handdator

Visa fullständig version : Visioner för bostadsrättsföreningen


Francois
2008-09-15, 22:45
Mina visioner

Här är mina visioner för föreningen.

En vision är något slags mål som man sätter upp. När man försöker hitta sina visioner, ska man inte tänka på hur man ska uppnå dem. Det viktiga är att låta sin fantasi verka, så att idéer bara strömmar in.

Vissa visioner är realistiska, andra inte, det spelar ingen roll. Nästa steg blir sen att försöka hitta lösningar för att närma sig visionerna.

Här är listan, utan särskild ordning:
1- Över 50 av 70 medlemmar kommer till årsstämman
2- Vi har de bästa finansiella (både lån och placering) som finns att få tag på
3- Vi har de lägsta driftkostnader som möjligt
4- Vi har ett vackert förenings området
5- Hela styrelsen är lojal mot föreningen
6- Medlemmarna engagerar sig i föreningen, många hjälper till och tycker att det är kul
7- Det känns roligt att arbeta för styrelsen och för medlemmarna
8- Området är barnsäkert
9- Barnen trivs i området
10- Medlemmarna känner tillit till styrelsen
11- Styrelsen är lyhörd mot medlemmarna