handdator

Visa fullständig version : Styrelse som missköter sig


rannerboy
2008-09-18, 09:47
Hej!

Jag flyttade in i en BRF för snart ett år sedan. Det visade sig senare att samtliga tidigare medlemmar flyttat ut och sålt sina lägenheter i samband med renovering. Problemet nu är att de tidigare styrelsemedlemmarna inte går att få tag i eller är extremt ovilliga att lämna över arbete till oss nya medlemmar. Inte ens en föreningsstämma har hållits detta år trots upprepade påtryckningar till den ende styrelsemedlemmen som gått att få tag i. Man vet ingenting om vad som händer i föreningen, ingen insyn i ekonomin mm. Dessutom misstänker jag att en del av föreningens lokaler nyttjas av gamla styrelsen utan att föreningen erhåller någon ersättning för detta.

Nu har mitt tålamod helt tagit slut, jag känner mig maktlös och börjar också bli allvarligt oroad över situationen.

Vart kan man vända sig för att få hjälp i såna här frågor? Finns det nån instans som kan tvinga styrelsemedlemmarna att ta sitt ansvar? Helst av allt skulle jag bara vilja häva hela köpet eftersom jag misstänker att det aldrig funnits nån fungerande styrelse, men det antar jag att det tyvärr inte finns någon möjlighet till.

Tacksam för råd,

/Markus

stephan
2008-09-18, 10:15
Detta måste vara det gyllene tillfället att få fram en prioritering avseende styrelsens ansvarsfrihet?

Detta är också exemplet på hur det har gått till i så många föreningar genom tiderna där styrelseledamöter bara kan "hoppa av" när det börjat "hetta till".

Förslag till lösning.

Finns det någon styrelse nu?

Samla ihop 10% av de boende och skriv på en lista om att föreningen skall hålla en extrastämma.

Där skall det framgå att stämman skall behandla "gamla" styrelsens ansvarsfrihet och att en granskning av deras arbete skall ske.

rannerboy
2008-09-18, 10:24
Tack för svaret!

Det ska direkt sägas att jag har väldigt liten kunskap i hur en brf fungerar, därav kan det säkert bli en del dumma frågor från mig.

Jag vet ärligt talat inte om det finns någon styrelse nu. Kan personer som flyttat från fastigheten fortfarande vara styrelsemedlemmar? Jag har kollat upp med Bolagsverket vilka personer som är angivna som styrelsemedlemmar, men dessa är som sagt var helt omöjliga att få tag i och det känns som att de drar sig undan för att de vet att de inte fullgjort sitt ansvar.

Hur många personer behöver man minst vara för att hålla en extrastämma? Vi är nämligen bara ca 10 lägenheter i fastigheten så 10% räcker inte i det här fallet.

Säg att vi röstar bort gamla styrelsens ansvarsfrihet, hur ska man göra sen för att få reda på styrelsens tidigare arbete om de gamla medlemmarna vägrar hjälpa till? Kan man få hjälp med denna granskning någonstans?

Admin
2008-09-18, 11:04
En styrelse måste alltid finnas.
Enda alternativet är konkurs.

Precis som du säger så kan man från Bolagsverket få reda på vem som ingår i brf:ens styrelse. De som står i deras förteckning ingår i styrelsen vare sig de vill eller inte. Bolagsverket ska också ha kontaktvägar till dessa styrelseledamöter.

Ja, medlemmar som flyttat från fastigheten kan fortfarande ingå i styrelsen för brf:en (även om det av naturliga skäl är högst olämpligt).

För att kunna få till en extrastämma så behövs 10 % av medlemmarna som kräver detta. Det finns märkligt nog ingen undre gräns. Vi har diskuterat detta tidigare här. Så i din brf med 10 medlemmar kan en medlem alltid ensam kräva en extrastämma (ett av de många hålen i lagen).

Stämman kan (och bör i detta fall, vad jag förstår) sätta till granskning av styrelsens arbete.

Efter att ansvarsfrihet ej beviljats så har man 1 år på sig att utreda och vid behov stämma styrelsen.

Ni granskar inte själva, utan det tillsätts en extern granskningsman.

Bistår styrelseledamöterna inte med hjälp vid granskningen så är det bara de som förlorar på detta.

rannerboy
2008-09-18, 11:12
Ok, tack, det var en hel del nyttig information.

Hur går man till väga för att tillsätta en granskningsman?

Var hittar jag bra information om hur man håller en stämma?

schrapet
2008-09-18, 12:33
...Inte ens en föreningsstämma har hållits detta år trots upprepade påtryckningar till den ende styrelsemedlemmen som gått att få tag i.
...
Behövs ingen extra stämma. Det är bara att tillkalla till ordinarie stämma och genomföra den. Välj ny styrelse och bevilja inte den gamla ansvarsfrihet. Problem kan uppstå när ni kommer till punkten bokslut ! Finns en sådan ? Vem sköter egentligen ekonomin ? :18:/SP

stephan
2008-09-18, 12:37
Om en stämma säger ja till granskning skall styrelse se till att en opartisk granskare tillsätts. Om den inte gör det (inom 2 eller 3 veckor) kan en enskild medlem meddela detta till Länsstyrlsen som då tar tag i det hela och tillsätter granskningsman.

rannerboy
2008-09-18, 12:49
Om en stämma säger ja till granskning skall styrelse se till att en opartisk granskare tillsätts. Om den inte gör det (inom 2 eller 3 veckor) kan en enskild medlem meddela detta till Länsstyrlsen som då tar tag i det hela och tillsätter granskningsman.

Hur kan man vara säker på att den granskningsman som tillsätts av styrelsen är opartisk med tanke på att det är styrelsens arbete som är ifrågasatt?

Dessutom undrar jag: Vad är egentligen en granskningsman och var får man tag i en sån? Granskar han/hon bara siffror i årsredovisning eller är det ett mer djupgående arbete för att verkligen kontrollera att allt gått rätt till?

rannerboy
2008-09-18, 12:53
Behövs ingen extra stämma. Det är bara att tillkalla till ordinarie stämma och genomföra den. Välj ny styrelse och bevilja inte den gamla ansvarsfrihet. Problem kan uppstå när ni kommer till punkten bokslut ! Finns en sådan ? Vem sköter egentligen ekonomin ? :18:/SP

Att hålla en stämma och tillsätta en ny styrelse borde inte vara några större problem. Det stora problemet är att få reda på vad nuvarande styrelsen uträttat för arbete under det gångna året eftersom de inte är pigga på att hjälpa till. Jag tror inte det finns något bokslut, vilket antagligen är en av anledningarna till att styrelsen förhalar stämman. Hur får man dessa personer att tvingas ta sitt ansvar?

Admin
2008-09-18, 13:11
Hur kan man vara säker på att den granskningsman som tillsätts av styrelsen är opartisk med tanke på att det är styrelsens arbete som är ifrågasatt?

Det är inte brf-styrelsen som tillsätter en ganskningsman. Det är stämman... som i sin tur ber Länsstyrelsen att plocka ut en granskningsman.
Men om det operativa arbetet med att be Länsstyrelsen att tillsätta en granskningsman läggs över på brf-styrelsen, kanske spelar mindre roll.

Om ganskningsmannen blir opartisk eller ej finns det inga garantier för, men det är i alla fall meningen.
Om ganskningsmannen är kunnig eller ej finns det ej heller några garantier för, men även detta är hur det ska fungera.
Likaså finns det inga garantier för att granskningsmannen gör ett bra arbete, men även detta är naturligtvis hur det ska vara.

Det är viktigt att varje medlem bidrar med tips som granskningsmannen har att arbeta utifrån. Granskningsmannens arbete måste begränsas (t.ex. att han bara ska gå tilbaka 3 år i bokföringen... om den finns). Stämman bestämmer vad granskningsmannen ska granska.

rannerboy
2008-09-18, 14:19
Så sammanfattningsvis, som jag förstår det utifrån era svar och den information jag fått från Bolagsverket är det följande arbetsgång som gäller:

1) Samla ihop minst 10% av föreningens medlemmar och begär att styrelsen ska hålla en stämma.

2) Om styrelsen inte går att få tag i, eller om de efter 2-3 veckors tid fortfarande inte kallat till någon stämma ska man kontakta Länsstyrelsen för att få till stånd en stämma.

3) På stämman väljs en ny styrelse, och ev bestäms att en granskare ska tillsättas vilket göras av Länsstyrelsen.

Har jag förstått detta rätt?

stephan
2008-09-18, 14:52
Något?.

Om det inte finns någon styrelse hur skall du då lämna över stämmobegäran?

I den begäran bör det också framgå att den skall ta upp ärendet granskning av tidigare styrelses ekonomiska skötsel av föreningen.

rannerboy
2008-09-18, 14:59
Något?.

Om det inte finns någon styrelse hur skall du då lämna över stämmobegäran?


Som jag skrev ovan förstod jag det så här: "Om styrelsen inte går att få tag i, eller om de efter 2-3 veckors tid fortfarande inte kallat till någon stämma ska man kontakta Länsstyrelsen för att få till stånd en stämma."


I den begäran bör det också framgå att den skall ta upp ärendet granskning av tidigare styrelses ekonomiska skötsel av föreningen.

Ok, bra att veta att detta ska anges redan i begäran.

schrapet
2008-09-18, 16:30
... Jag tror inte det finns något bokslut, vilket antagligen är en av anledningarna till att styrelsen förhalar stämman. Hur får man dessa personer att tvingas ta sitt ansvar?
Det förefaller som att tidigare styrelse har samordnat allt ihop. Alla säljer samtidigt och beviljar varandra utträde ur föreningen efter att nya köpare skrivit på köpeavtalen. Flyttar sedan ut och sedan ser man inte röken av dom. Hur man sedan skall få dom att ta sitt ansvar kan vara knepigt. Har ingen erfarenhet av detta. :13:/SP

rannerboy
2008-09-19, 10:15
Tack för alla svar! Jag har nu, tillsammans med en annan föreningsmedlem, skickat begäran om stämma till samtliga styrelseledamöter på de adresser som fanns registrerade hos Bolagsverket. Ska bli intressant att se om man får någon respons de närmaste veckorna eller om det blir att ta ärendet vidare till Länsstyrelsen. Det känns iaf skönt att hjulet är i rullning!

Admin
2008-09-19, 10:27
Utmärkt!

Jag hoppas också att ni i denna begäran till styrelsen skrev tydligt vilket ärende ni vill ska tas upp på stämman (och att ni skrivit under), så att styrelsen inte bryr sig om att kalla till extrastämma med som skäl att ärendet inte framgått av er begäran.

Vi har i detta forum läst att så skett tidigare i andra styrelser.

Kallelse till extrastämma ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. Så det måste nu hända något ganska snabbt.

rannerboy
2008-09-19, 15:23
Japp, vi var noggranna att ta upp de punkter vi vill ha behandlade så jag tror inte de kan hitta nåt kryphål för att slippa undan nu. Jag återkommer senare med uppdateringar i ärendet.

Reine
2008-09-20, 19:32
Ha, ha, ha! Vi hade granskning. Ordföranden förbjöd alla i styrelsen att ta kontakt med granskningsmannen pga tystnadsplikt.

Francois
2008-09-20, 23:18
Det äår väl bra att låta granskningsmannen arbeta i fred. Men att inte störa honom7henne har inget med tystnadsplikt att göra, snarare med jäv. Om styrelsen granskas, ska styrelse inte hålla på med påtryckningar mot besiktningsmannen.

Reine
2008-10-05, 12:08
Du har missförstått mitt inlägg. Nu var det så att ordföranden fruktade att revisorn skulle få reda på hur det verkligen gick till i styrelsen. Granskningskvinnan kom fram med en mycket välmatad rapport ändå. Men i det här fallet hade revisorn uttryckligen bett att få tala med en del styrelsemedlemmar. Det satte sig ordföranden emot.

stephan
2008-11-11, 16:29
Ansvarsfrihet betyder inte alltid att styrelser "går fria".

http://www.juridicum.su.se./jurweb/aktuellt/visa.asp?newsid=330

Admin
2008-11-11, 16:57
Ja, att en styrelse beviljas ansvarsfrihet betyder ingenting om det handlar om nulliteter (självverkande ogiltighet, dvs vid allvarliga fel).

Eller som det förklaras i länken så kan skadeståndstalan väckas mot en styrelse som beviljats ansvarsfrihet om det t.ex. i årsredovisningen eller revisionsberättelsen utelämnats fakta eller rapporterats oriktiga eller ofullständiga uppgifter till stämman om det beslut eller den åtgärd som talan grundas på.

Vid brottslig handling kan också skadeståndstalan väckas mot en styrelse som beviljats ansvarsfrihet.

Ansvarsfriheten är dessutom begränsad vid konkurs.

I praktiken så har alltså beviljandet av ansvarsfrihet för en styrelse inte någon betydelse, precis som advokaten skriver i sin doktorsavhandling.

Tyvärr finns det en utbredd missuppfattning om att ifall en styrelse beviljats ansvarsfrihet så kan man inte göra något åt de fel, brister och brott som sedan ser dagens ljus.

Först efter att 10 år passerat så blir det svårt att komma åt en styrelse som begått något allvarligt fel.

stephan
2009-01-26, 13:03
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20090122/TYCKTTANKT/911984805

Styrelser får beröm av några "kompisar", som inte har ett dyft aning om hur styrelsen sköter sig.

Brf Väduren är ett strålande exempel på detta. På stämmorna röstar cirka 30 personer/medlemmar på styrelsen var det än månde gälla.

Varför, jo styrelsen är ju de som ser till att de fått gratis kaffe med dopp, och resor med middagar. (efter många skrivelser har nu styrelsen efter 3 år börjat ta 10kr för kaffe med dopp på föreningens cafe där 95% har varit samma gäster i 4 år nu).

På föreningens kräftkalas räknade jag till cirka 15 betalda medlemmar allt från 1500kr till kanske bara några kräftor med sig hem, men...........

Tror någon dessa röstar emot styrelsen fast det är bevisat att förvaltaren de förskingrat mångmiljoner, som styrelsen vet om?????

stephan
2009-03-18, 10:12
2 lätta frågor, men svåra att hantera för en styrelse?

En lägenhet i en stor förening (tätt mellan husen) har trsiga fönster. ett fönster är helt utslaget.
När övergår ansvaret på styrelsen, när andra boende klagar på detta?
Och hur skall styrelsen agera?

En boende använder sin balkong som förråd. Boende i närheten anmäler till styrelsen att det vimlar av gråsuggor och andra mindre trevliga kryp i området på grund av detta. Samma som ovan när och hur skall styrelsen agera?

totiki
2009-03-18, 10:21
2 lätta frågor, men svåra att hantera för en styrelse?

En lägenhet i en stor förening (tätt mellan husen) har trsiga fönster. ett fönster är helt utslaget.
När övergår ansvaret på styrelsen, när andra boende klagar på detta?
Och hur skall styrelsen agera?

I våra stadgar är ytterrutan föreningens ansvar. Och eftersom väder & vind påverkar fastigheten menligt när det tränger in, kan styrelsen vid behov kräva att få åtgärda problemet snarast möjligt.

En boende använder sin balkong som förråd. Boende i närheten anmäler till styrelsen att det vimlar av gråsuggor och andra mindre trevliga kryp i området på grund av detta. Samma som ovan när och hur skall styrelsen agera?

Ingen aning. Kanske kan man hävda sanitär olägenhet?

stephan
2009-05-14, 18:52
Läste just detta skrivet av admin i en annan fråga.
Då slår det mig att bostadsrättshavare lever i en mycket oviss värld.

Och inte bara brh, media som skriver om bostadsrättsfrågor ibland (lite oftare numera) verkar inte ha en aning om hur det går till och vilka/vem som har ansvar.

i skitfrågan härunder hade det väl varit lätt om styrelsen informerat medlemmarna om toalettstolarnas dåliga kvalite innan man försökte åtgärda felet? Men det är som om styrelser hellre "mörkar vad som sker i föreningen" än lyfter fram frågor till medlemmarna.


http://www.nsk.se/article/20090514/NYHETER/534906073

stephan
2009-07-14, 08:11
Riksbyggen stäms
på 800 000 kronor
2009-07-13 10:18 TRELLEBORG
En trelleborgsk bostadsrättsförening stämmer nu Riksbyggen på 800 000 kronor, uppger Sveriges Radio Malmö.

Detta sedan föreningen utsatts för förskingring av sin före detta ordförande, något som man anser att Riksbyggen som ekonomisk förvaltare borde ha upptäckt.

-Man har inte skött attesteringen och firmateckningen på ett sätt som det har stått i stadgarna. Det har man förbisett hos Riksbyggens ekonomiska förvaltare och godkänt utan att styrelsen har vetat om det, säger Jerry Larsson, vice ordförande i bostadsrättsföreningen.

Enligt föreningens styrelse har den före detta ordföranden under fyra års tid bland annat tagit ut otillåtna summor i förlorad arbetsinkomst och köpt varor och tjänster till sig själv för föreningens pengar. Brottsutredning angående grov förskingring pågår, men mannen befinner sig sedan upptäckten i Thailand.

tette
2010-02-01, 14:35
I fredags körde en traktor ut på en av vädurens stora p-platser. På denna plats finns cirka 100 platser, några är lite större än andra. Vem som har de större är kanske inte så svårt att räkna ut? Men nu till fredagens händelse. föreningens markentreprenör Vivaldi kör alltså ut en traktor på parkeringen, den kör till en p-plats, plogar den vartefter den genast kör ut från p-platsen.

Ägare till p-platsen, Bitte sandebert, f.d. ordförande numera degraderad till ledamot.
vad kallas sånt?

Admin
2010-02-01, 16:01
Ha, ha. Det låter ju helt sanslöst.
Men det är nog inte helt ovanligt att man drar nytta av sin position i styrelsen för sina egna behov och önskemål i stället för att prioitera medlemmarnas behov.

Trötter
2010-03-13, 15:37
Granskningsmannens arbete måste begränsas (t.ex. att han bara ska gå tilbaka 3 år i bokföringen... om den finns). Stämman bestämmer vad granskningsmannen ska granska.

Lite extra information
Om inte bokföringen finns för en längre period än 3 år eller att det finns luckor i denna,då kan det betraktas som bokförings brott. Lagstadgad arkivering av bokföring i ett företag eller en förening är 10 år

7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.

Former för bevarande

1 § Räkenskapsinformation skall bevaras i
1. vanlig läsbar form (dokument),
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes.

Tid och plats för förvaring

2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.
Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsnformationen i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2första stycket. skall hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i

Trötter
2010-03-13, 15:49
I skitfrågan härunder hade det väl varit lätt om styrelsen informerat medlemmarna om toalettstolarnas dåliga kvalite innan man försökte åtgärda felet? Men det är som om styrelser hellre "mörkar vad som sker i föreningen" än lyfter fram frågor till medlemmarna.


http://www.nsk.se/article/20090514/NYHETER/534906073

Enligt min mening så finns det inga skit frågor i en förening. Det som kan upplevas som skit i en förening är att styrelser bedriver verksamheten på ett rättsvidrigt sätt. Många styrelseledamöter är helt ovetande om hur lagar och förordningar är författade och inte minst hur stadgan är utformad i föreningen. Jag uppmanar alla som är delaktiga i en BRF, att i alla suspekta fall kräva granskning vid stämma. Vid stämma skall det alltid företas omröstning vid frågan om granskning.