handdator

Visa fullständig version : HSB:s viktigaste fråga enligt HSB


Admin
2008-03-03, 16:51
På ordförande- och VD-konferensen som hölls för alla HSB:s ordföranden och VD:ar den 5-6 februari 2008 så kom man fram till att den enskilt viktigaste frågan för HSB är klimatfrågan.

Klimatfrågan?

Jag vill inte förringa klimatproblemen men är det verkligen rimligt att detta är den absolut viktigaste frågan för en bostadsorganisation som HSB?

Så det bristande engagemanget inom HSB och HSB:s bostadsrättsföreningar är inte ett problem?

Ingen av övriga följande punkter är något som HSB tycker är av vikt och intresse?;

Stämmor som genomförs felaktigt av HSB.
Bristande medlemsinformation från HSB.
Medlemmarnas bristande förtroende för HSB.
Bostadsrättsföreningar som hoppar av HSB.
Bristen på demokrati inom HSB.
Bristen på demokrati inom bostadsrättsföreningar.
Bristen på ärlighet och uppriktighet inom HSB.
Bristen på insyn för medlemmarna i HSB.
Bristen på insyn för medlemmarna i HSB:s bostadsrättsföreningar.
Oengagerade fullmäktigeledamöter som varken skriver motioner eller informerar sina medlemmar om vad de gör eller vad som händer.
Ett totalt insynsskyddat HSB Riksförbund som inte står på medlemmarnas sida.
De för HSB negativa uppgifterna om HSB i media (som skumma bostadsaffärer inom HSB Stockholm, VD:ar och styrelseordföranden som samarbetar för att höja sina löner och arvoden, VD:ar som begår så allvarliga brott att de till och med hamnar bakom lås och bom, etc).
Bristande kompetens i Brf-styrelser.
Dåliga och jäviga valberedningar som missköter sina uppdrag.
Bristande och genomgående dåliga lagar för bostadsrätter, där det i princip inte finns något skydd alls för enskilda medlemmar.
Urusla stadgar där medlemmarnas rättigheter inte tillvaratas.
Ineffektiv organisation där det inte är någon kvalitet i det som görs.
Byggandet av annat än exklusiva och extremt dyra lyxbostäder (som tycks vara det HSB nästan enbart riktar in sig på idag när det gäller nyproduktion).
Etc., etc. i nästan all oändlighet.Det är förmodligen så att HSB Riksförbund, som tydligen inte har något annat att pyssla med, har dragit igång ett miljöprojekt, och det som HSB Riksförbund gör blir då med automatik det viktigaste för HSB.

Hade HSB Riksförbund, VD:ar och styrelseordföranden haft någon som helst kontakt med verkligheten och medlemmarna så hade de sett vilken enormt stor och svår uppgift HSB står inför när det gäller att demokratisera verksamheten och anpassa den till 2000-talet, innan HSB självdör.

Det är beklagligt att HSB inte har någon förståelse för de problem som finns. Så länge HSB går runt med sina skyglappar så kommer inget att bli bättre.

Jesper
2008-03-03, 17:06
Det hela låter ju inte klokt...

Myggan
2008-03-03, 17:12
Att flytta fokus är HSB experter på!
:mad:

Admin
2008-03-04, 14:29
Jo, så fort det finns något känsligt eller besvärligt för HSB så är det precis som du säger. Ta bort fokus från detta så fort det bara går, i stället för att ta tag i problemen.

Den nästviktigaste frågan för Sveriges alla styrelseordföranden och VD:ar inom HSB var tydligen att bostadsrättshavare inte ska betala mera boendeskatt än boende i övriga upplåtelseformer.

Precis som i klimatfrågan så är HSB Riksförbund drivande här. HSB i övrigt tycks inte ha några synpunkter om något, utan det är hela tiden den del av HSB som har absolut minst kontakt med verkligheten som får tala om vad som är viktigt. Men denna fråga har i alla fall ett värde för medlemmarna.

HSB nämner i detta sammanhang att någon (oklart vem) bör skriva insändare eftersom fem insändare tolkas som en folkstorm.

Så ser HSB på det när medlemmarna klagar på HSB via insändare.

schrapet
2008-03-04, 17:58
Det glädjer mig att HSB gör krafttag vad beträffar världens klimathot. Jag undrar hur det skall gå för världens isbjörnar som snart inte har några isflak att vila på.
Själv tar jag cykeln till jobbet eller går. HSB cheferna kan ju börja med att sluta köra stadsjeep och cykla dom med! Ett tipps alltså!:10: /SP