handdator

Visa fullständig version : Utträde ur HSB Riksförbund


Admin
2008-03-04, 23:17
Svar från Kent-Olof Stigh, förbundsordförande HSB Riksförbund, med anledning av en tidigare diskussion om mina motioner till HSB Malmös årsstämma

Det smärtar mig att du är så negativt inställd till riksförbundet och jag har dessutom noterat att du i en av dina motioner föreslår att HSB Malmö skall utträda som medlem ur HSB Riksförbund. Jag hoppas givetvis att ditt förslag i denna del inte vinner stämmans gehör.


Mitt svar till HSB Riksförbund:

Utträde ur HSB Riksförbund
Ja, jag har en motion om utträde ur HSB Riksförbund. Jag hoppas att du läser denna motion särskilt noga, och inte bara fastnar på de få ord i denna motion som handlar om själva utträdet.

Motionen jag skrivit kommer inte att gå igenom. Detta tack vare HSB:s verkan för att skapa försoffade fullmäktigeledamöter som ställer till med mer skada för medlemmarna än nytta. Jag vet att du känner till den undermåliga kvaliteten på fullmäktigeledamöterna precis lika bra som jag, men jag tror tyvärr inte att du kommer att våga att öppet hålla med mig. Detta är ett av de största problemen inom HSB. Jag är inte alkoholist och jag har inte förutsättningarna för att kunna bli det heller, men en sak vet jag om detta. Det första steget mot ett "tillfrisknande" är att öppet våga erkänna de problem man har. Samma sak gäller inom HSB. Inte förrän HSB Riksförbund och regionerna erkänner och öppet vågar prata om de uppenbara problem som finns inom HSB så kommer HSB att kunna gå i rätt riktning.

Däremot kommer min motion kanske kunna väcka tankar om utträde ur HSB Riksförbund till kommande stämmor (och ev. t.o.m. i andra regioner). Så om det inte sker tydliga förbättringar kanske min motion om utträde ur HSB Riksförbund går igenom nästa år, eller året efter detta.

Kan bara kort tillägga att jag tycker du borde se min motion om utträde ur HSB Riksförbund som positiv. Nu har HSB Riksförbund ett ypperligt tillfälle att för första gången i historien redogöra för såväl fullmäktige som för medlemmarna varför en regionförening ska vara medlem i HSB Riksförbund. Det lär inte vara många (om någon) som vet detta (tips: lägg ut dessa skäl på HSB Riks webbplats).

Inget svar från HSB Riksförbund på det som jag framfört här ovan

Se även;
Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9576)

Katten Georg
2008-03-05, 09:25
För några år sedan ställde jag frågan varför man inom HSB hade det "dubbla medlemskapet". Svaret jag fick var så uppmuntrande: "Det har alltid varit så". Alltså goddag yxskaft.