handdator

Visa fullständig version : HSB stänger stämman under inledningsanförande - den nya öppenheten?


Admin
2008-09-02, 16:12
HSB Malmös styrelse, som talar sig varm för att man nu ska öppna upp sig, har sedan årsstämman 2008 valt att lägga inledningsanförandet av styrelsen under den stängda delen av stämman. Man stänger alltså stämman, styrelsen säger vad styrelsen vill säga för att påverka fullmäktige i sin riktning och sedan öppnar man upp stämman även för övriga medlemmar.

I HSB:s kod för föreningsstyrning som HSB Malmö bundit sig till att följa så står det klart och tydligt att HSB-stämmorna ska vara öppna för samtliga medlemmar (sedan kan man diskutera om det innebär att stämman kan stängas för övriga utomstående, dvs icke-medlemmar).

HSB Malmös styrelse har t.o.m. gått ut såväl på HSB Malmös webbplats som i HSB Malmös årsredovisning med att koden för föreningsstyrning gäller för HSB Malmö sedan årsskiftet 2007-2008. Men det första HSB Malmö gör är att bryta mot denna kod.

HSB Malmös styrelse har nu vid två stämmor (minst) utnyttjat styrelsens inledningsanförande till att nästan i sin helhet smutskasta och kränka enskilda, försvarslösa och olika medlemmar på ett gravt allvarligt sätt.

Se;
Hur HSB Malmö ser på klander och demokrati (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=4251)

Styrelsen utnyttjar alltså informationsapparaten och systemet till max för att - i strid med allt vad demokrati innebär - svartmåla enskilda medlemmar utan att ge dem den minsta möjlighet att försvara sig eller korrigera de felaktigheter och rena lögner som styrelsen sprider.

Det hade inte varit svårt för styrelsen, om de hade velat, att lägga inledningsanförandet som en punkt i dagordningen. Naturligtvis ska medlemmarna (inte bara fullmäktige, utan även de som attackeras av styrelsen) i denna punkt ha en möjlighet att såväl ställa frågor som att lufta sina synpunkter på vad som sägs under detta inledningsanförande.

Som det är idag så ges inte ens fullmäktige denna möjlighet, än mindre "vanliga" medlemmar.

Är detta den öppenhet och den demokrati som HSB påstår sig arbeta för?

Kommer HSB Malmö att fortsätta bryta mot regelverket... och vad ska vi med regelverk till som HSB ändå i sin maktfullkomlighet fullständigt ignorerar och bryter mot, utan att skämmas det minsta?

stephan
2008-09-02, 17:22
Det är väl bara en tidsfråga innan Claes Caroli kan sitta och trycka på knappar så "obehagliga" medlemmar får sig en elstöt på stämmorna?

Likaså begärs väl snart att få kamerabevaka stämmorna?