handdator

Visa fullständig version : Gemensam el i brf - byta elleverantör


Micke1
2008-09-09, 15:16
Är där någon som vet fördelar och nackdelar med gemensam el?
(Föreningen levererar el till de boende)

Admin
2008-09-09, 16:00
Finns det några nackdelar med gemensam el?

Den här sammanställningen säger väl en hel del om denna fråga om gemensam elmätare;

Skillnader mellan egen mätare och kollektivmätare.

Med egen mätare är det du som är elkunden och har enligt ellagen rätt
att byta elhandlare,
till avbrottsersättning vid avbrott som är längre än 12 timmar. Nätföretagens utbetalningar av avbrottsersättning är beloppsreglerade i ellagen. Beloppen avser varje elkund, oavsett hur många personer eller hushåll som är knutna elkunden,
till skadestånd vid elavbrott (gäller konsumenter, inte näringsidkare),
att få din elmätare kontrollerad om du misstänker att den går fel,
att bli informerad i god tid innan ditt elhandelsavtal går ut.Har du egen mätare står du själv för både nät- och elhandelsavtal. Det betyder att du betalar en nättariff till nätföretaget och ett pris för din el till elhandlaren.


Med en gemensam mätare i fastigheten är du inte elkund i lagens mening. Då är istället fastighetsägaren/bostadsrättföreningen elkund.
Det betyder att;
du inte väljer elhandlare, det gör fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen,
nätföretaget inte äger den fördelningsmätare eller undermätare som kan sitta kvar i din lägenhet sedan tidigare,
du inte har rätt till avbrottsersättning och skadestånd vid elavbrott, det har däremot din fastighetsägare eller förening,
du inte kan åberopa ellagen för att få ditt hushålls fördelningsmätare kontrollerad om du misstänker att den går fel,
du betalar ingen nättariff, det gör fastighetsägaren/föreningen,
du inte betalar för din el direkt till elhandlaren, det gör fastighetsägaren/föreningen. Du har därmed sämre kontroll på om du betalar ”rätt” pris för din el,
avtalet mellan dig som direktkund till nät- respektive elhandelsföretag måste avslutas innan du upphör att vara elkund. Detta för att undvika att du begår ett avtalsbrott. Kontrollera när ditt elhandelsavtal löper ut innan förändringar görs,
du inte har självklart rätt till en elmätare för ditt hushåll. Utan egen elmätare förlorar du möjligheten att kontrollera din elförbrukning.Det är alltså viktigt att förstå att du med en kollektiv mätare i fastigheten inte längre i ditt enskilda hushåll är elkund i lagens mening.

Kollektivmätning avrådes från av experter!

Med stor sannolikhet kommer nätföretagen att utveckla nya tjänster eftersom de nya mätarna är mer tekniskt avancerade än de gamla. De flesta nya mätare kan till exempel läsa av din elförbrukning varje timme. Det ligger i framtidens linje att du som kund ska kunna bli mer medveten om din elförbrukning, både för att påverka din elnota och för att kunna spara energi.

Se även;
Krav på individuell mätning (IMD) av värme och vatten 2014 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18344)

stephan
2008-09-09, 16:40
Med gemensam el slösar man?


Brf Vädurens elkostnad 2007:
5 556 398 kr, 901 lhg, boyta 63 521 kvm

För att kunna jämföra kan vi dra av 20% av kostnaden för fastighetsel.
En siffra jag fått av vattenfall.

5 556 398-20% kvar avrundat: 4 450 000 kr
4 450 000kr:901 lgh = 4938 kr/lgh
4 450 000kr:63 521kvm = 70kr per kvm.

Jag vet att detta är mycket höga siffror, men blir nog lätt så när elen ingått i avgiften i 35 år i föreningen.

Lägg gärna ut era siffror också.

Admin
2008-09-09, 16:55
I min brf har vi inte gemensam el.
Jag tror och hoppas att det inte är så vanligt, dvs i de fall där kostnaderna per medlem inte fördelas enligt respektive medlems förbrukning... vilket självfallet är helt galet!!!

Jag kan därför bara redovisa siffrorna för föreningens gemensamma utrymme och gård (240 lägenheter).

Elavgift 268 472 (2006-09-01 -- 2007-08-31) 248 523 (2005-09-01 -- 2006-08-31)
Dvs 1 118 kr per medlem (fg år = 1 036 kr).

Hoppas det finns någon mer med gemensam el som kan redovisa kostnaderna för elförbrukningen.

För en mer korrekt jämförelse bör antalet kwh per lägenhet (boyta) redovisas.
Vad som är normalt, lite eller mycket känner jag inte till.. men just därför blir en jämförelse intressant.

Micke1
2008-09-10, 12:10
Lösningen jag hade tänkt mig är att alla bostadsrättshavare har mätare som föreningen debiterar i efterhand.
Vad jag har förstått så försvinner en del avgifter som t ex abonnemangsavgift, fasta avgifter, etc.
Sen måste elkostnaderna sjunka eftersom man blir större kund i upphandling som följer.
Är där någon förening som har sådant system idag?

Admin
2008-09-10, 12:44
Ja, en lösning där man har en mätare mot leverantören och sedan en mätare per lägenhet, är avsevärt bättre... det enda tänkbara alternativet.

Med denna lösning ska man få endast en ab.avgift/fast avgift mot elleverantören.

Men frågan är vilka andra kostnader man får?
Serviceavtal, fast avgift, löpande kostnader mot leverantör av system?

Hur ser garantier ut?

Hur ska varje enskild medlem kunna veta/kontrollera att föreningen debiterar rätt?

Sedan är frågan hur mycket man kan pressa priserna bara för att man är en större elkund?

Det är många frågor (säkert många fler utöver de jag tagit upp här).

Jag vet ingen som har ett sådant system, men det skulle vara intressant att höra erfarenheter, och vad kostnaderna egentligen blev i slutänden.

Den leverantör som erbjuder ett dylikt system måste uppge referenser som man kan kontakta.


Ett företag som sätter upp sådana system lär vara Iprobe.
Iprobe AB grundades år 2000 och är ett svenskt företag som utvecklar och säljer teknik, system och drifttjänster för automatiserad mätdatahantering. Bland Iprobes kunder finns både energibolag och organisationer som Riksbyggen, HSB.
Detta företag grundades år 2000, men köptes upp (2006) av elmätarkonsortiet Entity Group.
Enligt vissa uppgifter gick Iprobe i konkurs.

Se; Avläsning av mätarna sker via datakommunikation - HSB Östergötland (länk ej kvar)

Entity Group är ett av världens fem största elmätarkonsortier med över 2 000 anställda och global försäljning i 30 länder. Företagsgruppen omfattar produktion, ett antal utvecklingscenter samt global försäljning av energimätare och automatiska fjärravläsningssystem.


Iprobe saknar webbplats, och till min stora förvåning hittar jag ingen webbplats för Entity Group (de måste naturligtvis ha en webbplats någonstans, men det fantastiska är att den i alla fall inte går att hitta vid en snabb sökning).

I rapporten Individuell mätning och debitering i flerbostadshus (http://www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2008/individuell_matning.pdf) (januari 2008) finns en hel del intressant information.
Bl.a. kan man se att en genomsnittsförbrukning på 165 kWh/m2 och år är ett för högt värde.

Av rapporten framgår saker som HSB inte informerar medlemmarna om;


HSB är en kooperativ organisation med riksförbund, 33 regionala HSB-föreningar, 3.860 bostadsrättsföreningar och 357.000 lägenheter. När det gäller energifrågor har HSB centralt just nu ett interregnum sedan den mångårige energichefen Lennart Berndtsson lämnat sin post och någon efterträdare i skrivande stund inte tillträtt. HSB har ett påtagligt decentraliserad organisation, vilket bl a medfört att man har två olika hyresaviseringssystem (ett tredje är på väg ut) och att enskilda HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar kan ha någon form av IMD, då oftast enbart el.

Påtagligast inom HSB är det utvecklingsarbete som bedrivs av en projektgrupp med företrädare för tolv av de regionala HSB-föreningarna. En av utgångspunkterna är att energin svarar för ca 25 % av de totala boendekostnaderna och att det finns stora möjligheter till energieffektivisering. En annan utgångspunkt är att de kommunikationslösningar som behövs för IMD kan användas för en rad andra tjänster som olika larm, bokning osv; på så sätt behöver IMD inte stå för hela investeringen. En tredje grundsten är att HSB genom sitt hyresdebiteringssystem också kan fakturera en lägenhets resursförbrukning på ett enkelt och billigt sätt.

Tanken är att HSB skall utveckla ett system som erbjuds HSB-föreningarna och bostadsrättsföreningarna, som själva har att avgöra om de vill använda systemet eller ej. I detta skall kunna ingå mätning av el, värme, varm- och kallvatten. Mätvärdena skall inte bara kunna överföras till HSBs hyresdebiteringssystem utan också finnas på varje boendes ”Mina sidor” på HSBs portal. För el och vattenmätning ser man inga problem, däremot är frågan om värmemätning betydligt svårare. När man i nyproduktion kan ordna värmetillförseln med en stam kan flödesmätning komma i fråga. För befintliga fastigheter väger man radiator- och temperaturmätning mot varandra och finner att det väger över till den senares fördel. Argumenten är dels att temperaturmätningen inte tar med värmeflöden som de boende inte kan påverka (främst transmission genom inner- och ytterväggar) och dels att den ger inte bara de boende utan också fastighetsägaren incitament att energieffektivisera.

Av projektrapporten (Olofsson, 2007) framgår att man lägger ner ett avsevärt arbete på att utveckla kravspecifikationer både för mätning, överföring, debitering och andra tjänster. Inte minst lägger man vikt vid att utveckla generella gränssnitt för att undvika inlåsningseffekter mot enskilda leverantörer. Man har också gått ut med en offertförfrågan baserad på en verklig fastighet och utifrån de erhållna svaren funnit att IMD är lönsamt redan vid 10 % minskning av förbrukningen.
En av HSB-föreningarna har kontaktats av regionens elnätsföretag, som vill byta tjänster med HSB. Elnätföretagen skulle inte bara läsa av sin egen elmätare utan också de andra mätarna i lägenheten. I gengäld skulle HSB svara för faktureringen också av el.
När man läser rapporten, som verkar vara späckad med fakta, så börjar man dock undra vad HSB (och de som skrivit rapporten) pratar om.
Man har också gått ut med en offertförfrågan baserad på en verklig fastighet och utifrån de erhållna svaren funnit att IMD är lönsamt redan vid 10 % minskning av förbrukningen.Jämför man äpplen med päron inom HSB?
Det blir inte någon minskad elförbrukning med mindre än att man jämför med ett system där alla medlemmar delar lika på elräkningen oavsett individuell förbrukning.

Admin
2008-09-11, 12:32
Ju mer man kollar upp om företaget Iprobe AB i Stockholm, desto mer märkligt ter sig detta företag.

Företaget har, som jag nämnt, ingen webbplats.

De säger sig vara ett svenskt företag, men i styrelsen ingår tre personer, varav två (släkt med varandra?) är bosatta utanför EES (namnen på dessa personer låter turkiska i mina öron, men jag vet inte).
Den tredje personen i styrelsen är VD:n för Cewe Instrument.

Bolaget registrerades 2006, men har ännu inte lämnat sitt första bokslut.

Moderbolag: Cewe Instrument Aktiebolag

Allt kanske står rätt till, men det finns onekligen bitar som gör att man blir lite osäker om detta företag.

Owen
2008-11-20, 20:50
Jag tror att Iprobe emanerar från ett samarbete mellan Vattenfall och HSB från början. Vattenfall steg ur och även HSB så småningom. VDn drog sig successivt ur via underordnade uppdrag i styrelsen. Företaget bytte namn. Man valde nytt folk med med en profil mot mobil telefoni. Man ville väl skapa en ny "marknad." Givare och och annan utrustning som man stoppar in i lägenheterna kan ju kommunicera trådlöst.

Man ska ju mäta allt i en bostadsrätt. Det har ingen lyckats göra på ett seriöst sätt tidigare. Man har gjort en hel del försök med pengar från Energimyndigheten. HSBs energichef har sammanställt dessa och redovisat försöken. Alla försök har gått åt helvete. Det enda intressanta är att man har misslyckats på olika sätt. En exposé över konsten att misslyckas.

När det gäller Iprobe borde man få en redogörelse över mätfel som deras utrustning har. I stället talar man om att man erbjuder si och så många punkter. Kort och gott en grav varning utfärdas för detta företag. Varför skulle de lyckas med något som ingen annan lyckats med? Det gäller att följa i spåren efter detta företag och göra en utvärdering snabbt. Faller inte aktiviteten på läppen, bör man inte tveka att meddela omgivningen.

Owen
2008-11-20, 22:16
Att man i en bostadsrättsförening ska ha central upphandling av el råder det ingen tvekan om. Jag har en god vän som har individuell upphandling av el. För 1 år sedan betalade han 65 % mer per kWh. Det är kort och gott en bra affär med centralt inköp. Det är ju en ekonomisk förening trots allt.

Därtill vill många ha individuell mätning och debitering av el. Jag kan berätta att jag inte är någon vän av detta förfarande. Förutsättningen är att man har mätare som kan mäta el. Inte såna som det står 800 pulser = 1 kWh. Först ska man kunna mäta, sen ska man ha något vettigt att mäta. Är mätning av el vettigt?

All energi som tillförs en lägenhet utgör en del av uppvärmningen. Det gäller kroppsvärme från människor (85 W per person i vila), solinstrålning genom fönster (cirka 1 kW för ett normalstort fönster) och all elanvändning (belysning, matlagning, TV-tittande, datorer och annat). Med värmesystemet i drift plus dessa tillskott ska inomhustemperaturen bli cirka +22 grader. Detta fungerar i regel ganska bra.

Om man börjar mäta el måste syftet således var att sänka temperaturen inomhus. Sjunker inte temperaturen kan man möjligen spara elenergi men knappast någon energi totalt sett. Det är ju detta man ska göra om man vill spara pengar.

Vad händer? Om jag har termostatventiler i ett värmesystem eller elradiatorer med termostater kommer ju temperaturen inomhus att vara konstant. Minskar man eltillförseln, ökar värmetillförseln från radiatorsystemet till lägenheten. Den som sparar el - som mäts - får lägre kostnad för el. Emellertid är temperaturen +22 grader. Detta innebär att andra medlemmar betalar uppvärmningen. Det tillförs mer värme i en lägenhet där man sparar elenergi. Det rättvisa i detta kan diskuteras. Besparing utan någon uppoffring alls.

Har man konventionella radiatorventiler kommer värmetillförseln också att öka. Hur mycket beror av radiatorkonstruktionen,

Sparar jag el, får jag lägre kostnad och mina grannar betalar mitt ökade värmebehov. De som pratar för indiviuell elmätning kan väl inte var så demoniska. De förstår väl bara inte.:4:

mäklare
2008-11-21, 01:14
Jag lutar nog åt owens spår.

Man ska komma ihåg att syftet är att minska elkonsumtionen med ett förändrat beteende. Inte minska energikonsumtionen genom förbättrad teknik, som t ex tilläggsisolering eller isolerfönster.

Själv godtar jag bara investeringar som innebär oförändrade beteendemönster och som är ekonomiskt försvarbara (går med vinst).

Jag blir därför skräckslagen när jag läser citatet i Admins citat:
Man har också gått ut med en offertförfrågan baserad på en verklig fastighet och utifrån de erhållna svaren funnit att IMD är lönsamt redan vid 10 % minskning av förbrukningen. Man kan alltså inte ens räkna hem investeringen förrän de boende släcker sina lampor var 10e timme, stänger av frys/kyl var tionde timme, låter bli att laga mat 3 dagar i månaden osv.

Som Owens frågeställning påpekade. Är ökade energikostnader för uppvärming medräknade i den kalkylen?

Jag är definitivt inte intresserad av att offra 9% av min energi till någon elmeckare.

Admin
2008-11-23, 16:25
Denna fråga om individuell elmätning är mycket intressant.

Om man bara ser det ur ett perspektiv så är det ingen tvekan att det kan bli svårt att motivera att gå över till individuell elmätning (för dem som inte har det redan).

Men det finns en hake.
Man kan inte bara se det som att det handlar om att medlemmarna ska ändra sina elkonsumtionsvanor. För det första så är det enda sättet för detta att man själv får bära sina egna kostnader, men det viktiga är följande;

Uppvärmningskostnaderna är alla föreningars högsta löpande kostnader.
I t.ex. min brf har vi fjärrvärme. När jag känner mig lite frusen så drar jag igång mitt elelement. Men så länge jag vet att jag själv får ta kostnaden för den energi som detta elelement slukar så är jag ganska restriktiv med att nyttja el-elementet. Jag värmer då hellre upp mig med lite aktivitet, en kopp te eller kanske en liten hutt.

Jag vet också att många reglerar värmen i sin bostadsrätt genom att alltid ha full sprutt på elementen och sedan öppna fönster/balkongdörr. Vissa har fönster/balkongdörr öppen året runt. De med inglasade balkonger låter dem utan inglasade balkonger betala för deras uppvärming av balkongerna.

De med inglasade balkonger låter också värma upp sina inglasade balkonger på vintern med hjälp av elvärme... så länge de vet att föreningen betelar för detta.

Så i ett större perspektiv är nog individuell mätning av elen det enda alternativet.

stephan
2008-11-23, 19:13
Smartare elfördelning.
Rätt planerad kollektiv el måste vara bäst?

Brf Väduren byggdes mellan 1969-1972.
Stommen av bostadsrättsföreningar kom till i det så kallade miljonprogrammet.
HSB skulle om det legat i deras intresse kunna hjälpt alla sina föreningar och visat på vad som är bäst för föreningarna avseende tillexempel elhantering.

Men så fungerar inte HSB, de vill suga ut varenda krona av sina medlemmar de bara kan,
De få undantagen av styrelser som ser till "medlemmarnas ekonomiska intressen" lyser också med sin frånvaro.
Och det blir sämre och sämre.

El i brf Väduren 901 lägenhetr.
Kollektivt sedan starten.
Elkostnader per år:
1977 - -15kr per kvm boyta
1987 - -22kr per kvm boyta
1997 - -52kr per kvm boyta
2007 - -88kr per kvm boyta

2007 - 63 500kvm, kostnad 5 556 398 ger 88kr kvm bostadsyta.

Normaltrean = hälften av lägenheterna är på 80kvm, vilket gör en elkostnad på 7140kr per år.

Om man generöst tar bort 25% i fastighetsel från detta 1760 (högt räknat i vår förening) så kvaratår det 5280kr i elkostnader för en normaltrea på 80kvm,

En mycket dyr kostnad för föreningen (varje medlem), som är följden av att "spara" diskuterats väldigt lite, och "slösa" blir följden av detta och att alla boende (nästan) inte tänker i några besparningstermer, allra minst styrelsen.

Styrelsen lade för 2 år sedan en motion om att övergå till individuell elmätning/betalning.
Utan underlag, inte den minsta förklariing att först måste ju dagens betalning ersättas till hushållen innan var och en får separata månadskostnader för elen.
Vilket skulle visat att de allra flesta skulle "tjäna på affären".
Nej sa stämman förståligt. Trots detta (styrelsen hade räknat med ett ja och redan beställt nya elmätare för 7 500 000 kr) sattes nya mätare upp.

På företagets hemsida gick det att läsa att även mätningssystemet (därav priset?) köpts upp, men det ljuger styrelsen om.

Jag får väl skriva en motion till nästa års stämma med förslaget att alla (med utgångspunkt från treorna på 80 kvm) får avdrag på avgiften någon månad med den summa som de "tjänat in på elbesparningar under ett år".

Som ni förstår kan man som utgångspunkt med dagens förutsättningar lägga ett högt utgångsvärde, t ex 4 500 KWH på ett år. Först då skulle medlemmarna i bostadsrättsföreningen "börja tänka elanvändning"?

Admin
2008-11-23, 19:47
Ja, där HSB skulle kunna göra mest nytta för föreningarna där gör tyvärr HSB minst.
Så länge medlemmarna inte bryr sig om någonting kommer HSB heller inte att börja arbeta för medlemmarna, tyvärr.

Men jag hängde inte med riktigt. Hur menar du att den kollektiva elen måste vara planerad för att den ska kunna vara bättre än individuell elmätning som upphandlas kollektivt?

Jag vill nog ändå hävda att det finns inget som bättre kan styra medlemmarnas elkonsumtion neråt än just att man får betala för sin egen förbrukning. Alltså sett i ett helhetspespektiv. Att det sedan krävs ytterliggare åtgärder (inkl. åtgärder som ligger utanför föreningens makt och ansvarsområde) är en annan sak, men grundförutsättningen anser jag vara individuell mätning (med som referens bl.a. till mitt tidigare exmpel med central uppvärming kontra el-element).

Naturligtvis är det absurt att göra som i din brf och lägga fram förslag utan underlag. Det visar bara att de som lägger förslaget inte utrett något och att de inte har en susning om vad de själva håller på med.

Micke1
2008-11-24, 11:44
Hur man än vrider och vänder på gemensam hushållsel så sparar man in en slant.
Eftersom abonnemangsavgiften samt en del fasta kostnader sjunker för bostadsrätten.
Även om bostadsrättsföreningen får en högre kostnad för sitt el abonnemang så är där en differens som går på plus.

Admin
2008-11-24, 11:51
Man får inte blanda ihop olika saker.
Vi pratar om individuell mätning.
Man kan ha individuell mätning men gemensam hushållsel och fastighetsel.

Med gemensam hushållsel sparar man pengar (som regel).
Med gemensam hushållsel + individuell mätning (enl. mina tidigare argument) sparar man ännu mer pengar.

totiki
2008-11-25, 11:50
Alla besparingar är av godo.
Kostar åtgärden mer än man sparar är det av ondo. Man måste sätta en rimlig avskrivningstid så att nya innovationer under tiden inte ger än större besparingar innan den förra är avskriven.
Owen har rätt anser jag när han menar att vissa besparingar läggs endast på grannen istället. Om besparingen ska göra nytta måste förbrukningen minska totalt sett. Annars har bara fördelningen ändrats. Därför är mekaniska lösningar att föredra som termostater och isolering exempelvis.

EUs energiffektivitetsdirektiv kommer innebära individuell mätning av värme och varmvatten också, samt el.
Kostnaden för att införa detta system kommer aldrig att kunna tjänas in om inte den totala förbrukningen minskar.

Det kan vara bra att veta förbrukningen hos varje bostadsrätt ur ett rättviseperspektiv men är helt ointressant ur ett energiförbrukningsperspektiv om det inte leder till minskad förbrukning. Om EU sätter särskild förbrukningsskatt på tillförd värme över +22 grader och på el över ett visst antal kWh/kvm/år kommer kanske en förbrukningsminskning att märkas. Men det blir också kallare i Norden, fast inte i södra Europa, så rättviseperspektivet förskjuts men finns där likväl.

Admin
2008-11-25, 12:07
Därför är mekaniska lösningar att föredra som termostater och isolering exempelvis.
Jo, fast termostater har ändå den bristen att de oftast står inställda på full rulle för värmen.
Många gör i min brf (skam till sägandes även jag själv ibland) och reglerar i stället temperaturen genom att öppna balkongdörren (vissa har balkongdörren öppen året runt).

Och isolering är tveksamt. Något som diskuterats sedan tidernas begynnelse, och än idag finns det väl ingen som vet vad som är bäst när det gäller isolering.
När nu fastigheter, enligt OVK, måste ha stora hål i väggarna ut där kylan drar in som en frisk fläkt året runt, utan möjlighet att reglera så kanske man kan fråga sig varför man då skulle isolera.

Vi är ganska hårt styrda av EU, och vi lär aldrig kunna påverka EUs direktiv om individuell mätning av el, värme och vatten. Gäller bara att den individuella mätningen genomförs på ett bra sätt, precis som du säger Totiki, så att det verkligen sammantaget blir en minskad förbrukning.

stephan
2008-11-25, 12:33
Ni pratar om EUs krav på individuella mätningar.

Här måste man väl också förtydliga vad som menas med individuell mätning.
Det kan inte handla om individuell mätning på "lägsta nivå" det vill säga varje förbrukare?

På elsidan finns finns idag krav på timavläsning när en mätare ombesörjer fördelning av el av ett visst mått.

Från 1:a juli 2006 är det mätare som säkras till +63 Ampere?

Myggan
2008-12-16, 15:00
"Individuell elmätning – status
Styrelsen har sedan tidigare beslutat att individuell elmätning skall införas i föreningens bostadsrätter."

En sådan stor förändring måste beslutas av en stämma! Fel eller rätt?

"Vi har valt att jobba med Home Solutions då de visat ett fördelaktigt pris på lösningen och installationsjobbet men även visat på en hållbar lösning för drift, fakturering och framtidssäkring."

Är inte detta bolag nyligen sålt till HSB?

Läs hela "Myggnytt" på denna länk (http://www.brfmygganett.se/Myggnytt/Myggnytt.december.2008.pdf).

Gemensam El - väsentlig förändring, stämmobeslut
Styrelsen har redan beslutat om gemensam el.
Kan en medlem fortfarande dra styrelsens beslut om individuell elmätning inför Hyresnämnden?
(Några bostadsrättshavare i Myggan Ett vill att jag ska hjälpa dem att skriva en anmälan till hyresnämnden)

Detta måste ju vara en STOR väsentlig ändring i en bostadsrättsförening?


Home Solutions - Referenser (http://www.homesolutions.se/modules/hs_info/index.php?id=8)
Sedan starten har ett stort antal bostadsrättsföreningar valt Home Solutions energisparande lösningar. Resultaten är genomgående framgångsrika och både vi och våra kunder delar gärna med oss av dem.

stephan
2008-12-16, 23:32
HSB köpte in sig på Home Solutions för 6 år sedan, nu har man sålt sin del.

Jag var på studiebesök hos en HSB-förening i Gävle när HSB precis hade köpt in sig i detta företag och blev visad en förening som gjort elbesparingar enligt deras koncept.

Ordförande i denna bostadsrättsförening visade glatt att medlemmarna fått 12 öre/per kilowatt-timme billigare el.

Vad han inte sa då var att föreningen fick betala 10 öre per KWH till HSB för att HSB fixat avtalet. Föreningens medlemmar tjänade 2 öre/KWH, resten gled elegant ner i HSB:s fickor.


Styrelsebeslut eller stämmobeslut med införande av individuell elmätning?
Om styrelsen i brf Myggan inte har vett att låta medlemmarna besluta om att övergå till indivuell elmätning/betalning kan de alltid skylla på att de är lekmän?

Men att HSB:s representant Annika Ebenholm, som tydligen också bor i föreningen, inte ser till att detta blir ett stämmobeslut är rent ut sagt "äckligt".

Att det är en "STOR väsentlig ändring" är självklart.

Jag vet inte om medlemmarna fått mer information än man kan läsa sig till på föreningens hemsida, men om så inte är fallet är detta egenmäktigt förfarande av styrelsen anser jag.

SJÄLVKLART MÅSTE FÖRENINGSSTÄMMA BESLUTA OM MAN GÅR ÖVER TILL GEMENSAMHETSEL I ALLA DESS FORMER.

Nedan kan man läsa information om att gå över till individuell betalning för el i en brf. Detta samtidigt som man skulle ha en stämma (maj 2008).

Sedan kan man läsa (se Myggans inlägg) att styrelsen sedan tidigare beslutat om individuell elmätning/betalning, och att det nu genomförs.

Varför tog inte styrelsen upp detta för beslut på stämman, så de resterande 2/3 av föreningsmedlemmarna också fick en chans att tycka till?
Varför "rätar" man inte nu ut de problemställningar som tydligen fanns i maj?
Blir man klok på om det verkligen blir billigare?

Dyrare för en del, lite billigare för en annan del:11::11:

När ska styrelserna inse att det är medlemmarna som ska bestämma?


"Individuell elmätning
Ca en tredjedel av föreningens medlemmar tog chansen att få information om kommande individuella elmätning. Det ställdes också en del frågor både till styrelse och representanten för Metrima Home Solutions och några av dem återges här:
Skall alla få elmätare från elbolaget nu?
Nej, den mätare som installeras köps in och ägs av föreningen.
Hamnar mätaren i lägenheten?
Nej, den monteras i särskilt utrymme i anslutning till lägenhetens huvudsäkring.
Behöver vi dra nya elkablar?
Nej. Men systemet stöder en uppgradering och ev byte till tre faser.
Får vi en extra elräkning?
Vår förhoppning är att räkningen kommer tillsammans med avgiftsavin från HSB.

Blir det dyrare för oss nu?
För storförbrukare, ja. För de allra flesta kommer kostnaden att bli ungefär densamma, för de som förbrukar lite till och med lägre.

Hamnar kostnaden för elen ovanpå nuvarande månadsavgift?
Nej, avgiften kommer först att sänkas schablonmässigt baserat på andelstalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) eftersom det är så kostnaderna för elen (och allt annat) fördelas idag. Den kostnaden man får är sedan för faktiskt förbrukat antal kWh."

Admin
2008-12-17, 14:26
Gemensam El - väsentlig förändring, stämmobeslut
Styrelsen har redan beslutat om gemensam el.
Kan en medlem fortfarande dra styrelsens beslut om individuell elmätning inför Hyresnämnden?
Jag tror inte det låter sig göras i något läge. Vad jag minns på rak arm (utan att ha kollat) så ingår inte detta i vad hyresnämnden behandlar.


Hyresnämnden (http://www.hyresnamnden.se/Templates/Pages/DV_InfoPageNarrow.aspx?id=2168&epslanguage=sv)
Kan man hitta något här om övergång till individuell el finns på hyresnämndens bord?

Owen
2008-12-19, 01:14
Det råder uppenbarligen förbistring på detta område. Om man mäter tillförd el och kopplar det till individuell debitering gör bostadsrättsföreningen naturligtvis vinst om man ligger under snittet för alla bostadsrätter. Förbrukar man totalt sett mindre får man en lägre elkostnad.

HSB har mätt besparingar i spannet 4 - 30 % besparing i ett antal föreningar. Emellertid gäller detta den rörliga kostnaden. Idag ligger den kostnaden i området 40 - 50 öre per kWh. Jag räknar med att en som drar åt livremmen rejält kan spara 100 kWh per månad. Detta innebär att vinsten per dygn är mindre än kostnaden för en cigarett. Elbesparing kan hänföras till filantropisk verksamhet. Att bygga om ett helt hus, som inte redan har mätare kan bara inte räknas hem.

Ovanstående förutsätter att inomhustemperaturen sjunker inomhus när man sparar elenergi. Sjunker inte temperaturen sparar man inte någon energi. Energi är all energi. Elenergi är just bara elenergi. Varken mer eller mindre.

Vad som sker är att värmesystemet tillför mera energi om man sparar elenergi. Den som sparar el får lägre kostnad och övriga medlemmar i föreningen får betala den ökade uppvärmningskostnaden av denna persons lägenhet.

När man ska spara energi i en lägenhet (om vi betraktar driftsättet) finns bara 3 sätt.
Det första är att vara försiktig med varmvattnet.
Det andra är att hålla fönster stängda vintertid.
Det tredje är att sänka inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen.

Var försvann elmätning, lågenergilampor osv. Dessa åtgärder är bara en variant av åtgärd nr 3. Om man med dessa åtgärder inte sänker temperaturen inomhus sparas inte någon energi alls. Således: Släcker man en lampa, sparar man elenergi. Men om man sparar energi, står skrivet i stjärnorna.

Nu behöver man ju inte alls elmätare eller lågenerilampor och annat för att försöka sänka temperaturen. Betydligt mer effektivt är att skruva ned termostaten. Det kostar ingenting. Det lönar sig. Om man exempelvis sänker inomhustemperaturen 3 grader, minskar kostnaden för energi med 20 %. Detta gäller all energi, som tillförs bygganden (el och värme). Investeringskostnad 0 kronor.

Jag gjorde ett experiment. Köpte två termometrar graderade i tiondels grader. Tanken var att jag skulle mäta hur mycket temperaturen sjönk i lägenheten när jag släkte ljuset och gick till sänks. Till min förvåning ökade !! temperaturen under natten. Hur ska detta förklaras? Jag sliter med frågan som det brukar heta.

Man kan naturligtvis bara spara energi totalt sett om elenergi är det enda energislag som tillförs. Exempelvis på midsommarafton. Då är det emellertid så ljust att man inte behöver någon lampa. Och sen är man ju inte hemma heller.

Hoppas att jag har stimulerat till tankearbete med detta.:4:


Jag tror att Vattenfall och HSB startade ett mätbolag tillsammans. Vattenfall steg av efter ett tag och HSB sålde senare sin del till någon eller några av de anställda. Bolagets namn var Home Solutions. Bolaget har ömsat skinn till Iprobe.
Nytt folk har kommit till i styrelsen. Home Solutions f d VD har successivt dragit sig ur. Så har jag uppfattat det hela.

Mitt råd. Håll medlemmarna skadeslösa! Låt andra försöka mäta först! Jag har bara sett forskare kunna mäta med hyfsad noggrannhet. Men då har huset byggts till mätutrustningen. Inte mätutrustningen tillförts huset.

totiki
2008-12-19, 09:11
Såvitt jag har förstått har Owen helt rätt här.
Det har kanske uppstått missförstånd om sakfrågan?

Det går inte att spara energi med mindre än att man sänker förbrukningen av energi. Det är annars stor risk att kostnaden för samma energi fördelas på andra inom föreningen.

Kanske kan man spara kostnader genom diverse åtgärder. Främst genom ett bättre avtal, men om denna besparing äts upp av investeringskostnaderna är det en meningslös förändring. Då medför själva förändringen i sig också ett högre energiuttag.

Så man måste skilja på vad man är ute efter. En mindre energiförbrukning eller en lägre kostnad. Det ena är inte nödvändigtvis avhängigt det andra.

Man kan iallafall aldrig marknadsföra förändringen/föreningen som av "grön" natur p g a detta. Då är det bättre att köpa utsläppsrätter för pengarna. Det gör lika liten eller kanske lite större nytta.

clabbe
2008-12-19, 10:55
Stephan, du hävdar med emfas att detta är en väsentlig ändring.
Kan du motivera varför det är en väsentlig ändring? Om det innebär en ändring i andelstal ska det givetvis tas på en stämma men annars lär det väl inte bli någon enorm skillnad i kostnad gentemot att det går på månadsavgiften?

stephan
2008-12-19, 14:57
Vad är väsentlig ändring i en bostadsrättsförening?
Björn Lunden, som HSB oftast hänvisar till och som är välkänt kunnig i bostadsrättsfrågor skriver i boken Bostadsrätt.
"Föreningsstämman ska besluta om stora förändringar främst om- och tillbyggnader"
"Styrelsen kan besluta om små förändringar rena reparationer och underhåll (för normala belopp)"
"En försiktig styrelse ser alltid till att låta föreningsstämman fatta de viktiga besluten, om det inte är allt för bråttom".

Vilket tycker du ligger närmast tillhands i denna fråga?

Min erfarenhet i denna fråga härrör sig från vad som hänt i brf Väduren, som finns att läsa under annat ämne.
Stämman har en motion om att gå från gemensam till individuell elmätning/betalning.
Inte ett ord om hur styrelsen tänkt sig avräkningen, massor med andra frågor obesvarade. Stämman sade nej till detta. Styrelsen beställde (hade beställt) nya elmätare till en kostnad av 7 500 000 kr.

Det som sker i Myggan nu är omvänt men fortfarande skulle jag som medlem vilja veta en hel del, som man hade haft chansen att fråga om styrelsen om man låtit beslutet tas på föreningsstämman.

Några frågor avseende informationen.
Är inte ny kabeldragning och byte till 3 fas en tillbyggnad?
Hur kan man säga att storförbrukare får en högre kostnad nu?
Vad kostar investeringarna?
Varför tjänar de som förbrukar lite, lite?
Var ligger vinsten i denna investering?


Gemensam eller individuell el?

En boende i brf väduren har skrivit en motion avseende att gå från gemensam el till individuella elkostnader.
Till saken hör att revisorn informerat att styrelsen tagit in jurist för att besvara motionen.

Resumé:
I 40 år har föreningen funnits och haft gemensam el. Idag är kostnaderna för all el i föreningen 6,5 miljoner kr. Delat på 900 lägenheter blir det 7 220 kr per bostadsrätt.

För 2 år sedan tog styrelsen egenmäktigt beslut att installera elmätare i lägenheterna för cirka 9 miljoner. Förslag på stämma om övergång till individuell eldebitering avslogs av stämman (mest för att styrelsen inte gjort någon vidare analys och förklaring till hur det skulle påverka de boende).

Nu har man fått en detaljerad plan på detta i motionen och lämnar följande intetsägande svar på en så stor fråga:
"Styrelsens förslag till svar på motionen:
Styrelsen delar motionärens synpunkter om att inte lågförbrukaren ska subvensionera högförbrukaren. Att debitera elförbrukning individuellt skulle ekonomiskt gynna de flesta bostadsrättsinnehavare i föreningen och enligt statistiken markant minska föreningens totala elförbrukning.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och att så snart möjligt övergå till en individuell eldebitering".

Vad har juristen gjort? Uttömmande förslag från styrelsen (kanske tidsbrist de har ju bara haft 4 månader på sig sedan motionen kom in). Hur tror ni beslutet blir?

Myggan
2008-12-19, 16:45
Om en bostadsrättsförening haft gemensam el sedan 1971 och styrelsen på eget bevåg ändrar detta till "enskild el" utan att ens frågar bostadsrättshavarna vad de anser om detta kan inte vara rätt.

Kostar det ingenting att lägga om elen till enskild mätning?
Jobbar Home Solutions gratis?

Vad sparar föreningen? Påstående: Det blir dyrare!
Stora familjer kommer att skrika högt när de får sin första elnota, men då är det för sent.

Vad jag menar är att det är bättre för en styrelse att samarbeta och ha en DIALOG med sina medlemmar.