handdator

Visa fullständig version : Fördelning av källarförråd i brf


Jan Eriksson
2008-09-12, 16:23
En fråga om förrådsfördelning. Vilka principer gäller generellt för hur förråd bör distribueras mellan medlemmar i en bostadsrättsförening?

Vår förening omvandlades relativt nyligen från hyresrätt till brf.

Det finns fler förråd än lägenheter - samtliga treor skulle kunna ha två och övriga lägenheter ett förråd. Det är i grova drag så förråden är fördelade. Undantaget är vår 3a som endast har ett förråd, vilket vi erfor som nyinflyttade. Det finns två 2or som har två förråd vardera. Det står inget i upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) om förråden.

Är det rimligt att ordningen som rådde under hyresrättstiden fortsätter in i en brf?
Vi vet dessutom att styrelsen under en tidigare period låtit en ledamot ta ett tomt förråd i besittning.

Vilka lagrum/principer kan man använda för att argumentera för en fördelning i paritet med andelstalen?

Kan en styrelse - när vi väl väckt frågan - helt sonika bara upprätta en "förteckning", t.ex. enligt den nu rådande fördelningen och hävda att det är den som gäller trots att de har egenintressen i frågan?

dick
2008-09-13, 07:07
Antagligen har vi inte hela bakgrundsbilden klar, men något kan man nog säga. Det är inte ovanligt att "tillgång till förråd" ingår i upplåtelsen, men utan att storlek och läge anges exakt. Förutsättningarna (byggnadstekniska eller geografiska) är oftast sådana att rättvisan på denna punkt är långt ifrån 100 procent, och det är bara att gilla läget.

Personligen tycker jag nog i princip att det är rimligt att samma ordning som gällde på hyresrättstiden får gälla även nu, men den kan ju i sig vara helt orimlig, och föremål för omprövning. Har "djungelns lag" fått råda en tid, och det på grund av det blivit så att någon kanske sitter på två 8 kvadratmeters förråd och du bara har ett på 4, så är ju uppenbarligen något så galet att det vore rimligt att riva upp och göra om fördelningen. Jag vet inte om det finns någon självklar koppling mellan lägenhetens och förrådets storlek. Naturligtvis kan man tycka att en stor lägenhet med mer människor kan behöva ett större förråd, men den som bor ensam i en liten etta behöver ju lika stor plats för sin grill, parasoll eller extrasäng som den stora familjen. Dessutom har ettan kanske inte samma plats för vintekläder och annat som inte används året runt. Jag vet därför inte om andelstalet spelar så stor roll för förrådets storlek.

Jag anar att det du är ute efter är större förråd, och att du tycker att du som betalar lite mer i avgift skulle ha lite mer förråd eller lite lägre avgift (för det skulle väl i rättvisans namn bli konsekvensen). Det jag skulle ha gjort i dina kläder vore att peka på den rådande anarkin och föreslå en jämn fördelning (ett lika stort förråd till alla lägenheter så långt det är möjligt) och att resterande förråd sedan hyrdes ut till medlemmarna. De extra pengarna skulle leda till en något lägre avgift för bostäderna och samtidigt ge dem som har behov och är villiga att betala för det, lite mer förråd.