handdator

Visa fullständig version : styrelseval


stephan
2008-09-27, 18:32
Styrelseval

Det finns en del sätt att välja styrelser till bostadsrättsföreningar.
Jag skall här beskriva hur/har det går till på 2 stämmor.
""=ptotokollsutdrag


"kuppen"
Innan valet skulle ske redovisade ordföranden att det var 3st som hade mandattid kvar och att 6 nya val skulle ske.
Valberedningens ordförande var inte närvarande och hade skickat ett oklart meddelande med en lista på 12 valbara nominerade namn.
På stämman tillkommer ett namn.(nu 13 nominerade)

Här måste jag gå in och säga att juristen styrelsen hade anlitat för att sitta ordförande var inte en "van" mötesordförande.

9st av de 13 presenterar sig för stämmodeltagarna, varför 9???
"En av de 13 "X tillägger att han inte är valbar om Y väljs in"
"ordföranden konstaterar att det skall väljas 4 ordinarie och 2 suppleanter"
Ett flertal förslag dryftas"
"Y föreslår att val skall förrättas genom sluten omröstning"
"ordföranden avvisar yrkandet om sluten omröstning då skäl för sluten omröstning saknas"??????????
Här ajourneras stämman med att ordföranden säger att en helt ny styrelsen går att välja.

" 3 nya förslag på sammanställning av helt ny styrelse kommer in.
Ordföranden finner att valberedningens förslag utgör huvudförslaget och övriga 3 motförslag. (OBS valberedningens förslag hittills är 13 namn!!!!)

Härefter blir det handuppräckning för de 3 nya förslagen.
Rösterna fördelas
förslag1. 37 röster
förslag2 17 röster
förslag3 21 röster
Förslagen innehöll en salig blandning namn, med bland annat namn som inte tidigare nominerats av de 13.

" Förslag 1 ställs mot valberedningens förslag" (som alltså inte var något förslag utan bara 12 namn.)
"En rösträkning resulterar i 50 röster för förslag 1 och 27 röster för valberedningens förslag"

Detta förfarande reserverade jag självklart emot, och klandrade också denna stämma.

Efter 11 månader kom det upp till Tingsrätten, där det konstaterades att det var fel att välja styrelse på detta sätt.
Styrelsens advokat sade i dessa förhandlingar att "han skulle ruinera mig" om jag gick vidare.

Mycket påpassligt hade styrelsen kallat till en extrastämma innan Tingsrättens utlåtande.
Denna stämma valde att inte entlediga styrelsen (med kanpp marginal), utan låta den fortsätta till ordinarie stämma.

NOT: Efter 8 månader konstaterades det att en som valdes in genom detta vidriga styrelseval, satt 8 månader i styrelsen samt som firmatecknare trots att han inte ägde någon lägenhet eller var HSB medlem.

2 av de 3 som hade mandattid entledigades, fast detta framgår ju inte.

Den som hängt med så här långt kanske har en kommentar till hur det felaktigt det kan gå till på Bostadsrättsstämmor?

Sedan gick den nyvalda styrelsen "hem" och hade sluten omröstning om styrelseposterna.

stephan
2008-09-27, 18:54
Några kommentarer om senaste valet av styrelse i brf Väduren.
"inom situationstecken = protokollsutdrag"

Ordföranden för denna stämma, var om möjligt ännu mindre rutinerad än den som beskrivs i styrelseval ovan.

"Ordf. Urban Wiman frågade om det fanns fler förslag än valberedningens.
X begärde ordet och förklarade att hans nomineringar inte finns med.
Valberedningens representant svarade att förslaget inte nått valberedningen"

Nu frågar Urban om någon är emot valberedningens förslag, och säger att de då skall räcka upp handen.
Vidare frågar han om någon inte vill rösta.

Resultatet skrivs in enligt följande.

"Stämman valde styrelseldamöter enligt valberedningens förslag med 2 emot, 2 nedlagda röster och övriga för.

Kan man säga att än att det var en amtör vid spakarna?

Och en en gång visar det sig att valberedning inte kontrollerat.

En icke HSB medlem valdes in som styrelseldamot.

Hoppas också någon kan förklara vad styrelsen menar med "Tjänstgörande ledamot" när man nu 3 månader efter valet tydligen har entledigat icke medlemmen

http://vaduren.se/default.asp?rID=1074

stephan
2009-06-03, 12:54
Idag är det stämma.

Valberedningen har för några månader sedan skickat ut en nomineringslista.

Valberedningens nästa drag blir väl något vi får på stämman?

Igår fick jag vetskap om en nominering. En ägare till en butik som ligger i anslutning till föreningen, och som sålt mat till föreningens gårdsfester senaste åren. Lämplig?