handdator

Visa fullständig version : Ska jag betala pga ändringar (ventilation) som föreningen gör i min bostadsrätt?


mijo
2008-09-05, 16:00
Ovanför spisfläkten i lägenheterna i vår bostadsrättförening sitter ett ventilationsaggregat som styr ventilationen i hela lägenheten. För 1½ år sedan bytte vi ut våra köksskåp till en hög kostnad, vi byggde då in detta aggregat i ett skåp, det var det även innan, men vi valde ett högre skåp än det gamla och det blev en del jobb för snickaren att få ihop det.

Nu har styrelsen beslutat att byta ut dessa aggregat mot nya. Problemet är att det är större än det gamla vilket innebär att det inte passar i skåpet (dörren kommer inte gå att stänga). Samma problem hade uppstått även med de gamla skåpen, men det stora problemet blir p.g.a. att våra skåp är högre. Det kommer att sättas upp en vit (alt. rostfri) plåt i en böjd form framför aggregatet, men det är inte tillräkligt högt för att passa våra skåp.

Förmodligen kommer vi att få ta dit en snickare som får försöka hitta på en lösning, men snyggt kommer det inte att bli.

Jag har pratat både med styrelsen och entreprenören som skall göra bytet. Entreprenören har eventuellt ett förslag på att sätta in ett annat aggregat med lite lägre verkningsgrad som skulle passa, men det stora problemet är att styrelsen inte vill lyssna. De säger att de inte kan göra en avvikelse bara för mig, för då måste de fråga alla andra om de också vill byta.

Är det någon som kan ge mig råd vad jag skall göra? Har bostadsrättsföreningen rätt att förstöra mina köksluckor och låta mig stå för kostnaden att rätta till det?

Tacksam för synpunkter.

Admin
2008-09-05, 16:17
Detta är ett problem.

Styrelsen ansvarar för ventilationen i föreningen och därför måste styrelsen vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla alla lagar och regelverk.

Styrelsen har rätt i att de inte kan göra undantag för en medlem (likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062)).

Däremot så är det märkligt om styrelsen inte i förväg informerat medlemmarna på en stämma om vad som skulle komma och hur det skulle påverka medlemmarna. Om ventilationsförändringen påverkar medlemmarnas rum i utseende så skulle jag vilja hävda att det är styrelsens skyldighet att informera om detta. En styrelse kan inte bara gå in hur som helst och förändra hur det ser ut i lägenheterna, men var gränserna går vet ingen. Medlemmarna har informationsrätt, även om detta tyvärr inte klart uttryckts i stadgar och lagar.

Jag tror inte att det går att använda sig av en lösning med lägre verkningsgrad. OVK och lagar måste uppfyllas, och hade detta varit möjligt så hade nog alla fått aggregatet med lägre verkningsgrad redan från början.

Inom parantes så låter det som en konstig lösning i mina öron, med dessa aggregat. I stället för att byta ut de gamla aggregaten så kanske styrelsen borde ha funnit en lösning helt utan dessa aggregat?

Lagar och stadgar brister i stora delar, och som regel är det bara att hoppas för medlemmarna att de har en styrelse som tar ansvar för sina medlemmar. Det finns alltså inget tydligt regelverk för vad som gäller i din fråga.

Just pga av alla "luckor" i regelverket är det svårt att ge dig något bra råd hur du ska gå vidare i denna fråga. men fler måste ha samma problem som du, och medlemmarna kan alltid kräva av styrelsen att kalla till extrastämma för att "ventilera" sina åsikter. Prata med dina grannar om detta!

Francois
2008-09-05, 18:30
Jag tycker att styrelsen ska följa likhetsprincipen, men det finns olika sätt att göra det. Om det finns flera olika alternativ som kostar lika mycket så kan medlemmarna välja alternativet som passar dem bäst.

Det viktiga är att kostnaden blir detsamma för alla medlemmar.

I detta fall kan aggreggatet med lägre verkningsgrad ändå vara tillräckligt för att ventilationen ska fungera. Om aggreggatet du vill ha skulle kosta mer än de andras aggreggat, ska du vara beredd att betala mellanskillnaden.

Jag tycker att din styrelse gör fel när de säger "för då måste de fråga alla andra om de också vill byta". Varför skulle det vara ett problem? Styrelsen finns för att vara lyhörd mot medlemmarna. Jag tycker att din styrelse borde lära sig att vara lyhörd istället för att ta beslut över dig och andra medlemmar.

Sammanfattning: Om aggreggatet du vill ha är ok ur ventilations synpunkt, borde du kämpa vidare med dina önskemål.