handdator

Visa fullständig version : HSB-toppen hjärndöda?


stephan
2008-08-22, 11:24
"Nu rinner det över"?

Jag är en helt vanlig bostadsrättsinnehvare. har erfarenhet genom att suttit i brf vädurens styrelse i cirka 12 år varav 7 som ordförande.

Jag har visat cirka 50 personer att det "försnillats" massor av miljoner i brf väduren senaste åren.
Fakta som fakturor (många utbetalda miljoner på ej utförda arbeten s.k. luftfakturor), styrelseprotokoll där inga beslut på mångmiljonarbeten är upptagna.EETC se "när förvaltaren får fria tyglar på annat ämne här.

Sista chansen innan att behöva polisanmäla detta (vilket jag anser ska vara sista utvägen för föreningens bästa i framtiden) är den hjälp jag blev utlovad för 4 månader sedan av HSB:s "högste" Kent-Olof Stiegh, HSB:s Riksförbunds .högsta höns.

Efter att gått igenom alla de handlingar jag härovan berättat om under några timmar var hans slutord då. HSB ska hjälpa dig med att en granskning kommer till stång annars tar vi bort våra representanter ur styrelsen för brf Väduren.

Stiegh "jag skall kontakta någon på HSB Stockholm som tar tag i detta".
Slutöverenskommelse blev också under detta möte att jag inte skulle nämna att Kent_Olof Stiegh var inblandad i detta ärende.

Det har nu gått 4 månader sedan detta med "hönset" Stiegh. Underden tiden har jag haft kontakt med Anders Svensson HSB Stockholm(först ett möte där även han tog del av bluffakturorna) därefter brevväxling.

ALLT KOMMER ATT PUBLICERAS UNDER DETTA ÄMNE, EFTER ATT JAG SAMMANSTÄLLT ALLA BREV.

Vad tror ni hände av detta.
Ja några av er känner till HSB och hur de arbetar. Jag vill nu kalla det maffiametoder, med bland annat att skydda sina egna anställda som suttit i Vädurens styrelse och numera vet om allt.
Bo Widerdal kanske från början var oskyldig då förvaltaren Tony Boding ADEX samarbetade med en entreprenör och lyckades få nuvarande ordföranden i brf Väduren att attestera bluffakturorna, men numera har han fått alla bevisen.
Bevisen är också förmedleade till revisorer, nuvarande styrelse och andra "inblandade".

Den som skulle utreda denna enorma svindel för över 1000medlemmar i HSB och brf Väduren är Anders Svensson. En av de allra "högsta hönsen" i HSB Stockholm.

Jag avslutar kapitel 1 i denna vedevärdiga sanning med hans "slutord" till mig för några dagar sedan.

Hej Stephan!

Som jag uppfattat dig och den bakgrund som du presenterat vid våra samtal och mailkorrespondens, tycks du ha en gedigen kunskap om styrelsearbete och då exklusivt när det gäller brf Väduren, samt angående samspelet med HSB som organisation där vi alltid finns som ett stöd för våra medlemmar och ägare.

De frågor som du tagit upp med mig angående styrelsen och förvaltningen i brf Väduren är sammanfattningsvis sådant som jag normalt inte känner igen mig i när det gäller hur styrelsearbete skall bedrivas. Jag hoppas därför, att du som medlem, nått fram med dina synpunkter direkt till styrelsen i brf Väduren för vidare handläggning. Och är du osäker på om styrelsen tagit till sig frågan har du ju, som du känner till, även möjligheten att vända dig till revisorerna som kan granska sakförhållandena. Enligt uppgift har revisorerna inget att erinra mot styrelsens förvaltning.

När det gäller agerandet i bostadsrättsföreningen för HSBs del vet du säkert att vi inte på något sätt skall gå in och styra bostadsrättsföreningens styrelsearbete annat än genom att tillsätta en ledamot och en suppleant och vara det stöd och bollplank som förväntas av vårt deltagande.
Min förhoppning och övertygelse är att HSBs ledamot och suppleant agerar utifrån de förutsättningar som finns för att tillvarata medlemarnas intressen.

Likaledes är min övertygelse att revisionen, i sin granskning av styrelsens arbete, agerar utifrån medlemmarnas bästa.

Med vänlig hälsning

Anders Svensson

Admin
2008-08-22, 12:25
Anders Svensson är vice VD i HSB Stockholm (jag tror det bara är HSB Stockholm av HSB-regionerna som har en vice VD).

Vad Anders Svensson skriver till dig är typiskt HSB. Mest bara floskler.
HSB vill inte ta ansvar för något.
HSB sitter i Brf Vädurens styrelse, men vill ändå friskriva sig från allt ansvar.

Ander Svensson skriver;
"Jag hoppas därför, att du som medlem, nått fram med dina synpunkter direkt till styrelsen i brf Väduren för vidare handläggning".
Detta trots att det torde stå helt klart för honom dels att styrelsen inte har för avsikt att utreda sig själv eller underlätta för att styrelsens felaktigheter avslöjas och dels att styrelsen inte bemöter din kritik.

Anders Svensson skriver;
"När det gäller agerandet i bostadsrättsföreningen för HSBs del vet du säkert att vi inte på något sätt skall gå in och styra bostadsrättsföreningens styrelsearbete annat än genom att tillsätta en ledamot och en suppleant och vara det stöd och bollplank som förväntas av vårt deltagande".
Det är en ren förbannad lögn.
HSB vill alltid låta påskina att det aldrig finns något HSB kan göra i en brf.
Det är bara trams, men vad tusan ska de då sitta i varje brf-styrelse för?
Är det enbart för att HSB ska ha de bästa möjligheterna att sälja in sig själva och sina tjänster till dyrast möjliga pris?

Sanningen är nog att HSB vill skydda sina egna, dvs de som sitter i din brf:s styrelse.
Det är ett enormt stort problem för medlemmarna att HSB aldrig vill avslöja de felaktigheter och oegentligheter som pågår i styrelserna just pga att HSB själv sitter i alla dessa styrelser och för att det enda som HSB bryr sig om är att hålla sig väl med den sittande styrelsen.

Formuleringen;
"Likaledes är min övertygelse att revisionen, i sin granskning av styrelsens arbete, agerar utifrån medlemmarnas bästa"
är ett standardiserat svar från HSB som inte betyder något annat än;
"Vi skiter fullständigt i hur det går till i bostadsrättsföreningarna".

Det är också tråkigt att HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, inte vill se till att lösa problemen i din bostadsrättsförening. Det handlar mest bara om vilja, men av detta tycks det inte finnas mycket i HSB

Jag tycker du ska försöka få media i att dra i detta (ring dem, träffa redaktionerna personligen, etc).
Det kan bli en lika stor skandal som de som förekommit i HSB Skåne och HSB Malmö.

stephan
2008-08-22, 15:08
Hade jag haft råd skulle jag kopiera de cirka 100 sidor material jag har från detta storbedrägeri och skicka till allt och alla.

Men det är bra tid kvar innan detta preskiberas så det blir en fortsättning, va så säkra.

HSB hjälper aldrig till? i Vädurens grannförening Loke, numera samma revisor och förvaltare som i brf Väduren utredde HSB en en "Vädurenshärva i mindre format för några år sedan. Hela styrelsen med dåvarande ordföranden Maud Fischer konataterades av medlemmarnas pengar ha gjort semesterresor, köpt guld, anställt kompisar etc etc. Fri gick HSB-ledamoten!!!!!!

NOT: dåvarande ordföranden Maud Fischer flyttade efter detta till brf Väduren, där hon nu är vice ordförande. FY FAN:

Jag ska lägga ut en del av den granskning som gjordes i Loke senare.

Ännu en not: Maud Fischers sambo/man har en trädgårdsfirma. VEM TROR NI HADE MARKSKÖTSELAVTALET PÅ LOKE DÅ??????

stephan
2008-08-23, 12:32
Detta nedan kom någon månad efter mitt möte med KeNth-Olof Stigh.

Ljuger som hästar travar, eller blev det för pinsamt när sanningen kom fram?

Eftersom detta är så grovt så började väl Anders Svensson och Kenth-Olof efter detta brev inse att HSB styrelseledamoten i brf Väduren BO WIDERDAL var delaktig i detta 25 miljonsvindleri. Det vill säga att det skulle bli rätts och tidningssak av det hela när det kom fram. Vad gör HSB-topparna då.

Jo som vanligt tar fram maffiametoderna och hjälper de sina och SKITER I OM 1000 MEDLEMMAR FÖRLORAR NÅGRA TIOTUSENTALS KRONOR VAR.

fINNS DET BÄTTRE ORD ÄN ATT DESSA "HÖJDARE" ÄR ÄCKLIGA PERSONER?

NOT Bo Widerdal är numera ersat av Karin Bergman i Vädurens styrelse.
Även hon har fått alla fakta skickade till sig av mig. Fakturor, styrelseprotokoll från den tiden som visar att inga beslut fattades av styrelsen trots som sagt mångmiljonentreprenader.

Ett svar har jag fått av henne : "jag vill inte ha mer av dina "spammbrev".
Alltså faller Bo Widerdal och Karin Bergman också inom epitetet "äckliga personer".


"Hej igen Stephan! Jag har mottagit ditt mail och får besvara detsamma efter att ha varit i kontakt med Anders Svensson och från honom erhållit den senaste informationen rörande brf Väduren.

I sak kan jag så meddela att HSB-ledamoten och suppleanten för denne i brf Väduren, på Anders Svenssons begäran och i anledning av påstådd avsaknad av beslutsunderlag för utförda underhållsåtgärder och rutiner för attest och utbetalning, skriftligen till styrelsen framfört en begäran att styrelsen skall låta Borevision AB utföra en intern granskning i dessa delar. Man begär att granskningen skall omfatta de berörda ansvarigas agerande i sina olika roller vad gäller underhållsåtgärder, från beslut och mandat för verkställande till genomförande och uppföljning/granskning. Man begär dessutom man att granskningen även skall omfatta rutinen för kontroll av anlitade entreprenörer, samt betalningsrutinen från kontroll, attest och till utbetalning. Slutligen begär man att om brister finns i något av ovanstående hänseenden så skall förbättringar i rutinerna föreslås. Självfallet kan vi inte acceptera om det förekommer oegentligheter i någon enda bostadsrättsförening som är ansluten till HSB-organisationen, men för att vi skall kunna agera krävs att det kan visas att oegentligheter verkligen förekommer/har förekommit. Det är alltså vår förhoppning att styrelsen i brf Väduren nu beslutar om begärd granskning och vi utgår från att så också kommer att ske. Som du märker av ovanstående så är saken inte på något sätt utagerad för HSBs del utan vi får anledning att följa vad som händer. Har oegentligheter begåtts och kan detta bevisas så skall givetvis ansvar utkrävas. Med vänlig hälsning Kent-Olof Stigh "

Admin
2008-08-23, 13:04
Men Stephan, det tycker jag väl var bra av Kent-Olof Stigh och Anders Svensson, eller?

De verkar ju arbeta för att det ska ske en begränsad granskning inom Brf Väduren (vilket borde vara det viktigaste i detta läge);
"HSB-ledamoten och suppleanten för denne i brf Väduren, på Anders Svenssons begäran och i anledning av påstådd avsaknad av beslutsunderlag för utförda underhållsåtgärder och rutiner för attest och utbetalning, skriftligen till styrelsen framfört en begäran att styrelsen skall låta Borevision AB utföra en intern granskning i dessa delar. Man begär att granskningen skall omfatta de berörda ansvarigas agerande i sina olika roller vad gäller underhållsåtgärder, från beslut och mandat för verkställande till genomförande och uppföljning/granskning. Man begär dessutom man att granskningen även skall omfatta rutinen för kontroll av anlitade entreprenörer, samt betalningsrutinen från kontroll, attest och till utbetalning. Slutligen begär man att om brister finns i något av ovanstående hänseenden så skall förbättringar i rutinerna föreslås".

Problemet är väl mest att styrelsen i Brf Väduren knappast frivilligt kommer att besluta om en granskning av sig själva... även om man tycker att de borde göra detta. Tas efter detta inget styrelsebeslut om granskning så är det samma sak som att de erkänner att de är skyldiga och/eller att de skyddar de skyldiga.

Ett annat problem är att jag ställer mig tveksam till att BoRevision någonsin skulle komma fram till att det begåtts några fel, eftersom de då skulle uppleva det pinsamt att de inte kontrollerat och upptäckt detta tidigare.

En granskning ska naturligtvis utföras av en auktoriserad (vilket BoRevision fortfarande inte är) revisionsfirma som är oberoende styrelsen (vilket BoRevision i allra högsta grad inte heller är).

stephan
2008-08-23, 13:28
OBS!!!!

Det senaste brevet från Stigh var från 28 maj 1008.


3 månader sedan kom det som finns överst här.

Brevet från 28 maj var bara taktik från HSB så att jag inte skulle klandra stämman, där jag inte fick ta upp min motion om grankning.

De är inte dumma dessa 2 "höga hästar".

Eller med andra ord, MAFFIAMETODER.

Myggan
2008-08-26, 17:59
Minoritetsgranskning måste ju till!!!
Vad jag kommer ihäg så förökte du att få till en Minoritetsgranskning som misslyckades pga att styrelsen underkände några underskrifter?
Ta tag i detta en gång till och se till att få 10% medlemmar med dig.
Trilskar styrelsen en gång till så får Länstyrelsen kalla till en extrastämma!(Om inte styrelsen gör detta)
:11:

stephan
2008-08-28, 15:29
Anders.Svensson@stockholm.hsb.se
Kent-Olof.Stigh@hsb.se

Hoppas verkligen ni mår som ni förtjänar, när ni nu vet att tusen medlemmar i HSB har blivit "blåsta" på minst 10 000kr per skalle.

Detta av en bedragare som hittills gjort 6 konkurser, men som nu lever mycket välmående och nyligen startat upp en ny entreprenadfirma Firmus.

Hoppas han tar arbeten av HSB i framtiden, vilket han redan gör? i och med att han tagit över 3 mycket stora f.d. HSB föreningar.

Ja, ja vet att de fortfarande är HSB-föreningar men det enda ni får in är medlemsintäkterna.

Skitstövlar som jag sagt ni är tidigare är ett snällt ord när det handlar om pack som ni.

Skyddar sina egna ledamöter, samt storboven Tony Boding, ordföranden i brf väduren "mästerattesteraren" Bitte Sandebert.
Vad gör väl att 1000 betalande medlemmar körs över? det finns ju 450 000till?

Med hälsning

Stephan

stephan
2008-09-03, 13:30
Till HSB Riks ordf och HSB Sthlms Vvd samt HSBs ledamot i Väduren

”Skjut budbäraren”, desinformera och dölj sanningar –
maktens (läs förtryckarnas) arroganta metoder.

Vi var inte många, kunde nog räknas på ena handens fingrar, som markerade att kommunen borde tänka sig för innan Formator fick sätta igång med Haningehem. Även om det nu fanns vissa problem i bostadsföretaget med HSBs förvaltning fanns det knappast något skäl till att släppa loss Formator med detta företags vildsinta planer för en ganska total ombyggnad av ett bostadsområde efter bara 15 år. Det kom också att kosta multum för kommunen och oss medborgare. Så blev det alltså när en gammal trappsnigel respektive ishockeyspelare tyckte sig veta bäst om fastighetsförvaltning och boendeföretags ekonomiska förutsättningar.
Att en opponent inte fick platsa inom partiet ser vi också nu prov på och att bli bannlyst inom HSB ingår väl också inom maktstrukturen. Men med fakta i bakhuvudet borde väl vissa förhållanden klarläggas, det är ju bara att gå till ”läggen” och friska upp minnet.
Det kostade Haninge kommun någon miljard (!?) efter Formatorsatsningen. Och ingenting lärde ”vi” oss. Själv har jag antytt att Tony Boding och AdEx agerar som en ”lill-Björn Pärsson” och ett ”lill-Formator”. Jag som var med och har ett minne!
Väduren svindlas.
Det råder ingen tvekan om att Väduren lurats! (Andra brf också, för den delen, tex Loke!).
Företaget ModulBygg, vars omsättning på två år ökade med 7.000% för att därefter konkursa, blåste Väduren på mångmiljonbelopp. Det var icke utförda arbeten som debiterades, det var ockerdebiteringar, det var meningslösa arbeten och utbyten. Självfallet har förvaltaren AdEx bidragit till svinnet, tillsammans med en mycket lättpåverkad, okunnig och godtrogen styrelse. Hur den globala revisionsfirman kan ha en revisor som inte genomskådar och avslöjar myglet och inte företräder medlemmarna är för mig en gåta.
Stephan har klart och tydligt redovisat fakta som visar att rena oegentligheter har drabbat Väduren och där styrelseledamöter i oförstånd attesterat.
Vem är skyldig ?
”Inte min Kalle, han är så välartad” brukar det stundtals raljeras om när föräldrar försvarar sina busande barn. På samma sätt tycks många (faktiskt inklusive HSBs representant) i bl a Väduren resonera, när det gäller försvarandet av myglande privatkapitalistiska förvaltare och entreprenörer i en förening. Trots att alla borde veta att mycket skumt finns inom bygg-, städ- och bostadsbranscherna –” bara inte hos oss” tycks många anse, trots bevis om motsatsen.
Vid senaste stämman drog Stephan tillbaka sitt förslag om att en granskning av Vädurens räkenskaper från 2004 och framåt skulle utföras. Stephans argument (till mig) var att HSBs ledning garanterat att frågan skulle initieras av HSB som också förutsatte att den skulle komma till stånd. (Men ni känner inte de som varit styrelse senaste åren!) Vi får väl se vad som händer.

Själv är jag lika desillusionerad nu som när jag och barnens moder inte skrev in våra söner i HSB.

Brandbergen 26 juni 2008,

__________________________________________________ ________

stephan
2008-09-07, 12:43
Att HSB gör allt för pengar vet många idag. Jag fick ett brev för några dagar sedan från HSB:s chefsjurist Ove Schramm som tydligen fått i uppdrag av brf Vädurens styrelse att skriva ett hotbrev till mig.
Detta skickade brev är grundat på indicier som styrelsen berättat om för Ove som genst nappar för att HSB ska tjäna några tusenlappar.
En skitsak i sammanhanget är att samma Ove satt ordförande på Vädurens föreningsstämma när beslutet här nedan avseende kattrappor togs, men styrelser skyddar man ju?.
De är ju de som ser till att HSB får uppdrag.

Jag kommer att lägga ut hotbrevet här lite senare, efter att "studerat" hotet lite närmare, men lägger här ut svaret som jag idag skriver till Ove.


Till HSB-juristen Owe Schramm
Mottagit din skrivelse men inser inte annat än att lägga den a.a.
Jag vill nämna för dig att vid en förhandling inför Handens tingsrätt meddelade HSBs brf Vädurens juridiska ombud, inför domare och notarie och min medföljare, ”att om jag fortsatte agera i Väduren skulle han verka för att ruinera mig”.
Kanske borde jag anmält juristen/Väduren för hotet, när nu domaren inte agerade.
Du, Owe Schramm, satt vid presidiet på den Vädurenstämma där beslut togs om förbud mot katt-trappa från balkongräcket.
I en portuppgång bor en dåvarande ordförande/styrelseledamot, numer suppleant, liksom en annan dåvarande styrelseledamot, numer revisor. Det är den nuvarande suppleanten som har katt-trappan kvar än i dag. Jag har påtalat detta för styrelsen men inget händer.
Detta är ett exempel på att styrelsen och dess ledamöter och revisorn struntar fullständigt i vad som beslutas på föreningens stämma. Du vet också att bl a jag regelbundet hävdar att det krävs stämmobeslut för om- och tillbyggnad, enligt Vädurens stadgar. Detta bryter styrelsen nästan alltid emot.
Kanske du förstår att jag med flera i Väduren blir mycket frustrerade över alla de ”brott” mot stadgar och stämmobeslut som sker i Väduren. Med HSBs goda minne. Med revisorernas samtycke. Med demokratins förfall. Men också över medlemmas övertro på HSB, på revisorer, på ett kapitalistiskt förvaltningsbolag, på en konkurs-, skatteförsenings- och kronofogdedrabbad entreprenör och att så okunniga kan väl de valda inte vara. En demokratisk församling som faktiskt röstat bort sina demokratiska rättigheter.
Jag har under några år redovisat många exempel! Men som ofta, budbäraren ska demoniseras.
Brandbergen 7 september 2008

Stephan
PS. / Läste med intresse artikeln i Socialisten nr 56, januari 2002, på nätet. / Ds