handdator

Visa fullständig version : HSB behandlar medlemmarna respektlöst!


Admin
2008-09-10, 22:06
HSB har en synnerligen respektlös inställning till medlemmarna!

Med anledning av att Claes Caroli på HSB Malmös extrastämma ägnade i princip hela sitt inledningstal åt att smutskasta mig och sprida lögner om mig pga att jag klandrat HSB Malmös årsstämma så frågade jag HSB Malmös styrelse vad som menades, enligt nedan;

Skickat: 2008-08-28 17:54
Till: Claes Caroli
Kopia: Maj-Britt Thulin; Anders Lundberg; Olle Strand; Mimmi Zetterman; Birgitta Nilsson; Björn Andersson
Ämne: En fråga

Till styrelsen för HSB Malmö.

Jag finner Claes Carolis inledningstal synnerligen kränkande mot mig, och eftersom ingen i styrelsen tagit avstånd från detta inledningsanförande på stämman så går det bara att tolka som att hela styrelsen ställer upp på detta.

Jag vill dock särskilt fråga vad som menas med;
"Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren".

Vad åsyftas här?
Vad är det egentligen du beklagar, Claes?
Vad är det som gör att styrelsen tycker att en kommentar som denna är så viktig att den hör hemma i ett inledningsanförande på en stämma?

-------------------

VIKTIGT!

Notera att hur HSB behandlar mig är hur HSB behandlar alla medlemmar.

Endast fullmäktigeledamöter och styrelseledamöter behandlas och bemöts med någon form av respekt.
Alla övriga medlemmar saknar värde i organisation för HSB, vilket med all önskvärd tydlighet visas inte minst av hur Claes Caroli svarar på frågor från medlemmar.
Det är därför viktigt att HSB:s olikabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) och "illabehandling" av medlemmar lyfts fram i ljuset.
Först när medlemmarna medvetandegörs om problemen kan medlemmarna samla ihop sina krafter och ställa krav på förbättringar.

Enda anledningen till att det kunnat fungera så illa i bostadsrättsvärlden under nästan 100 år är just att det tidigare inte funnits ett forum där sanningen presenterats. Här kommer sanningen fram. Jag ställer frågor till HSB för att visa på problemen. I bästa fall får jag då svar på frågor fram till dess att HSB upplever det känsligt att besvara frågorna. Då bryter HSB nästan undantagslöst dialogen i stället för att t.ex. be om ursäkt eller ta fram en lösning på problemet.

Jag har ingen "personlig konflikt" med HSB, utan allt jag gör och skriver är för främst HSB:s 535.000 medlemmar, men även för Riksbyggens och SBC:s medlemmar, och t.o.m. för medlemmar i privata brf:ar. Jag vill kraftigt understryka detta så att ingen missuppfattar vad jag skriver, och tror att detta bara handlar om en "intern konflikt" mellan mig och någon på HSB Malmö. Det är verkligen det sista som detta är!!!

Det är också viktigt att du som medlem aktiverar dig. All information jag tar fram har väldigt litet värde om inte du drar nytta av informationen för att på de olika sätt som är möjliga ser till att styra in organisationen på rätt kurs. Alla måste dra sitt strå till stacken! Trots allt så handlar det i grunden om din ekonomi och din kanske livs största investering.


Se även;

HSB stänger stämman under inledningsanförande - den nya öppenheten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3275)

Hur HSB Malmö ser på klander och demokrati (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3124)

Pressmeddelande från HSB Malmö pga klander av HSB Malmös årsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3035)

Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Admin
2008-09-10, 22:18
Jag erhöll följande helt intetsägande och nonchalanta svar från Claes Caroli, som jag direkt bemötte med nedanstående kommentarer i grönt;

Subject: SV: En fråga
Date: Thu, 4 Sep 2008 00:08:17 +0200
From: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

> Det aktuella talet riktades till de fullmäktigeledamöter som bevistade vår extra föreningsstämma.

Det är inte vem talet riktades till som är av betydelse här, det är vem talet riktades mot.

Inom parantes så är ditt tal till fullmäktigeledamöterna även till HSB Malmös medlemmar och alla andra, i och med att talet är offentligt.

> Någon enskild medlem har inte utpekats eller namngivits.

Det behövs inte. Alla förstod att det var mig du avsåg.
Som man säger på engelska; "accused by implication".

> Då medlemmar har efterfrågat talet lades det också ut på HSB Malmös hemsida.

Bra att detta skedde, men inledningstal ska naturligtvis läggas ut, precis som tidigare, av HSB utan att medlemmar efterfrågar detta.

> Jag anser inte att jag skall förklara eller analysera innehållet i ett av mig hållet tal. Talet finns och jag står för innehållet.

Claes, till mig och alla andra talar du hela tiden om den här dialogen med medlemmarna, men när det väl kommer till kritan så anser du inte att du ska behöva förklara vad du menar när du uttrycker dig luddigt och oklart? Jag finner ditt tal djupt kränkande mot mig personligen, och förutsätter naturligtvis då att du därför vill reda ut detta med mig.

Hur tror du att denna attack mot mig påverkar möjligheterna att finna en bra lösning i den kommande förhandlingen i tingsrätten?

> Skulle jag börja förklara, tillägga eller analysera något jag har sagt i ett tal måste ju alla medlemmar få ta del av tilläggen och då finner jag att informationsflödet skulle bli ohanterligt.

Nej, alla medlemmar behöver inte nödvändigtvis ta del av den dialog som är mellan oss (inte för att det gör mig något, och jag ser inget fel eller problem i att så sker, snarare tvärtom) för att försöka komma till en lösning i detta specifika problem.

> Detta hindrar naturligtvis inte att jag på vår hemsida kan, när så är aktuellt, såväl utveckla mina tankar som att ge en bild av hur arbetet i styrelsen fortlöper och vilka ställningstaganden vi har beslutat oss för.

Naturligtvis får styrelsen inte avbryta informationen till medlemmarna hur arbetet i styrelsen fortlöper och vilka ställningstaganden styrelsen tagit. Men nu pratar vi specifikt om ditt inledningsanförande och dina angepp mot mig.

> Genom vår uppgradering av vår hemsida ger vi våra medlemmar möjlighet att kommunicera mera med styrelsen. Styrelsen får också möjlighet att informera på ett mer lättillgängligt sätt. - Jag vill dock påpeka, att våra vanliga informationskanaler givetvis kvarstår.

Uppgraderingen av HSB Malmös webbplats är mycket bra, och ett stort steg i rätt riktning, som jag är mycket glad över. Men i frågan om möjligheten att kommunicera med styrelsen så är detta ingen förändring mot tidigare. Det är inte ens en förbättring, snarare en försämring, enligt vad jag framfört till Bengt.

> Jag läser och lyssnar alltid på dina inlägg, och kommer självklart beakta de synpunkter jag bedömer medför värde för mig och HSB Malmö.

Jag uppskattar att du läser och lyssnar på mina inlägg. Jag hoppas bara att de synpunkter du beaktar är desamma som jag anser medför värde för HSB Malmös medlemmar, för det är HSB Malmös medlemmar jag arbetar för (inte mig personligen).

Men sedan handlar det inte bara om att läsa/lyssna på medlemmarna. Det handlar också om att föra en löpande dialog och om att lösa konfliktsituationer.

Min förhoppning kvarstår alltså om att via dialog komma till ett avslut i frågan om ditt inledningsanförande och de allvarliga kränkningar som jag anser att du där utsatte mig för.

> Med vänlig hälsning
> Claes Caroli


Claes Caroli har stått på en stämma och ljugit inför alla om mig, men vill sedan inte ta ansvar för sina ord !!!

I stället får jag en massa svammel om HSB Malmö som inte det minsta har med min enkla frågeställning att göra.

Är detta en styrelseordförande som medlemmarna i HSB förtjänar?

Admin
2008-09-10, 22:42
På mina synpunkter fick jag ännu ett intetsägande och nonchalant svar från HSB Malmös nya styrelseordförande Claes Caroli.
Detta besvarade jag med nedanstående synpunkter i grönt

Subject: SV: SV: En fråga
Date: Mon, 8 Sep 2008 22 13 +0200
From: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

> Då det gäller mitt tal på den extra föreningsstämman har jag lämnat ett svar. Jag kan inte se att en vidare korrespondens i syfte att analysera sönder, snart varje mening och ord, känns meningsfull.

Ja, ett "svar" har jag fått från dig, men jag har inte fått svar på min enda ursprungliga fråga, dvs på frågan vad du menar med;
"Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren".

Detta är en viktig fråga för mig, även om du personligen inte uppfattar den som meningsfull, men det är faktiskt en fråga som även är viktig för HSB Malmös 43.000 (eller 42.000, beroende på vilka uppgifter från HSB Malmö man vill tro på) medlemmar.

Du pratar i olika sammanhang om hur viktigt det är med debatt, men när jag bara försöker få svar på denna enda lilla fråga här så vill du till varje pris undvika att svara. Själv tycker jag inte frågan är särskilt komplicerad, och varje utomstående skulle säkert klassificera den som fullt berättigad.

Jag kan lova att mitt "syfte" inte är att analysera sönder varje mening och ord, utan syftet är endast att få svar på den korta fråga jag ställt... som sedan ledde till den givna följdfrågan om hur du tror de ständigt undvikande svaren kommer att påverka en eventuell framtida förhandling i klanderfrågan. När man svarar undvikande på en fråga så får man nog räkna med att man kan få en analys i retur av det undvikande svaret (inte bara från mig).

Personligen tror jag att en vilja till dialog med engagerade medlemmar är något som för organisationen framåt. Utan denna vilja så har jag svårt att se hur HSB Malmö ska kunna fungera effektivt.

Du använder dig av en retorik som tidigare varit kännetecknande för en stor del av HSB, där varianter av meningen "Jag har svårt att se hur en vidare diskussion/korrespondens kan tillföra något och därför avslutar jag diskussionen här" använts frekvent. Jag, som har varit aktiv i denna bostadsrättsvärld avsevärt mer och längre än du, har till min glädje sett att denna attityd till viss del förändrats den senaste tiden, och det är naturligtvis väldigt positivt, men denna förändring måste nog snart börja ske även inom HSB Malmös styrelse. Det känns lite märkligt att tjänstemännen ska visa vägen för styrelsen, när det borde vara tvärtom.

Jag har förståelse för om du upplever det som besvärligt att jag har den insikt jag har i HSB, och att jag skriver om detta på Sveriges största bostadsrättssajt, men om du ger mig positiva saker att skriva om så har du, såväl som hela HSB Malmö, väl allt att vinna på detta?

Först säger du till mig lite nonchalant att om jag vill klandra stämman så får jag väl göra det, och det är inget som du bryr dig om. När jag sedan klandrar stämman eldar du upp dig själv så till den milda grad att du med olika anklagelser grovt kränker mig i nästan hela ditt inledningstal på stämman. Denna metod där jag inte ska få en chans att bemöta dina anklagelser mot mig väljer du alltså hellre än att föra en dialog med mig för att komma till en lösning.

Alf Gustavsson gick som katten runt het gröt i varje fråga som han upplevde som känslig, men det känns som att t.o.m. Alf gav mer konkreta svar.

> Som ordförande i HSB Malmö har jag att verka för alla våra drygt 42 000 medlemmar. Den förmån medlemmarna har gett mig med att bidra till de traditioner och värderingar vår organisation står för, men också förverkliga de framtidsplaner tidigare styrelser och ledning dragit upp, är oerhört stimulerande och kräver mycket kraft och energi.

Ja, men att du har att verka för alla HSB Malmös medlemmar står inte i motsättning till att att föra en dialog med enskilda medlemmar, speciellt med tanke på att det (tyvärr) bara är ett fåtal som engagerar sig och du därför har ett starkt begränsat antal medlemmar att ha en dialog med, men inte minst med tanke på att du angripit mig inför alla fullmäktige. Lite av kraften och energin måste nog läggas även på medlemmarna. Anser du inte att du har ett ansvar för att medlemmarna i HSB Malmö upplever sitt boende gott, enligt HSB:s försäljningsargument "det goda boendet", där medlemmarna behandlas med respekt?

Jag säger inget annat än att det är en tuff uppgift att dra HSB Malmö framåt, inte minst med tanke på HSB Malmös historik och alla de skandaler som förekommit inom HSB Malmö, men menar du verkligen att medlemmarna inte finns med någonstans i HSB Malmös framtidplaner? Jag tror personligen att medlemmarna behövs i organisationen, och att de dessutom är en mycket viktig del av HSB.

> HSB Malmö driver i enlighet med traditionen många byggprojekt just nu, vi har strategiska beslut att fatta för att forma framtiden i enlighet med våra medlemmars önskningar.

Men i dessa strategiska beslut måste väl medlemmarna också finnas med i ett litet hörn?
Jag vill fortfarande hävda att det ena inte utesluter det andra, tvärtom.

> Vi har nu genomfört en förändring av HSB Malmös hemsida där information från styrelsen och verksamheten kommer att läggas ut kontinuerligt. Vi kommer att redovisa vad vi gjort på våra arbetsmöten och sammanfatta vad som förevarit på styrelsemöten.

Som jag nämnde i mitt föregående mail så är detta mycket positivt, men jag tror inte man kan göra dessa förändringar, känna sig nöjd med detta, luta sig tillbaka och tro att nu är allt bra.

Jag kan bara hoppas att du står vid ditt ord här så att jag får information om vad resultatet blev från styrelsens arbetsmöte, avseende frågorna runt mitt klander av årsstämman pga brott mot likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) (ännu så länge har det varit väldigt tyst om detta arbetsmöte).

> Jag läser alltid dina mejl, precis som jag läser mejl från andra medlemmar som hör av sig. Däremot ser jag det svårt att ständigt kommentera och närmast debattera saker som för en utomstående kan förefalla obegripligt.

Men vem av oss två är utomstående? Jag tycker inte man ska frukta debatter. För de flesta är det nog självklart att när någon riktar anklagelser mot någon annan så måste man nog stå för vad man säger... alternativt be om ursäkt. De anklagelser du riktade mot mig på extrastämman föreföll visserligen obegripliga för mig (och förmodligen även för väldigt många andra), men just därför måste det vara viktigt att föra en dialog för att lösa ev. missförstånd.

Alf Gustavsson gjorde exakt vad du nu har gjort. Alf Gustavsson ägnade nästan hela sitt inledningstal åt att rikta kritik mot enskilda och helt försvarslösa medlemmar, precis som du nu gjorde mot mig. I andra forum tog han tillfället i akt att sedan hoppa på även mig, men han ville aldrig förklara sig. Han stod helt enkelt inte för vad han hade sagt. Det börjar kännas lite som ett virus som går i HSB Malmö.

> De synpunkter och förslag jag finner vara till gagn för HSB Malmö, kommer jag givetvis alltid att beakta och i den mån det är nödvändigt besvara.

Men problemet här är att om du inte finner det till gagn för HSB Malmö att vara ärlig och uppriktig samt föra en dialog med engagerade medlemmar, som du dessutom dristar dig till att rikta allvarliga anklagelser mot, så kommer HSB Malmö att trampa på i exakt samma fotspår som tidigare. Jag har sagt det förr, och det tål att upprepas, förtroendet för HSB Malmö sjunker. Utifrån vad du säger så tycks det som att du enbart ser det som din uppgift att ansvara för att bygga nytt, men i de fastigheter HSB Malmö låter bygga upp så måste det väl bo någon? Det skandalomsusade HSB Malmö befinner sig i ett läge där HSB Malmös ledning inte bara måste bygga fastigheter utan HSB Malmö måste också lägga lite kraft på att bygga upp förtroendet för HSB Malmö såväl som för HSB i stort. HSB Malmö, HSB Skåne och HSB Nordvästra Skåne har en tuff tid framför sig eftersom alla HSB-regioner i syd så tydligt visat på allvarliga problem i organisationen. Jag tror heller inte att media kommer att sluta med att informera om de problem som finns inom HSB.

> Däremot kommer jag fortsättningen inte att ge mig in på analyser och mejlväxlingar av det slag att det framstår som en ständigt pågående debatt, utan enbart bekräfta att jag fått mejl.

Claes, återigen, du behöver inte analysera något. Detta klarar jag alldeles utmärkt själv, och det kommer jag att fortsätta med.

Det är sedan tråkigt att du finner mejlväxlingen med mig som en ständigt pågående debatt, men vi har inte haft en debatt. Jag har ställt en fråga, och du har på alla tänkbara sätt försökt undvika att bemöta denna fråga. Det är inte vad jag vill definiera som en debatt. Om du svarat på min fråga i det första mejlet så kunde saken ha varit utagerad väldigt snabbt. Sedan är det inte jag som gör att du upplever min enda fråga som en pågående debatt, det är dina undvikande svar som skapar detta.

Du säger att du endast kommer att bekräfta att du tagit emot mejl när du får frågor som du upplever som känsliga för dig?
Så det kontaktformulär till dig som nu precis lagts ut på HSB Malmös webbplats är alltså bara en bluff?
Eller du menar att det bara är specifikt mina frågor du kommer att (fortsätta) undvika?

Jag ska berätta en sak här. Vid ett tillfälle skrev jag ett kort inlägg om GEAB. Det tog bara ett par dagar så kontaktade GEAB:s ledning mig, och vi hade en lång debatt om detta inlägg där jag informerade om ett problem i deras organisation. Längre än den kommunikation du och jag haft. Och då ska man jämföra detta enda lilla inlägg om GEAB med de tusentals sidor jag skrivit om HSB Malmö. Varför tycker du inte att du, som ordförande i HSB Malmös styrelse, ska ha en dialog med mig, med detta i åtanke? Varför ska min kontakt med GEAB, som jag inte har någon "relation" till, vara mer omfattande än en dialog med dig i den medlemsorganisation jag tillhör och när jag har Sveriges största sajt om bostadsrätter?

Återigen vill jag understryka att min dörr står öppen till en diskussion i denna aktuella och specifika fråga. Jag hoppas att du respekterar min önskan att reda ut de anklagelser du riktat mot mig, så att vi kan lägga detta bakom oss, och se framåt.

> Med vänlig hälsning
> Claes Caroli

Jag finner Claes Carolis svar frapperande, och kan inte låta bli att undra hur en medlemsorganisation kan ha en så nedvärderande syn på medlemmarna. Claes Carolis svar är denna gång riktade till mig, men Claes Carolis svar visar på en otroligt nonchalant inställning mot medlemmarna rent generellt.

Ett privat företag som betett sig så här mot sina kunder hade snabbt gått i konkurs. Men i en medlemsorganisation som HSB Malmö tycks det vara helt naturligt att behandla medlemmarna på ett respektlöst sätt.

I det kooperativa HSB handlar det inte om att värna om medlemmarna, och om man inom HSB tror att man kan bete sig så här så kan det bara i förlängningen sluta på ett sätt. Medlemmarna har ingen föreningsfrihet att lämna HSB (vilket någon borde anmäla), men det har däremot föreningarna. Styrelserna kommer att bytas ut, och efterhand som de byts ut så kommer föreningarna att lämna HSB. Hur länge kommer HSB att finnas kvar?

stephan
2008-10-15, 11:19
Claes Caroli, chef för utredningsenheten på Trygg Hansa.

"Vid ett inbrott är det lätt att den som blivit bestulen lägger in några extra solglasögon eller skivor för att ticka in självrisken", säger Claes Caroli."

Rätt man på rätt plats?

Myggan
2008-10-15, 12:45
"Enligt Claes Caroli finns dock goda möjligheter att jaga fuskare genom Internet. Bloggar, fotoalbum
och egna hemsidor ger en god insyn i försäkringstagarens grad av aktivitet.
– Många resultat från idrottstävlingar läggs också ut på Internet, säger Claes Caroli."

http://www.wrf.se/spionmal.htm

En sån gubbe ska inte sitta i en HSB styrelse!

Admin
2008-10-15, 13:29
"Enligt Claes Caroli finns dock goda möjligheter att jaga fuskare genom Internet. Bloggar, fotoalbum och egna hemsidor ger en god insyn i försäkringstagarens grad av aktivitet.

Det är kanske det som är förklaringen till att det är så otroligt tyst från HSB Malmös styrelse och att det inte läggs ut någon information på HSB Malmös webbplats om vad som händer i HSB Malmö?

Skulle styrelsen lägga ut information så kan ju medlemmarna få en "god insyn i styrelsens grad av aktivitet".