handdator

Visa fullständig version : Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden


Admin
2008-09-10, 15:52
Får man ha sex om man bor i en bostadsrätt?

När jag lämnade min bostad i morse så hade någon anonym bostadsrättshavare satt upp följande meddelande i trappuppgången;

Ni är inte ensamma...

Vi är VERKLIGEN inte intresserade av ert skrikande när ni har SEX eller bråkar.
Kan ni dämpa er!!!

Det är trevligt att ni tycker om varandra men inte så j-la högt.

Om ni inte accepterar detta kommer det att gå till styrelsen för det är inte trevligt att höra på.

Boende i huset


http://hotpot.se/Bild1/sex.jpg


Detta med referens till bostadsrättslagen;


När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2 (https://lagen.nu/1991:614#K7P12S3N2).
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket (https://lagen.nu/1991:614#K7P9S1) första meningen, skall föreningen

1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.


:DOm du har någon rolig eller udda lapp som varit uppsatt eller som du kanske t.o.m. själv tänkt sätta upp i din förening så lägg gärna in den även i detta forum.

Admin
2008-09-22, 20:20
Ännu en lite kul lapp som satts upp i trappuppgången till en brf;

http://hotpot.se/Bild1/brf-meddelande.jpg

Vi verkar inte vara så snälla mot varandra alltid i föreningarna. :25: