handdator

Visa fullständig version : Innergård ges av styrelsen till en medlem i brf utan stämmobeslut


SEE
2008-08-27, 17:53
Vi har ett rätt rejält problem i vår bostadsrättsförening.
Vår sittande ordförande har (muntligt) lovat bort en ca 50 kvm stor innergård till en ny bostadsrättshavare i föreningen, utan att ta upp frågan med varken föreningsstämman eller övriga i styrelsen.

Bostadsrättshavaren har tidigare haft enbart ett fönster ut från sitt rum men nu har han öppnat upp hålet med en dörr från ett av rummen. Inte nog med det så har han även satt lås på dörren som tidigare ledde ut på innergården för oss andra boende i föreningen. Ber man snällt kan man få kopiera nyckeln, men det känns ju inget kul att sitta på denna innergård numera…

Hur går vi tillväga nu? Jag personligen kan helt klart tänka mig sälja gården och förbättra på föreningens ekonomi. Visst måste beslut om en sån försäljning upp på en föreningsstämma, för det är väl inget för styrelsen?

När man dessutom säljer innergården så ska den väl säljas till marknadspris?

Kan det vara så att den här bostadsrättshavaren har förverkat sin bostadsrätt?

Kan bostadsrättshavaren stämma föreningen/ordföranden som lovat bort innergården?

Tack för ett mycket intressant och givande forum!

/En som inte är så insatt i dessa frågor

Länkar inlagda av Admin;
Uteplats och balkong - utemiljö brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10501)

Anlägga uteplats på föreningens mark (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8905)

Uteplats/altan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10567)

Uteplats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11943)

"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)

Styrelsens rättigheter och skyldigheter mot medlemmar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11847)

Byggnationer av nya altaner/uterum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11613)

Kan styrelsen göra anspråk på altan? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10965)

Gemensamma grönytor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9873)

Uteplats utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)

Rätt att göra på tomt till bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10580)

schrapet
2008-08-28, 08:53
När jag läser detta får jag känslan av att detta gäller en liten Brf eftersom ordförande vågar tar sig friheten att lova bort något som tillhör föreningen samtidigt som medlemmen som "fått" gården bygger ut en dörr i väggen utan lov från styrelsen. Medlemmen och Ordförande förefaller vara riktigt goda vänner.
Jag tycker ni övriga i föreningen skall gå samman och inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet på stämman. Tillsätta ny styrelse och fodra av medlemmen som "fått" gården att återställa väggen och låset som det var från början. Gör han inte det så blir det väl avhysning !! Tyvärr vet jag annars för lite detaljer om detta. Det låter på dig som om ni föreningen inte vill ha gården utan kan även tänka sälja den men det har jag ingen åsikt om !!//SP

Myggan
2008-08-28, 18:42
Om du har 10 % av föreningens medlemmar med dig i denna fråga så rekomenderar jag en extrastämma där medlemmarna fattar ett beslut i denna fråga.
Mvh Myggan

Francois
2008-08-28, 20:53
Jag tycker att ni borde ta ett beslut på stämman att kräva medlemmen på att betala marknadspris för gården, eller att lämna den tillbaka till föreningen.
Om han då vill stämma ordföranden, kan han väl göra så.

Detta som Myggan föreslår med extrastämma är aktuellt bara om ordinarie stämma är långt borta i framtiden och ärendet inte kan vänta tills dess.


Det ordföranden har lovat är inte värt någonting. Den boende borde återställa till ursprungligt skick, och, om han vill, kräva skadestånd från ordföranden.

Trötter
2009-02-17, 00:33
"Polisanmälan" kan föreligga här för det är ett brott mot stadgar och en heldel lagar när det gäller lagen om ekonomiskförening, en rekommendation vänd dig till en jurist du kan inte förlora i detta.

Gusten
2009-02-17, 11:24
Ordföranden kan inte med rättsig verkan "lova bort" föreningens mark till en enskild bostadsrättshavare.
För att bostadsrättshavaren ska få en självständig nyttjanderätt till marken måste upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) kompletteras
så att det av detta framgår att även innergården hör till just den bostadsrätten.
Även innergården kommer då alltså att bli upplåten med bostadsrätt.
Detta ska naturligtvis inte vara gratis för bostadsrättshavaren.
Som Myggan är inne på så krävs det säkert ett stämmobeslut för att man ska
få upplåta föreningens mark med bostadsrätt till en enskild medlem.

Eftersom övriga medlemmar inte längre får tillträde till innergården torde alla medlemmar kunna anses vara berörda av beslutet.
I så fall krävs att samtliga medlemmar samtycker till beslutet alternativt 2/3-majoritet och godkännande av hyresgämnden.

Vill minnas att det var vid införandet av 1991 års BRL som det infördes en möjlighet att låta mark höra till en bostadsrätt.
Skälet torde främst vara att man ville ge boende på nedre botten utan balkong möjlighet att få en egen uteplats.

j.a
2009-02-17, 12:15
SEE,

Styrelsen har inte befogenhet att besluta om väsentliga förändringar av föreningen hus eller mark. Detta är en sådan förändring och således krävs stämmobeslut såvida ni inte i era stadgar uttryckligen tar bort detta krav.

9 kap 15 § BRL

1 st
Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

2 st
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

Som framgår av hänvisningen i 2 stycket till 9 kap 16 § BRL kan en förändring av gården dessutom medföra förändringar av medlemmarnas bostadsrätter på ett sådant sätt att de kan säga nej till förändringen och hyresnämndens bifall då krävs för att förändringen skall kunna göras överhuvud.