handdator

Visa fullständig version : Yttre besiktning i brf av styrelsen


MrDean
2008-03-05, 14:23
Jag vet att styrelsen måste ha en årlig ytttre besiktning varje år, men var står det tydligt och klart att det är så.

stephan
2008-03-05, 15:48
Detta finns i stadgarna, som kan se ut så här.
Underhållsplan
§ 23
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet
av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet
av föreningens hus. Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendom
besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens
underhållsplan.

Ada
2008-03-05, 19:59
Handlar det här om enbart HSB? Om det inte är inskrivet i stadgarna, gäller det inte då?

stephan
2008-03-05, 20:12
Jag har gått igenom några riksbyggenföreningar, där der stadgarna inte likadana ut.

"Styrelsen skall upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av under*hållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader"

Inget om besiktningar.
Men underhållsplanen är ju som en besiktning i sig.

Jag hittar ingenstans att detta med underhållsplan och "yttre besiktningar" är lag.

Som så mycket annat alla fall i HSB en mycket bra inkomstkälla för HSB.

En underhållsplan kostar väl cirka 100 000 kr för en större förening. (Vädurens kostade 350 000kr 1993).
Besiktningar kan väl "dra in" 20 timmar om året á 500 kr i timmen = 10 000kr.
Men med lite tyckande hit och dit från HSB-förvaltarna och vips går styrelsen i fällan (inte de duktiga styrelserna) om att en massa arbeten måste göras.
Och att HSB "som är så duktiga" kan göra arbetena.

HSB i ett nötskal från AX TILL LIMPA.