handdator

Visa fullständig version : Försvunna handlingar till årsstämman


Admin
2008-04-01, 11:11
HSB Malmö har utan någon som helst förklaring tagit bort alla handlingar till HSB Malmös årsstämma från HSB Malmös webbplats. Det innebär att HSB Malmös medlemmar (inkl. styrelser) inte längre kan få någon information om stämman.

Men det löser sig. Ni får dem av mig i stället.

Handlingar till HSB Malmös årsstämma 2008:
01. Följebrev (http://hotpot.se/HSB2008/01_Foljebrev_fullmaktige.pdf)
02. PM (http://hotpot.se/HSB2008/02_PM.pdf)
03. Arbetsordning (http://hotpot.se/HSB2008/03_Arbetsordning.pdf)
04. Kallelse (http://hotpot.se/HSB2008/04_Kallelsen.pdf)
05. Dagordning (http://hotpot.se/HSB2008/05_Dagordning.pdf)
06. Försättsblad (http://hotpot.se/HSB2008/06_Forsattsblad.pdf)
08. Nomineringar (http://hotpot.se/HSB2008/08_Nomineringar.pdf)
09. Valberedning (http://hotpot.se/HSB2008/09_Valberedning.pdf)
10. Stadgar (http://hotpot.se/HSB2008/10_Stadgar.pdf)
11. Medlemskapet (http://hotpot.se/HSB2008/11_Medlemsskapet.pdf)
12. HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/HSB2008/12_HSBs_Kod.pdf)

Micke1
2008-04-01, 12:31
Nu är det ute på nätet igen.
Alltid bra att spara.

Admin
2008-04-01, 12:36
Japp, jag noterade just att handlingarna är tillbaka på plats igen, både i nyhetskolumnen och i menyn. Man undrar varför de försvann, men det är bra att de lagts tillbaka (och förhoppningsvis får ligga kvar).