handdator

Visa fullständig version : Parabol problem i brf


seak
2008-09-07, 16:42
Jag bor i BRF Tibble, och bor i markplan med uteplats. jag har en monterad parabol på min altan som finns på utsida av bostaden. Nu vill styrelsen ta bort min parabol. De tycket parabol ska endast finns i balkongen.

Men jag som har ute plats och borde "har rättigheten" lägga/ ställa/ bevara vad jag vill på min ute plats, så borde dem inte kunna acceptera det? Eller ska bara plocka bort min parabol? Eller att de tar givet att man inte vet sina rättigheter?

Jag tycker att jag bör ha rätten och ställa vad jag vill på min del av uteplats eller altanen. Jag har har ju mina utemöbler, min grill, mina blomkrukor som står ute på min altan, det har dem inga problem med men så fort det är en parabol så blir de ALERGISKA mot "metalltallriken". Det är så att jag har inte heller så stor parabol, bara 65 cm, den syns knappt.

Styrelen gömmer sig bakom de vanliga argumenterna så som ;
parabolen kan blåsa bort, kan ramla ner på någon huvud eller skada någon.
T o m har jag hört att det inte passar alltså utseendemässigt, dvs det inte snygg för fasaden på byggnaden.

Min fråga hur MÅNGA har dött av en parabol ? Om man jämför med allt annat som människon skadas av.

Francois
2008-09-07, 18:57
Jag tycker att du ska ha kvar din parabol där den finns. Enligt likhetsprincipen kan inte styrelsen tillåta andra att ha paraboller på balkongen och inte du, på altan. Om det skulle finnas en säkerhetsrisk så är parabolen ändå farligare på balkongen är på marknivå. Som du säger själv, den är ofarlig.
Försök med att argumentera med likhetsprincipen, alltså att alla ska behandlas på lika sätt, för att hävda din rätt att ha parabolen kvar.

dick
2008-09-08, 14:25
Jag kan tänka mig att det finns reglerat i era stadgar eller trivselregler hur man får eller inte får ha parabol. Av vilken anledning spelar ingen roll, för har medlemmarna beslutat en sak så är det så. MEN LIKHETSPRINCIPEN GÄLLER!!! och får man ha parabol på balkongen så bör man rimligen få ha det även om man inte har balkong. Nu tycker ju många människor att parabol är fult, och det starkaste skälet till att dissa dessa diskar är just pga fulhet. Genom att ställa parabolen på balkongen så syns den inte helt enkelt. Det är ju synd att just parabol på uteplats har förbisetts hos er, men vad säger styrelsen om att du ställer din parabol där den skulle ha stått om du hade en balkong? Kan de motivera ett nej då och ändå leva upp till likhetsprincipen?

seak
2008-09-09, 18:45
jo.. jag har balkong men jag får inte in någon signal alltså balkongen ligger på felsida av bostaden. de verkar som vill inte någon parabol överhuvudtaget. sen har jag funderat över vad skulle de säga om jag hade en parabol som bara står på min ute plats alltså jag förvarar min parabol ute. den är bara ställt där. Man har väl friheten och ställa det man vill på sin ute plats. jag har ju mina ute möbler, min grill, mina blomkruker, dessa verkar inte vara någon problem.

Sen vill inte dem någon ska sticka ut utanför hus fasaden. folk har ju sina plaggor som fats uppsatta alltså hängande.

Vi får se vad som händer.

TACK FÖR ALLA SVAR JAG FÅR IN FÖR DETTA ÄMNE.

Admin
2008-09-09, 21:03
Styrelsen ansvarar för fasaden men efter vad du berättat så ser jag inte hur styrelsen skulle kunna neka dig att ha parabolen på väggen till din uteplats.

Om möjligt ännu svårare skulle det bli för din styrelse att neka dig att ställa din parabol på din uteplats.

Det har diskuterats mycket parabol tidigare.
Här har du en sammanställning av en lång diskussion som vi tidigare haft i ämnet;
Vad får en styrelse göra? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7)

dick
2008-09-11, 07:24
Du skriver "Jag tycker att jag bör ha rätten och ställa vad jag vill på min del av uteplats", men så är det naturligtvis inte. Det verkar ju orimligt att du skulle få ha en husvagn där t.ex. Jag är inte jurist, men om det finns ett stämmobeslut angående paraboler, och det står i trivselregler, stadgar eller något nyttjandeavtal för din uteplats vad som gäller så är det det nog det som gäller. Lite är det väl som med Sveriges lagar; en del är konstiga men gäller ändå fram till att en ändring är klubbad av riksdagen. De som sitter där (i riksdagen eller er styrelse just nu) får inte bara fatta beslut som strider mot tidigare tagna och nedskrivna beslut.

Sedan är det ju sällan som allt finns tydligt reglerat och det kan vara frågan om att tolka era regler för paraboler och uteplatser. Och vid den tolkningen finns det ju helt klart utrymme för galenpannor i en styrelse.

Sedan vet jag inte vad admin menar med att styrelsen inte skulle kunna hindra dig att ha parabolen på väggen till din uteplats, men jag förutsätter då att han syftar på något annat än fasadväggen.

Jag tycker att du skall skriva en motion till stämman för att få klart vad som gäller. Det är ju rimligt att alla skall kunna ha parabol om nu några tillåts ha det. Det finns trots allt en grundlläggande princip om att ingen skall gynnas eller missgynnas i en förening (om det inte finns sakliga skäl).

Admin
2008-09-11, 10:23
Jag instämmer. Det finns vissa gränser för vad man får ha på sin uteplats, men en parabol lär ingen kunna neka eller ge ett gångbart skäl till varför man inte skulle kunna ställa denna på sin uteplats.

Dock ser jag inte att det ska behövas. Enligt den information jag läst här så ska det gå utmärkt att i detta specifika fall placera parabolen på väggen, utan att styrelsen ska behöva lägga sig i detta (mer än i form av en kontroll att parabolen är korrekt uppsatt).

Förklaring
Vad jag menade med att styrelsen inte kan hindra någon i detta specifika fall från att sätta upp en parabol (som dessutom är såpass liten) på fasadväggen är följande;
Det måste finnas ett giltigt skäl för att neka någon att sätta upp en parabol. Enligt de uppgifter vi fått här har den aktuella styrelsen bara uppgivit ett skäl och det är att parabolen kan blåsa bort och skada någon.
Detta faller på sin egen dumhet.
Då ska man ta ner alla träd, plocka bort alla bilar och fästa allt som finns med järnkedjor i marken. Allt kan blåsa bort och skada någon.

Det handlar i detta fall om en parabol på väggen till en uteplats! Det handlar inte om en balkong.
Styrelsen behöver bara kontrollera att parabolen är korrekt uppsatt (eller själv ansvara för uppsättningen).
Regler är bra att ha, men man ska inte rida på dessa i oändlighet, bara för att visa sin makt.

Jag håller med om att en motion känns nödvändig för att tvinga styrelsen att klargöra hur de resonerar.


Trivselregler (http://hotpot.se/hsb-ordningsregler-brf.htm)
Jag vill korrigera vad du nämner om trivselregler.
Trivselreglerna är oftast generellt utformade och tar endast upp helt självklara saker (som kanske - och tyvärr - inte alltid är självklara för alla).
Ofta (nästan alltid?) är trivselreglerna något som medlemmarna inte varit med om att ta fram eller som medlemmarna ens godkänt. Det är något styrelsen antingen hittat på egenhändigt eller kopierat från någon annanstans (se Trivselregler (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-26) under rubriken en bit ner; "Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-26)", med exempel på hur helt galet trivselregler kan skrivas).

Trivselregler har därför i sig inget juridiskt värde.

seak
2008-09-11, 23:15
tack för inlägget "dick", Själv klart en person med "hjärna " skulle inte parkera en "husvagn" på sin ute plats. Om man får ställa sina ute möbler eller blom krukor som ibland kan vara jätte stora.

Det var därför skrev jag att jag får väl ställa och jag menar STÄLLA det jag vill på min ute plats. De kan väl inte säga till mig att jag inte får ha en parabol ställt på ute platsen.

Borde inte mina grannar som klagar på min parabol. som nu ska det var mot "trivselregler". Sen är ju att styrelsen har hotat en annan medlem med Kronofogden, om han inte tar när sin parabol som är månterad på vindskydd. De resonerar att man inte får använda föreningen mark. Men i helvete man man får ställa sina ute möbler på föreningen mark innanför sin uteplats. men jävla parabol får man inte ha.

Vi nu många medlemmar som har paraboller och som vill ha parabol. därför håller vi på skriva en motin till styrelsen. Eftersom man inte visste var motin vad. det kan vara lite jobbigt och formulera sig.
Sen har jag tagit lite del av andra trådar i forumet om hur man skriver en motion. det kan vara svårt och få sin vilja genom. när styrelsen är verkligen inte villigt och inte en vill lyssna på oss..

dick
2008-09-12, 08:22
Som jag sa, så är jag inte jurist, men om trivsel- eller ordningsreglerna är antagna av stämman (det vet vi ju inte nu) så har de nog en juridisk status som liknar stadgarna (i alla fall enligt en jurist som jag har talat med om detta).

Sedan om att få sätta fast parabolen i fasaden. Fasaden är föreningens, och att borra och sätta fast något där innebär att man underlättar för vatten att tränga in där. För att undvika framtida tvister om ansvar vid skador och kostnader så tror jag att det är klokt att vara restriktiva mot att låta medlemmar göra åverkan på fasaden.

En annan vinkling på parabol i fasaden är att det kan behövas bygglov för att sätt upp en sådan. Bygglov krävs ju för sådant som ändrar utseendet på huset. Det är dock inte föreningens fråga, utan kommunens.

Sedan skriver du (Seak) att det kan vara svårt att få sin vilja igenom när styrelsen inte vill lyssna. Här föreligger ett allvarligt missförstånd. Det är inte styrelsen du skall övertyga, utan alla andra medlemmar och delägare i föreningen. Det är dom som skall tycka till, överväga fördelar mot nackdelar, risker mot kostnader och till sist rösta för eller emot din motion. Och när det gäller motion om parabol, så tänk på att motivera varför du vill kunna ha parabol om ni har kabelteve med tusen kanaler att tillgå. Det motargumentet kommer säkert att komma upp.

Admin
2008-09-12, 09:59
Trivselregler/Ordningsregler
Om trivselreglerna är antagna av stämman, och om detta har protokollförts på ett tillfredsställande sätt, och om trivselreglerna inte förändrats sedan stämman tagit sitt beslut, och om trivselreglerna överensstämmer med "ortens sed" och om trivselreglerna inte strider mot stadgar i övrigt, och om trivselreglerna inte strider mot förenings- och bostadsrättslagen eller övriga lagar så kan trivselreglerna ha ett visst värde vid en juridisk bedömning.

Det är dock inget som mig veterligen har stöd i lagen på något sätt att trivselregler ska beaktas, utan det är upp till de involverade i varje enskilt fall att hävda trivselreglernas relevans.

Hur ofta trivselregler antas på stämmor vet jag inte, men det har aldrig skett i min brf och jag har aldrig sett att så skett i de hundratals med stämmoprotokoll som jag gått igenom från andra brf:ar. Min gissning är därför att trivselregler mycket sällan fastställs på stämman, även om detta naturligtvis är hur det ska gå till.

Har en jurist sagt till dig att trivselreglerna har en juridisk status som "liknar" stadgarna så vill jag påpeka att denna formulering inte betyder något. Vad då "liknar"?

Om alla om-satser ovan stämmer så kan trivselreglerna ha ett visst värde vid en juridisk prövning, ja.
Det är synnerligen viktigt att påpeka att trivselregler aldrig i något läge kan jämställas med stadgar.
Trivselregler ska spegla andra regelverk, och då är det i praktiken inte trivselreglerna man utgår från, utan i stället de regelverk som ligger till grund för trivselreglerna.
Jag kan garantera att t.ex. trivselreglerna (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-26) i min brf har noll och intet värde i ett juridiskt sammanhang!

Fasad
Jag håller med dig. Det hänger lite på vad för typ av fasad det är, men som jag nämnt tidigare i detta ämne tycker jag det är en faktor att ha med i bedömningen.

Bygglov
Jag kan ha fel, men jag har aldrig hört talas om att bygglov behövs för parabol, speciellt inte för en så liten parabol som det här är frågan om.

Vem ska man påverka?
Jag anser att i en väl fungerande brf så ska man kunna föra en dialog med styrelsen, och man ska kunna påverka densamma. Styrelseledamöter som bara kör över medlemmarna, och som inte lyssnar på medlemmarna, och som agerar maktfullkomligt, har inte i en styrelse att göra.
I ett sådant läge ska medlemmarna gå till andra medlemmar för att påverka så att styrelsen byts ut till en styrelse som ser till medlemmarnas bästa.

Motioner lämnas in till styrelsen inför behandling av först styrelsen och sedan av stämman, men även om den riktas till övriga medlemmar i brf:en så är de även riktade till de medlemmar som ingår i styrelsen.

Rent generellt så rekommenderar styrelser avslag på alla/de flesta motioner per rutin, så det gäller därför att formulera motioner på ett sätt där man redan i motionen täckt upp styrelsens argument för avslag.

Se;
Hur skriver man en motion? (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm)

dick
2008-09-12, 11:32
Ja, just hur trivselreglerna har kommit till vet vi ju inte, så att säga att de är strunt rätt av är kanske svårt.

Vad juristen sa ordagrant kommer jag inte ihåg, men huvudprincipen är att om en stämma antagit trivsel- eller ordningsregler som i övrigt inte går stick i stäv med svensk lag, så är vad som står i dessa att likna med stadgar så till vida att medlemmar skall respektera vad majoriteten beslutat. Sedan vet jag att det är en stor skillnad på många andra sätt, men det tror jag inte hör till saken just i detta fall.

Vad det gäller bygglov för parabol, så har jag hört talas som att detta varit föremål för diskussion, fast jag vet inte hur långt det gick. Det gällde dock en "gård" med paraboler och antenner på ett hustak. Men detta var mer som kuriosa, och som jag sa, inget för föreningen att komma med. Men vill någon vara besvärlig så kan det nog bli en fråga för byggnadsnämnden.

Och sedan till vem man skall påverka. Tyvärr finns det knäppgökar bland styrelseledamöter (så även bland enskilda medlemmar) och det går inte alltid så lätt med kommunikationen. Men om styrelsen uppenbarligen beter sig illa och leker polis så borde det inte vara några problem att övertyga stämman om läget och rösta bort dem. Har man sedan bra argument för sina idéer och motioner så borde det inte heller vara några problem att få igenom dessa. Men allt detta är beroende av medlemmarnas engagemang och röster på stämman. Skriv bra och motiverande motioner så får du kanske medlemmarna med dig. Får du inte det så acceptera att du bor i ett kooperativt ägt fastighetsbolag där majoriteten bestämmer och där egenintresset kommer i andra hand.

...och jag glömde säga det (för jag känner att jag har varit lite motsträvig) att någon slags huvudprincip för en styrelse måste ändå vara att tillåta så mycket som möjligt så länge det inte tär på ekonomi, egendom eller trivsel.

Admin
2008-09-12, 12:01
Jag tycker inte att du varit det minsta motsträvig. Du har fört fram många intressanta synpunkter som jag finner mycket värdefulla!

Jag vill rekommendera alla att läsa de s.k. trivselreglerna (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-26) i min brf så att alla kan se hur helt galet det kan bli när dessa tas fram av en oengagerad och okunnig styrelse som inte vill involvera medlemmarna.

Problemet med att övertyga en stämma är att dåliga styrelser ofta har en liten grupp gelikar som stöttar dem, plus att det också ofta saknas medllemmar som vill ställa upp på förroendeposter och som därför kan ersätta en dålig styrelse (dvs minsta möjliga engagemang, vilket drabbar enskilda medlemmar).

Jag tycker inte att man någonsin ska acceptera varken en dålig styrelse eller en dåligt fungerande förening. Det är i praktiken aldrig majoriteten som bestämmer. Det är i bästa fall majoriteten av den minoritet som går på stämman (och det kan ibland vara så få som några procent av medlemmarna). Det finns mycket att säga om detta.

totiki
2008-09-12, 12:19
§1. I de flesta stadgar brukar vara i stil med "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen..." det kan betyda nästan vad som helst, men är ofta användbart i de flesta fall, också.

Tyvärr är det väl så att det man inte gör själv blir aldrig gjort. Det är därför de flesta styrelser består av andra än en själv. Enda sättet att ändra på detta är att själv ställa upp. Då blir man tyvärr tvungen att driva andra frågor än de man själv vurmar för också. Andras frågor. Det är lätt att förstå vart engagemanget hamnar.

seak
2008-09-13, 15:15
jo.. det var mycket bra information man fick här. och tackar för det.

Jag hade fått en brev från HSB, på updrag av styrelsen,: det som stått i brevet var;
"" Vid utomhussyn finner vi att ni monterat parabolantenn på er uteplats. Detta är ej tillåtet, parabolantenn får endsat placera på balkong samt ingen del får finnas utanför fasaden.
Ni uppmannas att omgående dock senast den 12 Dec/ 2008 ta bor parabolen.""

Som svar skrev jag till dem:
Jag har fått ert brev angående min parabol.

Jag hittar ingen anledning varför det är inte tillåtet ha min parabol på min altan. Min parabol är inte monterad som du har skrivit i ditt brev. det har egen ställning som den står fast med och är ställt på min altan.Jag tycker jag har rätt och ställa en parabol på min ute plats även jag inte använder den. jag har många andra saker som är ställt och står på min uteplats, dem verkar vara inte någon bekymmer. Med tanke hur mycket skit medlemmarna i Brf.Tibble har på sina ute platser så borde min parabol (som är ställt på min altan) vara minsta bekymret för styrelsen.
På den sidan av min bostad har jag ingen balkong därför måste min parabol vara på den sidan om jag ska överhuvudtaget ha något nytta av min parabol. jag vet inte hur mycket ni vet om tekniken men en parabol måste ha frisikt och måste vara riktad mot rätt håll.jag får se vad de svar.

Admin
2008-09-13, 17:33
För det första!

Generalfelet här är att medlemmar inte ifrågasätter något när de informeras om att något inte är tillåtet... eller i andra situationer.

Om din styrelse inte är skrivkunnig, utan måste betala HSB för att de ska skriva detta enkla lilla hotbrev till dig så måste du fråga HSB på vilket regelverk de baserar sig att detta inte skulle vara tillåtet.

För det andra!

Du måste få svar på frågan från styrelsen varför de anser att det är ok att ha en parabol på balkong men inte på altan, och om de inte förstår att de på detta sätt, i strid med lagen, särbehandlar dig som medlem.

För det tredje så verkar det ju snurrigt att HSB inte ens vet vad det handlar om, innan de skickar ut sina hotbrev.
Så mycket bryr sig HSB om medlemmarna!

För det tredje!

Jag tycker att du t.o.m. ska ha rätt att fästa din lilla parabol på väggen (i samråd med styrelsen). Om styrelsen inte vill detta, kräv en skriftlig förklaring.

Ge dig inte i denna fråga !

stephan
2008-09-18, 10:07
Det finns lösningar för paraboler.
http://arbetarbladet.se/kultur/1.131335

Admin
2008-09-18, 10:37
Info från TT (i Arbetarbladet);
Bråken kring parabolantennernas vara eller icke vara på landets hyreshus har varit många och känslorna heta. Men nu har Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och de allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo enats kring en rekommendation i frågan, skriver de i ett pressmeddelande. I korthet går rekommendationen ut på att hyresgästen får sätta upp en parabol, men först efter samråd med hyresvärden och bara om värden inte "har befogad anledning att motsätta sig detta". Befogad anledning kan exempelvis vara att skador riskerar att uppstå på fastigheten eller att parabolen på något sätt kan medföra risk för säkerheten. Rekommendationen kan skrivas in som en standardklausul i nya hyresavtal. Därmed kommer ingen lagskärpning att krävas på området.

Samt GP (23/6 2008)
Rätt att ha parabol stärks

En hyresgäst har rätt att sätta upp en parabol om värden inte "har befogad anledning att motsätta sig detta". Detta har nu är nu Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och de allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo kommit överens om.
Befogad anledning kan vara risk för skador på fastigheten eller risk för någons säkerhet. Parabolen får inte heller stjäla utsikten för någon annan granne.
- Tidigare kunde man vräkas om fastighetsägaren inte tillät paraboler av generella skäl. Nu förstärks hyresgästernas rätt, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningens riksförbund.


Varför ingen "lagskärpning" kommer att krävas bara för att Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO gått samman om en rekommendation om paraboler kan jag inte alls förstå.

Den "rekommendation" som de tagit fram tillför dessutom i praktiken inget. Regelverket är minst lika luddigt som tidigare, och lämnar vidöppet för helt fria tolkningar åt precis vilket håll som helst.

Kanske den kompletta rekommendationen är mer meningsfull, och jag ska se om jag kan hitta denna.

Sedan har det i denna rekommendation inte inkluderats alla dem i Sverige som bor i bostadsrätt.

Ingen bostadsorganisation (varken HSB, SBC eller Riksbyggen) vill gå i bräschen för att ta fram en rekommendation avseende paraboler.
Men detta är bara som vanligt. Bostadsorganisationerna gillar luddiga regelverk... vad ska de annars pyssla med om de inte kan roa sig med fria tolkningar av regelverk från fall till fall?

stephan
2008-09-18, 12:42
Det finns lösningar för paraboler.
http://arbetarbladet.se/kultur/1.131335

Se texten under bilden;
"Porträtt av ett hus. Färgglada dörrar på HSB-husen i Erskines Gästrike Hammarby. Fotografen erkänner: delar av parabolantenn bortretuscherad från taket – så idealsamhället är möjligen en liten smula idealiserat i Länsmuseets nya fotoutställning..."

seak
2009-03-04, 00:17
Styrelsen har inte låtit parabolfrågan gå i historien. De envisas om frågan och har skickat två ärenden till Kronofogden som "Betalningsföreläggande och handräckning". Det gällde inte för mig men det var en annan medlem som har sin parabol som jag i sin uteplats, där parabolen är fast med vindskyddet.

Kronofogden beslutade ärendet för parabolhavaren. eftersom han hade avtal för sin uteplats. I avtalets 7.punkt "bostadsrättshvaren skall svara för allt underhåll, alla reperationer samt alla eventuella skador som uppkommer in anledningen av anläggandet av uteplats. ansvaret avser såväl byggnation som mark."

Man blev glad över beslut till vår fördel. Man fick rätt av kronofogden om parabol frågan.

... nu kommer det ett "men" här. Men när jag lämnade min motion om parabol frågan till en styrelsemedlem frågade hon om jag hade någon lösning på frågan eftersom jag inte hade angett det i motion. Som svar sa jag ; min lösning är att vi medlemmar och styrelsen ska tillsammans ska hitta en lösning som gynnar och strävar efter gemensam trivsel för all boende i föreningen.
Men jag såg på henne att det inte skulle gå hem hos styrelsen, eftersom styrelsen inte hadee tagit tag i frågan under så många år och varför skulle de göra det nu?

Hon vände hela snacket och skyllde på "Bostadsrättslagen" att lagen är ett hinder eftersom det lägger ansvaret på ordföranden om det skullle inträffa en skada som orsakas av parabol som kanske skulle ramla ner eller blåsa i väg.
Då frågade jag varför inte styrelse"ordföranden" säger ifrån sig ansvaret och lägger den på parabolägaren. Hon svarade att det inte var möjligt, eftersom det måste ske ändring i Bostadsrättslagen och det skulle gå genom politikerna.

KAN DET STÄMMA DET HON SÄGER??? Jag läste genom bostadsrättlagen men hittade inget om att ansvaret liggger hos styrelsen vid en olycka som orsakas av en parabol. I bostadsrättslagen 9 § stycket. "Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs. "
Enligt det stycket måste jag följa det som har bestämts av styrelsen. Visst tänkte jag.. om styrelsen har ett beslut som gäller parabol borde väl styrelsen hitta någon lösning med, och tillsammans kan vi hitta en lösning föreslog jag. Men hon upprepade fortfarande samma mening att politikerna måste ändra vissa lagar i Bostadsrättslagen. Hon föreslog att jag och andra som har parabol skulle skriva till politikerna om parabol frågan. Få bort ansvaret från strelsen och lägg den på parabolhavaren. Men fan om styrelsen är medveten om en sån sak.. varför har inte de försökt och ändra på den punkten. Om man vet att parabol frågan har pågått i flera år i föreningen. Min diskution med tanten ledde inget vidare. Hon tyckte att jag inte fick ha parabol på min uteplats. Hon verkade inte alls villig och ta fram en lösning.

Vi får väl se... på stämman... vad som kommer att hända. Jag är inte hoppfull.


Skulle nån översätta det här till mig?
P g a den här ORDNINGSLAGEN tillåter styrelsen inte att vi ska ha parabol varken i uteplats eller vid balkongräcket.
3 kap.
3 § Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande
anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom
på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på
offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak,
rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt
att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller
egendom kommer att skadas.

Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar
på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på
någon annan grund är i ägarens ställe.

När jag sist skrev till dem och förklarade att det inte fanns någon förbud om parabol i Bostadsrättslagen, då svarade de med hänvisning till ovan stående ordningslagen 3 kap, 3 §.

Någon som an tipsa var kan jag vända mig?

Trötter
2009-03-08, 13:38
Tolkningen som jag gör av §3 första stycket är att alla anordningar som är uppförda på allmän plats, "en allmän plats är en sådan yta som alla får beträda". Så om §3 första stycket ska tolkas korrekt så är t ex en lekplatsställning av något slag som ett barn ramlar ner eller håller på att att skada sig på av någon anledning, då skall denna fara avlägsnas eller avhjälpas omedelbart.

Vi återgår till ditt problem med parabolen. Såvitt jag har förståt så är denna placerad på marknivå och på din uteplats som inte är allmän plats, för jag antar att du inte tillåter att det springer en massa obehöriga människor på din ute plats.

Jag anser att styrelsen har helt fel i detta med att du ej får ha en parabol på den yta som är ansluten till din bostad för det är ingen allmänplats som vem som helst får beträda utan ditt medgivande

Denna ordningslag reglerar enbart allmänplatser och inte din ute plats...

Seak jag har skrivit en text som du skulle kunna ge styrelsens ordförande.

Till styrelsen för BRF Tibble
Namn Styrelsens ordförand

Denna lag som ni i föreningen tillämpar för att diskriminera mitt parabol innehav är ej korrekt tillämpad i mitt ärende.

Kap 3 §3 första stycket reglerar anordningar på allmänplats och inte enskild tomt eller liknade yta som är upprättad för en begränsa och rglerad population.

Så den slutsatsen jag gör i detta ärende är att jag kan behålla min parabol enligt den placering jag har valt, för jag anser att placeringen är säker och fackmässigt utförd på min ute plats.

Med Vänliga Hälsningar
Seak

Francois
2009-03-08, 19:08
Jag tycker att trötter tolkar texten inte helt rätt, men man vet för lite om var denna parabol skulle hänga.
Om den ska hänga på utesidan av en balkong, eller på väggen eller ett tak där det finns risk att den ramlar ner på en allmän plats (marken inom föreningen är nog att betrakta som en allmän plats), då utför parabolen en fara. Därfr sk den "avhjälpas utan oskäligt dröjsmål"

Och andra sidan, om den är fackmässigt moterad, utför den ingen fara. Däremot kan det finns andra orsaken än fara för att förbjuda paraboler, t.ex. estetik, om det står nåt om detta i stadgarna.

Trötter
2009-03-08, 20:19
Jag tycker att trötter tolkar texten inte helt rätt, men man vet för lite om var denna parabol skulle hänga.
Om den ska hänga på utesidan av en balkong, eller på väggen eller ett tak där det finns risk att den ramlar ner på en allmän plats (marken inom föreningen är nog att betrakta som en allmän plats), då utför parabolen en fara. Därfr sk den "avhjälpas utan oskäligt dröjsmål"

Och andra sidan, om den är fackmässigt moterad, utför den ingen fara. Däremot kan det finns andra orsaken än fara för att förbjuda paraboler, t.ex. estetik, om det står nåt om detta i stadgarna.

Om Francois läser från början av inlägget så kommer det att klarna om var denna parabol är placerad.

Som jag tolkar det som Seak förmedlar i sitt inlägg. Så är parabolen placerad på ute platsen = altanen som är lokaliserad till markplan som jag antar tillhör bostaden. Och därmed inte är allmänplats, så jag har svårt att se hur denna §3 i kap3 i ordningslagen som styrelsen i BRF Tibble försöker att tillämpa för att få bort Seakes parabol i detta ärende. Denna lagen om ordning Kap 3. §3 behandlar inte enskild, privat yta som det är när det gäller altaner och ute platser utan enbart allmänplats.

Det kan förvisso vara så att parabolen är monterad på ett sådant sätt att någon del av parabolen är utanför altanen. Då kan det föranleda att lagen skulle kunna tillämpas. Rekommendation till Seak är att montera Parabolen på ett sådant sätt att inte någon del av parabolen befinner sig utanför altanen.

Om nu parabol skulle vara bristfälligt monterad och därmed ramla ner så är fall höjden inte så stor eftersom den är placerad nära marken och där med är faran för att någon skulle skada sig i det närmaste obefintlig.

Vilka regler som finns i Seaks förening vad gäller estetik. Det får Seak gärna redogöra för, så ska jag försöka tolka dessa till Seak fördel vad det gäller parabolen.

Francois
2009-03-08, 22:45
Håller med dig Trötter. Jag hade inte sett att det var samma gamla inlägg om parabolen, trodde det var en ny parabol det handlade om.

Parabolen är på marknivå på en altan. Det får absolut stå kvar. De har inget att argumentera med.

seak
2009-04-01, 21:03
hej igen ..
jag hade skrivit en Motion til Styrelsen. den led så här..

PARABOL ÄR EN MÄNNSKLIGRÄTTIGHETParabol är en männskligrättighet enligt EU-domstols beslut som handlar om informationsfrihet, 2008.
Det instämmer vi med.Parabolen är en stark ankynyttning till våra länder och dess vardag för oss som är multikulturella i samhället. Men styrelsen under många år har försökt och ta vår enda anknyttnings möljighet samt rättigheten från oss medlemmar i Tible Brf. Styrelsen har hotat med vräkning och skickat ärenden till Kronofogden om några medlemmar.
Styrelsen tycker att parabolen är " skadorisk" för människor i området och b la det inte passar hus fasaden.
skadorisken innebär att;
"parabolen kan ramla ner om det är monterad på balkong räcket"
"Parabolen kan blåsa iväg och skada någon om det monterad på uteplats."
Vi anser att ingen av de påstående stämmer i verkligheten som det bygger inte heller på något teknisk fakta.
vi anser att styrelsen har andra åsikter om sina medlemmar som parabol. Det väcker visa funderingar hos oss som är drabbade att vi känner oss inte välkomna och att en parabol skulle vara nedsättande för området. Om styrelsen verkligen ser saken på det visset, då tycker vi att styrelsen har en fiendligt tänkande. Vi står emot en sådan åsikt som är kränkande.
Det har funnits medlemmar som flyttat från Tibble pga parabol frågan.
VI anser att styrelsen agerar som hyräsvärd och behandlar sina medlemmar som hyresgäster. Styrelsen ska ha mer öppensyn över parabol konfilikte. Konflikten har funnits i många år ingen lösning har dabaterats fram. Det äe 10-tal medlemmar som har parabol just nu, det finns även flera som vill ha parabol.
Syftet med motionen är att vi ville uppmärksamma alla medlemmar om parabol konflikten i vår förening. Tillsamans kan vi hitta en lösning so gynnar och strävar efter en gemensam trivsel för alla boende i Tibble BRF.Nu i 16 april är det årsstämma..
Strelsen har skrivit svar på min motion;

"Brf Tibble tillåter parabolantenn på egen balkong under förutsättningen att den inte monteras på föreningens byggnad eller mark.
Föreningen är som fastihetsäager ytterst ansvarig för föremål i anslutningen till fastighetens fasad. Om något händer är det styrelsen , och den som ordförande som har det straffrättsliga ansvaret.
Det anledningen till att föreningen inte tilåter att parabolantenn får sticka ut utanför huskroppen.
Föreningen har att följa stadgar och lagar.Enligt lagen om ekonomisk förening ska alla medlemmar behandlas lika. Därför kan styrelsen inte särbehandla medlemmar som t ex bor på nedre botten.
Föreningens bostadshus är placerade i nord/sydlig riktning, vilket försvårar användningen av parabolantenn.Detta kan vi inte ändra på, men genom att föreningen satsar på utbyggnad av kabel/digital-Tv förbättras våra möjligheter att kunna se många kanaler också från andra länder.
Om lagstiftningen ändrar gällande det skraffrättsliga ansvaret så är styrelsen för föreningen berdd att ompröva sitt beslut.
Med denna skrivelse anser styrelsen att motionen är besvarad."

vad tycker ni om detta svar. jag vet inte om ska skriva tillbaks nåt.. eller hur blir det nu . kommer min motion tas upp i årstämman..
MVH/ seak

hundkokare
2009-04-04, 15:50
Vet inte i vilket typ av hus du bor i, antal våningar menar jag. Det kan ju finnas en chans att föreningen godkänner en väl monterad parabol på taket av huset.
I vår förening tillåter vi INGA paraboler utanpå huset, vilket jag tycker är bra då det ser skabbigt som fan ut om man tittar på hyresrätterna runtomkring.

MikHo
2009-04-04, 18:38
Har du möjlighet att montera parabolen på ett stativ som är monterat på mark? Alltså inte förankrat i huskroppen?

tette
2014-04-15, 11:46
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3467690.svd

Som vanligt när det skrivs om bostäder så verkar det som skribenterna lever kvar på 1800talet.
Denna artikel kastar man in i tidningen utan att fundera 10 sekunder på alla om och men.