handdator

Visa fullständig version : Styrelsens besiktningsansvar i brf


steiermark
2008-08-26, 20:22
Styrelsen åligger att minst vart tredje år innan årsredovisningen avges,besikta
föreningens hus samt inventera övriga tillgångar.
Det innebär att man måste gå in i varje lägenhet i föreningen.
Hur många styrelsen gör detta , och vad är konsekvensen om man inte gör det, eller om man inte blir insläpt

Admin
2008-08-26, 21:33
Med
Styrelsen åligger att minst vart tredje år innan årsredovisningen avges,besiktiga föreningens hus samt inventera övriga tillgångar.
gissar jag att du refererar til ett utdrag från din brf:s stadgar?

Nej, styrelsen måste inte - och ska inte - i denna besiktning gå in i medlemmarnas lägenheter. Det som avses är en yttre besiktning, dvs en besiktning av de gemensamma delarna av föreningen.

Formuleringen i era stadgar är lite olyckligt formulerad.

Dessutom bör denna besiktning göras årligen, om den ska ha något värde.

schrapet
2008-08-27, 09:06
I vår Brf utför styrelsen löpande besiktning av huskropp samt gemensamma utrymmen. Vart tredje år beställer styrelsen opartisk fuktbesiktning av lägenheterna för att hitta dolda vattenläckage. Upptäcks inte dessa läckage i tid blir det både dyrt för lägenhetsinnehavaren samt föreningen. /SP

Admin
2008-08-27, 09:24
Fuktbesiktning av lägenheter via föreningen. Intressant.
Har inte tänkt på detta.
Många fler föreningar borde nog följa detta exempel !

Där ser man hur värdefullt det är med forum där man kan lära av andra!

stephan
2008-08-27, 09:46
Bara ordet fuktbesiktning får mig att rysa.

Vad är fukt?

Tanken med att att fuktbesiktiga lägenheter är bra men det måste ske under fullständig kontroll.
Brf Väduren gjorde en "fuktbesiktning" för cirka 7 år sedan.
Siemens utförde besiktningen och resultatet blev att de flesta lägenheterna hade "fukt".

Hade de sedan fått som de ville hade det blivit en rad åtgärder och klirr i kassan.

Admin
2008-08-27, 09:58
Visste inte att Siemens sysslade med fuktbesiktning.
Man kanske inte ska fuktmäta en regnig dag? :13:

Naturligtvis måste fuktbesiktningen utföras av någon som är kompetent för uppdraget, och styrelsen måste utvärdera resultatet med omdöme.