handdator

Visa fullständig version : Vaktmästare


Issa
2018-06-16, 21:48
Hej!
Har en fråga om styrelsen själva kan bestämma om vi ska ha en vaktmästare eller inte. Det har funnits vaktmästare sen husen byggdes 1965 men sen fick vi besked att vi inte skulle ha någon. Tjänster ska köpas in istället.

Thomas_A
2018-06-16, 22:00
Hej!
Har en fråga om styrelsen själva kan bestämma om vi ska ha en vaktmästare eller inte. Det har funnits vaktmästare sen husen byggdes 1965 men sen fick vi besked att vi inte skulle ha någon. Tjänster ska köpas in istället.

Ja, styrelsen förvaltar driften och har detta mandat. Man kan dock alltid fråga styrelsen vid årsmötet vad vinsten är med att köpa in tjänster jämfört med vakmästare. (Fråga: Vaktmästaren torde väl vara anställd och ha en lön?)

Issa
2018-06-17, 21:11
Vi boende får inget veta förrän allt är klart. Vaktmästaren var anställd med lön.

Pannrummet
2018-07-10, 11:46
Flesta BRF har denna lydelse i sina stadgar

Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.

Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.


Din styrelse är klok om de först frågar bland medlemmar om en eller flera vill agera vicevärd och utföra enklare sysslor. Detta gagnar framförallt föreningens ekonomiska intressen eftersom det sänker kostnaderna.

Vill ingen, då återstår det att hyra in en vaktmästare!