handdator

Visa fullständig version : Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?


Admin
2008-02-16, 15:24
Det tycks råda oklarheter om ifall HSB-ledamoten har tystnadsplikt.

Svaret är att en HSB-ledamot inte har tystnadsplikt, precis lika lite som en styrelseledamot har.

Sedan kan man ställa sig frågan om detta är bra eller dåligt.

Det är naturligtvis bra på det sättet att en styrelse inte fullt lika enkelt kan begå oegentligheter som om styrelsen inte hade haft någon insyn från utomstående överhuvudtaget.

Nackdelen är att information kan spridas som inte lämpligen bör gå till utomstående, främst då information om enskilda medlemmar eller avtals- och upphandlingsfrågor.

Se även;
Motion: HSB-tjänsteman ska ej vara HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#29)
Motion: HSBs involvering i bostadsrättsföreningarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del3.htm#28)

HSBs syn på HSB-anställd som HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16160)

HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692)

Vilket ansvar/vilka skyldigheter har en HSB-ledamot i en HSB-brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15702)

Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878)

Policy för HSB-ledamot i HSB Sydost (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ledamot-policy-sydost.pdf)

HSB-ledamot, hur f-n blir man det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14381)
Fyra år för att ta beslut om HSB-ledamot i HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15281)

När ska HSB-ledamoten lämna lokalen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15545)

Måste vi ha en HSB-representant i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4411)

Hur många styrelser kan man sitta i? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13430)

Lista över HSB-ledamöter i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm)


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Tommy
2008-03-14, 13:41
Jag trodde att en styrelseledamot har tystnadsplikt, är det inte så?

Styrelsen i min förening svarar alltid att de har tystnadsplikt om man ställer en fråga till dem.

Borde inte medlemmarna upplysas om vad som egentligen gäller så att styrelser inte hela tiden kan använda sig av "tystnadsplikt" som skäl för att inte svara på medlemmarnas frågor?

Ada
2008-03-14, 15:01
Det tycks råda oklarheter om ifall HSB-ledamoten har tystnadsplikt.

Svaret är att en HSB-ledamot inte har tystnadsplikt, precis lika lite som en styrelseledamot har.

Sedan kan man ställa sig frågan om detta är bra eller dåligt.

Det är naturligtvis bra på det sättet att en styrelse inte fullt lika enkelt kan begå oegentligheter som om styrelsen inte hade haft någon insyn från utomstående överhuvudtaget.

Nackdelen är att information kan spridas som inte lämpligen bör gå till utomstående, främst då information om enskilda medlemmar eller avtals- och upphandlingsfrågor.


Jag läser i Styrelseboken att styrelsens ledamöter och suppleanter har tystnadsplikt. Sekretesskravet gäller allt som du fått veta om organisationen som skadar den, inte enbart på styrelsesammanträdena. Åtminstone så länge som du sitter kvar i styrelsen. Det är en fråga om lojalitet. Men jag anser att om man åberopar den regeln för att slippa svara på medlemmarnas frågor har man inte där att vara.:16: Ada.

Admin
2008-03-14, 15:28
Styrelseboken har tyvärr fel i denna fråga.
Jag är mer insatt i detta än de flesta andra eftersom jag lagt ner rätt mycket tid på att forska i just detta specifika ämne.

När styrelseboken skriver att styrelsens ledamöter och suppleanter har tystnadsplikt så är det inget annat än en ren och skär lögn!
Det enklaste sättet att bevisa detta på är att be alla som hävdar detta att peka på i vilken lag detta står. Jag kan garantera dig att ingen kommer att lyckas presentera någon lagtext med denna lydelse, eller ens som antyder detta!!!

HSB använder sig av samma felaktiga formulering som styrelseboken.

Sanningen är däremot mer som du refererar till i din andra mening, vilket alltså absolut inte är samma sak som att styrelsen har tystnadsplikt!

Vårdplikt är inte samma som tystnadsplikt !!!
Som styrelseledamot har man något som kallas vårdplikt (på HSB kallar man det för "vårdnadsplikt", men den korrekta termen är alltså vårdplikt). Vad detta innebär är definitivt inte att en styrelse har tystnadsplikt utan (precis som du skriver att det också står i styrelseboken) att styrelsen inte ska gå ut med föreningsspecifik information som uppenbart skadar föreningen.

Jag kan lova att det är ytterst, ytterst få fall där det finns någon information som skadar föreningen.
Betydligt vanligare är att undanhållande av information skadar föreningen, och det är straffbart.

Det är nästan lite lustigt att så många låtit lura sig under så många år, men det beror huvudsakligen på att bostadsorganisationerna (det gäller såväl HSB som SBC och Riksbyggen) inte vet vad som gäller utan de har bara spritt ut ett rykte som sedan ingen ifrågasatt.

Hade det funnits mer och fler engagerade medlemmar/styrelseledamöter så hade bostadsorganisationerna aldrig lyckats med denna missvisande ryktesspridning, som bara har ett syfte; att koncentrera makten och minska öppenheten och insynen så att inget kan ifrågasättas.

Sedan tar du upp en intressant fråga, nämligen om denna vårdplikt bara gäller så länge man ingår i styrelsen. Det är nog något man kan diskutera mycket om. Ska vårdplikten upphöra bara för att man lämnar styrelsen? Hur länge ska vårdplikten gälla? Etc.

Se även;
Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)

Ada
2008-03-14, 16:08
Nu blir jag besviken!! Jag som köpte denna bok för att jag skulle lära mig lite om styrelser o.dyl. I papperkorgen med den, eller? Och inte kan man tro på bostadsrättslagen heller. Vem fan ska man tro på var det nån som sjöng i nån hitlåt en gång. Jaa du Admin var ska jag hitta fakta då? Här kanske./ Ada.:76:

stephan
2008-03-14, 16:21
En aspekt på detta med tystnadsplikt för styrelseledamöter är vad HSB:s representanter i styrelserna får gå "hem" och berätta för sin egen orhanisation.

Här är jag mycket säker på att det förekommer/förekommit en hel del tvivelaktigt.

Ett exempel ur verkligheten, som vanligt.

Väduren skulle köpa upp ny markentreprenör.
HSB hade haft skötsel sedan mannaminne.

Detta var år 1996.
Jag hade forskat varför Väduren då betalade 1 740 000kr i markskötsel om året. 87 000kvm markyta.
HUTLÖST betalning då.
(Arbetade själv som trädgårdarbetare i Riksbyggen (23år) och visste vad de föreningar som jag jobbade i betalade)

Väduren hade under några år 80talet egenskötsel
När HSB fick nytt avtal 1990 lade man in en "reservation" Vädurens mark är så nergånget att HSB måste under avtalsperioden 1990/1991 ha en extra man till en kostnad av 240 000kr, denna kostnad kommer att upphöra om ny avtalsperiod tillfaller HSB".
(Detta var dessutom inte sant)

När avtalet skrevs om för 1992/1993 hade styrelseledamöterna som satt kvar glömt detta. HSB påminde inte och på den tiden var inflationen cirka 10% om året, vilket gjorde att avtalet blev skyhögt.


Åter till HSB.ledamoten.
Väduren hade fått in "hör och häpna" 47 anbud när nytt avtal skulle tecknas för 1997/8.

HSB hade lämnat anbud på 1 400 000kr. ALLTSÅ 340 000kr mindre än då gällande avtal.Samma dag vi skulle besluta om nytt markavtal kom en styrelseledamot ner någon timme innan styrelsemötet och sa att hon blivit kontaktad av HSB.

De hade "räknat fel" på sitt anbud och ville ändra, rätta siffran skulle vara
1 300 000kr.

Här kommer HSB-ledamoten in han hade ju i detta skede läst kallelsen till mötet med bilagor om arbetsgruppens förslag till beslut i markavtal.
Arbetsgruppen hade inte rekomenderat nytt avtal med HSB

Avtalet handlades upp med tillochmed bättre förmåner för föreningen än tidigare till en summa av 940 000kr om året av ett stjärnföretag PANGEA.

(Detta är också enda gången som jag känner till att HSBledamoten inte fick vara med på styrelsemöte när beslut togs)

Alltså: information "läckte ut till HSB" inför styrelsebeslut.
HSB "blev" året efter detta av med alla avtal i Väduren.

Än idag har de inga avtal med föreningen.

På stämman året efter HSBavtalen upphörde fick jag frågan varför:
Kuriosa "frågan kom från 1991 års ordföranden som "missat" 240 000kr, ".

Eftersom jag var beredd på detta kunde jag visa att samma avtal hade minskat i kostnader från 4 500 00kr till 3 100 000kr.

Det är inte svårt att bli impopulär hos HSB???????

Admin
2008-03-14, 16:38
Nejdå Ada. Styrelseboken innehåller en hel del värdefull information, men tänk på att det inte finns några böcker skrivna för medlemmar, utan alla böcker riktar sig mer eller mindre direkt till styrelser. Därför formuleras allt efter styrelsens intresse och välmående, och inte i första hand medlemmarnas, eller ens föreningens, bästa.

När du skriver "Styrelseboken" så gissar jag att du avser Björn Lundéns bok. Jag har en skriftlig kommunikation med honom och en annan medlem där han gör bort sig i just denna fråga om tystnadsplikt. Jag vet inte om Björn Lundén medvetet försöker luras, jag hoppas inte det. Kan mycket väl vara så att han bara som alla andra låtit sig påverkas av bostadsorganisationernas mytspridning (vilket naturligtvis inte är bra, eftersom det minskar hans trovärdighet).

Bostadsrättslagen ska du definitivt tro på, för det är en lag och den gäller. Sedan är det en annan sak att mycket som står i bostadsrättslagen (precis som i alla lagar) kan tolkas på två eller fler olika sätt. Det gör bostadsrättslagen (liksom föreningslagen) mer eller mindre verkningslös i många frågor.

Det lustiga i detta sammanhang är att när domstolarna tar beslut i föreningsfrågor så vilar de sina beslut inte så mycket på lagtexterna som på olika fristående författares mer eller mindre personliga tolkningar av lagen.

Rena djungeln!

PS.
Ada, bara ett litet tips.
När du väljer att svara på inlägg genom att klicka på Citera-knappen, så kan du sedan i ditt inlägg minska det du citerar genom att radera delar av den citerade texten (och bara ha kvar det viktigaste) så att det inte blir så mycket upprepning.

Admin
2008-03-14, 16:50
Stephan, det är en skrämmande historia, men det visar också vad effekterna kan bli av att HSB har en fot inne i varje styrelse.

Det blir inte bättre av att majoriteten av HSB-ledamöterna består av tjänstemän på HSB, och alla HSB ledamöter har direktiv från HSB att tala för HSB. Gör de inte det så får de kicken av HSB-styrelsen (som är de som utser HSB-ledamöterna).

HSB-ledamoten har ingen tystnadsplikt och kan därför läcka till HSB. Dock har han, som alla övriga styrelseledamöter, vårdplikt. Den information han gav HSB var självklart till stor skada för föreningen och han skulle därmed kunna bli åtalad för detta. Problemet är bara bevisbördan.

Sedan är ett bud ett bud, och det hjälper inte att i efterhand komma och försöka justera detta. Föreningen skulle kanske ha låtit HSB genomföra arbetet till den kostnad de uppgivit i sitt bud?

Lägg in vad du skrivit här som en motion till HSB, så kan jag lova att de kommer att hicka till rejält!
Även om det var länge sedan det hände så är ju själva HSB-ledamots-frågan precis lika aktuell idag som den var då.

Ada
2008-03-14, 22:00
okay, ska försöka göra rätt nån gång./Ada (di leva var det ja ).

Francois
2008-03-15, 14:35
Hej Ada

Jag läser alla svar du fått om tystnadsplikt. Så är det, egentligen:

Har styrelsen tystnadsplikt?
Nej, och ja.

Frågan är för generell för att kunna besvaras.

Fråga 1: Har styrelsen tystnadsplikt när det gäller medlemmar?
Svar nej.

Fråga 2: Har styrelsen tystnadsplikt när det gäller styrelsens arbete?
Svar nej.

Fråga 3: Har styrelsen tystnadsplikt när det gäller eventuella anställda i föreningen?
Svar ja.

Förklarning till svar på fråga 1:
Svaret kan vara förvånande för några läsare. Sanningen är att det inte går att hitta någonting om tystnadsplikt någonstans i lagen om ekonomiska föreningar, eller i lagen om bostadsrättsföreningar.
Däremot är det inte sagt att man inte får tillämpa tystnadsplikten om man vill. Väldigt många tycker förmodligen att det är olämpligt att tala offentligt om ärenden som handlar om enskilda medlemmar i föreningen. Bråk mellan grannar eller obetalda avgifter är ingenting som en styrelseledamot ska vilja prata om offentligt om han/hon har god etik och god moral. MEN, denna tillämpning av tystnadsplikt ska inte vara ett ursäkt för styrelsen för att inte tala med medlemmarna över huvud taget. Och, eftersom sådana ärende ska protokollföras, ska inte tystnadsplikten vara en ursäkt för att styrelsen ska vägra visa resten av protokollet till en medlem som har frågat om att se den (det är bara att göra en kopia av protokollet, och att där ta bort den lilla paragrafen som handlar som känsliga ärenden). Man får aldrig glömma att medlemmarna är uppdragsgivare till styrelsen.

Förklarning till svar på fråga 2:
Det finns ingenting i lagen som hindrar styrelseledamöterna att prata med vem som helst om vad de gör i styrelsen. Det enda styrelsen som jag vet inte får prata om öppet, är styrelsen i börsnoterade bolag, på grund av lagar som reglerar aktiemarknaden. Enligt min åsikt, borde styrelseledamöterna informera föreningen så mycket som möjligt och vara öppen för förslag och extra hjälp från medlemmarna. Ett undantag till detta är under den tiden som styrelsen håller på med en offertförfrågan. I syfte att inte påverka budgivningen, kan det vara lämpligt att inte prata öppet om offertförfrågan.


Förklarning till svar på fråga 3:
Så här står det på försäkringskassans hemsida: ” Arbetsgivaren har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om anställdas hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt som framkommer i samband med hantering av sjuklön och rehabilitering. Tystnadsplikten gäller alla som handlägger frågor som rör rätten till sjuklön för de anställda eller deltar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.”
Tyvärr hittar jag inte stycket som handlar om just detta i lagen (känns alltid säkrare att gå till källan).

VIKTIGT: om en styrelse har tagit beslut att tillämpa tystnadsplikt angående medlemmarna, då har styrelseledamöterna rätt (och skyldighet) att säga att de har tysnadsplikt när de träffar medlemmarna. De ska också kunna säga vad deras tystnadsplikt omfattar.

Admin
2008-03-15, 16:34
Ja, så är det, och vad Francois beskriver så utmärkt här är just själva vårdplikten som innebär att man har tystnadsplikt enbart avseende andra medlemmars personliga uppgifter och förhållanden samt om de förhållanden som uppenbart skadar föreningen.

Förhållanden som uppenbart skadar föreningen
Det är då viktigt att känna till att var och en inte kan göra sin personliga bedömning om vad det är som skadar föreningen. Det finns mycket få sådana tillfällen, och det handlar mest om att en ledamot inte kan gå ut med information om en upphandling innan upphandlingens slutdatum passerats (det får alltså inte gå till som Stephan beskriver i hans förening, där HSB-ledamoten tipsade HSB så att HSB justerade sitt bud utifrån det nästbästa budet).
Efter detta är det fritt att berätta precis vad man vill om upphandlingen, vilka bud som kommit in, etc. Man pratar nu i media t.o.m. om att lagstifta om att resultaten av upphandlingar alltid ska redovisas.

Kan en styrelse ta beslut om tystnadsplikt i styrelsen?
Vad som däremot är lite osäkert (jag har inte kontrollerat detta i detalj) är om en brf-styrelse har laglig rätt att införa tystnadsplikt för styrelsens ledamöter, utöver vad lagen säger om vårdplikt. Denna fråga låter jag ligga öppen för tillfället.

Om en styrelse innehar den juridiska rättigheten att bestämma sig för att tystnadsplikt ska gälla så uppstår frågan om en styreleledamot kan beläggas med tystnadsplikt utan ett bindande skriftligt avtal om detta. Jag hävdar att detta ej är möjligt, men det finns säkert de som är av motsatt åsikt.

Endast en författare dödar myten om tystnadsplikten för styrelsen
Vad jag har sett så är det bara en författare som har beskrivit korrekt om vad som egentligen gäller avseende tystnadsplikten för en styrelse (dvs att den inte finns i praktiken, utan att det är vårdplikt som gäller), och det är Anders Mallmén. Hans bok används av många som en bibel. Han har inte rätt i allt och man måste vara medveten om att hans bok, precis som alla andra böcker i ämnet, består av sida upp och sida ner med personliga tolkningar. Dock med mer fotfäste i verkligheten än de flesta andra.

stephan
2008-03-15, 18:05
HSB ledamot i Väduren har under cirka 10 år varit Bo Widerdal.
Han är också ledamot i minst 4 andra föreningar i Haninge.
Han är förvaltare i minst 4 Haningeföreningar.
Jag anser att han sitter på många stolar.

HSB försöker "lindra insiders information" genom att göra på detta sätt.

HSB:s förvaltargrupp består av 2 förvaltare Bo icgh en till.
Där de föreningar Bo står som huvudansvarig förvalatare sitter han som suppleant i styrelsen. I de föreningar som han bara "hjälper till" sitter han som ordinarie.

Jag anser detta är vidrigt rent ut sagt. De bevakar och hjälps åt att gå HSB:s intressen i dessa föreningar. Jag anser att de titt som tätt är jäviga.

I de flesta av dessa föreningar får HSB de flesta uppdrag.
Det vill säga i princip fria tyglar att göra upphandlingar, föreslå entreprenörer o.s.v.

Detta beror på HSB:S "skicklighet att manipulera styrelserna till HSB är allsmäktig.

Nu har det hettat till så mycket i väduren att jag är säker på att bo Widerdal "darrar". Då han sett mellan fingrarna på att en förvalater har blåst föreningen på enorma summor, så han har självmnat klivit ner till HSB-suppleant.

En av mina allierade som vet en hel del om bedrägeriet i Väduren (tack för att du engegerat dig och lyssnat på mig, ett underbart stöd PT) skrev häromdagen till Bo Widerdal och ställde några "kniviga frågor" om tidigare styrelsebeslut.

Nu kom Bo Widerdals "tystnadsplikt fram" hans svar var nämligen att PT skulle ställa frågorna till styrelsen istället.

Visar det på att eftersom han "gått ner till suppleant" nu inte anser sig vara en styrelsledamot?????

En av hans få kommentarer när jag "kamperade" ihop med honom i styrelsen var när vi skulle påbörja ett 40 miljonersarbete med fasader "det är bra om styrelsen tar initiativ och tillexempel bjuder entreprenörerna på kaffe någon gång" (Bland det värsta jag hört i hkälp).
Men det är väl så det går till när föreningarnas entreprenörer är upphandlade av HSB.??

Till sist I 10 år har nu HSB ledamöterna verkligen visat sin "tystnadsplikt" i detta fall inte den tystnadsplikt som berörs på dessa sidor, utan tystnadsplikten att bara sitta i styrelsen och bevaka HSB:s intressen.

Det är mer än troligt att han låtit allting bara braka ihop i föreningen så att HSB, kan gå in som "räddande ängel", när tillexempel bankerna säger stopp om fler banklån.

Eller medlemmarna blir helt upplysta när avgifterna skjuter i höjden.