handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrågor vattenskada - läckage rör pga skador efter renovering i bostadsrätt


Anna
2008-03-02, 11:10
Några frågor ang ansvar efter skador vid renovering i brf.
Min granne har nu i två års tid (!) renoverat sin lägenhet. I somras fick jag en vattenskada i min lägenhet efter ett läckage från ett rör i lägenheten ovanför. Grannen hade då tagit bort ett element och arbetat med dessa rör.
- Grannen menar att föreningen ska ersätta skadan pga att rören är gamla (huset byggt på 30-talet).
- Föreningen menar att grannen är ansvarig då skadan uppkom i samband med hans ingrepp.

Vidare så har grannen flyttat sitt badrum till en annan del av lägenheten och bilat upp golvet för att dra nya ledningar.
Behövs inte bygganmälan för att flytta badrum i lägenheten? Vem är ansvarig för ev framtida skada?

Efter att så gott som samtliga väggar slagits ner i denna lägenhet samt golvet bilats upp fick jag sprickor i flera väggar och tak hos mig. Min lägenhet var innan detta helt intakt.

Inget godkännande finns för några av ingreppen från föreningens sida.

Jag vill att min lägenhet återställs till skick som innan. Har blivit erbjuden tapeter men känner att det inte riktigt är min sak att tapetsera om min lägenhet som ju är både ommålad och omtapetserad de senaste tre åren och jag var fullt nöjd med hur lägenheten såg ut innan.

Vem är ansvarig och vad kan jag göra för att få rätt besked?
På försäkringsbolaget har jag fått totalt motstridiga besked om ansvarsfrågorna.

stephan
2008-03-02, 12:42
Jag anser att du ska överlämna detta helt åt styrelsen i föreningen.
Det måste vara styrelsens sak att utreda. Om grannen inte fått tillstånd av styrelsen (vilket jag tror är ett måste vid de av dig beskrivna momenten) så är det upp till styrelsen att ställa grannen till ansvar för det uppkomna.

Admin
2008-03-02, 13:41
Styrelsen har ett övergripande ansvar för de rör som inte är synliga i lägenheten.

Antingen har bostadsrättshavaren gjort fel som inte fått styrelsens tillåtelse till dessa omfattande förändringar av lägenheten, eller så har styrelsen gjort fel som inte kontrollerat att det gått rätt till.

Försäkringsbolag är inte alltid lätta att ha att göra med, men du får inte ge dig här.
Om det stämmer som du beskrivit så kommer du att få rätt i slutänden, om du orkar kämpa dig dit.

Som Stephan säger så är det styrelsens ansvar att utreda och se till så att du kompenseras. Du ska i detta fall inte behöva kämpa mot grannen eftersom det i detta fall rör styrelsens ansvarsområde.

Vad gäller specifikt vattenskadan så är vattenskador i bostadsrätter ofta rena mardrömmen att reda ut.

Se webbsidan;
Vattenskada - vad gäller avseende ledningarna i din lgh? (http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm)

Men styrelsen har ändå det övergripande ansvaret för de rör (rör till radiator är föreningens ansvar) som nu brustit i samband med din grannes arbete.

En bostadsrättsinnehavare som arbetar med det som hör till styrelsens/föreningens ansvarsområde tar alltid en stor risk.

Men det är alltså en fråga mellan din granne och styrelsen att reda ut. Det är inte din uppgift.

Anna
2008-03-03, 09:57
Har pratat med föreningen idag igen och de ska ta vattenskadan i min lägenhet.

Däremot kommer föreningen inte att hjälpa mig med de övriga skadorna. Sprickor i väggar och tak kan uppstå, menar styrelsen, och det är svårt att bevisa vad som orsakat dem. Trots att dessa skador inte fanns innan.

Får tydligen skylla mig själv för att jag bor under denna lägenhet!
Så kan det vara, undrar bara hur man ska skydda sig mot att sådant här händer?

stephan
2008-03-03, 10:29
Jag tycker inte du ska nöja dig med det svar du fick av styrelsen... om det nu är styrelsen som står bakom detta svar, i många bostadsföreningar är det förvaltaren som handhar ärenden av typ vattenskador.

Föreningens förvaltaren står definitivt inte på medlemmarnas sida.
Av denna anledning tycker jag att du ska begära att ditt ärende tas upp på ett styrelsemöte. Det har det väl inte gjorts eftersom du fått svar så snabbt?

Skriv til styrelsen att du vill att ditt ärende ska behandlas på styrelsemöte för att kunna gå vidare, och att du vill ha ett protokollsutdrag på det beslut styrelsen kommer fram till (om att inte ersätta dig för andra skador).

Myggan
2008-03-03, 11:26
Att styrelsen gett tillstånd att bila i betong och flytta badrummet till ett annat rum låter helt osannolikt.

- Har styrelsen gett tillstånd till detta måste styrelsen stå för konsekvenserna.
- Om inte styrelsen gett tillstånd måste din granne vara ansvarig.

Du ska kräva att få se styrelseprotokoll/beslut i frågan!

mäklare
2008-03-08, 02:57
Jag kan inte se att föreningen har något med ansvaret att göra när det gäller skadan på trådskaparens väggar och tak.

Jag har svårt att se att föreningen har ansvar för vattenskadan, där föreligger en tvist mellan föreningen och "renoveraren".

Om min granne borrar igenom väggen och spräcker min nya fina mosaikvägg samt borrar rakt in i min kaffebryggare... så är det knappast föreningen som ska underrättas, än mindre stå för den skadan.

Du får nog försöka gå på renoveraren, vägrar han så kan du se fram emot ett tvistemål som, enligt min mening, inte på långa vägar kommer vara värt att driva.

Admin
2008-03-08, 06:06
Jag kan inte se att föreningen har något med ansvaret att göra när det gäller skadan på trådskaparens väggar och tak.
Jag har svårt att se att föreningen har ansvar för vattenskadan, där föreligger en tvist mellan föreningen och "renoveraren".
Vi känner inte till alla detaljer här, men beroende på olika parametrar så kan föreningen ha ett ansvar. Speciellt i detta fall när grannen gått in på det som hör till föreningens ansvar. Sedan är regelverket ytterst luddigt i dessa frågor som tyvärr alltid gör vattenskador komplicerade att lösa, inte minst när det är fler än två parter inblandade.

I detta fall har föreningen nu tagit ansvar för skadan, men om det innebär att föreningen sedan driver en process mot den som orsakat vattenskadan framgår inte.

Om min granne borrar igenom väggen och spräcker min nya fina mosaikvägg samt borrar rakt in i min kaffebryggare... så är det knappast föreningen som ska underrättas, än mindre stå för den skadan.
Om någon skulle borra genom väggen och spräcka din mosaikvägg och demolera din kaffebryggare (måste vara ett väldigt långt borr, eller en väldigt tunn vägg) så tror inte jag heller att föreningen ska stå för detta, men det är en helt annan fråga!

Om däremot kortslutning uppstår i din kaffebryggare så att bostadsrätten brinner upp så är däremot regelverket tydligt i att föreningen stå för fiolerna. Var ligger logiken i detta kan man fråga sig? Jag vet inte.

Bostadsrättslagen;
12 § För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Eller som motsvarande uttrycks i HSB:s normalstadgar;
"För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.
I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta."

Bristen på regelverk gör att föreningar tolkar vattenskador olika trots att de är i det närmaste identiska i sitt ursprung. Även de rättsliga instanserna gör mer eller mindre fria tolkningar för dessa frågor. Ingen vet någonting.

Du får nog försöka gå på renoveraren, vägrar han så kan du se fram emot ett tvistemål som, enligt min mening, inte på långa vägar kommer vara värt att driva.
Det vet vi för lite om här för att kunna uttala oss om.