden kvar så undrar jag hur du hade tänkt dig att stämman skulle kunna hantera nästan 200 motioner på en dag?
Det fungerar inte så. En stämma varar under den period som den behöver vara. I fallet med HSB Malmös årsstämma 2008 så varade den i dagarna tre. Utav denna tid ägnades cirka 2 timmar åt mina motioner.

Att behandla 200 motioner är inga som helst problem, under förutsättning att det finns en kompetent styrelse (vilket bevisligen tyvärr inte var fallet till HSB Malmös årsstämma 2008). Som jag tidigare nämnt så har det behandlats långt fler motioner än 200 på stämmor. Med 42.000 presumtiva motionsskrivare så måste det finnas en organisation som ska kunna hantera i alla fall som minst 1.000 motioner utan något större problem.

dick
2008-09-30, 20:41
Jag får be om ursäkt för otydligheten. När jag sa generellt så menade jag inte bara dig, Admin, utan generellt i debatten. Men visst kan jag ge exempel från dig:
Vad HSB inte vill nämna är att styrelser ofta gör som på HSB Malmös årsstämma och utnyttjar sin maktposition för att köra över motionerna och lura medlemmarna.
Varför skulle HSB nämna detta? (sett ur deras perspektiv)

Men angående stämman, fantastiskt! 3 dagar, och ändå bara 2 timmar åt dina motioner! Men jag förstår inte. 1000 motioner! Om dessa 1000 först skall läsas upp och sedan skall någon få prata för dem, och därefter skall det röstas. Då får det gå på omkring 2 minuter per motion om det skall hinnas med på en vecka. Men 2 minuter låter lite tycker jag personligen. Med 10 minuter per motion så hinner man med 200 på en vecka då, men är det rimligt att det skall få ta så lång tid? Folk kommer ju att gå hem, och då urholkas ju demokratin på grund av trötthet.