handdator

Visa fullständig version : Pressmeddelande från HSB Malmö pga klander av HSB Malmös årsstämma


Admin
2008-08-24, 11:10
Så här skriver HSB Malmö med anledning av mitt klander av HSB Malmös årsstämma 2008 (se Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2978));


Tryggve ****** har till Malmö Tingsrätt inlämnat klander av HSB Malmös årsstämma 2008 och kräver att den skall göras om i den del där hans motioner behandlas. ****** pekar på att han fråntogs sin yttranderätt och inte tilläts försvara alla sina motioner.

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt att Tryggve ****** har valt denna väg, säger Claes Caroli, HSB Malmös ordförande, i en kommentar. 


HSB Malmö kommer nu att informera sina bostadsrättsföreningar om den uppkomna situationen och inväntar den förhandling som torde bli resultatet av Tryggve ******s ansökan vid Malmö tingsrätt.

För mer information, kontakta:
Bengt Skånhamre, informationschef, HSB Malmö,
mobil 0708-70 55 35

Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se) 2008-08-22

Se pressmeddelande (http://webfinanser.com/nyheter/?id=105594) (Webfinanser).

Ja, HSB Malmö tycker säkert det är tråkigt att det finns medlemmar som arbetar för demokrati, men vad har HSB Malmö gjort för att undvika ett klander? Nada!

Som alla kan se från inlägget;
Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2978)
så har jag tidigare erbjudit HSB Malmö en enkel lösning för att undvika ett klander, men det vill HSB Malmö inte nämna något om.
HSB Malmö har endast på ett mycket nonchalant sätt bemött detta erbjudande.
Är inte detta mycket tråkigare än att någon vill att rättvisa ska skipas och att HSB ska vara en demokratisk organisation där regelverk följs?

Tråkigast av allt måste väl vara fullmäktigeledamöternas agerande, som tvingat fram detta klander.
Men om detta vill HSB Malmö inte ens nu uttala sig. Styrelseledamöterna är tydligen så rädda för att inte bli omvalda att de inte vågar stöta sig med fullmäktige.


Är det sedan någon som känner igen formuleringen i pressmeddelandet på något sätt?
Så här skrev t.ex. HSB Malmö (2007-08-16) om klandret av HSB Malmös årsstämma 2007.


Bostadsrättsföreningen Misteln stämmer HSB Malmö
HSB Malmö har idag från Malmö tingsrätt erhållit de handlingar som bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö ingett i sin stämningsansökan vid Malmö tingsrätt med begäran om att årsstämman av den 26 april skall göras om.

Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna.

HSB Malmös styrelse kommer nu att gå igenom handlingarna och inge sina kommentarer till Malmö Tingsrätt.

– Det är för tidigt att uttala sig om när en eventuell förhandling i Malmö Tingsrätt kommer att äga rum säger ordförande i HSB Malmö Alf Gustavsson.

Det är vår förhoppning att ärendet får en snar lösning och jag vidhåller min åsikt att det är tråkigt att bostadsrättsföreningen har valt att frågorna skall avgöras vid Malmö tingsrätt, avslutar Alf Gustavsson.

För mer information, kontakta:
Alf Gustavsson, styrelsens ordförande, HSB Malmö, 0705-454353
Bengt Skånhamre, informationschef, HSB Malmö, 0708-705535

Bengt Skånhamre 2007-08-16


och 2007-06-19;


Brf Misteln klandrar HSB Malmös årsstämma
Bostadsrättsföreningen Misteln klandrar HSB Malmös årsstämma och kräver att den skall göras om
HSB Bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö har via ordföranden Bo Linde och sekreteraren Fredrik Löfvall ingett stämningsansökan vid Malmö tingsrätt den 18 juni med begäran om att årsstämman av den 26 april skall göras om.

Bostadsrättsföreningen anför i sin ansökan bland annat att mötet inte kunde fatta beslut om att vara öppet för andra personer än de som anges i stadgarna samt att ordföranden Alf Gustavsson inte valdes in i styrelsen. Vidare skriver bostadsrättsföreningen i sin ansökan att en sluten omröstning i anslutning till en av motionerna avstyrdes.
Ansökan om klander innefattar 13 sidor.

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt att bostadsrättsföreningen har valt denna väg säger Alf Gustavsson, ordförande i en direkt kommentar. Många av de frågor Misteln har tagit upp tror jag vi kan lösa vid ett personligt möte. Frågan blir nu om bostadsrättsföreningen hellre ser att detta skall ske vid Malmö tingsrätt, avslutar Alf Gustavsson.

HSB Malmö kommer nu att informera sina bostadsrättsföreningar om den uppkomna situationen och inväntar den förhandling som torde bli resultatet av bostadsrättsföreningen Mistelns ansökan vid Malmö tingsrätt.


Svårt att vara lite originell och engagerad i HSB?

Not.
Se även;
Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2978)
Hur HSB Malmö ser på klander och demokrati (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3124)

HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1662)

Se även länkar i slutet av denna sida (under rubriken "Liknande ämnen").

stephan
2008-08-24, 12:27
Tänk om det fanns fler "Tryggvar" av den miljon människor i detta land som bor i en bostadsrätt.

Jag är mycket säker på att då skulle våra medlemspengar som bland annat HSB och Riksbyggen har "försnillat" bort genom alla år varit "tryggare".

Våra medlemspengar skulle då inte gå till OSresor, bensin och hyrbilar för HSB folket?

Upp till mera kamp.

Admin
2008-08-25, 10:00
Om varje medlem lagt åtminstone så lite som 20 minuter per år på sitt medlemskap, så hade situationen sett helt annorlunda ut idag.

Här kommer själva klandret av HSB Malmös årsstämma (eftersom HSB Malmö gett en felaktig bild av vad klandret egentligen omfattar);

Till: Malmö Tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö 2008-08-15

Svarande:
HSB Malmö ekonomisk förening, 746000-4836
c/o HSB Turning Torso, 211 15 Malmö

Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Jag vill härmed klandra HSB Malmös årsstämma 2008 (som hölls den 26/4, 5/5 och 18/5).

Detta av följande anledningar;
-Jag fråntogs min yttranderätt och tilläts inte försvara mina motioner (förutom några av de första motionerna).
-Jag diskriminerades och särbehandlades av fullmäktige, inte minst genom att alla övriga motionärer fick yttranderätt och möjlighet att försvara sina motioner. Det var bara jag, i egenskap av motionär, som i ett särskilt beslut av fullmäktige särbehandlades på detta sätt, i strid med likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062).

Dessutom vägrade HSB Malmös styrelse att svara på såväl de frågor jag ställt i motionerna som de frågor som specifikt jag ställde på stämman (alla andra frågor från alla andra medlemmar besvarades av styrelsen).

Som skäl för den synnerligen förnedrande särbehandling jag utsattes för angav HSB Malmös fullmäktige (med stöd av styrelsen) främst att jag i mina motioner kritiserat fullmäktige för deras bristande engagemang.

HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, som var mötesordförande på stämman, försökte på alla sätt han kunde avstyra HSB Malmös fullmäktige från att begå de fel som begicks, men han fick till slut uppgivet låta stämman ta sina felaktiga beslut.

Till HSB Malmös stämmor har samtliga HSB Malmös 43.000 medlemmar en stadgad och tydligt uttalad motionsrätt.
Alla på stämman visste att de beslut stämman tog i mitt fall var fel, men ändå var det bara en medlem (idag ledamot i HSB Malmös styrelse) som reste sig upp och förklarade att stämman inte kunde bete sig som den trots detta gjorde.

Jag har efter HSB Malmös årsstämma förgäves försökt få HSB Malmös styrelse att på ett snabbt och enkelt sätt undvika ett klander, men tyvärr vill HSB Malmös styrelse inte vidtaga någon åtgärd överhuvudtaget för detta.
HSB Malmös styrelse vill inte ens öppet ta ställning till frågan om de felaktigheter fullmäktige begick och den särbehandling jag utsattes för eller motverka att det inträffar igen. Detta gör att jag tyvärr inte ser någon annan möjlighet än att klandra HSB Malmös årsstämma för att undvika att medlemmar i framtiden behandlas på detta sätt (såväl inom HSB Malmö som överhuvudtaget inom någon annan bostadsrättsorganisation eller bostadsrättsförening).

Jag ser detta klander som det absolut viktigaste klander av en stämma som gjorts i svensk historia eftersom det som skedde på HSB Malmös årsstämma inte precis är en engångsföreteelse. Det måste således komma ett rättsligt beslut på att medlemmar har i alla fall någon demokratisk rättighet. Speciellt eftersom stämman i praktiken är den enda lagstadgade möjlighet en medlem har att påverka och göra sin röst hörd.

Allt finns väl dokumenterat, såväl inspelat på band som protokollfört, så ingen kommer att förneka vad som skedde, och inga bevis behöver därmed framläggas för händelseförloppet.

Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner. Skälet för detta redovisas ovan; främst att jag som motionär fråntogs min självklara yttranderätt för motionerna samt för den extrema särbehandling som jag utsattes för, vilket därmed bröt mot likställighetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062). Dvs dessa beslut har ej tillkommit i behörig ordning.
Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen.

Jag yrkar också att HSB Malmö ska stå för rättegångskostnaderna, inklusive min ansökningsavgift för detta klander.

Francois
2008-08-25, 18:52
Lysande! Hopaps du har energi till detta, men jag vill bara uppmuntra dig. Det du gör är underbart!
Francois

Myggan
2008-08-26, 18:20
Lysande Admin!

Admin
2008-08-29, 18:07
Tack för stödet! :5:

Här kommer utdrag från stämmoprotkollet med de punkter i dagordningen som jag klandrat; §58 i kombination med §37 och §47 (plus lite extra).

Protokoll fört vid HSB Malmö ek för ordinarie fullmäktigesammanträde

Den 26 april 2008 klockan 10-00-18.00, Europaporten, Malmö

§37 Beslut avseende hantering av motioner

Ordföranden redogör för att enskilda medlemmar har rätt att motionera och att det är rimligt att stämman beslutar att enskild motionär som inte är fullmäktig får möjlighet att yttra sig.

Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen, avstyrker förslaget med hänvisning till föreningens stadgar.
Kaj Kvist, HSB brf Blekingsborg, yrkar liksom Tommy Johansson avslag på förslaget.

Fredrik Löfvall, HSB brf Misteln, yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden vädjar till stämman att ge enskilda motionärer som inte är fullmäktigeledamöter yttranderätt vid behandling av motion.

Knut Boij, HSB brf Pålsgården, yrkar avslag på ordförandens förslag med hänvisning till föreningens stadgar.
Leif Cruse, Bospargruppen, yrkar att nu gällande stadgar ska följas.

Ordföranden redogör för att kontroll av HSB Malmös stadgar ger vid handen att det inte finns något uttryckligt förbud för stämman att ge motionär möjlighet att yttra sig. Han hänvisar till Anders Mallméns kommentar till Lagen om ekonomiska föreningar, 3:e uppl. sid 244 som anger att: Genom beslut kan föreningsstämman ge vem som helst närvaro- och yttranderätt; stadgarna kan dock innehålla begränsningar.

Ordföranden ställer förslaget att motionär, som inte är fullmäktige, ska få yttranderätt vid behandling av motionen mot förslaget att motionären inte ska få yttranderätt.

Stämman beslutar att motionär som inte är fullmäktige ska få yttrande rätt vid behandling av motionen.


5 maj 2008

§43 Bandupptagning av stämman
Ordföranden upplyser stämmodeltagarna om att stämman spelas in på kassettband. Han påtalar att han i samband med öppnandet av stämman lördagen den 26 april kl. 10.00 förbisåg att redogöra för att ljudupptagning avseende stämmoförhandlingarna sker samt att det inspelade materialet utgör ett rent internt arbetsmaterial för protokollförare och ordförande avsett att användas i samband med upprättandet av protokoll från stämman. Banden kommer att förstöras efter att klanderfrist löpt ut.
§ 47. Beslut i anledning av inkomna motioner, dagordningen punkt 33

Ordföranden redogör för att det inkommit förslag att behandla motioner i klump samt diverse tillägg- och ändringsyrkanden.
Ordföranden redogör för att det normalt sett går till så att man behandlar motion för motion och beslutar i anledning av det förslag som kommit in och i anledning av styrelsens yttrande över motionen. Det är ordförandens åsikt att det av demokratiska skäl bör förfaras på så sätt.

Ordföranden redogör för att det inkommit förslag från Kjell Lövgren HSB brf Järven 137, att stämman ska anse motionerna med nr 1-178 och 197-210 föredragna.
Styrelsen har besvarat dessa och stämman anser att de är besvarade och beslutar enligt styrelsens förslag. Alla motioner behandlas i ett klubbslag.
Motionerna 189-190 behandlas samtidigt. Även dessa ska anses föredragna och att stämman beslutar enligt styrelsens svar.

Leif Cruse, Bospargruppen, föreslår när det gäller motioner 1-178 och 197-210:
* att fullmäktige beslutar om vilka av de enskilda motionerna man anser ska tas upp för diskussion och särskild behandling samt
* att motionerna i övrigt utan debatt skall behandlas i enlighet med styrelsens förslag.
* när det gäller övriga motioner yrkas att de behandlas var och en för sig.

Ordföranden redogör för att han anser att motioner ska behandlas seriöst och styckvis och att styrelsens föredragande finns vid den ena talarstolen och motionär vid den andra talarstolen.

Jan Thörnblom, HSB brf Almen, yrkar bifall till ordförandens förslag att ta varje motion för sig.

Lennart Karlin, HSB brf Dalgården, föreslår att stämman bordlägger alla motioner från Tryggve ****** och tillsätter en programkommité med uppdrag att sammanlägga frågor för att beslut sedan ska kunna tas på nästa stämma.

Kaj Kvist; HSB brf Blekingsborg och Nils Gustaf Bornlid, HSB brf Magne, yrkar bifall till ordförandens förslag.
Fredrik Löfvall, HSB brf Misteln, yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden ställer först förslag att behandla motionerna idag mot Lennart Karlins bordläggningsyrkande.

Stämman beslutar, efter votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) med siffrorna 58 röster för att behandla motionerna idag mot 48 röster för Lennart Karlins förslag att bordlägga, att motionerna ska behandlas idag.

Ordföranden ställer därefter förslag att behandla motionerna var och en för sig mot Kjell Lövgrens förslag att behandla motioner i klump.

Stämman beslutar att behandla var och en av motionerna för sig.

Ordföranden ställer därefter bifall till Leif Cruses förslag mot avslag av Leif Cruses förslag.

Stämman beslutar, efter votering med rösterna 66 för att avslå Leif Cruses förslag mot 23 för att bifalla Leif Cruses förslag, att avslå Leif Cruses förslag.

Ordföranden konstaterar att stämman har beslutat att behandla motionerna var för sig.

MIN KOMMENTAR: Därefter går jag igenom motion 1-42, innan beslut tas att stämman ska ajourneras till den 18 maj, kl. 09.00.


18 maj 2008

§ 57. Fortsatt behandling av beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och beslut på extra stämma, dagordning punkt 32.
Ordföranden redogör för att stämman beslutat att tillsätta medlemsutskott. Den 5 maj 2008 beslutade stämman att arvode ska utgå. Stämman beslutade dock inte vilka ledamöter i utskottet som ska få arvode. I medlemsutskottet ska finnas åtta ledamöter från stämmans fullmäktigeledamöter, två ledamöter från HSB Malmös styrelse och två tjänstemän.
Preben Karlsson upplyser stämman om att aktuellt HSb-ledamotsarvode är 705 kronor per tillfälle.
Leif Cruse föreslår att särskilt arvode inte ska utgå till de två styrelseledamöterna.
Stämman beslutar att arvode ska utgå till de åtta ledamöter från stämmans fullmäktige som kommer att utses av HSB Malmös styrelse enligt delegationsbeslut § 36 ovan.

MIN KOMMENTAR: Vad som inte framgår av protokollet är att styrelsens ordförande varnar för att stämman kan komma att klandras pga detta beslut, eftersom det är ett beslut som inte ingått i dagordningen och ett beslut som övriga fullmäktigeledamöter (majoriteten) inte ens informerats om att det skulle tas.§58. Fortsatt behandling beslut i anledning av inkomna motioner 1-20, dagordningen punkt 33

Hantering av motioner

Sven-Erik Eliasson, HSB brf Erikslust, yrkar följande;
* Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
* Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
* Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslut tas utan debatt.

Lennart Karlin och Kaj Kvist, Ingela Persson yrkar bifall till Sven-Erik Eliassons förslag.

Ordföranden erinrar om sin tidigare framförda inställning att motioner bör behandlas var för sig.

Leif Cruse yrkar att yttranderätten för motionär som inte är fullmäktige begränsas till motionen.
Ordföranden framför att motionären rimligtvis bör få yttra sig även vid den diskussion som föregår beslut angående hur dennes motioner kommer att behandlas.
Stämman beslutar att motionär som inte är fullmäktig ska få yttra sig vid fråga om behandling av motion.

Ordföranden ställer bifall till Sven-Erik Eliassons yrkande mot avslag till Sven-Erik Eliassons yrkande.

Stämman beslutar att bifalla Sven-Erik Eliassons förslag;
* Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
* Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
* Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyssnämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt.

Tryggve ****** yrkar bifall till sina motioner.

Ordföranden ställer bifall till styrelsens förslag på beslut mot bifall till Tryggve ******s yrkanden.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till beslut.

MIN KOMMENTAR: Motion # 42 -178 och 197-210 (dubletter) från mig beslutas därefter i ett enda beslut enligt styrelsens obegripliga förslag (i huvudsak att "anse motionen besvarad", utan att någon vet vad det innebär). Därefter behandlas resterande motioner från andra motionärer en och en (motion # 179 till och med 196), där samtliga motionärer - i motsats till mig - har full möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara sina motioner samt ifrågasätta styrelsens svar på respektive motion.

OBS!
På dag 1 (26/4) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 183 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att motionär skulle få yttranderätt till sina motioner.
På dag 2 (5/5) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 116 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att motioner ska behandlas en och en.
På stämmans sista dag (18/5) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 71 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att dra tillbaka tidigare två majoritetsbeslut på stämman (detta dessutom trots att det nu bara är 38 % av antalet ledamöter jämfört med dag 1) och varken ge mig yttranderätt eller behandla motionerna en och en.

Genom att stämman i den sista delen i ett beslut ändrade tidigare två av stämman fattade beslut så lurades alltså alla de fullmäktigeledamöter som trodde att ett beslut var ett beslut.
Som HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli själv har sagt;
När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.

Följande antidemokratiska fullmäktigeledamöter;
(1) Sven-Erik Eliasson, HSB Brf Erikslust,
(2) Kjell Lövgren, HSB Brf Järven 137 (inte ens närvarande på årsstämman, enligt röstlängden, den dag han uppges ha framfört sitt förslag),
(3) Leif Cruse, Bospargruppen,
(4) Tommy Johansson (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=2136&postcount=6), HSB Brf Sandstenen (endast närvarande under två dagar av stämman - se även "Hört på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1720&postcount=2)"),
(5) Kaj Kvist, HSB Brf Blekingsborg (endast närvarande under två dagar av stämman),
(6) Knut Boij (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1632&postcount=1), HSB Brf Pålsgården,
(7) Ingela Persson, HSB Brf Tapperheten 4, f.d. valberedningen, och
(8) Claes Caroli HSB Brf Näset, Höllviken/HSB Malmös styrelse
har mycket att lära om såväl demokrati som hur stämmor och styrelser fungerar.
De skadar alla HSB-organisationen avsevärt!

Se även;
Vem sa vad? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1588&postcount=9)

Admin
2008-09-03, 11:45
Stämman fattar ett beslut som inte är i enlighet med demokratins regler!
Fullmäktigeledamöternas beslut att avslå alla mina motioner i ett svep berodde på att jag riktat kritik mot dem för deras bristande engagemang. Detta framgår med all önskvärd tydlighet från vad som sades på stämman, men även t.o.m. från stämmoprotokoll.
Särbehandlingen av mig grundades således, vilket bekräftas av dokumenteringen av stämman, enbart i att jag framställt fakta som fullmäktige såg som besvärande för dem själva (dvs stämmans motiv var bara en ren och skär hämnd mot mig personligen, fast det i praktiken var de 43 000 medlemmarna som drabbades av att stämman helt körde över mina motioner, men det tog fullmäktige ingen hänsyn till). Inget annat skäl angavs vid något tillfälle!


Att en motionär ska ha yttranderätt och förslagsrätt när det gäller sina egna motioner måste vara en självklarhet för varje sunt tänkande människa i en demokrati, och naturligtvis inte något som man ens kan stadga bort. Att ta beslut om ifall en motionär ska kunna förklara och försvara sina motioner faller på sin egen orimlighet eftersom detta är en grundläggande demokratisk rättighet. Blotta tanken att en stämma skulle kunna diskriminera medlemmar och besluta bort denna självklara rättighet är skrämmande!
Om man har motionsrätt så måste av detta alltså följa att man per automatik har yttrande- och förslagsrätt till sina egna motioner (precis som det alltid annars fungerar, utanför HSB).
Om HSB är av en annan åsikt så måste denna synnerligen odemokratiska inställning vara unik i Sverige (och kanske varje rättsstat i Europa/världen?).

I HSB Malmös stadgar, som stämman beslutade om på årsstämman 2008 står det;
"Yttrande-, förslags- och rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen".

Så här uttalar sig HSB Riksförbunds ordförande (lite försiktigt) på min fråga om detta;
"Den fråga du ställer i ditt mail är mycket enkel att svara på. Min principiella inställning till frågan huruvida en motionär som inte är fullmäktigeledamot ska ha yttranderätt på föreningsstämma, när en av denne avgiven motion behandlas, är att vederbörande bör av stämman beviljas yttranderätt. Har man som enskild medlem tagit initiativet att lämna ett välgrundat förslag i en fråga som känns angelägen så är det rimligt att man också får 'tala för sin sak'".
Men som jag här förklarat så faller det på sin egen orimlighet att det ens ska vara möjligt för en stämma att ta beslut om en motionär ska få försvara sina motioner eller ej. Att inte få yttranderätt för sina motioner är som att ge någon en bil men endast under förutsättningen att mottagaren inte får använda sig av bilen.

Det måste vara varje enskild medlems rättighet att kunna döma ut ett stämmobeslut som oriktigt eller odemokratiskt när beslutet inte fattats i enlighet med demokratins regler.
Tyvärr visar HSB Malmös styrelse väldigt lite respekt för vad medlemmarna tycker.

Själva grunden i en kooperation är medlemmarnas engagemang och en styrelse samt fullmäktige får inte arbeta för att hämma medlemmarnas engagemang, utan de måste lyssna och lära från de medlemmar som engagerar sig.

I en styrelses och fullmäktiges ansvar ingår att inte utnyttja sin maktposition och det bristfälliga regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.

Det är min absoluta övertygelse att om bristerna i struktur, lagar och övrigt regelverk utnyttjas av en styrelse eller av fullmäktige så blockeras organisationens arbete mot en demokratisk miljö. Det banar då också väg för de sedan länge rådande krafter som vill inskränka demokratin.

Fullmäktige och styrelsen har en demokratisk skyldighet att hantera sina rättigheter med ansvar och med den klokskap som ingår i begreppet "gott omdöme". Vidare så har styrelsen och fullmäktige ett ansvar för att hantera sitt uppdrag på ett sätt som gör att det demokratiska arbetssättet vinner acceptans. Styrelsen för HSB Malmö innehar ett förtroendeuppdrag som särskilt innebär att de ska utnyttja sina maktpositioner för att ingen medlem ska behöva känna sig kränkt eller nedtryckt.


Styrelsen särbehandlar mig genom att vägra svara på några frågor
Att styrelsen inte besvarat en enda av mina frågor med ett enda ord framgår av motionerna och styrelsens mycket kortfattade och intetsägande svar/avslag till dessa. Jag bifogar inte motionerna med styrelsens svar eftersom det är en hel bok, men tingsrätten kan gärna be HSB Malmö om en kopia av denna motionsbok, om vad jag här återger skulle förnekas av HSB Malmö, och tingsrätten därför vill verifiera att vad jag hävdar i denna fråga är sant. Det handlar alltså inte om att ej fullständiga svar givits av styrelsen, utan det handlar om att styrelsen inte givit några svar överhuvudtaget!
Att styrelsen sedan inte heller ville besvara några frågor (varken de i motionerna givna frågorna eller nya, på stämman ställda, frågor) från mig på själva stämman framgår av HSB:s inspelning av stämman, så detta kan omöjligen förnekas av någon.
Enligt lag ska styrelsen svara på de frågor som ställs på stämman, men jag fick först inga svar på de frågor jag ställde på stämman hörande till mina motioner (efter att stämmoordförande rekommenderat styrelsen att inte svara på några frågor från mig) och sedan fick jag inte ens ställa några frågor (direkt kopplade till mina motioner) överhuvudtaget.

Att just mina frågor inte besvarades av HSB Malmös styrelse ser jag som en allvarlig särbehandling av mig som inte är förenlig med hur en organisation, som påstår sig vara demokratisk, ska eller har rätt att bete sig.

Om HSB Malmös styrelse skriftligen besvarat de frågor jag ställt i motionerna så hade mycket tid kunnat sparas på stämman. Genom att HSB Malmös styrelse undvek att bemöta mina motioner i sak så gjorde HSB Malmös styrelse det svårt för fullmäktige att förstå motionerna och ta beslut. Styrelsen skapade medvetet en ohållbar situation på stämman för att i mesta möjliga mån sabotera för mina motioner, som nästan alla enbart gick ut på att förbättra demokrati, medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och etik inom HSB Malmö.

Jmfr Föreningslagen 7 kap. 11 §;
"Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman".
samt;
"Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen".
Lagen gör naturligtvis inget undantag här varken för frågor via motioner eller för medlem som skrivit motioner. En stämma kan ej heller ta beslut i att upphäva lagar.

Som ännu ett av väldigt många exempel på diskrimineringen av mig kan nämnas att medlemmen Åke Persson, i motsats till mig, inte bara fick svar på alla sina före stämman ställda frågor utan dessutom skriftligt. Svaren t.o.m. distribuerades skriftligt till alla. Detta trots att Åke Persson gått utanför systemets ramar och inte ens skrivit en motion med sina frågor. Sedan gick HSB Malmö ytterliggare utanför systemets ramar genom att Åke Persson t.o.m. fick en OH-presentation och bemöta samtliga svar han fått (alltså utan att detta var ett ärende i dagordningen). Mig behandlar HSB Malmö däremot helt tvärtom (trots att jag - i motsats till Åke Persson - hållit mig inom det regelverk som gäller för föreningar), och denna särbehandling tycker jag inte hör hemma i en kooperation! Alla medlemmar måste vara lika värda och behandlas på samma sätt.


Respektlös särbehandling av motionär
Så här skriver HSB Malmös styrelse i sitt nyhetsbrev 2008-03-08;
"Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt".
Om HSB Malmös styrelse bestrider detta klander så motsäger styrelsen sig själv! Rejält!!!

Mina motioner var, lika lite som någon annans motioner, inte kompletta i skrift. De behövde kompletteras i vissa delar av mig på stämman. Många av fullmäktigeledamöterna hävdade att de inte läst motionerna (varken mina eller övriga motionärers motioner). Hur ska fullmäktigeledamöterna kunna ta beslut i något som de inte läst och ens vet vad det handlar om? Ändå var det just detta som fullmäktige gjorde, vilket dessutom visar att fullmäktige inte tar sitt uppdrag på allvar.Olika regelverk för olika medlemmar inom HSB Malmö
På HSB Malmös årsstämma 2007 så togs ett beslut om medlemsavgifter. När stämman kom till en senare punkt i dagordningen där frågan om medlemsavgfter dök upp igen så klargjorde stämmoordföranden inför hela stämman att detta beslut redan hade tagits och därför kunde ett nytt beslut i samma fråga inte tas en gång till på samma stämma. Detta visste alltså fullmäktige under årsstämman 2008. Men denna gång, på årsstämman 2008, bryr sig inte de resterande fullmäktige om detta, utan de ändrar helt kallt två tidigare majoritetsbeslut till det rakt motsatta, jämfört med tidigare.

Förutom att jag anser att stämman saknade rätt att ta detta beslut att helt ändra två tidigare beslut så är det också ännu ett av flera exempel på den särbehandling jag utsattes för, där ett regelverk gäller för alla andra och ett annat, separat, regelverk gäller för specifikt mig.


HSB Malmö leder vägen till en odemokratisk organisation
Det värsta i det som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008 är att nu tror alla styrelser i HSB Malmö att det är fritt fram att göra så som skedde på denna årsstämma. Detta får oanade och med all säkerhet mycket svåra konsekvenser för alla medlemmar, när samtliga styrelser lever i tron att de så här lätt kan plocka bort den enda lagstadgade rättighet en enskild och försvarslös medlem har att uttrycka sina åsikter, försöka göra sin röst hörd och att kunna påverka sitt kooperativa boende. Årsstämmorna blir därmed meningslösa i framtiden och det sista forumet för de enskilda medlemmarna har effektivt eliminerats. En annan konsekvens av den särbehandling jag utsattes för på årsstämman 2008 blir oundvikligen att ingen i framtiden ser någon mening med att skriva motioner eftersom man nu vet att motioner inte behandlas seriöst och att motionerna körs över först av styrelsen och sedan av fullmäktige (som ytterst sällan avviker från styrelsens mening). HSB Malmös styrelse borde i stället föregå med gott exempel så att brf:arna kan lära sig hur det ska till på stämman.


Smutskastningskampanj mot mig från Claes Caroli och HSB Malmös styrelse
Först går HSB Malmö ut i ett pressmeddelande med en snedvriden bild av vad klandret av stämman avser. Därefter ljuger styrelsen öppet om att de ska informera brf:arna om klandret. När jag sedan frågar HSB Malmös styrelse om de kommer att ge den rätta bilden av klandret så svarar HSB Malmös styrelse via ordförande Claes Caroli att de inte tänker göra detta. En kort tid därefter hålls en extrastämma och på denna stämma utnyttjar Claes Caroli hela sitt inledningstal, från vilket jag utestängs så att jag inte ska kunna försvara mig mot de falska anklagelserna, åt att på ett sensationellt sätt smutskasta mig och tala om för alla vilken hemsk och odemokratisk person jag är som utnyttjar min rättighet att klandra en stämma där fullmäktige och styrelse agerat synnerligen odemokratiskt när de fråntog mig den tidigare beslutade yttranderätten och sedan beslutade att mina av styrelsen ytterst oseriöst besvarade motioner inte skulle behandlas på stämman. Detta alltså för motioner som jag lagt ner ett års hårt arbete på och som tillkom pga fullmäktiges ovilja att skriva motioner. Inte med ett ord har HSB Malmös styrelse kritiserat särbehandlingen på stämman eller fullmäktiges i övrigt odemokratiska beslut. Det är bara jag som gjort fel... och då enbart för att jag vill hävda min och alla medlemmars grundläggande rättigheter i denna fråga. Claes Caroli går ut och säger att alla ska rätta in sig i ledet, speciellt mot mig, i denna klanderfråga. Claes Caroli, som i handling visar att han är emot såväl engagerade medlemmar som medlemskontroll, säger också att ingen medlem har rätt att göra vad jag gjort och klandra en stämma.


Vem arbetar HSB Malmö för?
Jag har inget att personligen vinna på detta klander (tvärtom så tar det bara en massa tid och kostar mig pengar), utan det är enbart för HSB Malmös 43 000 medlemmar. Claes Caroli och HSB Malmös styrelse kommer med all säkerhet att bestrida detta klander via sitt juridiska ombud. Jag vet inte vem HSB Malmös styrelse arbetar för, men med tanke på att klandret enbart är för alla medlemmarnas bästa (precis som de motioner som avslogs) så kan man bara konstatera att det inte är HSB Malmös medlemmar som styrelsen och fullmäktige värnar om. Det tycks mest vara styrelsen själv som styrelsen försvarar, förutom den synnerligen odemokratiska processen under HSB Malmös årsstämma 2008. HSB Malmö tar sedan inte det minsta ansvar för sina handlingar!

Om HSB Malmös styrelse inte anser att HSB Malmös årsstämma i de delar jag tagit upp var odemokratisk så måste HSB Malmös styrelse ha en mycket märklig och skev verklighetsuppfattning.