handdator

Visa fullständig version : Avgiftshöjning 25% för stambyte i brf utan att stambyte genomförts


nysson
2008-08-31, 17:27
Jag köpte en lägenhet i en brf för två år sedan. Fastigheten är byggd i slutet på 60-talet och föreningen innehåller 55 lägenheter. Min lägenhet däremot är en av 10 i föreningen som ombildades från lokal 1997, och därmed är allt i lägenheten från den tiden inkl helkaklat badrum.

Nu är stambytet i full gång och vi fick reda på innan att alla skulle få en hyreshöjning på ca 10 procent och alla skulle bli påverkade. Under arbetets gång kom det fram att i och med att våra lägenheter är så nya behöver föreningen inte byta ut våra stammar. Vi har dock blivit påverkade på så sätt att stammarna går genom vissa av våra lägenheter.

Tidigare i veckan landade ett brev på hallgolvet där vi blev informerade om att alla skulle få en hyreshöjning på 25% trots att vi inte fått något för det.

Finns det något sätt vi kan "sätta dit" styrelsen?

Admin
2008-08-31, 18:02
Det här är inte en helt lätt fråga att besvara.

Ett problem du har är att bostadsrättshavare som regel får dela på för fastigheten gemensamma kostnader även om de inte får något för det.

Om man jämför med t.ex. kabel-tv så fördelas kostnaden för denna efter de grunder för beräknandet av årsavgiften som anges i föreningens stadgar (normalt enligt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)). Kostnaden fördelas alltså på samtliga bostadsrättshavare enligt de fördelningsgrunder som föreningens stadgar uppger (om inte stadgarna säger annat så kan man alltså inte ta ut samma belopp per lgh för t.ex. kabel-tv om lägenheterna är olika stora).

I detta fall pratar vi i och för sig om underhåll, men man kan ändå dra lite paralleller mellan stambyteskostnaden och hur kabel-tv-kostnaden fördelas.

Även de som då inte vill ha kabel-tv får ändå vara med och dela på kostnaden.

I min brf görs ett stambyte just nu (ett arbete som pågår under minst ett helt år), och där får t.ex. alla medlemmar betala för relining som görs av en stam som bara hör till 8 lägenheter (som test) av 240 lägenheter. Slår det väl ut så relinas även övriga avloppsstammar, men denna kostnad just nu blir alltså inget som bara våra 8 lägenheter får stå för.

Sedan kanske det finns lite andra faktorer som spelar in.

Personligen tycker jag inte det är rimligt att du ska betala för ett stamrörsbyte som inte tillför något för dig.

Betalade hela föreningen kostnaden för ombildningen av lokalen till bostadsrätter? Om de inte gjorde detta så är det väl glasklart att du inte ska vara med och betala för det aktuella stambytet.

Jag vågar dock inte ge dig något säkert svar på vad som ska gälla här med tanke på komplexiteten i frågan och alla okända parametrar. Det finns inget tydligt regelverk. Det är mycket möjligt att man kan hitta ett tidigare rättsfall som visar hur detta bedömts. Pga tidsbrist just nu så hinner jag inte kolla upp detta närmare åt dig, men ett hett tips är att du söker bland tidigare rättsfall om detta.

Inom parantes tycker jag det är rätt stor skillnad på en hyreshöjning på 10 % och en hyreshöjning på 25 %. Har stämman fattat ett beslut om stamrörsbyte baserat på styrelsens uppgift om en hyreshöjning på 10 %?

Se även;
Relining/stambyte. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1443)
Stambyte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1690)
Stambyte, anlita utomstående firma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=167)

Kommande stambyte - undersökningsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=562)

Stambytt eller inte, ansvar, ersättning. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10)


Om undersökningsplikt (och dolt fel) för köpare av bostadsrätt;
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4801&page=2)

Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa när du ska köpa bostadsrätt! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=64)
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600)
Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12986)
Försäljarens ansvar vid försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16133)
Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? - HSB - Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?
Mäklare felaktigt utlovat stambyte i brf - undersökningsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=562)
Ansvar efter försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11758)
Ersättning från granne pga vattenskada i brf, vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11395)
Vem betala rörmokare i ombyggd lokal? Undersökningsplikt för ombyggnad? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12215)
Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11098)
Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3359)
Vem ska ta kostnad för vattenskada i badrum i bostadsrätt? Dom i HD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1380)
Det luktar mögel i badrummet. Vem har ansvaret att kontrollera det i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13853)
Renoverat badrum i brf har grova fel - Golvbrunn ej enligt normer (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15130)
Modifierat (felaktigt) badrum i nybyggd brf - Vems ansvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9645)
Vattenskada i badrum, sättning i huset, vad gäller i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12854)
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10851)
Fuktskada i vindsförrådstak - vems ansvar där förråd ej är kopplat till lgh i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13092)
Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)
Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)
Målning av fönster i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12902)
Utlovad havsutsikt finns ej (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5460)
Lokal eller lägenhet! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15696)
Installation av nytt TV-uttag i lgh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12569)
Hur länge ansvarar jag för renoveringen av badrum? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11868)
Störande granne i brf dolt fel? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13372)
Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? - Svenska Dagbladet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11928)
Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10154)
Samma andelstal i brf men olika avgifter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009)
Tips från den nakna mäklaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15906)
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - lån förening vs. medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14184)
Sälja bostadrätt utan mäklare (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

nysson
2008-09-01, 21:26
Tack så jättemycket för ett mycket bra svar.

Jag hade inte tänkt på ombildningskostnaden och jag tycker att det är ett mycket relevant argument som föreningen förmodligen kommer att ha svårt att backa för. Jag vet inte säkert hur denna finansierades men jag skulle bli mycket förvånad om den kostnaden togs centralt.

På stämman som tog beslutet om stambyte nämndes att det skulle bli en ökning av avgiften och det pratades om 10-15%, men i alla papper står det bara en ökning.

Detta ger hopp i en tung situation och jag kommer att plöja rättsfall som bara den nu. Det var ett tag sedan jag läste rättsfall senast, men det skall bli kul nu när man har hopp igen.

tackar tackar...

Francois
2008-09-01, 22:34
Du menar då att det är du och inte hela föreningen som betalat ombildningskostnaderna för din lokal?

nysson
2008-09-02, 23:04
Jag säger att jag misstänker att den kostnaden förmodligen lades på avgiften som jag betalar idag. OM den kostnaden, som endast gagnar de nya lägenheterna, endast lades på de nya lägenheterna så borde kostnaden som endast gagnar de gamla lägenheterna endast läggas på dessa.

Jag tycker att det är rätt klart.:11: