handdator

Visa fullständig version : HSB - Trolöshet mot huvudman


Admin
2008-04-03, 15:12
Sydsvenskan (http://sydsvenskan.se/lund/article313274.ece) rapporterar idag att HSB-topparnas förmåner kan resultera i en skattesmäll pga de förmåner Larry Andow och Roy Hansson skaffat sig själva och sina anhöriga. Detta efter att en privatperson begärt att få frågan utredd.

SDS skriver att styrelsen anser att Larry Andow förbrukat sitt förtroende genom att han hållit styrelsen utanför förhandlingarna om lön och andra anställningsvillkor för Roy Hansson. Men herregud! Ingen ordförande besitter denna makt. Det är en styrelseledamots skyldighet att inhämta de uppgifter som är av betydelse för styrelsens uppdrag, och som styrelseledamot hör man till de mycket få som har insyn i redovisningen och vad som händer i organisationen. Denna situationen är identisk med HSB Malmö, men där har varken fullmäktige eller någon privatperson lämnat in någon anmälan, så där har det inte hänt något.

Man kan bara hoppas att fullmäktige i HSB Malmö tar sitt ansvar och inte ger styrelsen ansvarsfrihet på årsstämman den 26 april!

Parallellt med att det görs en fördjupad revision inom HSB Skåne - vilket självfallet skulle gjorts även inom HSB Malmö när myglet upptäcktes där i början av 2008 - så har åklagarmyndigheten beslutat inleda en förundersökning, primärt mot vd Roy Hansson och förre ordförande Larry Andow.

Enligt 10 kap, 5 § i brottsbalken så är missbruk av förtroendeställning straffbart i vissa fall, och det återstår nu att se om åklagaren gör denna bedömning.

Efter att tf. ordförande Britt-Marie Larsson också hoppat av pga de fortsatta avslöjandena så har nu Christer Nilsson tvingats att ta över denna roll som ordförande under den korta tid som är kvar till årsstämman.

Men det är beklämmande att höra Christer Nilsson uttala sig när han nu försöker lägga all skuld för Britt-Marie Larssons tjänstebil på tidigare ordförande Larry Andow. Christer Nilsson säger att Larry Andow inte skött sitt jobb eftersom det var hans ansvar att Britt-Marie Larsson inte skulle ha tjänstebil.

Christer Nilsson tycks ha missuppfattat hur en styrelse fungerar, och han får nog gå en grundläggande kurs i styrelsearbete. Styrelsen har ett delat ansvar. Revisionen har anmärkt på Britt-Marie Larssons tjänstebil, men det är inget som en enda i styrelsen tagit notis om. Det går aldrig att göra som här och lägga över all skuld på en person i styrelsen. Detta är något som är så elementärt att det är riktig skrämmande att höra att en ledamot i en regionstyrelse har så dåliga kunskaper i det uppdrag han tilldelats av fullmäktigeledamöterna.

HSB Skånes valberedning har därmed bevisligen misskött sitt uppdrag rejält, när de släppt in en så här inkompetent person i styrelsen. Tänk då på hur det ser ut i resten av landets styrelser!