handdator

Visa fullständig version : Lägenhetens underhåll - skyldigheter för bostadsrättshavaren


tractors
2008-09-11, 11:47
Enl stadgarna i vår privata brf skall bostadsrättshavaren ansvara för underhåll av bla "ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas el och vatten - till de delar dessa inte är stamledningar.
Min tolkning är att man får själv rengöra vattenlås, golvbrunn samt ledningar
("grodan") fram till stammen. Har jag uppfattat det rätt? Tacksam för svar.

Admin
2008-09-11, 12:14
Detta har jag tagit upp på den omfattande webbsidan;
Vattenskada - vems är ansvaret (http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm)

Ett problem här är vad innebär "underhåll"?

Golvbrunn
En generellt antagen tolkning är att varje medlem själv ansvarar för rensning av golvbrunn. Det är dessutom en naturlig tolkning.
Däremot ansvarar föreningen för resten (att golvbrunnen i övrigt är funktionsduglig).

Vattenlås
Ja, detta åligger också bostadsrättshavaren att ansvara för att rensa (även om en del brf:ar låter fastighetsskötaren bistå med hjälp här, i alla fall för vissa medlemmar).

"Ledningar fram till stammen"
Tja, här kan man nog diskutera mycket om dessa ledningar, men rent tekniskt är det bostadsrättshavaren som ansvarar för dessa.
Det är dock en hopplös - för att inte säga fullständigt omöjlig fråga - att reda ut med dagens regelverk. Det blir lite hur var och en tycker.

Det finns ledningar fram till "stammen" för radiatorer.
Sedan finns det ledningar till stammen från vattenkranar.
Och naturligtvis ledningar fram till säkringsskåpet i lägenheten.

Ledningar för värme, gas el
Ingen kan ge någon riktigt komplett och klar förklaring till vad som egentligen gäller i olika situationer;
- underhåll,
- tillsyn,
- reparation.
Regelverket är ytterst bristfälligt.

Francois
2008-09-11, 14:44
Håller med dig, Admin, regelverket säger inte tydligt var gränsen går.

Men det är viktigt att varje styrelse/förening bestämmer hur de vill ha det i sin förening, och att de informerar medlemmarna om vad som gäller. Om en medlem tycker annorlunda kan han kontakta styrelsen och/eller skriva en motion.

Admin
2008-09-11, 15:25
Ja, fast problemet är att en förening inte kan bestämma något som går emot lagar eller hur dessa tolkas. Vilken brf i Sverige har kapacitet att göra detta?
Inte ens lagstiftarna eller bostadsorganisationerna har lyckats med detta!

Det man skulle kunna göra är att styrelsen tar fram ett förslag på vad som ska gälla, förslaget diskuteras bland medlemmarna, och slutligen fastställs detta förslag i brf:en stadgar. Då har man i alla fall fått någon form av regelverk. Om det sedan ändå strider mot lagar och dess tolkningar vet fortfarande ingen, men genom att regelverket finns i stadgarna så har man täckt upp så mycket som möjligt.