handdator

Visa fullständig version : HSB Skånes nya VD Ann Irebo, det bästa alternativet?


Admin
2008-09-25, 14:24
HSB Skåne har fått en ny VD efter HSB Skånes affärer den senaste tiden där styrelse och VD fått gå. Men denna VD, Ann Irebo på Riksbyggen, har inte precis ett helt fläckfritt förflutet.

Se Bostadsrättsförening togs över i hemlighet (http://sydsvenskan.se/hus/article215277.ece) (SDS, 2007-02-03)
Det var vid det mötet som Ann Irebo, chef för Riksbyggen Serviceområde Malmö och i den befattningen också styrelseledamot i föreningen, lade fram ett avtalsförslag som innebar att Riksbyggen Serviceområde Malmö skulle ta över den tekniska förvaltningen. Avtalet skrevs under. Utan att det stod på dagordningen. Utan att den dåvarande ordföranden deltog eller ens var informerad. Och utan att föreningens mer än 200 medlemmar fått en chans att säga sin åsikt.

Ordföranden fick sluta som vicevärd. I stället skulle alla tjänster köpas in från Riksbyggen.
– Hur kan man sluta ett avtal när firmatecknaren inte är närvarande, undrar Daniel Engkvist. Jag har själv jobbat mycket politiskt och fackligt och suttit med i många styrelser. Detta måste bryta mot föreningsrätten!
– Eftersom jag själv är ordförande i en större organisation är jag väl insatt i vilka regler som gäller vid utlysande av sammanträden, säger Connie Larsen. Jag anser att avtalets giltighet kan ifrågasättas.
Enligt kritikerna i föreningen är avtalet med Riksbyggen betydligt dyrare än den egna förvaltning man hade tidigare.

Den dåvarande vicevärden hade ett arvode på 78 000 kronor per år rakt av, utan sociala avgifter eller semesterersättning. Den nya förvaltningen kostar enligt Connie Larsen 155 000 med moms – som föreningen inte kan dra av. Fast när styrelsen redovisade avtalet för medlemmarna lade de sociala kostnader som inte existerar på vicevärdens arvode och utelämnade momsen på ersättningen till Riksbyggen för att siffrorna skulle se bättre ut.
– De säger att vi ska ha service 40 timmar i veckan, men när man ringer kopplas man till en telefonsvarare, säger Connie Larsen, som gav sig ut och samlade in namnunderskrifter med krav på en extrastämma där frågan skulle tas upp. Hon ville ha en förklaring till styrelsens hantering av förra ordförandens anbud att stanna kvar som vicevärd och information om innehåll och kostnader för avtalet med Riksbyggen.

Jämför detta med vad HSB Skånes nya styrelseordförande säger, som tydligen inte finner Ann Irebos bakgrund det minsta anmärkningsvärd.

HSB Skåne hämtar vd från Riksbyggen i Malmö (http://sydsvenskan.se/lund/article371252.ece)
HSB Skånes ordförande Sven Gudmundsson känner sig nöjd med att ha genomfört rekryteringen på tre månader.
– När du träffar henne så inser du att valet känns självklart. Vi hade inte kunnat hitta en bättre vd, säger Sven Gudmundsson.

Hade inte kunnat hitta en bättre VD?

Vad är din reaktion på det som hänt i HSB Skåne med lyxiga bilar, höga löner och dyra fallskärmsavtal?
– Jag är tillsatt för att jobba mot framtiden men känner naturligtvis till de utredningar som pågår. Min avsikt är att jobba långsiktigt med medlemsnytta, att tydliggöra, förstärka den lokala förankringen och stabilisera verksamheten.

Förstår inte Ann Irebo ens en så elementär sak som att jobba mot framtiden innebär att säkra så att dylikt fiffel inte inträffar igen???
Det är mycket illavarslande för HSB Skåne!

Det är inte utan man undrar om denna nya VD verkligen är den rätta personen att leda HSB Skåne mot öppenhet och ärlighet samt "stabilitet"!

Det verkar som HSB gärna anställer personer som gjort bort sig i de andra organisationer där de tjänstgjort.
Ann Irebo är fastighetschef på MKB, precis som HSB Malmös nya VD, Michael Carlsson (som i motsats till Ann Irebo anställdes i största hemlighet av HSB Malmö efter MKB-skandalen).Riksbyggen i blåsväder - Malmöförening togs över i hemlighet
I Brf Malmöhus 15 räcker det inte att tillräckligt många begär en extrastämma - eller att man skriver korrekt utformade motioner och lämnar in dem i tid för årsmötet. Styrelsen avvisade båda förra året. Juridisk expertis säger att handlandet var klart lagvidrigt. Därmed kunde Riksbyggen ta över ett lönsamt förvaltningsavtal utan att medlemmarna fick veta något, och utan att föreningens ordförande var informerad.

Den 226 lägenheter stora föreningen ligger i stadsdelen Segevång i Malmö och har haft rykte om sig att vara välskött. Men efter de senaste månadernas händelser har ryktet fläckats och styrelsen fått löpa gatlopp i media.

Men styrelsen har heller inte gjort någonting för att skapa fred i den aktuella konflikten; inte heller Riksbyggen där föreningen är medlem. Organisationen har bara bedyrat sin hängivenhet för föreningsdemokrati och medinflytande.

Konflikten började förra året när dåvarande ordföranden, som skött den tekniska förvaltningen som vicevärd mot ett arvode, skulle flytta. Hon föreslog att hon skulle fortsätta med vicevärdskapet. När styrelsen sammanträdde kunde hon inte delta i diskussionen om sin fortsatta roll eftersom hon var jävig.
Det var den enda frågan som styrelsen skulle diskutera.
Utgången blev oväntad. Styrelsen avslog hela förslaget!

- Vi hade velat ha en månads betänketid, men hon ställde krav på högst en vecka. Vi kände oss utelämnade, påstår Ann Irebo, chef för Riksbyggens serviceområde i Malmö och deras representant i styrelsen.

Ingen undrade dock något om hennes eventuella jävighet inför avtalet! Därmed kunde styrelsen snabbt och enkelt ingå ett tekniskt avtal med Riksbyggen på förslag av Ann Irebo, och peta bort den förra ordföranden. Beslutet fattades utan att kalla in henne efter beslutet och utan att införskaffa anbud.

Förra ordföranden berättade senare att hon alltid brukat begära in offerter - men att Riksbyggen allt som oftast varit dyrast. Beslutet kostar medlemmarna mer än den f d ordförandens förslag. Hon ville enligt styrelsen ha 103.000 kr om året inklusive sociala avgifter. Med eventuella juridiska arvoden skulle det hela kosta 129.000 kr . När styrelsen informerade om det nya avtalet sas det inget om t.ex. den tillkommande momsen som inte heller gick att dra av. Prislappen var i själva verket 155.000 kr, vilket styrelsen meddelade först i februari i år.

Styrelsens beslut väckte opposition. Connie Larsen, en av de boende, knackade dörr och fick ihop minimiantalet underskrifter - en tiondedel av medlemmarna - som krävs för att en extrastämma måste inkallas enligt bostadsrättslagen. Begäran är klart formulerad om att styrelsen ska förklara varför förra ordföranden inte fick fortsätta som vicevärd och informera om det nya tekniska avtalet och hur mycket det kostade.

Men där gick man bet!
Styrelsen avslog det hela och stämplade begäran om extrastämma som en "skrivelse till styrelsen" , eftersom den inte innehöll något klart utformat yrkande. Detta krävs för en extrastämma tyckte styrelsen. Föreningens stadgar säger dock inget om detta och inte bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) heller. Ann Irebo anser att begäran inte hade tillräckligt många underskrifter:
- Bland dem som undertecknade fanns en del som inte är medlemmar, bl a en sambo, säger hon.

Den nye förvaltaren från Riksbyggen, Jimmy Bergman, skrev att en extrastämma är "ett kostsamt spektakel" och att styrelsen fått i uppdrag av stämman att hantera den tekniska förvaltningen - alltså behöver den enligt Bergman inte förklara sig inför en stämma! Men Connie Larsen hade kunnat tvinga fram en extrastämma:
- Fast jag visste inte att vi kunde ha gått till länsstyrelsen för att tvinga fram en sådan, förklarar Connie Larsen. I stället skrev hon två motioner inför årsmötet i slutet av november. De lämnades in i god tid med klart utformade förslag och motiveringar. I en av dem begärs att avtalet med Riksbyggen rivs upp och att förra ordförandens förslag antas. Men den motionen godtogs inte heller.

Jimmy Bergmans argument om styrelsens ansvarsområde kom till användning igen - motionerna betraktades som skrivelser som skulle tas upp när årsmötet gått igenom alla andra punkter. Så man gick bet igen!

När Connie Larsen ville berätta om sina förslag på stämman gick det inte alls:
-Jag gick fram för att berätta att jag lämnat in tre motioner och en namnlista där mer än 10 procent av medlemmarna begärt extrastämma, försökte förvaltaren ta mikrofonen ifrån mig. Jag sa att han skulle få den när jag talat till punkt och då tog han mikrofonen ifrån mig. Släktingar och vänner till styrelsemedlemmar skrek och bar sig åt och ville gå och äta. Ingen bad dem att vara tysta och ordföranden Conny Andersson från Riksbyggen försökte inte heller, minns Connie Larsen. Hennes försök att säga någonting när styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet tystades också.
-Många tog illa vid sig av Connie Larsens agerande; många gick och det blev för turbulent, påstår Ann Irebo.
Hon har inte velat kommentera juristernas genomgång av begäran om extrastämma och motioner och att de är korrekt utformade, utan hänvisat till föreningens nya ordförande Gull-Britt Hansson. Hon i sin tur har konsekvent vägrat svara eller ljugit om vem hon var i telefon.

I Skåne har det hela väckt en mindre folkstorm. Inte minst medlemmar i föreningar har skrivit till tidningarna och berättat om styrelsernas och bostadsrättsorganisationernas klavertramp, likgiltighet, brist på lyhördhet både inför medlemmarna och de krav som ställs för att säkra medlemsinflytande. Det handlar också om medlemmar som inte vågar eller vill stå på sig och utkräva information och ansvar.