handdator

Visa fullständig version : Valberedningens arbetsuppgifter?


malin_skovde
2008-04-03, 20:16
Blev vald till att vara en i valberedningen i vår nybildade brf och skulle vilja ha tips på någon hemsida jag kan gå in på för att läsa mig till vad jag förväntas göra och hur det fungerar att vara med i det arbetet. Vet någon något om detta?

Admin
2008-04-03, 20:25
Du behöver inte vänta så länge, Malin.:30:

På följande sida hittar du en ganska heltäckande beskrivning;
Valberedningens uppgifter (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm).

Arbetsuppgifterna varierar från förening till förening, inte minst beroende på hur föreningen är uppbyggd och hur stor den är, men jag törs säga att beskrivningen på ovanstående webbsida är Sveriges mest omfattande (även om den inte tar upp allt, t.ex. hur valberedningens presentation ska ut, eller hur valberedningen ska formulera sina utskick, men det kommer senare... och alla är naturligtvis välkomna med förslag på detta).

Hoppas webbsidan om valberedningens uppgifter kan vara till nytta för dig.

Du är välkommen med frågor om det är något specifikt du undrar över.

Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Jerry
2008-04-05, 11:46
Det finns många synsätt på en valberedning, samt idéer om hur en valberedning skall fungera.

Dock är det enligt min personliga åsikt, en mycket viktig funktion inom en Brf förening.

Att enbart använda sig av valberedningen för att skaffa fram nya kandidater till en styrelse eller olika förtroendeuppdrag, är att missbruka en resurs som kan vara den avgörande skillnaden på en väl fungerande förening eller ej.

Internrevisorerna har förvisso kontrollfunktionen av verksamheten, men detta brukar inte fungera i de flesta föreningarna, då revisorn i huvudsak lägger ner sin kontroll på den ekonomiska förvaltningen, om den interna revisorn gör något över huvudtaget, mer än ett uttalande inför varje årsstämma.

Det är min bestämda mening att det ska skrivas in i stadgarna om valberedningens funktion, för att på så sätt ge auktoritet till valberedningen.

Jag sitter själv med i valberedningen i den Brf som jag bor i, och jag har sett skillnaden på medlemmarnas och styrelsens engagemang, sedan valberedningen tog tag i situationen.
Har du intentionerna att bidraga till att skapa en välmående förening, har du nu din möjlighet, men var beredd på motstånd och konservativa reaktioner.

Jag har själv tagit del av "Valberedningens riktlinjer", och funnit dessa mycket genomtänkta och till stor hjälp för valberedningen.

Skulle det nu vara så att styrelsen motsätter sig att valberedningen ska omnämnas i stadgarna, finns det möjlighet att reglera detta i ett för er brf internt regelverk.

Lycka till! :5:

Admin
2008-04-05, 12:02
Kan bara instämma med Jerry.
Det måste finnas en policy för valberedningen enligt de två möjligheter Jerry ger; i stadgar eller i ett separat policydokument för valberedningen. Fördelen med att lägga in valberedningens uppgifter i stadgarna är att det väger tyngre.

På min webbsida om lagar och stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index.htm) för brf:ar kan du hitta en länk till stadgar som innehåller just ett förslag på vad det kan stå i stadgarna om valberedningens uppgifter

Det optimala är kanske att det mest grundläggande läggs in i stadgarna, och sedan finns det en valberedningspolicy som löpande kan uppdateras via en speciell punkt för detta i dagordningen på årsstämmorna.

Styrelsen kan inte motsätta sig att stadgarna kompletteras med valberedningens uppgifter, eftersom det är föreningens högsta beslutande organ (dvs medlemmarna) som bestämmer detta.

Jerry, kul att du haft nytta av mina riktlinjer för valberedningen, det är min förhoppning att de sprids vidare och börjar användas över hela landet. Då tror jag att vi helt plötsligt skulle kunna få betydligt bättre fungerande föreningar. Det svåra är att engagera medlemmar och att få någon till att ställa upp, men det finns olika trick även för detta.

Jerry
2008-04-06, 10:29
Jag vill gärna dela med mig av det stadgeförslags lydelse beträffande Valberedningen, som vi använder. Om det kan vara till någon hjälp för dig.

Kom bara ihåg att samtliga stadgeförslag ska för att gälla, fattas över två stämmor, varefter de sedan ska skickas till Bolagsverket för registrering.VALBEREDNINGEN

22 §
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera föreningens framtid. Valberedningen skall ta nödvändiga initiativ till förändringsarbete. Valberedningen har en nyckelfunktion och dess uppgift är bl. a. att från den stund den utses, till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.
Valberedningens arbete pågår parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Valberedningens funktion regleras i enlighet med de riktlinjer som finns skriftligt angivna såsom Riktlinjer för valberedningen.