handdator

Visa fullständig version : Tips på energibesparing


Pannrummet
2019-06-29, 15:58
Så här års mellan juni-augusti är det statistisk ganska varmt ute åtminstone i Götaland och Svealand.

Detta medför att behovet att värma en fastighet via fjärrvärmen uteblir.
Avstängningen av värmeväxlingen mellan fjärrvärmeleverantörens nät och fastighetens sekundära nät sker i regel automatisk och är inget vi egentligen behöver tänka på.

Det som däremot inte stänger av, av sig själv bara för att det råkar vara varmt ute är cirkulationspumpen / pumparna som cirkulerar runt vatten från värmeväxlaren ut till fastighetens alla radiatorer.

Dessa cirkulerar vatten dygnet runt och året runt om inte vicevärd eller förvaltare kommer på tanken att stänga av dom under de varma sommarmånaderna !!

I vår Brf fastighet görs detta. Hur mycket blir besparingen i sänkt elkostnad ?

Pumpen drar 150 w
Antal timmar mellan 1/6-31/8 = 24x30x31x31 = 2208 h
Förbrukat energi under perioden 150 x 2208 / 1000 = 331,2 kWh
Rörlig El+Nätkostnad per kwh betalar vi idag 1,98 kr/kWh

Detta ger en besparing på (331 x 1,98 x 1,25 kr) = 820 kr inkl. moms

Som en bieffekt till att pumpen är avstäng är att radiatorerna är knäpp tysta!

0Xb
2019-07-02, 08:49
:5:

Stäng bara inte av VVC..

InteIStyrelsen
2019-07-05, 19:56
hmm, vår styrsystem stänga av cirkulationspumpen automatiskt, och det är ochså viktigt at motionera cirkulationspumpen ibland, kallas ochså för pumpkick alla flera dagar.
Det är lite roulette om pump sitter fast efter sommar. Men du kan alla flera dagar starta det i undercentral manuell.

:9: