handdator

Visa fullständig version : Rätt för styrelsen i brf att ta beslut?


freddee
2008-08-26, 13:54
Hej!

En simpel fråga kan tyckas... men den skapar en del irritation:

Jag bor i ett av tre hus som bygdes för ett par år sedan och som alla tillhör samma förening. Till dessa hus finns ett gemensamt garage i vilket det från början när alla flyttat in fanns 5 lediga platser (då inte alla i föreningen hade bil).

Då tog dåvarande styrelseordföranden på egenhand beslutet att samtliga 5 oridnarie medlemmar i styrelsen fick ha dubbla garageplatser med tillsvidarekontrakt.

Nu, ett par år senare, är det kö till garageplatserna. Likväl står de gamla styrelsemedlemmarna med dubbla platser (4 av dem står oftast tomma då de endast anväds som besöksparkering för deras egna gäster).

Det är inte bara vi 7 som står i kö som är irriterade, utan detta har spridit sig i föreningen.

Så till min fråga:
Har en styrelseordförande eller ens en styrelse rätt att ta ett sådant beslut?
Och följdfrågan:
Går det att riva upp?

Admin
2008-08-26, 14:05
Först, vad gäller beslut som tas av styrelsen så fungerar det inte på det sättet. Har beslut tagits i styrelsen så måste majoriteten av styrelseledamöterna ha röstat för beslutet (vid lika antal röster avgör ordförandens röst). Samtliga styrelseledamöter är ansvariga för de beslut som tas.

Sedan är det likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) som gäller (vilken åberopas alltför sällan). En styrelse kan inte skaffa sig särskilda förmåner som inte även alla de andra medlemmarna har.

Enligt vad du beskriver här så är detta ovillkorligen otillåtet, och får under inga omständigheter förekomma. Hade fler förstått dels vad likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) är och dels åberopat denna i fler fall så skulle en styrelse aldig våga vara så maktfullkomlig och göra som de tydligen gjort i din brf.

Beslut kan alltid rivas upp. Det är medlemmarna - och inte styrelsen - som bestämmer.
Får du ihop till en extrastämma (10 % av medlemmarna) så kan ni kalla till extrastämma i detta ärende. Annars, skriv en motion. Eller, om inget annat fungerar, dra styrelsen inför rätta. Jag tror att hot om att dra styrelsen inför rätta räcker långt, för styrelsen begriper säkert att de inte får göra så här.

Sedan är en annan fråga vad styrelseledamöterna betalar för sina p-platser (i förhållande till övriga medlemmar)... men det är som sagt en annan fråga.

P-platser är något som verkar vara en vanlig grogrund för problem i bostadsrättsföreningar.

Se även;
Parkeringsplatser (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1691)
Parkeringsplatser Riksbyggens BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1132)
Garage och avundsjuka (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=613)
(samt länkar under "Liknande ämnen" i slutet av denna sida).

Francois
2008-08-28, 23:27
Jag håller med vad adin skrev.

"Först, vad gäller beslut som tas av styrelsen så fungerar det inte på det sättet. Har beslut tagits i styrelsen så måste majoriteten av styrelseledamöterna ha röstat för beslutet (vid lika antal röster avgör ordförandens röst). Samtliga styrelseledamöter är ansvariga för de beslut som tas."
Här vill jag tillägga att beslutet ska synas i styrelseprotokollet.

Denna fördel som styrelsen har skaffat sig är olaglig och dessutomo drar de igen riktig fördel av det, eftersom platserna står ofta tomma!

Har ni medlemmar försökt prata med styrelsen? Det kanske går att lösa problemet med ett enkelt samtal.

Jag undrar hur de sköter resten på sitt uppdrag!
Francois