handdator

Visa fullständig version : Styrelsen för HSB Skåne avgår - HSB Skåne utesluts ur HSB.


Admin
2008-04-01, 07:55
Efter Sydsvenskans artikel idag om att VD Roy Hansson suspenderas och styrelseordförande Larry Andow avgår så har fler uppgifter kommit fram, enligt ett pressmeddelande från HSB Riksförbund.

Christer Nilsson på HSB Skåne sa igår till Sydsvenskan; "Vi utesluter inte att det framkommer mer saker". Han ville då inte till SDS konkretisera vad han syftade på, men idag visar det sig att minst sju högt uppsatta personer inom HSB Skåne har antingen leasade eller kraftigt HSB-rabatterade splitternya lyx-BMW bilar i varierande färger; silvermetallic, röda och blå.

Men det tycks som att det finns ännu mer än detta, och hela styrelsen för HSB Skåne ställer nu sina platser till förfogande.

Från HSB Riksförbund säger man att situationen är ohållbar och att HSB Riksförbund nu förmodligen kommer att utesluta HSB Skåne från HSB.

Men kommer inte en uteslutning att drabba medlemmarna?
HSB Riksförbunds vice ordförande svarar att det kanske kan drabba HSB Skånes medlemmar på kort sikt, men om man ser på längre sikt så kommer det att gynna hela HSB-organisationen i stort eftersom HSB på detta sätt tydligt och rent konkret markerat att HSB fullt ut verkligen tar avstånd från de oegentligheter som förekommit inom HSB Skåne.

Vi fick mycket kritik i samband med hur vi hanterade turerna runt konflikten inom HSB Malmö i början av året, och nu vill vi visa alla medlemmar att vi verkligen menar allvar, säger HSB Riksförbunds vice ordförande. Ibland räcker det inte bara med ord, medlemmarna uppfattar inte detta som att vi verkligen tar avstånd från oegentligheter som förekommer inom organisationen. Vi bara följer våra stadgar som säger att vi äger denna rättighet, eller snarare skyldighet, i dylika situationer, och vi känner därför att vi tyvärr inte har något annat val än att utesluta HSB Skåne, även om det är ytterst beklagligt att denna situation uppstått.

Det är möjligt att vissa kan uppfatta det som en drastisk åtgärd att utesluta en regionförening, men om medlemmarna ska ta oss på allvar så är detta tyvärr en åtgärd vi ser oss nödgade att göra. Vi kommer redan i nästa nummer av medlemstidningen Hemma i HSB informera om allt som hänt och våra tankar runt det hela. I de planer vi diskuterat är t.ex. att införa en tipstelefon dit medlemmar eller anställda på HSB kan ringa och anonymt tipsa om misstänkta oegentligheter, säger HSB Riksförbunds vice ordförande.

Vi vill uppfattas som den bästa aktören på marknaden med det bästa anseendet inom bostadsorganisationer, och då får man inte hålla tillbaka, tillägger HSB Riksförbunds vice ordförande. Våra kärnvärderingar inom HSB är engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. När vi nu tittar i backspegeln så har vi kanske missat några viktiga bitar, och funderar därför på att komplettera våra kärnvärderingar med demokrati, insyn, moral och etik.

Vi vill också understryka att medlemmarna måste ta sitt ansvar, säger HSB Riksförbunds vice ordförande. HSB är en en representativ demokrati där det är medlemmarna som bestämmer. Då måste också medlemmarna engagera sig och se till så att det vidtas åtgärder för en ökad insyn där det inte ska vara så lätt att begå oegentligheter. Man kan därför uttrycka det som att medlemmarna har det yttersta ansvaret i en demokratisk medlemsorganisation, även i den situation som nu uppstått inom HSB Skåne. Hela systemet med en representativ demokrati bygger på medlemmarnas engagemang, och utan detta engagemang så fungerar inte systemet. Vi har på HSB Riksförbund säkert varit dåliga på att klargöra detta för medlemmarna, men det är något vi kommer att trycka hårt på framöver.

Var det rätt av styrelsen att lämna sina poster i detta läge?
HSB Riksförbunds vice ordförande svarar att det inte fanns något annat alternativ. HSB Riksförbund ställde detta krav till HSB Skåne, eftersom det annars fanns risk för att viktigt bevismaterial skulle kunna försvinna, och det är viktigt att dokumentationen över vad som förekommit inom HSB Skåne är intakt inför den revision som nu påbörjas.

När kommer HSB Skåne att bli utesluten?
HSB Riksförbunds vice ordförande svarar att de inte tagit ställning till detta ännu. Vi ska ha ett krismöte under dagen, och då tar vi beslut om detta, men det troligaste är att detta sker först efter att det genomförts en grundlig revision av HSB Skåne. Revisionen kommer att genomföras av en neutral revisionsfirma, och inte av någon av dem som HSB anlitar idag (min kommentar; Ernst & Young och BoRevision).

Vad innebär det att HSB Skåne nu varken har någon VD, styrelseordförande eller styrelse?
HSB Riksförbunds vice ordförande svarar att en interimstyrelse kommer att tillsättas, och sedan får vi se vad som händer, beroende på vad som framkommer i revisionen. Vi vill naturligtvis undvika en likvidation, men i värsta fall kommer HSB Skåne att avvecklas och säljas ut. HSB Riksförbund tror inte att det nödvändigtvis behöver drabba medlemmarna så hårt. Fastighetsbeståndet finns ju kvar, och oavsett vad som kommer fram i revisionen så tror vi inte att det ska behöva gå så långt som till likvidation av HSB Skåne.

Vad händer framöver?
Vi hoppas att denna tråkiga historia snart ska vara utredd och avklarad, säger HSB Riksförbunds viceordförande. Redan idag påbörjas revisionen av HSB Skåne. Vi vill lägga detta bakom oss och koncentrera oss på det positiva inom HSB så fort som möjligt.


Fotnot.
§31 i HSB Riksförbunds stadgar säger följande;
"Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot riksförbundet eller på annat sätt företar handling som skadar riksförbundets intressen kan av HSB-stämman respektive årsmötet uteslutas ur riksförbundet".
Se denna webbsida (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-2.htm) för att läsa HSB Riksförbunds stadgar.

Admin
2008-04-01, 09:22
På HSB Skåne är det tyst som i graven. Inte ett ord om händelserna inom HSB Skåne, men de har lovat att komma med ett uttalande senare under dagen!

stephan
2008-04-01, 10:39
Vi vill också understryka att medlemmarna måste ta sitt ansvar, säger HSB Riksförbunds vice ordförande. HSB är en en representativ demokrati där det är medlemmarna som bestämmer. Då måste också medlemmarna engagera sig och se till så att det vidtas åtgärder för en ökad insyn där det inte ska vara så lätt att begå oegentligheter.

DET ÄR LÄTT ATT SKRIVA HUR DET SKALL VARA?

MEN OM ALLA DESSA NEDANSTÅENDE HÖJDARE FÅTT VETSKAP MED DETALJBEVIS FRÅN EN MEDLEM OM ATT 1000 MEDLEMMAR BLIVIT "BLÅSTA" PÅ MINST 10 MILJONER, LEVER MAN SOM MAN LÄR DÅ???

Dessa höjdare i HSB:s Riksförbund och HSB Stockholm, har fått "omöjliga fakturor", detaljerade beskrivningar på att föreningen Väduren inte kan ha 1600 VVSventiler för 2225kr stycket som medlemmarna har betalat.

Har dessa personer agerat som de säger !att medlemmarna måste ta sitt ansvar"?
2 livstecken har alla dessa personer bemödat sig svara på mina åtskilliga brev.
Kent-olof Stig HSB:s Riksförbund.

"Hej Stephan!

Du har under de senaste veckorna sänt ett stort antal mail till olika befattningshavare inom HSB Riksförbund. Dessa mail har innehållit frågor och synpunkter som du, enligt vad jag erfarit, redan erhållit svar på. Om denna uppgift skulle vara felaktig beklagar jag givetvis detta.

MER VILL HAN INTE VETA? SKULLE VARA KUL ATT VETA VEM SOM HAN FÅTT UPPGIFTEN ATT JAG ERHÅLLIT SVAR FRÅN.

DET ANDRA SVARET FRÅN EN I hsB sTOCKHOLMS STYRELSE.

"Hej,

Jag har lite svårt att få överblick om vad som eventuellt är problem/din frågeställning och på vilket sätt jag kan agera som ledamot av HSB Stockholmsstyrelse."

hsb RIKSFÖRBUND
Kent-Olof Stigh, helen.ala-kojola, pernilla.bonde, eva.nordstrom, kersti.fallander,jan.hellman, ake.johansson, carina.lindgren, anita.malmgren, jenny.mattsson, gunilla.soderberg, mia.torpe

styrelse BRF VÄDUREN
karin.bergman
eva-britt rolf
desiree.andersson
Inga-Lill
bitte
guy
gun
Bo Widerdal
valberedning

REVISORER
jonny.isaksson ÖHRLINGS

BoRevision
christer.weglin
jorgen.gotehed
eva.wedberg
leif.andersson
hans.kypengren
helene.torstensen

HSB Stockholms styrelse

anita.modin
bjorn.larsson
fred.akesson
charlotte.egman
roland.grondal
anders.linder
lena.dahlstrom
leif.bornestrand
monica.rydberg
nils.henstrom
sylvia.larsson
charlotte.axelsson
lars.ee.larsson
hans.almgren

Fredde
2008-04-01, 11:08
Äntligen reagerar HSB riks på oanständiga handlingar från HSB rörelsen. Detta får man hoppas är början på ett nytänkande inom organisationen.

j.a
2008-04-01, 11:12
Var hittar man pressmeddelandet om att hela styrelsen samt uteslutningen ur HSB?

Francois
2008-04-02, 08:07
Så detta var inget aprilskämt? Att de fått insikten att de ska avgå?

Admin
2008-04-02, 08:15
Jo, mitt inlägg (förutom fotnoten, som är helt sann liksom Christer Nilssons (http://hd.se/skane/2008/04/01/aeven-vd-laemnar-hsb-skaane-2/) luddiga uttalande om att det kunde komma fler avslöjanden) var ett aprilskämt. :1:

Att det sedan idag råkar visa sig att mitt aprilskämt till viss del blev sanning, ja det visste jag ju inte igår när jag skrev inlägget. Det är bara en tillfällighet, om än en lite lustig sådan. :32:

Mitt aprilskämt var dessutom ett önsketänkande över hur jag velat att det fungerat inom HSB, med mindre tomma ord och med mer handling.