handdator

Visa fullständig version : Problem att få ihop styrelse i brf


A.Lo
2008-03-31, 13:46
Jag bor i en förening på 42 lägenheter, alla små ettor = uteslutande ungdomar som bor där. Jag flyttade till föreningen för snart 4 år sedan och det har alltid varit ett problem att få ihop folk som vill ställa upp och sitta med i styrelsen (varje år, samma visa).

Vi har nu nått en kritisk punkt där vi lagligt sett inte kan fatta beslut som styrelse. Vi har efter avhopp och dylikt nu bara 3 personer kvar (en ledamot, jag är suppleant och en ordförande).

Vi har kallat till extrastämma nästa vecka för att försöka värva nya medlemmar, men med tanke på hur uppslutningen är på våra andra stämmor samt den konstanta bristen på engagemang i vår förening så är jag pessimistisk.

Jag undrar nu, vad händer om vi inte får ihop en fungerande styrelse? Det känns som om man nästan får komma med lite "hot" eller ha ngn form av information gällande allvarliga konsekvenser om ingen engagerar sig, annars bryr sig ingen och hoppas på att "ngn annan sköter det".

Tacksam för tips och hjälp...

Admin
2008-03-31, 14:20
Får ni inte ihop en styrelse så kommer föreningen att avvecklas. Dvs fastigheten säljs och skulderna betalas. Ev. överskott återbetalas till bostadsrättshavarna, som regel i förhållande till den ursprungliga insatsen.

De boende blir efter detta hyresgäster.

För att undvika likvidation så kan man ha en interimstyrelse under en viss tid. Ledamöter som inte bor i föreningen ingår under denna tid i styrelsen.

Jag vet inte vad det är för bostadsrätt (HSB?) eller var. men om det tex. är en HSB-brf så kan ledamöter från andra HSB-bostadsrättsföreningar som hör till samma HSB-region väljas in i styrelsen.

stephan
2008-03-31, 15:20
Det finns väl inget hinder för andra utomstående ledamöter?

De behöver inte ha någon koppling till HSB?

Admin
2008-03-31, 15:41
För en interimstyrelse så ska det inte vara några problem. Där kan vem som helst ingå under den period som en sådan interimstyrelse får finnas (minns inte på rak arm om det är 6 månader eller 1 år).

Men för en mer permanent styrelse så uppger föreningslagen 6 kap. 4 § (se lagar; http://hotpot.se/lag-stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar)) att styrelseledamöter ska (om inte stadgarna uttryckligen uppger något annat, vilket de sällan eller aldrig gör för en brf) vara medlemmar i föreningen (igen en tolkningsfråga vad som avses med "föreningen", men HSB gör här den fria tolkningen att det i detta fall avser regionföreningen, i motsats till den tolkning HSB gör när det gäller ombud/biträde (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm)... helt utan logik).

Den som enligt lag är ställlföreträdare för en medlem eller - om en juridisk person är medlem - den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar föreskrift om det (sedan finns det ett speciellt regelverk för arbetstagarrepresentanter).

Francois
2008-03-31, 20:31
Ni kan också bestämma att öka arvode till styrelsen. Inte det bästa sättet kanske, men det ligger i tidens still att inte arbeta utan att få betalt, så det kanske kan funka.

Katten Georg
2008-03-31, 21:10
Om ni inte får brf likvideras och fastigheterna säljas, vilket innebär att ni blir hyresgäster i era egna lgh.
Skriv ett brev till samtliga ungefär så här:
Till alla boende inför stämman!

Detta är en privat vädjan till er som bor i brf xxxxx.

Era lägenheter är värda 800 000 – 1 000 000 kronor om ni har en 2: a på 48 m². En del av er har kanske köpt lägenheten för ett lågt pris för länge sedan och sitter på en stor vinst medan andra köpt nyligen och kanske med lånade pengar. Som extern ordförande har jag kunnat konstatera att intresset för att sitta i styrelsen är mycket dåligt. Meddelande från valberedningen tyder på samma sak.

Vi behöver alltså folk som kan ställa upp på alla förtroendeuppdrag: Styrelse, suppleanter, revisorer.

Jag vill därför förklara för er vad som händer om ni som bor i föreningen inte ställer upp.

Om ni inte får ihop en styrelse måste er förening träda i likvidation, vilket innebär att fastigheterna kommer att säljas och ni kommer att bli hyresgäster i ”era egna” lägenheter

Föreningen upplöses under 2 på varandra följande stämmor, varefter husen säljs. Köpeskillingen kommer i första hand att gå åt till att betala föreningens lån. De boende får utbetalt amorteringsbeloppet. Exakt belopp står på era årsbesked.
Därefter bor ni kvar som hyresgäster till köparen.

En del av er kommer att drabbas av personliga förluster i storleksordningen 500 000 kronor eller mer

De som har betalat mer för sin lägenhet, får räkna köpesumman som en personlig förlust.
Skall ni ha det såhär, eller skall ni värna om er förmögenhet?
Det förutsätter ett visst ansvarstagande.
De som nu har fattat vad det är frågan om, kan anmäla sitt intresse för att sitta i styrelsen till valberedningen.

Det går bra att lägga en lapp, även med förslag till vad ni kan tänka er för uppdrag, så snabbt som möjligt. Tänk inte att andra skall lösa era problem för det gör de inte.

Med vänliga hälsningar


N.N
Ordförande.

Ove Mollvik
2008-04-01, 13:12
Bankerna har grundlurat oss precis som tidigare ägare. Ingen har fått bättre eller billigare boende efter förra bankkrisen runt 1990. Endast omflyttningen har ökat på oss kvarboendes bekostnad. Bara om man kan flytta vidare och ta ännu större lån, så som de flesta i styrelsen u p a klokt nog gjort för varje år sedan ombildningen, så går den personliga förlusten att undvika.
Ingen i styrelsen har ju någonsin egentligen haft anledning att verka för vårt gemensamma bästa. Lojalitet mot banken väger tyngre. Bakom en på så vis oenig styrelse kan bankens jurister dölja och verka för egna syften.
Björnligan8 är skuldsatt långt över takåsen och bokostnaden för exv. senast köpta 20kvm är 5000kr/mån dvs. mer än dubbelt sedan ombildningen 2002. Om redan föreningens rättskostnader mot mig anses betungande så är detta ingenting jämfört med de fortfarande akuta underhållskostnaderna som jag sedan gammalt varnat för.
När marknaden dyker finns ingenstans att ta vägen för att få motsvarande eller ens minsta möjliga boende i området och de flesta av oss lär stå kvar med skulder som aldrig någonsin kan betalas. Med en likvidering av brf och försäljning till ny äganderätt snarast däremot borde banken tvingas ta sitt ansvar så att verkliga värden kan återskapas och förhoppningsvis komma till sin rätt igen.
Ove Mollvik